Lacurile artificiale din Județul Bacău

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4349
Mărime: 2.62MB (arhivat)
Publicat de: Virgil S.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

1.Factorii care determină repartiția și tipurile de lacuri din județul Bacău

Pe teritoriul județului Bacău au fost identificate un număr de 52 de lacuri (6593,7 ha) ce ocupă o suprafață de 1,1% din suprafața județului.

La formarea și evoluția lacurilor din județul Bacău au contribuit 2 categorii de factori:a.factorii naturali-varietatea petrografică,dinamica versanților,factorii climatici(în special precipitațiile),factorii hidrologici(debitul râurilor) și b.factorii antropici.

a.Factorii naturali

Factorii naturali au determinat formarea lacurilor de baraj natural în zona montană,prin procesele de prăbușire și alunecare (L.Bălătău, L.Asău, L.Tarnița, L.Goioasa, L.Sec, L.Strigoi, L.Bălțile Nemirei,L.Groapa Burlacu).

Tipul lor este influențat și de resurele subsolice exploatate - L.Groapa Burlacu,L.Gura Slănic sunt sărate fiind localizate în zona cutelor diapire (arealul Tg.Ocna-Slănic Moldova).

Procesele de aluvionare în asociere cu variația debitelor ,precipitații sau intervenții antropice din lunca Siretului au contribuit și ele la formarea de suprafețe lacustre sub formă de gărle,belcige,brațe de foste albii(L.Tamași,L.Siretu)

Procesele de dizolvare a sării și gipsului din Subcarpații Moldovei au dereminat formarea de lacuri de dolină cum sunt cele din apropiere de orașul Tg.Ocna de pe dealul Fețele Tărgului .Infiltrarea apelor de precipitații a determinat procese de tasare și formarea de doline în care se acumulează temporar apa din ploi.

Cele mai mari suprafețe lacustre au fost create de factorul antropic (lacuri de acumulare,iazuri, heleștee)-Răcăciuni,Berești,Galbeni,Viforeni,Horgești,Motoșeni etc.

2.Tipuri de lacuri antropice

Pe teritoriul județului Bacău lacurile antropice sunt reprezentate prin lacuri de acumulare, eleșteee ,iazuri și lacuri de agrement

a) Lacuri rezultate prin rectificarea de meanderelor (foste brațe ale Siretului).

Fig.1-Lacuri din fosta albie a Siretului

Aceste lacuri sunt situate în Lunca Siretului și sunt legate permanent sau temporar de râul principal prin brațe secundare.Ele sau format ca urmare a depunerilor de aluviuni de râul Siret (în urma procesului de îndreptare a meandrelor) care au dus la colrmarea de belcige,gârle și bălți.Au formă de semicerc și închid în interior mici insule.Astfel de lacuri apar în zona Tamași,Ieușești,Siretu,Furnicari,Marvila,Drăgești, Boanța,Onișcani etc .

Pe teritoriul județului Bacău ele totalizează o suprafață de circa 100 ha și au fost amenajate ca iazuri în fosta albie a Siretului.Sunt alimentate continuu de printr-un braț cu apa râului Siret și alte izvoare dar și din precipitații. Au funcții pentru pescuit(crap,biban,șalău,somn).

Între Răcăciuni și Gheorghe Doja apar mici suprafețe lacustre cu un grad de colmatare mai mare formate și ele în lunca Siretului(Balta Teiului și Balta Ciungărească).

b) Lacurile de acumulare

Lacurile de acumulare sunt situate pe râurile Siret,Bistrița,Uz și Răcătău.

- Lacurile de acumulare de pe Siret sunt Berești,Răcăciuni,Galbeni.

Lacul Berești este situat pe valea Siretului la altitudinea de 110,7m și se desfășoară pe teritoriul localităților Berești ,Răcăciuni,Corbeasca,Sascut,Valea Seacă,Orbeni și Homocea din județul Vrancea..Lacul are o formă alungită pe direcția NV /SE (fig.2,3,4)și se desfășoară pe o lungime de 15 km cu o suprafață de 1793,1 ha. Este alimentat de apa râului Siret și o serie de păraie cu izvoare în

zona Colinelor Tutovei(Băcioiu) fie în Subcarpați(Boldean,Păncești,Făntănele) dar și pluvial. Lacul este utilizat pentru producere de energie electrică,(hidrocenrală de 43,5MW dată în funcțiune în anul 1986),pescuit și alimentare cu apă.

Fig.2 Lacul Berești Fig.3-Barajul Berești Fig.4-Procesul de aluvionare pe lacul Berești

Lacul Răcăciuni este situat pe valea Siretului la altitudinea de 129,1m și se desfășoară pe teritoriul localităților Fărăuani,Răcăciuni,Cleja,Păncești,Horgești și Giosieni.Lacul are o formă alungită pe direcția NV /SE (fig.5)și se desfășoară pe o lungime de 12,6 km cu o suprafață de 2004 ha. Este alimentat de apa râului Siret și o serie de păraie cu izvoare în zona Colinelor Tutovei(cel mai important fiind Răcătăul cu o lungime de 28 km) dar și pluvial.

Lacul este utilizat pentru producere de energie electrică(hidrocenrală de 45MW),pescuit și alimentare cu apă.

Fig.5-Lacul Răcăciuni

Lacul Galbeni este situat pe valea Siretului la confluență cu Bistrița la altitudinea de 141m și se desfășoară pe teritoriul localităților Letea Veche,Nicolae Bălcescu și Tamași.Lacul are o formă rombică (fig.6)și se desfășoară pe o lungime de 12,6 km cu o suprafață de 2004 ha.

Fig.6-Lacul Galbeni

Este alimentat de apa râului Siret și o serie de păraie cu izvoare în zona Colinelor Tutovei(cel mai important fiind Răcătăul cu o lungime de 28 km) dar și pluvial.

Este alimentat de apa râului Siret și o serie de păraie cu izvoare în zona Colinelor Tutovei(cel mai important fiind Răcătăul cu o lungime de 28 km) dar și pluvial.

Bibliografie

1.Gâștescu, P., (1971) - Lacurile din România, Ed. Acad. R.S.România, București;

2.Năstase Ghe, (1949) - Un lac necunoscut,Lacul Bălătău,Iașiș.

3.Șandru I., (1965)- Regiunea subcarpatică Onești- Bacău, studiu de geografie fizică și economică, .

ASUCI,GG X,2;

4. Șandru I., Toma C., Aur N., (1989)- Orașele Trotușene- studiu de geografie umană, Bacău;

5.ȘerbanL.,(2006)-Dicționar geografic al județului Bacău,Editura Egal,Bacău;

6.Șorg ot V., Dobre M., ( 2007)- Geografia județului Bacău, Editura Universitară, București;

7. Văcărașu I.,N.Lupu,C.Brănduș (1972)-Județul Bacău , E.D.P. București;

8. Velcea V., Savu Al., ( 1982)- Geografia Carpaților și Subcarpaților României, E.D.P. București;

- ** (1992) - Geografia României, vol. IV, Edit. Academiei RSR;

.***(1992), Geografia României , vol. I - IV. Editura Academiei, București;

.***(1981), Studii geografice cu elevii asupra calității mediului înconjurător, E.D. P. București;

.***Harta topografică,Sc.1: 50 000;

.***http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html.

Preview document

Lacurile artificiale din Județul Bacău - Pagina 1
Lacurile artificiale din Județul Bacău - Pagina 2
Lacurile artificiale din Județul Bacău - Pagina 3
Lacurile artificiale din Județul Bacău - Pagina 4
Lacurile artificiale din Județul Bacău - Pagina 5
Lacurile artificiale din Județul Bacău - Pagina 6
Lacurile artificiale din Județul Bacău - Pagina 7
Lacurile artificiale din Județul Bacău - Pagina 8
Lacurile artificiale din Județul Bacău - Pagina 9
Lacurile artificiale din Județul Bacău - Pagina 10
Lacurile artificiale din Județul Bacău - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Lacurile artificiale din Judetul Bacau.docx

Alții au mai descărcat și

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Te-ar putea interesa și

Dinamica industrială contemporană a municipiului Bacău

Scopul lucrării Studiul asupra dinamicii industriale contemporane în municipiul Bacău îşi propune sa evidenţieze dezvoltarea industriei oraşului,...

Turismul de Agrement în Județul Bacău

INTRODUCERE În perioada actuală, când turismul a devenit o activitate de mare importanţă socială, economică şi chiar politică, atât pe plan...

Pensiunea Agroturistică Casa Creangă

I. Introducere Una dintre orientările fundamentale ale economiei moderne este dezvoltarea şi diversificarea serviciilor. În cadrul acestora...

Lacurile din Județul Bacău

1. Motivaţia Referitor la importanţa lacurilor există un interes crescând în Europa, şi o conştientizare a contribuţiei pe care acestea o aduc...

Determinarea decalajelor regionale dintre Dâmbovița și Bacău

Cap 1: Descrierea geografica si istorica a judetelor Judetul Dambovita Situat pe paralela 45° lat. nordica si deci în plina zona temperata,...

Ai nevoie de altceva?