Bazele Asigurărilor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 154
Mărime: 38.46KB (arhivat)
Publicat de: Iacov Cucu
Puncte necesare: 5

Cuprins

 1. 1. CONSIDERENTE GENERALE 1
 2. 2. FORŢELE DISTRUCTIVE ALE NATURII ŞI ACCIDENTELE CARE PUN ÎN PERICOL PERMANENT VIAŢA ŞI INTEGRITATEA CORPORALĂ ALE OAMENILOR 1
 3. 2.1 CALAMITĂŢILE NATURALE 1
 4. 2.2 ACCIDENTELE 3
 5. 3. FORME DE PROTECŢIE A OAMENILOR ÎMPOTRIVA CALAMITĂŢILOR NATURII ŞI ACCIDENTELOR 4
 6. 3.1 EVITAREA SAU PREVENIREA RISCULUI 4
 7. 3.2 LIMITAREA PAGUBELOR PROVOCATE DE RISCURILE PRODUSE 6
 8. 3.3 TRECEREA RISCULUI ASUPRA ALTEI PERSOANE 7
 9. 3.4 CONCLUZII 7
 10. 4. TIPURI DE FONDURI DE ASIGURARE PENTRU PROTECŢIA OAMENILOR ÎMPOTRIVA CALAMITĂŢILOR NATURII ŞI ACCIDENTELOR 7
 11. 4.1 FONDURI DE REZERVĂ CONSTITUITE ÎN MOD INDIVIDUAL 7
 12. 4.2 FONDURI DE REZERVĂ ŞI/SAU ASIGURARE CONSTITUITE ÎN MOD CENTRALIZAT 8
 13. 4.3 FONDURI DE ASIGURARE PROPRIU-ZISE 8
 14. BIBLIOGRAFIE 9

Extras din referat

1. Considerente generale

2. Forţele distructive ale naturii şi accidentele care pun în pericol permanent viaţa şi integritatea corporală ale oamenilor

Producţia constituie condiţia esenţială a existenţei societăţii omeneşti, societate în care, pentru a putea trăi,oamenii trebuie să producă neîncetat, să creeze bunuri materiale. În procesul muncii, oamenii folosesc uneltele de muncă şi acţionează asupra naturii, deci, în concluzie asupra obiectelor muncii. Astfel, între oameni şi natură se stabileşte un contact permanent, se ceează raporturi de intercondiţionare. Datorită firii lor, oamenii nu se adaptează la condiţiile impuse de natură, ci caută să o influienţeze pe aceasta şi să o modifice potrivit nevoilor vieţii lor.

Odată cu trecerea timpului, oamenii au învăţat să folosească în interesul lor forţele şi resursele naturii. Datorită acestui lucru s-au ajuns la contradicţii între oameni şi natură, care au dus la poducerea de evenimente care periclitează uneori viaţa sau integritatea corporală a oamenilor. Pe scurt, oamenii sunt supuşi unor pericole multiple şi variate, cauzate de forţele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori sociali ori sociali-economici.

În cele ce urmează voi prezenta cauzele generatoare de pericole care pun în pericol viaţa şi integritatea corporală ale oamenilor.

2.1 Calamităţile naturale

Forţele naturii declanşează calamităţi cu efecte distructive puternice, printer care se enumeră: seceta, îngheţul, ploile torenţiale, grindina, uraganele, inundaţiile, cutremurele de pământ, trăsnetul, incendiile, prăbuşirile şi alunecările de teren etc.

Aceste calamităţi ale naturii pun în pericol viaţa şi integritatea corporală ale oamenilor.

În cele ce urmează, mă voi referi la câteva dintre calamităţile naturale enumerate mai sus.

Seceta, indiferent de forma ei de manifestare (diminuarea umidităţii din atmosferă, uscarea progresivă a pământului), afectează puternic însăşi viaţa oamenilor de pe întinse regiuni geografice.

Astfel, întreruperea procesului vegetativ din cauza insuficienţei sau lipsei totale a precipitaţiilor, cât şi a temperaturilor atmosferice ridicate poate conduce la înfometarea populaţiei, ceea ce provoacă degradarea biologică a organismului uman, accentuarea mortalităţii generale şi în special mortalităţii infantile.

Cicloanele (uraganele, taifunurile) reprezintă un fenomen natural ce constă în deplasări de mase de aer cu diametre foarte mari şi care pot fi provoca pagube oamenilor.

Un exemplu în acest sens îl constituie ciclonul tropical din 1991 din Bangladesh care a provocat moartea a aproximativ 140 de mii de oameni.

Inundaţiile reprezintă de asemenea fenomene naturale care pot pune în pericol viaţa şi integritatea corporală ale oamenilor. Un exemplu în acest sens îl constituie inundaţiile din noiembrie 1970 din Bangladesh unde şi-au pierdut viaţa aproximativ 300 de mii de persoane, alte 2,5 milioane de persoane rămânând fără adăpost.

Cutremurele de pământ constituie unul din fenomenele cele mai de temut ale naturii, ele putând provoca pagube imense în rândul oamenilor. Exemple în acest sens sunt: cutremurul din Agadâr (Maroc) din 1960 care a provocat moartea a 12 mii de persoane, cutremurul din 1976 de la Tangshan (China), care a provocat moartea a 240 mii de persoane şi cutremurul din România din 1977 care a provocat numeroase pierderi omeneşti.

Incendiile pot reprezenta de asemenea un fenomen natural, ele putând fi declanşate de trăsnete, de creşterea temperaturii peste anumite limite (ceea ce poate duce la autoaprinderea pădurilor, a zăcămintelor de cărbune, etc.). Incendiile pun în pericol viaţa şi integritatea corporală ale oamenilor.

Aceste pericole sunt independente de voinţa oamenilor, ele având caracter obiectiv.

Pentru a sublinia acest caracter obiectiv ne putem referi de exemplu la poziţia terenurilor faţă de sursa de apă, ceea ce îl face să fie supus inundaţiilor sau să fie ferit de acestea, de aici rezultând şi protecţia oamenilor, care deţin acel teren.

2.2 Accidentele

Viaţa şi integritatea corporală ale oamenilor sunt puse în pericol nu numai de calamităţile naturale, ci şi de unele fenomene neprevăzute, denumite generic accidente.

În această categorie intră pericolele la care sunt supuşi oamenii în casele lor, în propria gospodărie, la locul de muncă, pe stradă, în timpul deplasării cu diverse mijloace, în locurile de agrement, atât în interiorul ţării, cât şi în străinătate.

Preview document

Bazele Asigurărilor - Pagina 1
Bazele Asigurărilor - Pagina 2
Bazele Asigurărilor - Pagina 3
Bazele Asigurărilor - Pagina 4
Bazele Asigurărilor - Pagina 5
Bazele Asigurărilor - Pagina 6
Bazele Asigurărilor - Pagina 7
Bazele Asigurărilor - Pagina 8
Bazele Asigurărilor - Pagina 9
Bazele Asigurărilor - Pagina 10
Bazele Asigurărilor - Pagina 11

Conținut arhivă zip

 • Bazele Asigurarilor.doc

Te-ar putea interesa și

Sistemul informațional economic - SC Apaca SA

INTRODUCERE În cadrul sistemului informational economic, contabilitatea ocupa un loc primordial. Contabilitatea reprezinta o activitate...

Asigurările de viață

1.Introducere "New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor.Fara asigurari n-ar exista zgarie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar...

Sectorul asigurărilor în economia de piață

CAPITOLUL 1 NECESITATEA, CONTINUTUL, EVOLUTIA SI ROLUL ASIGURARILOR ÎN ECONOMIA DE PIATA 1.1 Necesitatea si rolul asigurarilor Asigurarile au...

Contribuțiile sociale la asigurările de stat în România pentru 2011

1.Generalitati 1.1. Necesitatea si continutul economic al asigurarilor sociale In Romania, primele forme ale asigurarilor sociale au luat fiinta...

Bazele asigurărilor

I. INTRODUCERE Fiscalitatea asigurarilor reprezinta o problema importanta pentru asigurat si , asiguratori si chiari pentru organismul de...

Bazele asigurărilor - asigurările calamităților naturale în Europa

1.Acoperirea calamitatilor naturale in Europa Scopul acestui studiu este de a oferi o trecere in revista a diferitelo sisteme de acoperire...

Asigurări

Cuvant inainte Un numar de provocari cheie asupra societatii pot fi abordate eficient numai daca autoritatile publice si sectorul public lucreaza...

Piața Mondială a Asigurărilor

I. Piata de asigurari-concepte generale I.1. Definitia pietei de asigurari Cadrul organizatoric si metodologic în care se realizeaza operatiile...

Ai nevoie de altceva?