Fundamentarea deciziei de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4305
Mărime: 37.18KB (arhivat)
Publicat de: Panait Ghinea
Puncte necesare: 7
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

  1. Capitolul 1. Aspecte generale privind IMM-urilor 3
  2. Capitolul 2. Organizarea informaţiilor într-o cerere de finanţare pentru IMM-uri 6
  3. Capitolul 3. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 8
  4. Studiu de caz 10
  5. Concluzii 17

Extras din referat

Capitolul 1. Aspecte generale privind IMM-urilor

Întreprinderile mici reprezintă coloana vertebrală a economiei europene, în acelaşi timp semnificând o importantă sursă de creare a locurilor noi de muncă. Acestea sunt considerate a fi întreprinderi extrem de sensibile la modificările mediului de afaceri în care activează. Acesta este motivul, pentru care în anul 2000 în cadrul Consiliului European s-a adoptat Cartea Europeană pentru întreprinderile mici.Un astepct important este faptul că România şi celelalte ţări candidate au semnat acestă Carte Europeană şi şi-au asumat termenii şi condiţiile acesteia.

Un alt aspect important este reprezentat de importanţa Cartei Europene, şi anume semnifică un relevant instrument în conturarea politicilor Uniunii Europene referitor la întreprinderile mici şi mijlocii. Mai mult decât atât obiectivul Cartei Europene este reprezentat de crearea şi păstrarea unui mediu adecvat pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

Dacă ne referim la IMM-uri, atunci este imperativ necesar să facem referire la fondurile structurale, ce reprezintă instrumentele europene de finanţare ce sunt dedicate IMM-urilor, şi au ca intermediar disctincte programe şi iniţiative comunitare ce sunt aplicate la nivel regional.

Aceste fonduri structuraleau multiple avantaje şi beneficii, însă obiectivul major este reprezentat de diminuarea difernţelor ce privesc dezvoltarea regiunilor şi prin intermediul acestora se doreşte sprijinirea coeziunii sociale şi economice din cadrul Uniunii Europene. Aşadar, Comisia Europeană efectuează o activitate de cofinanţare a proiectelor regionale din ţările membre ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, este relevant faptul că ajutorul direct pentru cofinaţarea investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii se acordă doar acelor IMM-uri ce provin din regiuni ce sunt considerate mai puţin dezvoltate, aşa zisele regiuni de „ convergenţă”.

În alte regiuni, a fost acordată prioritate acţiunilor cu un efect de pârghie ridicat (de exemplu formare în domeniul antreprenoriatului, servicii de sprijin, incubatoare de afaceri, mecanisme de transfer de tehnologie, activităţi în reţea etc.) în comparaţie cu sprijinul direct furnizat IMM-urilor individuale.

Fondurile comunitare ce sunt puse la dispoziţia ţării noastre semnifică o important oportunitate pentru noii întreprinzători ce sunt dornici să pună premisele unei noi afaceri şi doresc finanţare specifică pentru varii domenii. Fondurile comunitare nerambursabile se adresează diverselor domenii, putând fi acordate şi utilizate pentru finanţarea multor sectoare de activitate.

Fondurile europene sunt sume de bani şi sunt alocate de Uniunea Europeană având destinaţia dezvoltării infrastructurii şi a economiei locale în ansamblul său. Aceste fonduri trebuie utilizaţi într-o manieră potrivită pentru acoperirea şi dezvoltarea durabilă a unor importante domenii şi segmente ce au nevoie de finanţare în ideea de a devein competitive.Din acest punct de vedere, un foarte important segment de activitate este reprezentat de cel al IMM-urilor, ca fiind considerat un domeniu ce susţine într-o mare măsură economie naţională şi ar putea duce covârşitor la o dezvoltare importantă a acesteia.

Finanţările de tipul acestora nerambursabile ce sunt acordate de Uniunea Europeană ar putea acoperi aproximativ 80% din valoarea totală a investiţiilor, referindu-ne strict la sectorul privat al investiţiilor. Ţinând cont de tipul de proiect şi de caracterul solicitantului, acest procent al finanţării ar putea creşte pâna la 98%, când vorbim de investiţii solicitate de către administraţiile locale care au nevoie de finanţare.

Valorile prezentate anterior pot reprezenta oportinităţi extreme de importante pentru orice întreprinzător. Este important de menţionat faptul că aceste fonduri europene cu caracter nerambursabil pot fi accesate prin depunerea unui proiect cu o documentaţie specifică şi potrivită tipului de program ce este urmărit şi de axa prioritară ce este dorită de solicitant.

Ţinând cont de anumite considerente, pentru anumiţi finanţatori apare necesară trimiterea unei scrisori de intenţie, acest lucru realizându-se mai înainte de efectuarea propriu-zisă a proiectului de finanţare. Scrisoarea de intenţie ar trebuie să cuprindă o scurtă prezentare a proectului de finanţare , prezentare ce trebuie să arate perfect importanţa problemei discutate, precum şi a soluţiei identificate şi propuse, dar şi perioada de manifestare şi costul ce este estimat.

Scrisoare de intenţie deţien rolul evitării situaţiilor în care solicitanţii proiectelor de finanţare consumă importante resurse în vederea realizării unor proiecte ce sunt considerate proiecte ce au slabe şanse de aprobare. Pe de altă parte un răspuns pozitiv în urma scrisorii de intenţie ar semnifica o importană şansă, în sensul în care proiectul are mai multe şanse dacă proiectul este efectuat în condiţii optime.

Realizarea proiectului porneşte de la informaţiile ce sunt cuprinse în pachetul informativ.

În principiu activitatea trebuie concentrată pe două direcţii:

- Completarea formularelor ce sunt obligatorii (cerere de finanţare, buget, plan de afaceri, s.a.)

- Colectarea informaţiilor anexe ce sunt necesare ( acestea sunt reprezentate de statutul juridic al solicitantului, dar şi alte documente cu character juridic, CV-urile echipei proiectului, informaţii ce ar putea fi utilizate în argumentarea şi susţinerea proiecului).

Preview document

Fundamentarea deciziei de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL - Pagina 1
Fundamentarea deciziei de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL - Pagina 2
Fundamentarea deciziei de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL - Pagina 3
Fundamentarea deciziei de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL - Pagina 4
Fundamentarea deciziei de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL - Pagina 5
Fundamentarea deciziei de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL - Pagina 6
Fundamentarea deciziei de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL - Pagina 7
Fundamentarea deciziei de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL - Pagina 8
Fundamentarea deciziei de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL - Pagina 9
Fundamentarea deciziei de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL - Pagina 10
Fundamentarea deciziei de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL - Pagina 11
Fundamentarea deciziei de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL - Pagina 12
Fundamentarea deciziei de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL - Pagina 13
Fundamentarea deciziei de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL - Pagina 14
Fundamentarea deciziei de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL - Pagina 15
Fundamentarea deciziei de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL - Pagina 16
Fundamentarea deciziei de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea deciziei de finantare a unei intreprinderi mici si mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea Deciziei de Finanțare a unei Întreprinderi Mici și Mijlocii prin Fonduri Structurale

CAP1. INTRODUCERE Întreprinderile mici sunt coloana vertebrală a economiei europene si, totodată, reprezintă o sursă semnificativă de creare de...

Finanțarea proiectelor din fonduri europene la SC Transromania SRL, Sibiu

Introducere Uniunea Europeană este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data lărgirii acesteia are puterea unei piețe interne a...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?