Consumul de oxigen în râuri

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1912
Mărime: 817.78KB (arhivat)
Publicat de: Rebeca Panait
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioja Cristian

Extras din referat

Definitia indicatorului : Indicatorul-cheie pentru statutul de oxigenare a corpurilor de apă este consumul biochimic de oxigen (CBO) Acesta reprezinta cererea pentru oxigen rezultata din organismele din apă care consumă materie organică oxidabilă. Indicatorul ilustrează situaţia actuală şi tendinţele în ceea ce priveşte CBO-ul şi concentraţiile de amoniu (NH4) în râuri.

Unităţi : Media anuală de CBO după o incubare de 5 sau 7 zile (CBO5/CBO7) este exprimat în mg O2 / l şi concentraţiile medii anuale de amoniu total, în micrograme N / l.

Ţinte

Indicatorul nu este direct legat la un obiectiv de politică specific, ci prezinta eficienta de tratare a apelor reziduale. Calitatea mediului a apelor de suprafaţă cu privire la poluarea organică şi de amoniu şi de reducere a sarcinilor şi a impactului acestor poluanţi sunt, totuşi, obiectivele mai multor directive, inclusiv: Directiva pentru apa de suprafaţă potabilă (75/440/CEE) care stabileşte standarde pentru conţinutul de amoniu şi CBO a apei potabile, Directiva privind nitraţii (91/676/CEE) care vizează reducerea poluării cu nitraţi şi materie organică din terenurile agricole, Directiva pentru epurarea apelor uzate urbane (91/271/CEE) care vizează reducerea poluării la staţiile de epurare şi in anumite industrii, Directiva care vizeaza controlul si prevenirea poluării apelor de către industrie (96/61/EEC) şi Directiva Cadru privind apa care impune atingerea stării ecologice bune sau potenţial ecologice bune de râuri în UE până în 2015.

Intrebare-cheie : Este poluarea râurilor cu materii organice şi amoniu în scădere?

Concentraţiile de CBO şi amoniu total au scăzut în râurile europene în perioada 1992-2006, fiind corespunzătoare de îmbunătăţirea generală a tratarii apelor reziduale (Fig. 1).

Fig. 1:Consumul biochimic de oxigen (CBO 5) şi concentraţiile de amoniu total din râuri între 1992 şi 2006

Indicatorii de calitate a apei au pana in prezent imagini de ansamblu europene şi regionale şi compara valorile inregistrate in diferite tari. Cu toate acestea, datele privind calitatea apelor la nivel naţional nu pot fi relevante sau suficiente pentru unele ţări, şi SEE (Spaţiul Economic European sau European Economic Area - EEA) va schimba în următorii ani indicatorii pentru a reflecta nivelurile de concentrare şi tendinţele Districtului Bazinelor Hidrografice ,nivel care să reflecte în mod corespunzător diferenţele locale şi regionale a calităţii apei.

Cheie de evaluare

Introducere

Materia organică, măsurată drept Consumul Biochimic de Oxigen (CBO) şi amoniu, sunt indicatori-cheie al conţinutului de oxigen al corpurilor de apă. Concentraţiile acestor determinanti creşte în mod normal, ca urmare a poluării organice cauzată de evacuările de la staţiile de epurare a apelor uzate, reziduuri industriale şi agricole. Poluarea organică severă poate duce rapid la dezoxigenarea apei râului, o concentraţie mare de amoniac şi dispariţia de peşte şi nevertebrate acvatice.

Cele mai importante surse de încărcătură de deşeuri organice sunt: apele uzate menajere , industrii cum ar fi industria hârtiei sau industria de prelucrare a alimentelor, efluenţi de siloz şi gunoi de grajd de la agricultură. Creşterea producţiei industriale şi agricole, impreuna cu un procent mai mare din populaţie conectata la sistemele de canalizare,a determinat,initial , creşteri în gestiunea descărcarii deşeurilor organice în apele de suprafaţă în majoritatea ţărilor europene după 1940. În ultimii 15-30 de ani, cu toate acestea, tratamentul biologic (tratament secundar) a apelor reziduale a crescut, şi evacuările organice prin urmare, au scăzut în întreaga Europă.

Tendinţa generală a CBO-ului şi amoniu

Concentraţiile de CBO şi amoniu total au scăzut în râurile europene în perioada 1992-2006,fiind corespunzătoare pentru îmbunătăţirea generală în tratarea apelor reziduale. Scăderea se datorează în principal tratarii apelor reziduale care rezultă din punerea în aplicare a Directivei privind tratarea apelor uzate urbane. Recesiunea economică a anilor 1990 în ţările centrale şi est-europene, de asemenea, a contribuit la aceasta,existand un declin puternic în industriile de fabricaţie.

În râurile europene, consumul de oxigen (măsurat ca CBO ) şi amoniu total s-au diminuat de 50% şi, respectiv, 60%, in perioada 1992-2006 (Figura 1) Scăderea de CBO a fost destul de constant, în timp ce scăderea de amoniu total a fost mai mare în prima jumătate a perioadei.

Cea mai mare scădere a CBO a avut loc în râurile vest-europene (Figura 2). Începând cu anul 2001, concentraţiile acestora au scăzut sub concentraţiile stabile ale râurilor din nordul Europei (râurile finlandeze). În râurile est-europene, concentraţiile au scăzut peste o treime şi a atins nivelul râurilor vest-europene. Concentraţiile în râurile din sudul Europei au scăzut pentru aproape o treime in perioada 2000-2006 şi au devenit asemănătoare cu concentraţiile raurilor est-europene. În râurile sud-est europene, scăderea a fost mai mica (aproximativ 20% din 2000/2001 până în 2006), rezultând în momentul de faţă cele mai mari concentraţii.

Fig. 2: Concentraţiile de CBO în râuri în diferite regiuni ale Europei între anii 1992 şi 2006

Cea mai mare scădere de amoniu total (70%) au apărut în râurile de vest şi est-europene, datorită scăderii ridicate înainte de 1998, în special în râurile din Europa de Est Cu toate acestea, în 2006, concentraţiile în râurile din Europa de Est au fost cu 100 g N / l mai mari decât cele din râurile vest-europene, şi concentraţiile din râurile din vestul Europei au fost cu 100 mg N / l mai mari decât cele din râurile din nordul Europei, cu tendinţă stabilă. În râurile sud-est europene, concentraţiile au scăzut la jumătate in perioada 2001-2006.

Preview document

Consumul de oxigen în râuri - Pagina 1
Consumul de oxigen în râuri - Pagina 2
Consumul de oxigen în râuri - Pagina 3
Consumul de oxigen în râuri - Pagina 4
Consumul de oxigen în râuri - Pagina 5
Consumul de oxigen în râuri - Pagina 6
Consumul de oxigen în râuri - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Consumul de Oxigen in Rauri.doc

Te-ar putea interesa și

Studiul fizico-geografic al cursului inferior al Ialomiței

I. INTRODUCERE „Apa tu nu eşti necesară vieţii, ci eşti însăşi viaţa; bogăţie fără seamă pe pământ; tu, cea mai delicată, tu cea mai pură; tu,...

Poluarea apelor de suprafață - depoluare Râului Bahlui

Argument Numim planeta noastra PAMÂNTUL, si tot asa numim si suprafetele de uscat, de parca ele ar fi predominante. În realitate pe Terra marile...

Importanța calității apei potabile

CAPITOLUL I INTRODUCERE IMPORTANŢA CALITĂŢII APEI POTABILE ÎN CONCEPTUL DEZVOLTĂRII DURABILE I.1.POLITICA DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN UE ŞI ÎN...

Procese de epurare avansată utilizate pentru eliminarea poluanților organici persistenți din apele uzate

Apa este una dintre cele mai importante resurse pentru om si pentru intregul regn vegetal si animal. Ea reprezinta viata, dar si calitatea vietii....

Calitatea Apei Potabile

LABORATOR DE DETERMINÃRI FIZICO-CHIMICE 42 Argument ,,Apei i-a fost datã puterea magicã de a deveni seva vietii pe Pãmânt!” Leonardo Apa este...

Factori care Influențează Calitatea Apei Râului Moldova în Aval de Câmpulung Moldovenesc

1. Introducere Apa reprezintă o importantă materie primă a omenirii, jucând un rol de o impotanţă covârşitoare în viaţa omului. Sunt nenumărate...

Managementul proiectelor de mediu și dezvoltare rurală

1) INTRODUCERE Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau...

Valorificarea deșeurilor din stația de epurare

1. APE UZATE. GENERALITATI Aceste ape rezultate după folosirea apei în diverse scopuri, gospodăreşti sau industriale, se caracterizează prin...

Ai nevoie de altceva?