Surse Regenerabile de Energie

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1591
Mărime: 499.78KB (arhivat)
Publicat de: Ioana I.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Cu apeletivul “regenerabile” caracterizăm, de obicei, acele surse de energie care se reîtregesc continuu datorită forţelor naturale.Sursele regenerabile cuprind energiile:solară (captată fie termic, fie fotovoltaic), eoliană, hidromecanică (inclusive energia valurilor, mareelor şi curenţilor marini), geotermală(continută in rocile fierbinţi din subsolul terestru şi recuperabilă fie direct,prin apă caldă extrasă, fie indirect, prin folosirea diferenţelor de temperatură create in mări, răuri sau roci suficient de apropriate in spaţiu, pentru a putea fi folosite la generarea energiei electrice), precum şi energia chimică conţinută în biomasa vegetală(produsă mai ales prin procesele de fotosinteză ce au loc în clorofila plantelor, sau prin procese de creştere a biomasei lipsită de clorofilă).

Inreresul tot mai mare acordat utilizării surselor regenerabile de energie se datorează celor doua fenonene negative generate de dezvoltarea tot mai rapidă a civilizaţiei umane, fenomene ce se accentuează şi constituie ameninţări tot mai grave pentru întreaga omenire.Primul dintre aceste fenomene negative este epuizarea resurselor fosile de energie (gazul natural, petrolul şi cărbunele) ale caror reserve geologice cunoscute sunt consummate tot mai intens.Al doilea fenomen negative, ce ameninţă intreaga omenire, este incalzirea globală a Terrei datorată efectului de seră, determinat de creşterea continutului de gaze (cu mai mult de trei atomi in moleculă: CO2, CH4, NOX, etc.)în straturile înalte ale atmosferei.încălzirea globală a Terrei determină dezlănţuirea tot mai puternică a unor procese meteorologice periculoase: uragane, tornade, ruperi de nori cu inundaţii tot mai ample şi neaşteptate, fenomenele EL NIÑO şi EL NIÑA a căror amploare creşte an de an, provocănd pagube uriaşe.

Protocolul de la Kyoto a fost adoptat relative, de puţine tări deoarece omenirea, în întregul ei, este tradiţionalistă şi se lasă încă ispitită de faptul că energia fosilă pare mai uşor de exploatat si, mai ales, mai convenabilă economic, fapt inexact ştiinţific, pentru că în realitate nu se calculează în preţul acestor combustibili cheltuielile, tot mai mari, datorate poluării mediului (care duc la creşterea cheltuielilor pentru sănătatea populaţiei) şi nici cheltuielile extreme de mari pe care omenirea la va avea de plătit pentru atenuarea efectelor încălzirii globale a Terrei.Se desprine concluzia că implicaţiile politice şi legislative ale surselor regenerabile de energie sunt din ce în ce mai puternice.

Sursele regenerabile de energie pot funcţiona , din punc de vedere ethnic, în reţea sau ex reţea, înţelegănd prin reţea un system integrat de generare, transmisie şi distribuţie, care este la dispoziţia unui număr mare de utilizatori.Reţeaua poate fi internaţională, naţională, regională sau locală.

Scopurile în care se montează instalaţiile în reţea sunt prezentate in tabeleul următor:

Scopul instalaţiei hidro vănt fotovoltaic geotermal biomasă Solar termic

Electricitate comercială * * * * * *

Sprijinirea reţelei * * * * * *

Generare distribuită * * * * * *

Cogenerare

* * *

Scopul în care se montează instalaţii ex reţea este prezentat in tabelul următor:

Scopul instalaţiei hidro vănt fotovoltaic geotermal biomasă Solar

termic

Electricitate pentru sate, insule , industrei, turism, unităţi militare * * * * * *

Sisteme individuale pentru case, spitale, şcoli, hale * * * * *

Pompe de apă, traterea apei * * * * *

Consumuri neprevazute * * * * * *

Încălzirea locuinţă şi apa manajera * * * * *

Căldură pentru industrie , cogenerare * * *

Din practica ultimilor ani din ţări dezvolltate, rezultă concluzia că pentru toata cazuriel de mai sus,atăt in reţea căt şi ex reţea, cel puţin o sursă regenerabilă de energie erste competitivă în ceea ce priveşte costurile.

Avantajele surselor regenerabiel de energie

- sursele regenerabile de energie asigură protecţia mediului inconjurător, reducănd semnificativ cantitatea de substanţe poluante emise în aer, apă şi sol, în literatuta de specialitate acestea fiind numite “surse curate de energie”.

- sursele regenerabile de energie asigură diversificarea resurselor energetice, adică la independenţa ţării utilizatoare,scăzănd vulnerabilitatea ei faţă de întreruperea aprovizionării sau mărirea abuzivă a preţului energiei sau combustibilului.

- sursele regenerabile de energie asigură dezvoltarea durabilă şi independenţa energetică a ţărilor deoarece sursele regenerabile de energie măresc valoarea adăugată a bazei naţionale de resurse pentru că utilizează surse interne,care sunt în plus şi regenerabile care sunt diametral opuse celor fosile aduse din import, îmbunătăţind asfel balanţa valutară a ţării.

- cosul relativ scăsut pentru producerea energiei din sursele regenerabile de energie.

În tabelul următor sunt prezentate principalele caracteristici ale surselor regenerabile de energie disponibile în prezent pe piaţa mondială.Aceste caracteristici justifică optimismul în ceea ce priveşte aplicarea masivă în viitorul apropiat.

Preview document

Surse Regenerabile de Energie - Pagina 1
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 2
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 3
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Surse Regenerabile de Energie.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia obținerii berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Laborator de Biosecuritate Alimentară

I. Studiu privind prezenta speciei Listeria monocytogenes în lapte si unele produse lactate. Material si metoda Izolarea si identificarea speciei...

Falsuri în industria alimentară

1.Introducere Hrana constituie un factor indispensabil pentru om si animale, deoarece asigura energia si substantele de baza necesare desfasurarii...

Te-ar putea interesa și

Surse Regenerabile de Energie

GENERALITĂŢI În sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformări majore determinate de necesitatea creşterii...

Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova

1.1 Starea sectorului energetic al Republicii Moldova 1.1.1 Consumul de energie si resursele energetice in Republica Moldova Energia este...

Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat

Capitolul 1 Energiile regenerabile – surse alternative de energie 1.1. Generalităţi Dintotdeauna s-a căutat înlocuirea sau mai exact suplinirea...

Aspecte Teoretice Privind Sursele Regenerabile de Energie

INTRODUCERE În contextul epuizării rezervelor de combustibili fosili, al creşterii preţului acestora, dar în primul rând al schimbărilor climatice...

Surse Regenerabile de Energie

1.Tehnologii de obtinere a biocombustibililor lichizi 1.1.Clacificarea biocombustibililor:biocombustibilii sunt combustibili obtinuti printr-un...

Rolul Surselor Regenerabile de Energie în Domeniul Protecția Mediului

Rolul surselor regenerabile de energie în domeniul protecția mediului 1. Introducere Sursele regenerabile de energie (SRE) furnizează 14% din...

Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie

SURSE REGENERABILE DE ENERGIE Energia regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din...

Surse regenerabile de energie - Energia eoliană

1. Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie Sursele regenerabile de energie se referă la forme de energie rezultate din procese...

Ai nevoie de altceva?