Tipuri de audit social

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1668
Mărime: 28.11KB (arhivat)
Publicat de: Haralambie Alexa
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Camelia Medeleanu
Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Extras din referat

Practicile în domeniul auditului social au permis o rafinare a procedurilor de lucru și o creștere a complexității acestora. În funcție de misiunea pe care o adoptă, de aria abordată, de instrumentarul ales și de competența cerută, auditul îmbracă mai multe forme: auditul de conformitate, auditul de eficacitate, auditul strategic. Pentru a le înțelege vom începe să le prezentăm succint.

A. Auditul de conformitate - ne permite să apreciem conformitatea practicilor în raport de regulile aplicabile în organizație și să facem un raționament cu privire la calitatea informațiilor. Putem identifica trei obiective ale acestui tip de audit:

1. Garantarea calității informației. Informațiile privind resursele umane sunt foarte variate. Auditul se va orienta în direcția informațiilor istorice sau profesionale, interne sau externe, calitative sau cantitative, cuantificate sau nu. Examinarea acestor informații trebuie să raspundă exigențelor auditului:

- Caracterul profesionist rezultat din folosirea unor metode, tehnici și instrumente specifice

- Raportarea la criterii de calitate (regularitate, eficacitate, fidelitate).

- Utilizarea unor norme

- Exprimarea unei opinii pe baza unui raționament

- Identificarea riscurilor

- Formularea unor recomandări

- Creșterea utilității informației prin îmbunațățirea credibilității și fiabilității sale

Misiunile de control vizează informațiile comunicate reprezentanților personalului, cele oferite mediului extern (administratorilor, organismelor sociale, acționarilor, grupurilor profesionale), precum și cele din bilanțul social,cele difuzate salariaților și cele utilizate în cadrul administrării și gestionării personalului. Cu privire la informația socială este necesar să subliniem și alte aspecte:

- Confidențialitatea- este o exigență esențială; informațiile nominative, având un caracter previzional, trebuie să fie protejate;

- Securitatea : concentrarea/ extinderea abordărilor informatice nu trebuie să prezinte riscuri.

2. Asigurarea respectării dispozițiilor legale, regulamentare și convenționale. Reglementările aplicabile în domeniul gestionării resurselor umane sunt deosebit de importante. Auditorul controlează respectarea lor și evaluează riscurile generate de o aplicare insuficientă. Aceste misiuni sunt deosebit de delicate în două cazuri speciale:

- Multiplicarea surselor convenționale aplicabile în cadrul unei organizații, atunci când există o activitate diversificată;

- Implantarea internațională - în anumite țări, practicile sociale depind de practicile locale care nu sunt întotdeauna reglementate prin texte oficiale.

Auditorul reglementării juridice a muncii constituie o component importantă a auditului social. Dreptul muncii este o component tânără, dinamică, în continua evoluție a dreptului, iar numeroasele probleme legate de dreptul muncii ocupă un loc tot mai important în cadrul organizațiilor.

3. Asigurarea punerii în aplicare a dispozițiilor manageriale. Pentru a-și pune în aplicare politica de gestionare a reurselor umane, organizațiile elaborează un ansamblu de procedure, care sunt formalizate în cadrul unor ghiduri, manual și note de serviciu. Auditorul social colectează aceste documente și verifică respectarea prevederilor lor.

Bibliografie

Abrudan, M., Deaconu, A., Luckas, E., “Echitate și discriminare în managementul resurselor umane”, Editura ASE, București, 2010, pp. 185-198

Preview document

Tipuri de audit social - Pagina 1
Tipuri de audit social - Pagina 2
Tipuri de audit social - Pagina 3
Tipuri de audit social - Pagina 4
Tipuri de audit social - Pagina 5
Tipuri de audit social - Pagina 6
Tipuri de audit social - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Tipuri de audit social.docx

Te-ar putea interesa și

Integrarea Copiilor din Centrele de Plasament în Comunitate

ARGUMENT: Pe parcursul a patru ani de zile,am învatat ca sunt un „actor social”care poate aduce un plus de cunoastere acolo unde exista carente si...

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

Audit finaciar la o firmă din domeniul prestărilor de servicii

1. Auditul financiar 1.1 Audit financiar - noțiuni generale La origine, cuvântul „audit” provine de la latinescul „audire”, care înseamnă „a...

Profesioniștii contabili în România

Introducere Mediul de afaceri actual devine ca urmare a crizei financiare pe care Romania şi întreaga lume o traversează, un mediu profund în care...

Auditul Financiar - Raport de Audit Financiar

Scurt istoric al auditului Auditul a pornit de la o corectare specifică a fraudelor în documentele financiar-contabile, a continuat cu aprecierea...

Particularități privind organizarea și derularea misiunii de audit public intern la ministerul finanțelor publice

INTRODUCERE Parte dintr-o lume în continuã dinamicã , singura constantã a societãţii româneşti este schimbarea. În acest context se înscrie şi...

Comunicarea în managementul organizațional

Vasile S.Dâncu – Comunicarea în managemnetul organizațional, Ed.Gewalt, Cluj-Napoca, 2000 Cartea lui Vasile Dâncu se prezintă ca un ghid de...

Standarde de Audit Intern - Studiu de Caz Big Four

Partea 1 Standarde de audit intern Notiunea de audit in general. Auditul intern. Auditul vine de la cuvantul Italian “audire”, a asculta; cuvant...

Ai nevoie de altceva?