Evaluarea în procesul de învățământ

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1563
Mărime: 15.83KB (arhivat)
Publicat de: Cazimir Bodea
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Evaluarea reprezintă activitatea prin care profesorul verifică pregătirea elevilor și o apreciază prin note, „barometrul” prin care este indicată în orice moment starea pregătirii școlarilor, succesele și eșecurile, nivelul performanțelor în raport cu cele proiectate prin curriculum.

Steliana Toma definește evaluarea ca fiind un proces de măsurare și apreciere a valorii rezultatelor sistemului de învățământ sau a unei părți a acestuia, a eficienței resurselor, condițiilor, strategiilor folosite prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea luării unei decizii de îmbunătățire și perfecționare.

Pentru înțelegerea adecvată a naturii evaluării este necesară relevarea principalelor caracteristici. Evaluarea este o acțiune de cunoaștere (specifică) a unor fenomene sub raportul însușirilor acestora, a stării și funcționalității unui sistem, a rezultatelor unei activități. Prin urmare, obiectul ei poate fi un fenomen, o persoană (elev, profesor), o activitate sau rezultatele acesteia, o instituție, sistemul școlar în ansamblu etc. Actul evaluativ vizează ameliorarea stării fenomenelor evaluate, fiind realizat în perspectiva luării unor decizii în acest sens.

În legătură cu funcția de ameliorare a fenomenului supus măsurării, evaluarea comportă un proces de colectare a datelor necesare funda mentării deciziilor ce urmează să fie adoptate în scopul îmbunătățirii rezultatelor și a activității considerate. Problema nu constă în a hotărî dacă este util ori nu să se evalueze, ci în a stabili pentru ce fel de decizii trebuie realizată o evaluare. Din aceasta decurge cerința de a se asigura concordanța deplină între decizia care urmează să fie adoptată și datele furnizate de acțiunile evaluative. De aceea, orice demers evaluativ face necesar să fie precizat:

- ce urmează să fie evaluat (obiectul evaluării)

- natura și obiectul deciziei avute în vedere

- tipul de date ce trebuie obținute

În sens larg, evaluarea este acea activitate prin care sunt colectate, prelucrate și interpretate informați privind starea și funcționarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obține, activitate ce conduce la aprecierea acestora pe baza unor criterii, standarde și prin care este influențată evoluția sistemului.

O direcție de dezvoltare a evaluării, promovată începând cu anii ’70, o reprezintă extinderea acesteia asupra activității, condițiilor, factorilor și proceselor de care depind rezultatele obținute la un moment dat.

Această orientare este stimulată de noi dezvoltări ale teoriei curriculumului școlar și

teoriei instruirii. Depășind concepția tradițională potrivit căreia nivelul rezultatelor activității școlare este dependent de competența și calitatea prestațiilor realizatorului acesteia, s-a ajuns la înțelegerea faptului că eficacitatea activității școlare, poate fi evaluată pertinent numai dacă sunt evaluate toate componentele activității (condiții interne/externe, resursele de care dispune, starea și funcționalitatea facto rilor participanți - umani, naturali, procesuali, prin urmare activitatea în între gul ei, ca unitate a acestor elemente componente.

Rezultatele școlare nu pot fi cunoscute, dar mai ales interpretate, apreciate și explicate decât în strânsă legătură cu evaluarea activității care le-a produs.

În același timp, s-a ajuns la înțelegerea rolului complex pe care evaluarea îl are în activitatea școlară, în relație cu procesele principale ale acesteia - predarea și învățarea - și implicit cu factorii umani pe care aceste procese îi reprezintă.

Funcțiile evaluării au o semnificație socială și pedagogică.

Bibliografie

Cerghit, I., Didactica, note de curs, Universitatea din București, 1993

Cerghit, I., Metode de învățământ, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1998

Crețu, C., Curriculum diferențiat și personalizat, Editura Polirom, Iași, 1998

Cucoș, C., Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura Polirom, Iași, 1998

Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, Editura Didactică și Pedagogică, Bucuresti,1996

Preview document

Evaluarea în procesul de învățământ - Pagina 1
Evaluarea în procesul de învățământ - Pagina 2
Evaluarea în procesul de învățământ - Pagina 3
Evaluarea în procesul de învățământ - Pagina 4
Evaluarea în procesul de învățământ - Pagina 5
Evaluarea în procesul de învățământ - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea in procesul de invatamant.doc

Alții au mai descărcat și

Notarea și Aprecierea Elevilor

Atribuirea unor judecăţi de valoare rezultatelor obţinute de către elevi se concretizează fie prin intermediul unor expresii verbale apreciative...

Psihopedagogia adolescenților și adulților

Adulții și perspectivele asupra educației Educaţia adulţilor cuprinde în mod prioritar, pe langă achiziţia de cunoştinţe, priceperi sau...

Metode Moderne de Evaluare

Sintagma „metode de evaluare" se refera indeosebi la modalitatile prin care este evaluat elevul, la calea, drumul pe care il parcurge profesorul ,...

Învățarea

1. DEFINITIA INVATARII Fiinta umana , ca sistem deschis , autocinetic si autoreglator , se afla in permanenta interactiune cu ambianta sociala si...

Generația nativilor digitali, o provocare pentru carieră didactică

Motto: „În ziua de astăzi, creativitatea este la fel de importantă în educație precum este și literatura, iar noi ar trebui să o tratăm ca atare”...

Calitatea în educație

Cunoașterea este putere și educația împuternicește. Nelson Mandela a citat, „Educația este cea mai puternică armă pe care o puteți folosi pentru a...

Dezvoltarea fizica și psihica a copilului preșcolar

Dezvoltarea fizica constituie unul din elementele de baza ale dezvoltarii multilaterale a personalitatii copilului. La vârsta prescolara exista o...

Competențe specifice necesare profesiei de cadru didactic

Dragostea pentru copii, capacitatea de empatie, delicatețea sufletască, măiestria și tactul pedagogic, puterea de stăpânire de sine, pasiunea...

Te-ar putea interesa și

Portofoliu de Evaluare Finală

PSIHOLOGIA EDUCATIEI I. Competente ale profesorului în conducerea procesului de învatamânt I. Competente ale profesorului în conducerea...

Procesul Bologna - învățământul din România

Obiectiv general Stoparea migrarii temporare a fortei de munca din Romania in strainatate. Obiective specifice 1. Procesul Bologna • Scopul...

Învățământul Românesc

I.1. Introducere Învăţământul românesc după anul 1990 a trecut printr-o serie de transformări care par interminabile, căutându-se acele soluţii...

Portofoliu de evaluare finală - DPPD

I. DENUMIREA: Constituirea de Grupuri Locale de Tineret în mediul rural II. JUSTIFICAREA PROIECTULUI: Se vorbeşte permanent de lărgirea cadrului...

Evaluarea progresului școlar în Europa

Evaluarea elevilor în Europa prezintă un tablou complex care cuprinde o varietate de instrumente și metode de evaluare care pot fi interne sau...

Proiectarea activității didactice

Proiectarea activitatii instructiv-educative/proiectare didactica reprezinta ansamblul de procese si operatii deliberative de anticipare a...

Test evaluare a procesului de învățământ

Evaluarea procesului de invatamant reprezinta o actiune subordonata activitatii de instruire/educatie, organizata la nivel de sistem, necesara...

Sistemul de evaluare școlară

Măsurile de reformă a educaţiei s-au impus ca adaptare a învăţământului la schimbările sociale, politice şi economice din ultima perioadă, în...

Ai nevoie de altceva?