Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4533
Mărime: 27.27KB (arhivat)
Publicat de: Geanina Istrate
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Popescu

Extras din referat

1. Fondurile Europene – prezentare generală

Fondurile europene sau fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. Aceste fonduri sunt administrate de către Comisia Europeană şi contribuie la trei obiective strategice ale Politicii de Coeziune Economică şi Socială a Uniunii Europene:

1. Convergenţa sau reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. Statele pot solicita finanţare pentru regiunile care au PIB/capita sub 75% din media europeană.

2. Competitivitatea regională şi ocuparea forţei de muncă. Statele pot solicita finanţare pentru regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenţă.

3. Cooperarea teritorială europeană. Obiectiv tematic care sprijină adaptarea şi modernizarea politicilor şi sistemelor de educaţie, instruire şi angajare a forţei de muncă.

Programele curente au o perioadă de derulare cuprinsă între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2013, iar în aceşti şapte ani vor fi alocate 975 miliarde euro. Aceste noi fonduri vor fi mai accesibile, mai transparente şi mai bine justificate decât în trecut, graţie reformelor normelor UE de gestiune financiară. Noile norme vor reduce formalităţile administrative. Astfel, granturile UE vor fi mai accesibile, în special pentru beneficiarii cu resurse limitate, cum ar fi ONG-urile mici şi întreprinderile mici. Pentru prima dată, subvenţiile UE pentru cercetare sunt disponibile pentru cercetătorii individuali.

O mai bună responsabilitate şi o transparenţă crescută sunt deosebit de importante pentru a garanta că fondurile UE, care sunt bani publici, sunt utilizate corect la toate nivelurile. Noile

norme introduc obligaţia de a publica listele cu beneficiarii care primesc bani UE prin intermediul guvernelor din statele membre şi din ţările terţe sau prin organizaţiile internaţionale, precum şi aceea de a face schimb de informaţii cu privire la cazurile de fraudă dovedite. Statele membre vor îmbunătăţi, de asemenea, raportarea privind modul în care cheltuiesc fondurile UE gestionate direct de acestea. Aceste măsuri vor spori eficienţa politicilor UE şi vor contribui la protejarea intereselor contribuabililor.

Succesul noii perioade de finanţare 2007-2013 constituie o provocare pentru toţi cei implicaţi: în primul rând, chiar pentru beneficiari, care vor utiliza fondurile pentru a-şi realiza proiectele; Parlamentul European, care a sprijinit în mod deosebit procesul de modernizare a normelor de gestiune financiară; statele membre, care gestionează efectiv aproape 80 % din fondurile UE; şi, în sfârşit, Comisia Europeană, care deţine responsabilitatea ultimă privind modul în care sunt cheltuite aceste fonduri. Noile norme vor oferi soluţii mai bune, mai simple şi mai practice pentru toţi cei care lucrează cu fonduri UE, asigurând totodată controlul eficient al cheltuielilor publice.

2. Instrumente structurale

Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – este fondul structural care finanţează în principal infrastructura, investiţiile generatoare de locuri de muncă, proiectele de dezvoltare locală şi ajutoarele pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Deşi a păstrat denumirea, a suferit o serie de reorientări strategice faţă de perioada 2000-2006.

Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) – este instrumentul de tip structural, parte a Politicii Agricole Comune, care contribuie la îndeplinirea obiectivelor de creştere a competitivităţii agricole şi forestiere, de management agricol şi mediu, de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi diversificare a activităţilor economice în perimetre ce variază de la zone rurale cu populaţie redusă până la zonele rurale periurbane aflate în declin sub presiunea centrelor urbane. FEADR înlocuieşte FEOGA, instrument activ în perioada 2000-2006.

Fondul European pentru Pescuit (FEP) – este instrumentul de tip structural, parte a Politicii Comune de Pescuit, care se concentrează asupra continuităţii activităţilor de pescuit şi exploatare raţională şi protejării resurselor de pescuit, dezvoltării de întreprinderi viabile în sectorul de pescuit, dezvoltării şi îmbunătăţirii calităţii vieţii din zonele dependente de pescuit. FEP înlocuieşte IFOP, instrument activ în perioada 2000-2006.

Fondul Social European (FSE) – este fondul structural care promovează reintegrarea în muncă a şomerilor şi a grupurilor defavorizate, prin finanţarea activităţilor de formare profesională şi asistenţă în procesul de recrutare. FSE şi-a păstrat denumirea şi obiectivele din perioada 2000-2006.

Fondul de Coeziune (FC) este instrumentul structural ce cofinanţează nu programe, ci mari proiecte în materie de mediu, reţele de transport transeuropene şi domenii de dezvoltare durabile ce aduc beneficii protecţiei mediului (eficienţă energetică şi energie regenerabilă, transport intermodal, transport urban şi transport public ecologic

Preview document

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 1
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 2
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 3
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 4
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 5
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 6
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 7
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 8
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 9
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 10
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 11
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 12
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 13
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Fonduri si Programe ale Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

2.1. FONDURILE STRUCTURALE ALE UNIUNII EUROPENE Exista 4 tipuri de Fonduri Structurale prezentate pe site-ul Parlamentului European, fiecare...

Modernizarea Administrației Publice

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Cap1. Politica de dezvoltare a Uniunii Europene Pentru a putea avea o privire de ansamblu si a putea intelege mecanismul de acordare a fondurilor...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

CAPITOLUL I POLITICI DE FINANŢARE ŞI DEZVOLTARE ALE STATELOR MEMBRE ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE Politica de cooperare pentru dezvoltare reprezintă...

Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene

1.Fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Capitolul 1. Caracterizare generală a fondurilor Uniunii Europene Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Capitolul I Concepte privind fondurile si programele Uniunii Europene Uniunea Europeană desi la origine a fost creată pentru a realiza un...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Cap 1.Fonduri ale Uniunii Europene 1.1.Fondurile structurale ale Uniunii Europene Fondurile Structurale si de coeziune reprezintă instrumente...

Ai nevoie de altceva?