Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Merceologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4008
Mărime: 194.74KB (arhivat)
Publicat de: Iacob Manea
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dinu Vasile

Cuprins

 1. Introducere(Ce reprezintă calitatea?).pagina 3
 2. Conceptul de calitate.pagina 3
 3. Scurt istoric al calităţii.pagina 5
 4. Spirala calităţii.pagina 5
 5. Triunghiul calităţii.pagina 7
 6. Caracteristici ale calităţii produselor.pagina 7
 7. Calitatea perceputa de client.pagina 9
 8. Corelaţia calitate-preţ.pagina 10
 9. Percepţii şi concepţii greşite despre calitate.pagina 10
 10. Competiţia în domeniul calităţii.pagina 10
 11. Tendinţe ale calităţii în mileniul III.pagina 11
 12. Concluzie.pagina 11
 13. Bibliografie.pagina 12

Extras din referat

Ce reprezintă calitatea?

Noţiunea de calitate a unei mărfi reprezintă un concept cu un înalt grad de generalizare.Însă , atât în activitatea practică legată de producţia şi circulaţia mărfurilor, cât şi în domeniul teoretic al ştiinţei mărfurilor şi a altor ştiinţe aflate în conexiune cu aceasta, au apărut o serie de termeni mai mult sau mai puţini concreţi, dar uzuali, care sunt interconectaţi la noţiunea teoretică, abstractizată, a calităţii.

La nivel macroeconomic (naţional, regional, internaţional), calitatea produselor şi serviciilor este evaluată tot mai mult în strânsă legătură cu calitatea vieţii, în timp ce percepţia clientului asupra calităţii este influenţată decisiv de preţ.

Conceptul de calitate

În general, conceptul de calitate are o foarte largă utilizare, ceea ce face extrem de dificilă definirea ei din punct de vedere ştiinţific.Calitatea, în sensul cel mai general exprimă însuşirile esenţiale ale unui produs/serviciu, care-l fac să se distingă de toate celelalte produse/servicii similare, care au aceeaşi destinaţie.

Din punct de vedere terminologic, termenul de calitate îşi are originea în cuvântul latin „qualitas” derivat din „qualis”, având semnificaţia de „atribut”, „proprietate”, „fel de a fi”. Pornind de la acest lucru, literatura de specialitate prezintă un număr considerabil de definiţii ale conceptului, care se înscriu pe o linie de evoluţie continuă.În prezent, calitatea este o noţiune cu o foarte largă utilizare, ceea ce face extrem de dificilă definirea din punct de vedere ştiinţific. Discipline ca filosofia, economia şi cele tehnice dau un înţeles diferit acestui termen.

În filosofie, calitatea este definită ca o categorie ce exprimă sinteza lucrurilor şi însuşirilor esenţiale ale obiectelor, precum şi ale proceselor. În logică, prin calitate se înţelege un criteriu de ordin logic, după care judecăţile de predicţie se împart în afirmative şi negative.

Literatura de specialitate furnizează un număr considerabil date conceptului de calitate, aşa de exemplu:”satisfacerea cerinţelor consumatorului” “concordanţa cu specificaţia”; “satisfacţia unei necesităţi”; “gradul de utilitate”; “conformitatea cu cerinţele”; “conformitatea cu un model dat”; “satisfacerea în totalitate a clientului” etc.

Definiţiile clasice ale calităţii, formulate de diverşi cercetători în domeniu, reflectă necesitatea definirii acestui indicator global, astfel:

• J. M. Juran defineşte calitatea ca aptitudinea sau adecvenţa la utilizare;

• P. Crosby defineşte că un produs/serviciu/activitate este de calitate dacă este potrivit necesităţilor; (definiţii ce previzionează prezenţa clientului, utilizatorului);

• G. Taguchi defineşte calitatea ca fiind “costul minim pe care un produs/serviciu/activitate îl impune societăţii". Definiţia se bazează pe următoarele principii: a preveni este mai ieftin decât a repara; a face totul bine de la început.

• P. Druker defineşte calitatea ca fiind ceea ce clientul este dispus să plătească în funcţie de ceea ce obţine şi valorifică; nimic nu ar avea performanţă şi fiabilitate fără indicatorul de calitate.

Conform DEX , calitatea reprezintă"totalitatea însuşirilor şi laturilor esenţiale în virtutea cărora un lucru este ceea ce este, deosebindu-se de celelalte lucruri." în scopul de a se realiza "diferenţa de valoare." între acestea.

Dacă în definiţia generală a calităţii propusă de DEX se introduce noţiunea "activitate" în locul termenului "lucru" se obţine definiţia calităţii unei activităţi. Conform acestei definiţii "calitatea reprezintă totalitatea proprietăţilor unei activităţi, măsura în care aceasta satisface necesităţile societăţii a gradului de utilitate şi eficienţă pe care îl asigură".

Definirea calităţii are o importanţă deosebită. Calitatea influenţează productivitatea muncii, nivelul preţurilor, şi, în general, performanţele economice ale firmelor. Calitatea se găseşte într-un anumit raport faţă de valoarea de întrebuinţare, individualizează produsele între ele în funcţie de numărul caracteristicilor utile pe care le au şi după măsura în care corespund domeniului de utilizare căruia i-au fost destinate.

Standardul ISO 8402 defineşte calitatea ca reprezentând „ansamblul careacteristicilor unei entităţi, care îi conferă aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite”. Din această definiţie pot fi desprinse o serie de elemente extrem de importante referitoare la modalitatea concretă de analiză a calităţii, anume:

• calitatea nu este exprimată prin intermediul unei singure caractersitici, ci printr-un ansamblu de caracteristici:

• calitatea nu este un concept singular; ea se defineşte numai în relaţie cu nevoile clienţilor

• calitatea este o variabilă de tip continuu

• calitatea satisface nu doar nevoile exprimate, ci şi pe cele implicite ale utilizatorilor

Calitatea reprezintă măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplineşte cerinţele.În accepţiunea standardului, termenului de calitate i se pot asocia adjective cum ar fi slabă, bună sau excelentă, iar termenul de intrinsec, în opoziţie cu cel de atribut, semnifică ceva ce există ca o caracteristică permanentă.

Cerinţele reprezintă nevoile sau aşteptările care sunt declarate, în general implicit sau obligatoriu.De regulă cerinţele corespund unor caracteristici intrinseci ale produselor/serviciilor, ele aparţinând beneficiarului sau consumatorului care utilizează produsul/serviciul în cauză.Uneori, aceste cerinţe sunt formulate în numele consumatorului final de către intermediari, comercianţi sau distribuitori.

Standardul semnifică termenul de clasă ca reprezentând categoria sau rangul atribuit diferitelor cerinţe referitoare la calitate pentru produse, procese sau sisteme având aceeaşi utilitate funcţională.Prin urmare, clasa reflectă o diferenţă prevăzută sau recunoscută în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la calitate, accentul fiind pus pe relaţia dintre funcţia în utilizare şi cost.

Calitatea produselor/serviciilor reflectă creşterea gradului de dezvoltare economică şi civilizaţie şi contribuie la creşterea bunăstării şi calităţii vieţii.Produsele şi serviciile – sub influenţa necesităţilor umane, a ştiinţei şi a tehnologiei – evoluează calitativ, schimbându-şi în mod sistematic în timp caracteristicile şi modul de a fi percepute de către consumatori.

Preview document

Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 1
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 2
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 3
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 4
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 5
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 6
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 7
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 8
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 9
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 10
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 11
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 12
Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Calitatea Produselor - Concept si Caracteristici de Calitate.doc

Alții au mai descărcat și

Mărfurile Ceramice

Mărfurile ceramice Produsele ceramice alături de cele din sticlă ocuptă un loc important în cadrul bunurilor de consum atât pe piaţa internă cât...

Analiza comparativă a calității mărfurilor

1. INTRODUCERE Traim intr-o era in care tehnologia este pe primul loc. In orice domeniu ne-am afla ne lovim de diferite mecanisme care desi par sa...

Rolul organizațiilor internaționale în dinamica securității globale

Organizatiile internationale permit statelor sa abordeze împreuna problemele comune, în cadrul unui proces decizional colectiv, chiar daca unele...

Caracteristici de Calitate

Experienta mondiala si orientarea economiilor statelor spre globalizare demonstreaza cresterea în ritm alert a interesului pentru calitate astfel...

Bazele Merceologiei

CAPITOLUL I: OBIECTUL DE STUDIU AL MERCEOLOGIEI 1.1. Obiectul de studiu al merceologiei Stiinta marfurilor – Merceologia – are ca obiectiv...

Bazele Merceologiei

1.1 Obiectul merceologiei Etimologia cuvântului “merceologie” provine de la cuvântul merx (limba latină) – marfă logos (limba greacă) – ştiinţă...

Tehnici și metode moderne de control în sistemele de fabricație

momente istorice şi factori cu implicaţii importante în ceea ce priveşte calitatea: omul şi-a dezvoltat gustul pentru mai bun şi mai frumos din...

Te-ar putea interesa și

Marcarea Ecologică a Produselor în Uniunea Europeană

Introducere Am ales ca temă de licenţă „Marcarea ecologică a produselor ” iar studiul de caz l-am făcut analizând baza unui produs ecologic şi...

Elemente ale managementului calității - SC Tremula Constanța SA

INTRODUCERE Într-o economie aflată în tranziţie spre economia de piaţă şi care doreşte o integrare în structurile europene, se simte tot mai acut...

Organizarea calității totale a produselor la SC Agricola Internațional SA Bacău

INTRODUCERE Continutul conceptului de „calitate totala” Satisfacerea cerintelor clientilor prin cresterea calitatii produselor si serviciilor...

Politica Uniunii Europene de Promovare a Calității și Competitivității

Introducere Dat fiind specificul temei, complexitatea standardelor de calitate, evoluţia acestora, politica în domeniul calităţii, intrarea...

Sistemul de Managament

CAPITOLUL I_Fundamentele teoretico-metodologice ale strategiilor 1.1 Conceptul de strategie. Strategiile reprezinta programul general de actiune...

Asigurarea calității în industria software

1. Concepte generale privind calitatea Importanta calitatii produselor software este justificata prin mai multe aspecte: erorile din programele de...

Calitatea Produselor - Concept și Caracteristici de Calitate

Introducere - Importanţa calităţii Modificările intervenite în societatea cotidiană tind să plaseze activităţile economice din sfera fenomenelor...

Calitatea și securitatea pâinii

1. NOTIUNI GENERALE DESPRE MARFURI 1.1. MARFURI: DEFINITIE SI SEMNIFICATIE Legislatia, precum si diferitele domenii teoretice si practice ale...

Ai nevoie de altceva?