Rolul activității trezoreriei statului

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 26824
Mărime: 145.25KB (arhivat)
Publicat de: Mirela Alexa
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Pistol

Cuprins

 1. Introducere 1
 2. CAPITOLUL I: ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA TREZORERIEI FINANŢELOR PUBLICE – OBIECTIV AL ECONOMIEI DE PIAŢĂ
 3. 1.1. Necesitatea înfiinţării Trezoreriei Statului 3
 4. 1.2. Sistemul de organizare şi funcţionarea
 5. Trezoreriei Statului 7
 6. 1.3. Funcţiile Trezoreriei Statului 15
 7. 1.4. Politica statului privind trezoreria
 8. finanţelor publice 19
 9. CAPITOLUL II: STRUCTURA ŞI ATRIBUŢIILE ORGANELOR FINANCIARE – CONSECINŢA ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII TREZORERIEI FINANŢELOR PUBLICE
 10. 2.1. Încasarea veniturilor bugetare şi extra bugetare
 11. prin Trezorerie 23
 12. 2.1.1. Veniturile bugetului de stat 23
 13. 2.1.2. Încasarea veniturilor bugetare de la agenţii economici, instituţii publice şi contribuabili 25
 14. 2.1.3. Amânarea, eşalonarea şi restituirea veniturilor bugetare 33
 15. 2.1.4. Prognoza veniturilor bugetare 36 2.2. Sistemul finanţării cheltuielilor din bugetul public,
 16. bugetul local, mijloace extrabugetare prin Trezoreria finanţelor publice 39
 17. 2.2.1. Sistemul de deschidere de credite din
 18. bugetul de stat 39
 19. 2.2.2. Deschiderea de credite din bugetele locale 44
 20. 2.2.3. Deschiderea şi repartizarea creditelor din bugetul asigurărilor sociale de stat 46
 21. 2.2.4. Angajarea şi utilizarea creditelor bugetare 47
 22. 2.3. Principii de organizare şi funcţionare a
 23. contabilităţii Trezoreriei finanţelor publice 50
 24. 2.3.1. Planul de conturi pentru activitatea Trezoreriei 50
 25. 2.3.2. Deschiderea conturilor sintetice şi analitice 59
 26. 2.3.3. Sistemul de înregistrare în contabilitate 60
 27. 2.4. Raportări periodice a execuţiei bugetare şi
 28. a contului curent al Trezoreriei 63
 29. CAPITOLUL III: PIAŢA PRIMARĂ A TITLURILOR DE STAT
 30. ÎN ROMÂNIA
 31. 3.1. Piaţa primară a titlurilor de stat în România 67
 32. 3.1.1. Veniturile bugetului de stat 67
 33. 3.1.2. Modalităţi de plasare şi vânzare a titlurilor
 34. de stat 69
 35. 3.2. Fluxurile financiare privind certificatele de trezoerie
 36. pentru populaţie 75
 37. 3.2.1. Emisiunea certificatelor de trezorerie
 38. către populaţie prin unităţile
 39. Trezoreriei statului 75
 40. 3.2.2. Încasarea sumnelor provenite din vânzarea
 41. certificatelor de trezorerie către populaţie
 42. prin casieria trezoereriei statului 78
 43. 3.2.3. Răscumpărarea certificatelor de trezorerie
 44. şi plata dobânzilor aferente acestora 81
 45. 3.2.4. Raportarea realizării emisiunilor certifiactelor
 46. de trezorerie 85
 47. CAPITOLUL IV: PREZENTAREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN CADRUL DIRECŢIEI DE TREZORERIE ŞI CONTABILITATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI PRAHOVA
 48. 4.1. Relaţia dintre direcţia de trezorerie şi contabilitate publică şi TransFonD S.A. 86
 49. 4.2. Relaţia dintre direcţia de trezorerie şi contabilitate publică şi Trezoreriile teritoriale 88
 50. Concluzii 92
 51. Bibliografie 93

Extras din proiect

Introducere

Finanţele publice ale României reprezintă un sistem complex de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi repartizarea fondurilor publice de resurse financiare în scopul dezvoltării economico-sociale a ţării, precum şi satisfacerea nevoilor obşteşti. Cu ajutorul finanţelor publice statul român, în condiţiile economiei de tranziţie, repartizează o parte însemnată a produsului intern brut generând odată cu aceasta unele efecte utile societăţii româneşti în general, unor grupuri sociale sau unor persoane luate individual.

În condiţiile de aplicare a procesului de reformă în toate domeniile de activitate, pentru trecerea de la economia hipercentralizată la economia de piaţă s-au produs importante modificări şi în sistemul financiar, cu consecinţe deosebite asupra finanţelor în sectorul public. O astfel de modificare intervenită în structura sistemului bancar precum şi schimbările de concepţie privind administrarea şi utilizarea resurselor financiare în sectorul public, o reprezintă înfiinţarea Trezoreriei concepută într-un sistem unitar de organizare la nivel central şi teritorial.

Astfel, Trezoreria apare ca o necesitate a sistemului finanţelor publice în condiţiile economiei de piaţă, deschizând noi perspective de integrare a acesteia la nivel european şi mondial.

Beneficiind de faptul că Prahova a fost judeţ pilot în experimentarea trezoreriei, am avut posibilitatea unei viziuni permanente asupra corelării noţiunilor teoretice cu aplicarea lor în practică şi de aceea mi-a fost relativ uşor să concep acest proiect pe care l-am structurat în patru capitole:

În primul dintre acestea, am încercat să prezint modul de organizare a Trezoreriei Finanţelor Publice, principalele sale funcţii, având în vedere că aceasta este concepută ca un sistem operaţional în cadrul Ministerului de Finanţe prin care se efectuează în principal operaţiunile financiare şi băneşti, bugetare şi extrabugetare ale sectorului public.

Capitolul al doilea îşi propune evidenţierea principalului rol al Trezoreriei şi anume acela de casier al statului apreciind că trezoreria finanţelor publice generează o adevărată reţea de fluxuri monetare la nivelul căreia se asigură legătura dintre intrări (încasări) şi ieşiri (plăţi), în permanenţă trebuind să existe disponibilităţi care să facă faţă scadenţelor. Pornind de la aceste consideraţii, rolul trezoreriei este pus în evidenţă de rapiditatea, operativitatea circuitelor realizate precum şi se cunoaştere, previzionare urmărire şi menţinerea echilibrului acestora în execuţie.

Piaţa primară a titlurilor de stat în România face obiectul celui de-al treilea capitol – respectiv prezentarea organizării activităţii privind emisiunea certificatelor de trezorerie.

Deficitul bugetului de stat aprobat prin lege se finanţează în cursul execuţiei şi din împrumuturi de stat lansate către populaţie sub forma certificatelor de trezorerie.

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA TREZORERIEI FINANŢELOR PUBLICE – OBIECTIV AL ECONOMIEI DE PIAŢĂ

1.1. Necesitatea înfiinţării Trezoreriei Statului

Măsurile întreprinse după anul 1989 pentru trecerea la economia de piaţă, au determinat în primul rând, modificări esenţiale în domeniul finanţelor publice fără de care nu se putea asigura trecerea la noua economie.

La începutul anului 1990, primele măsuri cu caracter financiar au fost cu privire la modificarea relaţiilor dintre unităţile economice şi stat respectiv vărsămintele de profit. Este pentru prima data când, în România, se stabileşte obligaţia de a vira către stat o parte din profitul realizat, înlocuindu-se sistemul de regularizare totalitar cu bugetul de stat.

În continuare au fost perfecţionate pârghiile financiare de mobilizare la buget a unei părţi din produsul intern brut, astfel încât să se realizeze o centralizare a repartizării resurselor. Sunt de menţionat actele normative care reglementează impozitul pe profit, impozitul pe salarii, precum şi renunţarea la impozitul pe circulaţia mărfurilor şi înlocuirea acestuia cu taxa pe valoarea adăugată.

Au fost stabilite noi raporturi între autoritatea centrală şi locală pe linia sprijinului financiar ce urmează a fi acordat bugetelor locale. Astfel bugetele locale au fost echilibrate cu sume defalcate din impozitul pe venit, din TVA şi s-au introdus subvenţiile cu destinaţie specială şi anume pentru investiţii privind soluţionarea problemelor de interes public (apă, termoficare, transporturi în comun etc) precum şi pentru protecţie socială.

După anul 1989 a fost adoptată de urgenţă Legea nr. 10/1991 a finanţelor publice publicată în Monitorul Oficial nr. 23/1991, lege ce a constituit o adevărată carte financiară a României. Legea instituie noţiunea de buget de stat în loc de buget unic naţional. Pentru prima dată, legea conferă o adevărată autonomie bugetelor ce compun bugetul general. Până la adoptarea acestor legi execuţia de casă a bugetului de stat era efectuată de către banca Naţională a României, Ministerului Finanţelor îi revenea numai rolul de conducere a execuţiei bugetare şi de încheiere a contului general anual de execuţie bugetară.

Conținut arhivă zip

 • Rolul Activitatii Trezoreriei Statului
  • anexe.doc
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • cap 1.doc
  • cap 2.doc
  • cap 3.doc
  • cap 4.doc
  • concluzii.doc
  • CUPRINS.doc
  • Introducere.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava

INTRODUCERE Economia românească parcurge, începând cu anul 1990, o etapă de transformări profunde, atât la nivel structural cât şi la nivel...

Rolul socio-politic și economic al monedei euro

INTRODUCERE La 1 ianuarie 1999, unsprezece state membre ale Uniunii Europene au adoptat o monedă comună, euro. Doi ani mai târziu li s-a alăturat...

Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial

CAPITOLUL 1. ORAGANIZAREA SI FUNCTIONAREA TREZORERIEI PUBLICE 1.1.Scurt istoric Trezoreria a existat în ţara noastră, înaintea celui de-al doilea...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Gestiunea Trezorerie

Functiile si activitatile desfasurate de Trezoreria Finantelor Publice Conceptul de trezorerie apare ca rezultat al unei lungi evolutii istorice,...

Structura sistemului financiar public din România

1. Instituţii specializate în activitatea financiară publică în România: organizare, competenţe şi funcţionalitate Ministerul Finanţelor Publice...

Ministerul finanțelor publice

Ministerul Finantelor Publice este institutia de maxima importanta, cu rol de sinteza in desfasurarea activitatii structurilor economice,...

Sistemul Fiscal în România

Sistemul fiscal în România Ministerul Finantelor Publice este institutia de maxima importanta, cu rol de sinteza în desfasurarea activitatii...

Ai nevoie de altceva?