Programe Comunitare Preaderare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 5705
Mărime: 83.55KB (arhivat)
Publicat de: Octavian Onofrei
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Irina Bilan
Disciplina:Integrare Financiar-Monetară Europeană Specializarea :Finanţe-Bănci

Cuprins

 1. Cap.1 Noţiuni introductive 3
 2. 1.1 Definiţii şi necesitate 3
 3. 1.2 Principalele programe comunitare de preaderare 4
 4. Cap. 2 Principalele programe de preaderare din anii 2000-2006 7
 5. 2.1 Programul PHARE 7
 6. 2.2 Programul ISPA 12
 7. 2.3 Programul SAPARD 15
 8. Cap. 3 Programe comunitare preaderare între anii 2007-2013 19
 9. 3.1 Instrument de asistenţă pentru preaderare – IAP 19
 10. 3.2 Principalele direcţii ale IAP în ţarile eligibile 20
 11. 3.3 Programul transfrontalier România-Serbia 21
 12. Concluzii 23
 13. Bibliografie: 24

Extras din referat

Cap.1 Noţiuni introductive

1.1 Definiţii şi necesitate

Statele care doresc să adere la Uniunea Europeană sunt nevoite să treacă printr-un proces deosebit de complex şi dificil, uneori de durată, datorită faptului că Uniunea a impus standarde înalte pentru statele care aspiră la statutul de membru al acesteia.

Conform criteriilor de aderare stabilite de Consiliul European de la Copenhaga, din iunie 1993, un stat candidat trebuie să aibă:

- instituţii stabile care să garanteze democraţia, statul de drept, drepturile omului şi respectarea minorităţilor;

- o economie de piaţă funcţională, capabilă să facă faţă presiunilor concurenţiale şi forţelor pieţei Uniunii Europene;

- capacitatea de a-şi asuma obligaţiile ce decurg din calitatea de membru al Uniunii, inclusiv prin subscrierea la obiectivele uniunii politice, economice şi monetare, elementul esenţial constituindu-l adoptarea şi transpunerea în practică a legislaţiei Uniunii Europene.

În cadrul Consiliului European de la Madrid, din 1995 s-a adus o clarificare suplimentară,

şi anume, o ţară candidată trebuia, de asemenea, să fie capabilă să pună în practică regulile şi procedurile comunitare. Aderarea presupunea, de asemenea, ca ţara candidată să dispună de condiţiile necesare pentru integrarea sa, prin adaptarea structurilor sale administrative.

Mari eforturi din partea statelor presupun îndeplinirea criteriilor care ţin de promovarea principiilor statului de drept , de realizarea unei economii de piaţă şi de preluarea aquis-ului în legislaţia naţională.

În acest sens, în cadrul politicii de extindere a Uniunii, s-au stabilit mai multe instrumente financiare pentru ajutorul statelor candidate la aderare - aşa numitele instrumente financiare de preaderare - prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminrea decalajelor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.

1.2 Principalele programe comunitare de preaderare

Programele de preaderare ce constau în acordarea de asistenţa financiară au evoluat odată cu etapele de extindere a Uniunii Europene.

Astfel, în urma Consiliului European de la Essen(Germania), din anul 1994 principalul instrument financiar de susţinere a strategiilor de preaderare era Programul PHARE.

După Consiliul European de la Amsterdam, iunie 1997 a fost redactată Agenda 2000 (document extrem de inportant pentru extinderea Uniunii Europene) ce cuprindea trei părti:

- viitorul politicilor comunitare;

- perspectivele financiare ale Uniunii Europene pentru perioada 2000-2006;

- lărgirea Uniunii Europene.

Agenda 2000 prevedea cadrul financiar de susţinere a procesului de preaderare a ţarilor candidate, în valoare de 21 miliarde Euro pentru perioada 2000-2006:

- Programul PHARE - 10.5 mld Euro(1.5mld/an)

- Ajutor de dezvoltare agricolă – 3.5 mld Euro(500mld/an)

- Un ajutor structural(în materie de infrastructură, mai ales transporturi şi mediu) – 7 mld Euro(1mld/an)

În urma Consiliul European de la Berlin, martie 1999, a fost stabilit un acord global pentru Agenda 2000. În ceea ce priveste extinderea Uniunii Europene acest acord stabileşte crearea a două instrumente specifice de preaderare:

- Instrumentul structural de preaderare(ISPA)

- Instrumentul agricol de preaderare(SAPARD)

Programul PHARE a fost reînnoit ca instrument principal de intervenţie, axat pe două priorităţi esenţiale legate de preluarea aquis-ului comunitar:

- instituţională (building) – întărirea capacităţii administrative şi instituţionale a ţărilor

candidate;

- finanţarea investiţiilor – cu excepţia celor finantaţe prin instrumentele structurale şi agricole

de preaderare.

Aceste programe comunitare de preaderare sunt destinate regiunile mai puţin favorizate, zonelor cu dezavantaje specifice, grupurilor vulnerabile din societate, autorităţilor locale şi regionale şi ţărilor candidate, în vederea reducerii decalajelor în privinţa creării de activitate economică, a infrastructurii şi a formării profesionale.

Preview document

Programe Comunitare Preaderare - Pagina 1
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 2
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 3
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 4
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 5
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 6
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 7
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 8
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 9
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 10
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 11
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 12
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 13
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 14
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 15
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 16
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 17
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 18
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 19
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 20
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 21
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 22
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 23
Programe Comunitare Preaderare - Pagina 24

Conținut arhivă zip

 • Programe Comunitare Preaderare.docx

Alții au mai descărcat și

Programe Comunitare de Preaderare

Capitolul 1. Scurtă prezentare a programelor comunitare de preaderare Începând cu anul 2000, Uniunea Europeană a sprijinit statetele din Europa...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Finanțarea Afacerilor Internaționale din Surse Europene

INTRODUCERE Finanţarea afacerilor internaţionale din surse europene poate îmbrăca forma finanţarii tranziţiei la economia de piaţă, finanţarii...

Politici și Programe Europene

GENERALITATI PRIVIND U.E. 1.1 Scurt istoric al crearii si dezvoltarii U.E. 1.2 Structuri si institutii comunitare 1.1 Scurt istoric al crearii...

Comunitățile europene

Comunitatile Europene sunt organizatii economice care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au pregatit terenul pentru integrarea...

Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași

1. Structura cheltuielilor publice din bugetul local - criterii şi componente (conform clasificaţiei bugetare) Un element esențial în formularea...

Managementul Proiectelor - Programul ISPA

“Asigurarea dezvoltǎrii regionale, ca obiectiv naţional, dar şi comunitar, presupune conceperea şi implementarea unui cadru instituţional adecvat,...

Fondul SAPARD - componentă a finanțelor publice europene

Capitolul I Consideraţii generale privind programele comunitare de pre-aderare Fondurile de preaderare sunt un ansamblu de resurse financiare...

Programe Comunitare de Preaderare

Capitolul 1. Scurtă prezentare a programelor comunitare de preaderare Începând cu anul 2000, Uniunea Europeană a sprijinit statetele din Europa...

Fondurile SAPARD

Capitolul I Fondurile de preaderare - precursori ai instrumentelor financiare 1.1 Rolul asistenţei financiare a Uniunii Europene Fiecare...

Ai nevoie de altceva?