Asigurări de pensii private - pilonul II și pilonul III

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3957
Mărime: 263.68KB (arhivat)
Publicat de: Livia Roman
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Gheorghiu
Universitatea Româno-Americană Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale FINANȚE ȘI BĂNCI

Cuprins

  1. Prezentare generala. pag 3
  2. Ce este pensia obligatorie?.pag 4
  3. Ce costuri implică pensia administrată privată? .pag 5
  4. Drepturile participantului la un fond de pensii administrat privat.pag 6
  5. Avantajele si obiectivele pensiei obligatorii.pag 7
  6. Cum ne alegem cel mai bun fond de pensii privat?.pag 8
  7. Studiu de caz. .pag 9
  8. Concluzii.pag 13
  9. Bibliografie.pag 14

Extras din referat

Prezentare generala

În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei care pune presiune din ce în ce mai mare asupra mecanismelor de protecţie socială, gestionarea sistemului public de pensii a reprezentat o provocare pentru toate statele lumii, inclusiv pentru cele dezvoltate economic, cu sisteme de securitate socială de tradiţie.

Atât la nivel european cât şi la nivel naţional, s-a pus problema reformării acestor sisteme pentru a asigura rentabilitatea sistemelor publice de pensii, în vederea creşterii calităţii vieţii pensionarilor, prin introducerea şi implementarea în cadrul sistemului de asigurări sociale a unor două componente noi, una obligatorie cealaltă facultativă, ambele administrate de către companii private.

Această reformă a pensilor înseamnă extinderea bazelor sistemului de pensii prin adăugarea a încă două surse de pensie (Pilonul II şi Pilonul III), suplimentar la pensia publică de Stat(Pilonul I).Prin urmare Pilonul II reprezintă sistemul de pensii administrate privat, cu contribuţii definite, obligatorii pentru persoanele de până în 35 ani şi opţionale pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani iar Pilonul III reprezinta sistemului de pensii facultative ce sunt administrate de companii private,acest sistem este bazat pe conturi individuale pentru fiecare contribuabil şi aderare facultativă. Contribuţiile la fondul de pensii private imediat ce sunt virate in contul salariatului devin un bun al acestora. Dupa pensionare contribuabilul are dreptul să utilizeze suma de bani acumulată pentru efectuarea pensiei private si de asemenea are dreptul să primeasca pensia atat ca o rată unică dar si ca o rată eşalonată.

Spre deosebire de Pilonul II,.Pilonul III are ca scop sistemul fondurilor de pensii administrate privat (obligatorii),asigurarea unei pensii private, care suplimentează pensia acordată de stat, pe baza colectării şi investirii de către companii private specializate, în interesul participanţilor, a unei părţi din contribuţia individuală de asigurări sociale.

Spre deosebire de Pilonul II, legislaţia Pilonului III permite participarea la pensiile facultative în funcţie de vârstă, oricine putând contribui în sistem cu până la 15% din veniturile brute realizare lunar. Pentru a beneficia de o pensie facultativă, condiţiile legale impun ca fiecare participant să aibă cel puţin 90 de contribuţii lunare acestea nu trebuind a fi neapărat facute in fiecare lună,trebuiesc făcute la fond, iar contribuabilul trebuie sa aibă o vârstă de cel puţin 60 de ani şi o sumă minimă acumulată. Pentru angajatori pensia privată facultativă reprezinta un management reuşit al resurselor umane şi o soluţie reuşita de a profita de deductabilitatea fiscală care se ridică la 400 de euro pe an pentru fiecare angajat in parte si la 400 de euro pe an pentru fiecare angajator. De asemenea fiecare contribuabil are diverse avantaje la crearea unui fond de pensii facultativ cum ar fii: nu plateste impozit pentru contributia facuta,suma cu care a contribuit se scade din impozitul pe venit,contribuabilii au libertate de miscare fiecare decide nivelul contributiei dar si perioada de timp in care contribuie la fond.

Făcând o comparație cu sistemul de Stat de pensii (Pilonul I) care este bazat pe ajutorul între generaţii, de tip “pay as you go” (angajaţii plătesc acum pentru pensionarii de acum), unde nu există conturi individuale, iar banii sunt plătiţi imediat pensionarilor actuali, fără a se face plasamente financiare, noile fonduri de pensii administrative privat sunt constituite prin contribuţiile individuale ale participanţilor, fiind administrate de către societăţi private.

Sistemul privat de pensii propune ca banii participanţilor să fie investiţi pe termen lung de catre companiile private specializate pe acest sector şi nu cheltuiţi imediat, iar contribuabilii au dreptul de proprietate asupra contului personal în care li se strâng banii de pensie.Statul român a introdus in 2007 sistemul de pensii private, după un model testat şi recomandat de Banca Mondială.

Primele contribuții la fondul de pensii Pilonul II a fost la 17 septembrie 2007,această dată a marcat startul perioadei de aderare la fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) iar primele contributii la fondul de pensii private facultative Pilonul III au fost virate in mai 2007.

Ce este pensia obligatorie?

Pensia privată este o sumă platită periodic de catre societaţile competente participantului, care îşi desemnează persoana care va contribuii la un fond de pensii sau în numele căreia s-au plătit contribuții la un fond de pensii și care are un drept la o pensie privată. Pensia privată este asigurată de sistemul fondurilor de pensii administrate privat, care suplimentează pensia acordată de sistemul public, fapt ce se realizează în interesul participanților, pe baza colectării și investirii a unei părți din contribuția individuală de asigurări sociale.

Conform legii 411/2004, versiune actualizată la data de 01/01/2009 privind fondurile de pensii administrate privat,pot participa la acest sistem :

Persoanele în vârstă de până la 35 de ani care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie să adere la un fond de pensii privat.

Persoanele în vârstă de până la 45 de ani, care sunt asigurate și care contribuie la sistemul public de pensii. O persoană nu poate participa, în același timp, la mai multe fonduri de pensii private.

Persoanele pot deveni participante la un fond de pensii privat în următoarele condiții:

1. O persoana devine participant la un fond de pensii privat prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie inițiațivă; fiecare persoană are dreptul de a-și alege fondul privat de pensii si compania la care doreste sa îşi deschida acest cont.

2. O persoană devine participant la un fond de pensii în urma repartizării sale de către instituția de evidență dacă nu a aderat în termen de 4 luni de la data la care este obligat prin lege;

3. la semnarea actului de aderare participanţii sunt informați despre condițiile sistemului privat de pensii, mai ales în ceea ce privește: drepturile și obligațiile, riscurile financiare, tehnice și de altă natură, precum și natura și distribuția acestor riscuri. Fiecare contribuabil sau beneficiar primește, la cerere, informații detaliate privind: riscul investiției, lista de opțiuni de investiții, precum și informații privind expunerea la riscul participării la aceste investiţii și costurile legate de investiții;

4. dupa aderare sau repartizarea automată, participanții sunt obligați să contribuie la un fond de pensii și nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii private pe toată perioada pentru care datorează contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la indeplinirea dreptului la pensie privată;

Bibliografie

’’Legea nr 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat’’

***www.pensiiprivate.ro

***www.csspp.ro

***www.wikipedia.ro

Preview document

Asigurări de pensii private - pilonul II și pilonul III - Pagina 1
Asigurări de pensii private - pilonul II și pilonul III - Pagina 2
Asigurări de pensii private - pilonul II și pilonul III - Pagina 3
Asigurări de pensii private - pilonul II și pilonul III - Pagina 4
Asigurări de pensii private - pilonul II și pilonul III - Pagina 5
Asigurări de pensii private - pilonul II și pilonul III - Pagina 6
Asigurări de pensii private - pilonul II și pilonul III - Pagina 7
Asigurări de pensii private - pilonul II și pilonul III - Pagina 8
Asigurări de pensii private - pilonul II și pilonul III - Pagina 9
Asigurări de pensii private - pilonul II și pilonul III - Pagina 10
Asigurări de pensii private - pilonul II și pilonul III - Pagina 11
Asigurări de pensii private - pilonul II și pilonul III - Pagina 12
Asigurări de pensii private - pilonul II și pilonul III - Pagina 13
Asigurări de pensii private - pilonul II și pilonul III - Pagina 14
Asigurări de pensii private - pilonul II și pilonul III - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Asigurari de Pensii Private - Pilonul II si Pilonul III.doc

Alții au mai descărcat și

Practică bancară BCC

Cap 1. Scurt istoric al sistemului bancar din Romania Primele dovezi cu privire la o activitate bancara pe teritoriul Romaniei au fost descoperite...

Sistemul Public și Sistemul Alternativ de Pensii

I. REFORMA SISTEMULUI DE PENSII ÎN ROMÂNIA Evoluţia sistemului de pensii în România În România sistemul de pensii are la bază principiul...

Pensii Private versus Pensii Facultative

Principiul fundamental ce stă la baza sistemului de pensii multi-pilon este acela al diversificării surselor de finanţare a veniturilor din pensii...

Riscul în Afacerile din România

CAPITOLUL 1 Actualitatea temei Prin alegerea temei “Riscul în afacerile din România” pentru sesiunea de comunicări ştiinţifice, dorim sa tratam...

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurări sociale asupra activității economico-sociale

Capitolul 1. Caracterizarea generală a cheltuielilor publice pentru asigurările sociale Ca urmare a accidentelor, bolilor, invaliditaţii care...

Sistemul de pensii private obligatorii din România

CAPITOLUL 1 PARTICULARITĂȚILE SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE OBLIGATORII DIN ROMÂNIA 1.1 Pilonul II în sistemul de pensii Începând din anul 1990,...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Impactul Integrării României în Spațiul Uniunii Europene în Domeniul Asigurărilor Sociale

INTRODUCERE Cauzele care au stat la baza nevoii de protecţie socială au apărut, ca o necesitate, cu mult înainte de revoluţia industrială, şi s-a...

Cererea și ofertă pe piața asigurărilor din România

Dinamica tot mai accentuata a afacerilor si caracterul tot mai complex al riscurilor potentiale la care acestea sunt expuse au generat, in ultimul...

Sistemul Pensiilor Private în România

1. Pensiile private – o necesitate? 2007 este anul pensiilor private în România, ultima ţară de pe harta Europei fără sisteme private de...

Piața Asigurărilor de Viață

CAPITOLUL 1. PIAŢA ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ 1.1. Delimitări conceptuale privind asigurările de viaţă O componentă de bază a asigurărilor de...

Sistemul de Pensii Private Obligatorii în România vs Letonia, Estonia, Slovacia, Slovenia

INTRODUCERE In contextul unui fenomen tot mai accentuat de imbatranire a populatiei care pune presiune din ce in ce mai mare asupra mecanismelor...

Evaluarea Fondurilor de Pensii

CAP.I. SISTEMUL DE PENSII IN ROMANIA 1.1. Particularităţi ale sistemului de pensii în perioada actuală Reforma pensiilor în România este necesară...

Pensii Private în România

Introducere Ne putem imagina viaţa noastră ca fiind un sandviş, felia de jos reprezintă copilăria şi tinereţea, umplutura fiind partea în care...

Evoluția Pieței Asigurărilor în România

I.1.Precizări privind managementul companiilor de asigurări In conformitate cu prevederile art. 13 din Norma privind autorizarea asiguratorilor,...

Ai nevoie de altceva?