Despre Leasing

Referat
6/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5090
Mărime: 26.17KB (arhivat)
Puncte necesare: 5

Extras din referat

1.1 Generalitati

Operatiunile de leasing au fost introduse in S.U.A. in anii ‘50 si extinse in urmatorul deceniu in principalele tari dezvoltate ale lumii . In anii de inceput , leasingul era asociat valorilor imobiliare (terenuri si cladiri) , dar astazi practic orice mijloc fix poate fi luat in leasing .

In doctrina contabila internationala se intalnesc diferite solutii de contabilizare a contractelor de leasing . Astfel , in unele tari , leasingul financiar este abordat din prisma juridicului (Cehia , Italia si Franta , in cazul societatilor individuale), in timp ce, in contabilitatile anglo-saxone abordarea este economica , punandu-se accentul pe distinctia dintre leasingul financiar si cel operational ( Marea Britanie , S.U.A. , Australia , Olanda , Canada , Portugalia , Franta pentru conturile consolidate etc. ). Exista si abordari oroginale rezultate din redefinirea conceptului de patrimoniu , cum este cazul Spaniei , unde bunurile in leasing sunt inregistate intr-un cont de imobilizari necorporale , chiar daca , prin natura lor , fac parte din imobilizarile corporale (contul 217 “Drepturi asupra bunurilor achizitionate in regim de leasing “).

In general , firmele detin in proprietate active (mijloace ) fixe si raporteaza aceasta investitie in bilant . Totusi , importanta este utilizarea cladirilor si echipamentelor si nu proprietatea in sine . O modalitate de obtinere a dreptului de utilizare a mijloacelor fixe este cumpararea acestora ; o alternativa la aceasta modalitate este inchirierea (leasingul ) lor. Decizia va determina importanta chiriilor in situatiile financiare ale unei companii. In anumite companii , de exemplu in domeniul alimentatiei publice , echipamentele sunt inchiriate pe un termen egal cu durata contractului . Astfel , compania nu trebuie sa cumpere anumite active. Cu fiecare nou contract sunt inchiriate si date in folosinta noi active specifice clientilor .

In cazul alternativei inchirierii, se incheie un contract prin care proprietarul mijlocului fix (locatorul) permite celeilalte parti (locatarul) utilizarea serviciilor mijlocului fix respectiv , pentru o perioada specificata de timp , in schimbul unei serii de plati .Titlul de proprietate asupra mijlocului fix inchiriat ramane la locator , iar locatarul poate sa cumpere mijlocul fix la expirarea contractului de locatie , numai daca aceasta optiune a fost specificata in contractul de locatie (leasing ).

Locatia a devenit pentru prima oara importanta in cazul activelor imobiliare - pamant si cladiri . In prezent poate fi inchiriat aproape orice tip de mijloc fix. Exemple de active ce pot fi inchiriate sunt: avioanele , magazinele universale , echipamentele pentru fabricarea pantofilor si chiar macaralele pentru constructii .

Pe de alta parte , leasingul asigura achizitia si finantaerea simultana a mijloacelor fixe. Leasingul este oarecum similar cu imprumutul ; ambele situatii impun o serie de plati contractuale fixe , pe o durata stabilita . Avantajul leasingului fata de un credit este ca locatorul are o pozitie mai buna decat un creditor , daca firma utilizatoare se confrunta cu dificultati financiare . Daca locatarul nu indeplineste obligatiile contratului de leasing , locatorul are un drept legal mai puternic de recuperare a mijlocului fix , deoarece locatorul este inca proprietarul mijlocului fix . Un creditor , chiar unul garant , se poate confrunta cu costuri si intarzieri in recuperarea activelor care au fost finantate direct sau indirect . Deoarece locatorul are un risc mai mic decat alte surse de finantare utilizate la achizitia de mijloace fixe , cu cat firma care solicita finantarea este mai riscanta , cu atat mai puternic este motivul furnizorului de finatare sa propuna o tranzactie de leasing si nu un imprumut. Totusi , deoarece leasingul poate fi considerat o forma de finantare prin indatorare , acesta ofera o parghie financiara , crescand astfel atat riscul , cat si rentabilitatea anticipata pentru investitorul in actiuni. Existenta platilor fixe pentru chirie adauga , de asemenea , un risc pentru acei creditori care se subordoneaza platilor locatiei.

1.2 Notiune

Conform Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 , republicata in 2000 in cazul operatiunilor de leasing , o parte denumita locator / finantator , transmite pentru o periada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este celeilalte parti , denumita utilizator , la solicitarea acesteia , contra unei plati periodice , denumita rata de leasing , iar la sfarsitul perioadei de leasing , locatorul /finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul , de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale . Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing , daca partile convin astfel si daca utilizatorul achita toate obligatiile asumate prin contract .

Operatiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile , precum si bunuri mobile de folosinta indelungata , aflate in circuitul civil , cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video , a pieselor de teatru , manuscriselor , bevetelor si a drepturilor de autor .

Bunurile mobile care sunt introduse in tara de catre utilizator i , persoane fizice sau juridice romane , in baza unor contracte de leasing incheiate cu societati de leasing , persoane juridice straine , se incadreaza in regimul vamal de admitere temporara , pe toata durata contractului de leasing , cu exonerarea totala de la obligatia de plata a sumelor aferente drepturilor de import , inclusiv a garantiilor vamale .

Bunurile mobile care sunt introduse in tara de societatile de leasing , persoane juridice romane , in baza unor contracte de leasing incheiate cu utilizatori , persoane fizice sau juridice romane , se incadreaza in regimul vamal de import , cu exceptarea de la plata a sumelor aferente tuturor drepturilor de import.

O.G. nr. 51 republicata face si distinctia intre leasingul financiar si cel operational (de exploatare) prin reglementarea conditiilor pe care un contract trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat leasing financiar. Astfel, conform articolului 2, litera e , leasing financiar este operatiunea de leasing care indeplineste una sau mai multe dintre urmatoarele conditii:

Preview document

Despre Leasing - Pagina 1
Despre Leasing - Pagina 2
Despre Leasing - Pagina 3
Despre Leasing - Pagina 4
Despre Leasing - Pagina 5
Despre Leasing - Pagina 6
Despre Leasing - Pagina 7
Despre Leasing - Pagina 8
Despre Leasing - Pagina 9
Despre Leasing - Pagina 10
Despre Leasing - Pagina 11
Despre Leasing - Pagina 12
Despre Leasing - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Despre Leasing.doc

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unei Aplicații Web pentru o Companie de Leasing

I. Analiza managementului de leasing I.1. Introducere I.1.1.Definiţie Cuvintul "Leasing" vine din limba engleză, de la substantivul "leasing"...

Apariția și Dezvoltarea Pieței Obligațiunilor în România

Capitolul I 1. Privire generală asupra pieţelor de obligaţiuni Piaţa de capital, atât cea primară, cât şi cea secundară, înregistrează...

Atitudini, opinii și comportamente ale populației brașovene cu privire la actualul sistem de leasing practicat în România

INTRODUCERE Preţurile mari ale bunurilor, în special a autoturismelor şi a bunurilor industriale impun noi modalităţi de vânzare. Tot mai mulţi...

Leasingul - instrument modern de finanțare

Capitolul 1 -Aspecte generale privind operaţiunile de leasing- 1.1. Scurt istoric al dezvoltării sistemului de leasing Operaţiunea de leasing...

Leasing și Franchising

Introducere În perioada tranziţiei la economia de piaţă businessul mic şi mijlociu mai devreme sau mai tîrziu, este pus în dilema soluţionării...

Istoricul leasingului - noțiunea de leasing - caractere juridice

Deşi reglementările în materia utilizării patrimoniului fără proprietatea asupra lui sunt de origine străveche, inventarea leasing-ului ca atare...

Fundamentarea deciziei utilizatorului în operațiunile de leasing

INTRODUCERE Dezbaterile privind finanţarea necesităţilor înregistrate la nivelul firmelor au reprezentat o permanentă preocupare a specialiştilor...

Leasing-ul - Sursă de Finanțare a Unei Afaceri

1. ARGUMENT Leasing-ul este o operaţiune comercială prin care o parte denumită locator/finanţator transmite pentru o perioadă determinată dreptul...

Ai nevoie de altceva?