Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde

Referat
9/10 (1 vot)
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 16552
Mărime: 24.11MB (arhivat)
Publicat de: Isidor Stroe
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: M. Coloja
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR SPECIALIZAREA: INGINERIE DE PETROL ŞI GAZE

Cuprins

 1. Introducere.
 2. Capitolul I
 3. Geologia structurii Bibeşti-Tulburea.
 4. 1.1. Stratigrafia şi litologia.
 5. 1.2. Tectonica.
 6. 1.3. Obiectivele de interes petrolifer.
 7. 1.4. Distributia initială a fluidelor.
 8. 1.5. Condiţii inţiale de zăcământ.
 9. Capitolul II
 10. Proiectarea regimului tehnologic de funcţionare în erupţie artificială continuă .
 11. 2.1. Principii generale.
 12. 2.2. Prezentarea algoritmului de calcul pentru stabilirea punctelor de injecţie.
 13. 2.2.1 Determinarea curbei de comportare a stratului.
 14. 2.2.2. Determinarea variaţiei presiunii în ţevile de extracţie prin metoda Hagedorn-Brown.
 15. 2.2.3. Determinarea punctelor de injecţie.
 16. 2.3.Sonda1. Date de producţie.
 17. 2.3.1. Determinarea curbei de comportare a stratului.
 18. 2.3.2. Determinarea curbelor gradient de deasupra punctelor de injecţie.
 19. 2.3.3. Determinarea curbei de variaţie a presiunii gazelor din coloană.
 20. 2.3.4. Determinarea curbelor gradient de sub punctele de injecţie.
 21. 2.3.5. Determinarea debitului de lichid optim.
 22. 2.3.6. Determinarea curbei gradient de deasupra punctului de injecţie pentru debitul optim.
 23. 2.3.7. Determinarea curbei gradient de sub punctul de injecţie pentru debitul optim.
 24. 2.3.8. Calculul supapelor.
 25. 2.4.Sonda2. Date de producţie.
 26. 2.4.1. Determinarea curbei de comportare a stratului.
 27. 2.4.2. Determinarea curbelor gradient de deasupra punctelor de injecţie.
 28. 2.4.3. Determinarea curbei de variaţie a presiunii gazelor din coloană.
 29. 2.4.4. Determinarea curbelor gradient de sub punctele de injecţie.
 30. 2.4.5. Determinarea debitului de lichid optim.
 31. 2.4.6. Determinarea curbei gradient de deasupra punctului de injecţie pentru debitul optim.
 32. 2.4.7. Determinarea curbei gradient de sub punctul de injecţie pentru debitul optim.
 33. 2.4.8. Calculul supapelor.
 34. Capitolul III
 35. Pompajul elicoidal.
 36. 3.1. Generalităţi.
 37. 3.2. Instalaţia de pompare cu pompe elicoidale.
 38. 3.2.1. Echipamentul de fund al sondelor echipate cu pompe elicoidale.
 39. 3.2.2. Echipamentul de suprafaţă al sondelor echipate cu pompe elicoidale.
 40. 3.3. Avantajele şi dezavantajele utilizării pompelor elicoidale. Domenii de aplicabilitate.
 41. 3.4. Metoda energetică pentru stabilirea numărului de stabilizatori ai garniturii de prăjini de pompare.
 42. 3.5. Alegerea pompelor elicoidale.
 43. 3.6. Metodologia de calcul a unei instalaţii de pompare elicoidale.
 44. 3.6.1. Sonda S1.
 45. 3.6.2. Sonda S2.
 46. 3.7. Factori care influenţează proiectare şi funcţionarea pompelor elicoidale.
 47. Concluzii.
 48. Bibliografie.

Extras din referat

INTRODUCERE

In stadiul actual al necesitatii in continua crestere de surse de energie , industria extractiva de hidrocarburi reprezinta unul din cele mai importante sectoare de activitate.

In acest context se vizează cresterea productiei de titei , atat prin descoperirea de noi rezerve , cât si prin marirea factorului de recuperare in special.

Stimularea productivitatii sondelor , conjugata cu extragerea unor debite cat mai mari in momentul inundarii sondelor de reactie , contribuie la marirea factorului de recuperare.

Perfectionarea metodelor de extractie a titeiului prin sonde , pe baza unei exploatari absolut stiintifice care sa duca atat la marirea productiei de titei cat si la reducerea consumului de energie , constituie un domeniu de activitate deosebit de important.

Perioada de tranzitie spre o economie de piata si limitarea rezervelor de titei si gaze fac ca atentia sa se indrepte spre exploatarea zacamintelor cantonate la mari adancimi , exploatarea platformei continentale a Marii Negre precum si marirea factorului de recuperare a titeiului din zacaminte.

In acest sens in proiect sunt analizate doua din sistemele de extractie in vaderea alegerii sistemului optim.

Sunt tratate astfel probleme legate de de extractia titeiului prin gaz-lift continuu şi pompaj elicoidal .

În vederea alegerii sistemului optim de extractie s-a luat drept criteriu de comparatie energia minima consumata pentru extractia aceluias debit de lichid.

Totodata s-au prezentat avantajele cat si limitele fiecarui sistem de extractie , in parte cat si metodele de calcul si alegere a echipamentelor de extractie care se face in functie de conditiile concrete existente in zacamant si chiar in fiecare sonda.

Specialistii care lucreaza in industria extractiva de petrol , au fost si sunt preocupati de gasirea unor metode care sa permita analiza si evaluarea cat mai exacta a curgerii amestecului de titei , gaze si apa prin coloane si tevi de extractie.

Cercetarile si experimentele efectuate in conditii de laborator si de santier , au condus la stabilirea unui numar relativ mare de teorii care au pus la dispozitie procedee pentru calculul gradientilor de presiune necesari in evaluarea variatiei presiunii in lungul acestor coloane .

CAPITOLUL I:

GEOLOGIA STRUCTURII BIBESTI-TURBUREA

1.1.Stratigrafia si litologia

Sondele de mare adancime sapate pe structura au interceptat la cca 5000m o serie de varsta Paleozoic(Devonian) constituita din dolomite calcaroase fisurate.

Triasicul este dispus discordant peste Devonian, iar in baza (T1) are un complex arezo-argilos, de culoare rosie si uneori gresii silicioase in alternanta cu frecari laterale la faciesuri carbonatice.Triasicul2, (T2) este format din depozite marine si lagunar continentale, predominant calcaroase.

Triasicul3, (T3), este constituit dintr-o alternanta de gresii, nisipuri, marne si marno-calcare. Dupa o noua discordanta, urmeaza Jurasicul superior, cu depozite carbonatice,local evaporite.

Seria Mio-Pliocena incepe cu depozite tortoniene, exclusiv terigene. Seria are in baza conglomerate si marne, uneori cu sare.

Sarmatianul, depus dscordant si discontinuu peste Tortonian, este alcatuit din gresii si nisipuri in alternanta cu marne.

Meotianul apare dezvoltat in facies nisipos, Partianul in facies marnos si Levantin-Dacianul in facies detritic grosier.

In cadrul acestor succesiuni au fost observate discontinuitati de proportii limitate intre Tortonian-Sarmatian si, in Sarmatian, si intre Sarmatian si Meotian.

Structura Turburea-Bibesti este situata in zina nordica a Platformei Moesice, la contactul cu Depresiunea getica, in imediata vecinatate a structurii Bulbuceni.

Din punct de vedere litologic, zacamintele sunt cantonate in roci dolomitice fisurate( Paleozoic), gresii silicioase (Triasic inferior) si gresii calcarosase fisurate(Triasic mediu- T2) si gresii calcaroase cu nisipuri( Sa si Me).

Scara 1:25.000 Figura 1.2. Modelul de zacamant

Structura Bibeşti-Turburea

1.2. Tectonica

Din punct de vedere tectonic structura prezinta carcteristicile generale ale sectorului nord-vestic al Platformei Moesice, si anume:

-forma hemianticlinala;

-sistem de falii cu orientare aproximativa est-vest(falii longitudinale pararele cu falia Pericarpatica)

-sistem de falii orientate aproximativ Nord-Sud(falii transversale).

La nivelul formatiunilor din baza Sarmatianului unele falii au caracter etans, caracter care se atenueaza la partea superioara(Sa V) permitand comunicatia intre blocuri.

Structura Turburea-Bibesti este situata in zina nordica a Platformei Moesice, la contactul cu Depresiunea getica, in imediata vecinatate a structurii Bulbuceni. Aliniamentul structural este afectat de un sistem de falii longitudinale ci directie Vest-Est(pararele cu falia Pericarpatica) si de un sistem de falii transversale cu directii Nord-Sud. Sistemele de falii compartimenteaza structura in blocuri.

De regula, faliile longitudinale (F-F3) sunt etanse, iar cele transversale (f-f4) nu au intotdeauna caracter etans, sariturile lor fiind reduse spre partea superioara.

Odata cu trecera la obiective superioare, unele dintre falii dispar, Sarmatianul fiind mult mai simplu din punct de vedere tectonic.

O parte din accidentele tectonice se reiau in Meotian, avand in vedere discordanta usoara evidentiata la trecerea din Sarmatian in Meotian, cu atat mai mult cu cat Meotianul este insuficient cunoscut prin sonde si prin seismica.

Preview document

Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 1
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 2
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 3
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 4
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 5
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 6
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 7
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 8
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 9
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 10
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 11
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 12
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 13
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 14
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 15
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 16
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 17
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 18
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 19
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 20
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 21
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 22
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 23
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 24
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 25
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 26
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 27
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 28
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 29
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 30
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 31
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 32
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 33
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 34
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 35
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 36
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 37
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 38
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 39
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 40
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 41
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 42
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 43
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 44
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 45
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 46
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 47
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 48
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 49
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 50
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 51
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 52
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 53
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 54
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 55
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 56
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 57
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 58
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 59
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 60
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 61
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 62
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 63
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 64
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 65
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 66
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 67
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 68
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 69
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 70
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 71
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 72
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 73
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 74
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 75
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 76
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 77
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 78
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 79
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 80
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 81
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 82
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 83
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 84
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 85
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 86
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 87
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 88
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 89
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 90
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 91
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 92
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 93
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 94
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 95
Optimizarea procesului de extracție a țițeiului pe un grup de sonde - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • 1.Geologia.doc
 • 2.Eruptia artificiala cont S1.doc
 • 2.Eruptia artificiala cont S2.doc
 • 3.Pompaj elicoidal .doc
 • 4.Concluzii.doc
 • 5.Cuprins.doc
 • 6.Bibliografie.doc
 • Pagina 1.doc
 • Pagina 2.doc

Alții au mai descărcat și

Oțeluri pentru construcții navale

Caracteristicile mecanice ale marcilor de oteluri sunt prezentate în tabelul 1 Tabelul 1 Marca otelului Starea de livrare Rm (N/mm2) ReH (N/mm2)...

Metalurgia Cadmiului

METALURGIA CADMIULUI Tehnologiile de prelucrare a sub produselor cu continut de cadmiu pentru obtinerea cadmiului includ in mod necesar...

Metalurgia Molibden

METALURGIA MOLIBDENULUI Introducere: Molibdenul a fost descoperit in anul 1778 de catre Scheele prin dezagregarea cu acid azotic. Productia de Mo...

Măsurarea debitelor

1. Consideratii teoretice Debitul este o marime ce caracterizeaza transportul fluidelor prin conducte si canale. Debitul se defineste ca fiind...

Metalurgia Wolframului

1.Obtinerea W din concentratie de Wolframit prin sinterizare alcalina. Reactiile chimice de baza la faza de sinterizare sunt: 2FeWO4 +...

Cercetări pentru valorificarea deșeurilor feroase fine prin procedee neconvenționale

Furnalul a jucat un rol important in productia de fonta datorita eficientei utilizarii caldurii si a gazelor precum si productiei de masa. In...

Biomateriale

CAPITOLUL I BIOMATERIALE 1. Definiție, Caracterizare Biomaterialul în terminologia medicală este „orice material natural sau sintetic (care...

Alegerea regimurilor de prelucrare prin eroziune electrochimică

Printre parametrii electrotehnologici care influenteaza marimea interstitiului de lucru , siguri sunt aceia ale caror valori permit programarea...

Te-ar putea interesa și

Plan de Afaceri Rompetrol

Capitolul 1. Prezentarea Grupului Rompetrol 1.1. Istoricul firmei Grupul Rompetrol este o companie petroliera multinationala, cu sediul in...

Analiza fundamentală Rompetrol Well Services

1.INFORMAȚII GENERALE Despre Grupul Rompetrol Identitate Rompetrol Lider in domeniul petrolier regional, Rompetrol este o companie...

Ai nevoie de altceva?