Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6539
Mărime: 78.43KB (arhivat)
Publicat de: Scutari V.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dolgopol Angela

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. ASPECTE TEORETICE ALE FINANȚELOR PUBLICE
 3. 1.1. Evoluția istorică a finanțelor publice 4
 4. 1.2. Necesitatea existenței finanțelor în cadrul statului 5
 5. 1.3. Obiectul de studiu și conținutul disciplinei Finanțe publice. Legătura finanțelor publice cu alte științe economice și sociale ..7
 6. Capitolul II. CONȚINUTUL ECONOMIC AL FINANȚELOR PUBLICE
 7. 2.1. Conținutul economic al cheltuielilor publice și clasificarea lor ...10
 8. 2.2. Nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice .12
 9. 2.3. Factorii care influențează creșterea cheltuielilor publice .14
 10. Capitolul III. POLITICA ȘI DINAMICA BUGETARĂ A FINANȚELOR PUBLICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 11. 3.1.Direcții și obiective ale politicii bugetare în domeniul cheltuielilor publice în Republica Moldova 16
 12. 3.2.Obiectivele politicii bugetare în domeniul resurselor financiare publice în Republica Moldova 17
 13. 3.3.Dinamica cheltuielelor în cele mai importante sectoare din Republica Moldova .18
 14. Concluzie 22

Extras din referat

INTRODUCERE

Finanțele - reprezintă procesele economice și relațiile sociale, tehnici specifice de procurare și utilizare a resurselor bănești pentru satisfacerea nevoilor privind activitatea persoanelor fizice, juridice inclusiv a statului.

La categoria generală de finanțe se include mai multe componente:

Finanțele private - această categorie financiară se caracterizează, în principal, prin faptul că participanții la aceste relații și procese sunt persoane fizice sau juridice a căror activitate se bazează pe proprietatea privată. Fondurile de resurse bănești ce se administrează la nivelul acestor participanți sunt destinate satisfacerii de nevoi proprii ale persoanelor respective. Capitalul întreprinderilor private servește desfășurării activității respective și realizării obiectivelor proprii.

Finanțele publice - se caracterizează prin participarea directă la procesele generale financiare ale statului ca beneficiar al resurselor bănești acumulate și în calitate de utilizator al resurselor respective.

Caracteristica semnificativă a finanțelor publice constă în aceea că procesele și relațiile financiare respective se desfășoară în legătură directă cu satisfacerea unor nevoi colective ale societății.

Actualitatea studiului elaborat referitor la finanțele publice și politica bugetară din cadrul Republicii Moldova este următoarea:

Capitolul 1- în acest capitol se va vorbi despre aspectele teoritice și conceptuale ale finanțelor, finanțelor publice și finanțelor private . Totodată este reprezentată diferența dintre finanțele publice și private pentru a nu fi confudate.

Capitolul 2 - în capitolul 2 este caracterizat succint conținutul economic al cheltuielilor publice și respectiv este reprezentată grafic clasificarea acestora.

Capitolul 3 - ultimul capitol al acestei lucrări este bazat mai mult pe aspecte practice și pe date reale culese din Biroul Național de Statistică, unde este reprezentată dinamica absolută, relativă și politica bugetară a finanțelor publice din Republica Moldova .

I. ASPECTE TEORETICE ALE FINANȚELOR PUBLICE

1.1. Evoluția istorică a finanțelor publice

Din punct de vedere etimologic noțiunea de “finanțe” își are originea din limba latină veche și în traducere însemna “plată în bani”, ”sfârșitul termenului de plată”.

Finanțele au apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societății omenești, au evoluat de la o orânduire social-economică la alta, conținutul economic, funcțiile și rolul lor fiind determinate de modul de producție respectiv.

Dezvoltarea forțelor de producție și a relațiilor marfă-bani, instituirea proprietății private, apariția claselor sociale și a statului au făcut necesară instituirea finanțelor.

În orânduirea comunei primitive, în care exista proprietatea comună asupra mijloacelor de producție și asupra produselor, când nu apăruseră încă banii și nu fusese instituită forța publică, n-au existat finanțe.

Finanțele au apărut în perioada destrămării comunei primitive, concomitent cu nașterea societății sclavagiste, au evoluat, luând o oarecare dezvoltare în feudalism, extinzându-se mult în societatea cu economie de piață. Cuvântul „finanțe” își are originea în limba latină. În secolele XIII - XIV , se foloseau expresiile: „finantio”, „financias”, „financia pecuniaria”, cu sensul de „plată în bani”. Se presupune că originea acestora derivă de la cuvântul finis utilizat frecvent în sensul de „termen de plată”. În vorbirea curentă, ca și în literatura de specialitate, se folosesc mai multe expresii ale cuvântului finanțe, cu sensuri apropiate sau diferite, după caz: finanțe, finanțe publice, finanțe private, etc.. Semnificația cuvântului s-a extins treptat și a căpătat în timp, un sens foarte larg, incluzând bugetul statului, creditul, operațiunile bancare, cele de bursă. etc. Concepțiile specialiștilor despre finanțele publice diferă și ele, fiind considerate, după caz:

a) fonduri bănești la dispoziția statului

b) mijloace de intervenție a statului în economie (impozite, împrumuturi, alocații bugetare, subvenții și alte pârghii sau instrumente cu ajutorul cărora statul intervine în viața economică);

c) forme și metode concrete de administrare a banului public;

d) acte juridice de dispoziție autoritar ă sau contractual ă vizând preluarea de către stat a unei părți din PIB în scopul îndeplinirii func țiilor statului

Finanțele publice constituie o ramură a științelor economice și au ca obiect de studiu, în principal:

− modalitățile de stabilire, percepere și urmărire a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a veniturilor nefiscale;

− metodele de dimensionare și repartizare a cheltuielilor publice;

− modalitățile de echilibrare a diverselor categorii de bugete; − relațiile economice care se formează în procesul constituirii și repartizării fondurilor publice;

− plasarea și rambursarea creditelor publice;

− organizarea și efectuarea controlului financiar de către diverse organe ale statului;

− politica fiscal ă și bugetar ă promovat ă de stat.

Preview document

Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 1
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 2
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 3
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 4
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 5
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 6
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 7
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 8
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 9
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 10
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 11
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 12
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 13
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 14
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 15
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 16
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 17
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 18
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 19
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 20
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 21
Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Finantele publice si structura acestora - Politica bugetara.docx

Alții au mai descărcat și

Creditul Public

INTRODUCERE În completarea resurselor financiare publice, statul poate apela şi la împrumuturi contractate de la diverşi creditori în scopul...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Introducere Tema pe care am ales-o este intitulată "Analiza structurii şi dinamicii resurselor financiare publiceŢ, ce poate fi abordată din mai...

Nivelul, dinamica și structura investițiilor în resurse umane în România

ARGUMENT Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze nivelul, dinamica şi structura investiţiilor în resurse umane din România, în perioada...

Rolul Finanțelor Publice în Economie și Societate

CAPITOLUL 1 – NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Conceptul de finanțe publice În vorbirea curentă, ca și in literatura de specialitate, se folosesc mai...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Finanțele Publice

Finanţele publice au apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii, fiind strâns legate de istoria statului şi dreptului. De-a lungul...

Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz

1. Continutul si etapele procesului bugetar in Romania 1.1. Interpretari si semnificatii cu privire la bugetele publice BUGETELE PUBLICE...

Sistemul Finanțelor Publice în România în Perspectiva Integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Această lucrare este structurată pe cinci capitole şi prezintă sistemul finanţelor publice în România în perspectiva integrării în...

Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Republica Moldova a parcurs o parte însemnată din calea spre tranziţia la relaţiile de piaţă şi spre...

Procesul Bugetar din România

PROCESUL BUGETAR este o succesiune de etape prin care trec bugetele publice ca balanţe financiare, cu implicări instituţionale prin folosirea de...

Organizarea și Conducerea Trezoreriei

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA BUGETARĂ ÎN ROMÂNIA I.1. Sistemul bugetar în România Prin dimensiune şi complexitate, economia publică nu-şi poate...

Procesul Bugetar

1. CONŢINUTUL, PRINCIPIILE ŞI CARACTERISTICILE PROCESULUI BUGETAR Procesul bugetar reprezintă mulţimea structurală a acţiunilor şi măsurilor...

Sistemul cheltuielilor bugetului de stat

Cheltuielile bugetului de stat constituie acea parte a cheltuielilor publice destinate satisfacerii unor nevoi generale, comune întregii naţiuni....

Ai nevoie de altceva?