Organizarea și Conducerea Trezoreriei

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 31824
Mărime: 700.75KB (arhivat)
Publicat de: Zaharia Robu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Sandu

Cuprins

 1. CAPITOLUL I.
 2. ORGANIZAREA BUGETARĂ ÎN ROMÂNIA 3
 3. I.1. Sistemul bugetar în România 3
 4. I.2. Organizarea şi conducerea gestiunii bugetare în România 6
 5. I.3. Repartizarea veniturilor şi a cheltuielilor statului între componentele bugetare 18
 6. CAPITOLUL II.
 7. ORGANIZAREA EXECUŢIEI DE CASĂ PRIN TREZORERIA FINANŢELOR PUBLICE 27
 8. II.1. Organizare şi funcţionalitate la Trezoreria Finanţelor Publice 27
 9. II.2. Atribuţii, sarcini şi competenţe în organizarea gestiunii bugetare prin trezoreria finanţelor publice 36
 10. CAPITOLUL III.
 11. EXECUŢIA DE CASĂ A VENITURILOR BUGETARE PRIN TREZORERIA FINANŢELOR PUBLICE 43
 12. III.1. Metode, tehnici şi procedee utilizate în execuţia veniturilor bugetare 43
 13. III.2. Fluxuri informaţionale caracteristice executării veniturilor bugetare la o unitate a Trezoreriei Finanţelor Publice 48
 14. CAPITOLUL IV.
 15. EXECUŢIA DE CASĂ A CHELTUIELILOR BUGETARE PRIN TREZORERIA FINANŢELOR PUBLICE 55
 16. IV.1. Conţinutul acţiunii, elemente şi proceduri specifice. 55
 17. IV.2 Fluxuri informaţionale prezente în execuţia cheltuielilor bugetare la o unitate a Trezoreriei Finanţelor Publice 69
 18. STUDIU DE CAZ 75
 19. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 87
 20. BIBLIOGRAFIE 92

Extras din proiect

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA BUGETARĂ ÎN ROMÂNIA

I.1. Sistemul bugetar în România

Prin dimensiune şi complexitate, economia publică nu-şi poate desfăşura activitatea fără să-şi elaboreze un program financiar în care să prevadă veniturile şi cheltuielile unei anumite perioade. Bugetul public este necesar pentru a stabili un raport optim între nevoile sociale şi puterea de contribuţie a cetăţenilor şi agenţilor economici, evitându-se inechităţile care pot să apară în repartiţia sarcinilor fiscale.

Ansamblul obligaţiilor pecuniare ale statului , pretinse cetăţenilor ca impozite şi taxe este limitat la trebuinţele publice cu ajutorul procedeului financiar al bugetului statului.

Concomitent cu punctul de vedere tehnico-financiar în cadrul finanţelor publice bugetul este necesar ca act de autorizare a veniturilor şi cheltuielilor statului şi prin aceasta ca act de conducere a economiei sau a gestiunii financiare publice de stat.

Cu ajutorul bugetului se proiectează şi se desfăşoară activitatea privind finanţele publice, acesta fiind necesar ca instrument de programare, executare şi control asupra rezultatelor execuţiei resurselor băneşti ale societăţii şi modul de utilizare a acestora prin cheltuieli publice.

Veriga centrală a sistemului financiar al oricărei ţări, în economia contemporană o constituie bugetul public ca expresie a relaţiilor financiare ce se manifestă în procesele formării, repartizării şi utilizării fondurilor bugetare necesare organelor statale de la nivel naţional şi al unităţilor sale teritoriale.

În teoria şi practica economică, noţiunea de buget public este privită din două puncte de vedere: economic şi juridic.

Din punct de vedere economic, bugetul public exprimă relaţii economice în forma bănească ce iau naştere în procesul repartiţiei produsului intern brut în legătură cu îndeplinirea sarcinilor statului. Aceste relaţii se manifestă pe de o parte ca relaţii prin intermediul cărora se mobilizează resursele băneşti la dispoziţia statului, iar pe de altă parte ca relaţii prin care se repartizează aceste resurse în vederea finanţării activităţilor destinate creşterii calităţii vieţii, a unor activităţi privind dezvoltarea economică a ţării, cercetarea ştiinţifică, constituirea rezervelor de stat, apărarea naţională, a ordinii publice şi de drept.

Din punct de vedere juridic bugetul public este un act de autorizare prin care puterea executivă este împuternicită de puterea legislativă să cheltuiască şi să perceapă venituri în acord cu prevederile legale.

Figura nr. 1: Relaţii de mobilizare şi repartizare a resurselor publice

Având semnificaţii particulare, noţiunea de buget este utilizată ca principală balanţă financiară ce semnifică un document de bază cu putere de legi, care stabileşte pe de o parte, natura şi mărimea veniturilor ce se mobilizează la dispoziţia statului, iar pe de altă parte, felul şi volumul alocaţiilor bugetare ce se vor dirija de către stat pentru finalizarea diverselor activităţi în cursul unui an.

Bugetul public reprezintă un act prin care se prevăd şi se aprobă prin lege, veniturile şi cheltuielile anuale ale statului, prezentându-se sub forma unui tablou evolutiv şi comparativ de venituri publice şi destinaţia acestora în cheltuieli.

Conţinutul bugetului public este format din punct de vedere tehnic din venituri publice şi cheltuieli publice.

Veniturile publice sunt formate din mijloacele practice de constituire a fondurilor băneşti ale statului. Modalităţile de realizare a veniturilor bugetare sunt instituite în raport de necesitatea repartiţiei venitului naţional, de structura economiei naţionale, de gradul de dezvoltare al forţelor de producţie.

În principal veniturile publice se bazează pe prelevările obligatorii (impozite şi cotizaţii sociale) care reprezintă peste 85% din volumul total al veniturilor publice.

Impozitele pot fi definite ca prelevări obligatorii impuse persoanelor fizice şi juridice, pe cale autoritară, cu titlu definitiv şi fără contraparte directă, în vederea acoperirii cheltuielilor publice şi intervenţiilor economice şi sociale a autorităţilor publice.

Cotizaţiile sociale, reprezintă prelevări băneşti impuse persoanelor fizice şi juridice pe cale autoritară cu titlu definitiv şi fără contraparte directă, însă, nu sunt aprobate de către Parlament, nefiind supuse principiilor bugetare ale anualităţii şi universalităţii. Ele sunt percepute conform fiecărui regim de protecţie socială şi afectate de către acesteia finanţării cheltuielilor care-i sunt atribuite pentru a fi acoperite.

Cheltuielile publice reprezintă modalităţi de repartizare a fondului bănesc în vederea satisfacerii trebuinţelor generale ale societăţii.

Cheltuielile bugetare sunt repartizate de la bugetul de stat pentru acoperirea nevoilor militare, funcţionarea aparatului de stat, plata datoriei publice, acordarea de subvenţii, dezvoltarea sectorului economic de stat, acoperirea nevoilor social-culturale precum şi a celor de cercetare dezvoltare.

În economia de piaţă din România, rolul bugetului public, se manifestă îndeosebi pe plan financiar şi economic.

În plan financiar, bugetul asigură mobilizarea resurselor financiare necesare îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor statului.

În plan economic, rolul bugetului s-a accentuat datorită contribuţiei sale la realizarea obiectivelor politicii economice şi sociale a guvernului.

În procesul redistribuirii de valori între economia naţională, pe de o parte, şi între stat şi populaţie, pe de altă parte, bugetul public naţional îndeplineşte un rol deosebit de important. Prin intermediul bugetului se exercită un control permanent asupra constituirii şi utilizării fondurilor publice precum şi asupra activităţii societăţilor comerciale care au raporturi cu bugetul statului.

Preview document

Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 1
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 2
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 3
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 4
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 5
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 6
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 7
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 8
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 9
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 10
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 11
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 12
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 13
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 14
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 15
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 16
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 17
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 18
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 19
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 20
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 21
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 22
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 23
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 24
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 25
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 26
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 27
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 28
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 29
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 30
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 31
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 32
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 33
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 34
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 35
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 36
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 37
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 38
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 39
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 40
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 41
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 42
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 43
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 44
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 45
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 46
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 47
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 48
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 49
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 50
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 51
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 52
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 53
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 54
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 55
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 56
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 57
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 58
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 59
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 60
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 61
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 62
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 63
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 64
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 65
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 66
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 67
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 68
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 69
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 70
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 71
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 72
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 73
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 74
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 75
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 76
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 77
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 78
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 79
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 80
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 81
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 82
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 83
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 84
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 85
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 86
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 87
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 88
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 89
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 90
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 91
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 92
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 93
Organizarea și Conducerea Trezoreriei - Pagina 94

Conținut arhivă zip

 • Organizarea si Conducerea Trezoreriei.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza pasivului bilanțier la BRD

Structura pasivului bancar Principalele elemente de pasiv care se regăsesc în bilanțul unei bănci sunt: a) datoriile privind instituțiile de...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Monografie Primăria Huși

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI I.1. Scurt istoric Erudiţi ca Nicolaie Iorga, episcopul Melchisedec, Gheorghe Ghibănescu,...

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui

Cap. 1. ORGANIZARE SI FUNCŢIONALITATE LA NIVEL DE INSTITUŢIEI PUBLICE 1.1. SCURT ISTORIC; Direcţia de asistenta sociala a judeţului Vaslui...

Direcția de Asistenta Sociala

CAPITOLUL I ORGANIZARE SI FUNCŢIONALITATE LA NIVEL DE INSTITUŢIEI PUBLICE 1.1.SCURT ISTORIC Direcţia de asistenta sociala a judeţului Vaslui...

Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București

CAPITOLUL I UNELE PROBLEME GENERALE PRIVIND CONDIŢIILE ŞI ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN ŢARA NOASTRĂ 1.1. Întreprinderea – un sistem complex al...

Gestiunea financiară la Spitalul Bârlad

CAPITOLUL I -ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD 1.1. DESCRIEREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD Spitalul de Adulti Bârlad este o...

Monografie GFIP Primăria Iași

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAŞI 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al primăriei este fostul Palat Roznovanu,...

Realizat la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași

1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE ÎNTR-O INSTITUŢIE PUBLICĂ 1.1. SCURT ISTORIC Deşi atestarea documentară a oraşului Iaşi datează din 6 octombrie...

Rolul activității trezoreriei statului

Introducere Finanţele publice ale României reprezintă un sistem complex de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi...

Ai nevoie de altceva?