Factori responsabili de realizarea educației

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4085
Mărime: 49.03KB (arhivat)
Publicat de: Oliver Miron
Puncte necesare: 9
Prezentat la FEEA

Cuprins

  1. Cuprins 2
  2. 1. Educația informală 3
  3. 2. Factorii care influențează educația informală 4
  4. 2.1. Familia 4
  5. 2.2. Biserica 6
  6. 2.3 Mass-media 9
  7. 2.4. Instituții culturale 11
  8. 3. Concluzii 12
  9. 4. Bibliografie: 13

Extras din referat

1. Educația informală

Educația este un proces continuu care se desfășoara pe tot parcursul vietii sub diferite forme influențând dezvoltarea intelectuală a individului. În strânsă legatură cu ideea potrivit căreia educația școlară trebuie privită din perspectiva unei educații permanente s-au conturat conceptele de educație formală (instituționalizată), educație nonformală (extrașcolară) și educație informală (difuză).

Educatia informală include totalitatea informațiilor neintenționate, difuze, eterogene, voluminoase- sub aspect cantitativ- cu care este confruntat individul în viața de zi cu zi și care nu sunt selectate, organizate și prelucrate în scop pedagogic. Este procesul care durează o viață, prin care fiecare persoană dobandește cunoștințe îndemânari, aptitudini și întelege din experiențele zilnice.

Educația informală precede și depașește ca durată, conținut și modalități de insinuare practicile educației formale. În educația informală importante sunt încercările și trăirile existențiale, care, cumulate și selectate pot încuraja apariția unor raporturi noi, din ce în ce mai eficiente cu realiatea înconjurătoare. În context informal de educație, inițiativa învățării revine individului; educația este voluntară iar grilele de evaluare sunt altele decât în educația formală.

Educația informală furnizează:

- Momentul declanșării unui interes de cunoaștere pentru subiect

- Posibilitatea trecerii de la un interes circumstanțial la o integrare mai cuprinzătoare;

- Posibilitatea unei explorări personale, fără obligații sau prescripții ferme

- O marjă de libertate de acțiune pentru elaborarea unui proiect personal

- Posibilitatea de a gestiona propriul proces de formare

Există mai multe circumstanțe de formare și de informare a copiilor și a tinerilor. Acțiunile acestor medii trebuie să se conjuge pentru a modela adecvat comportamente și cunoștințe în acord cu marile idealuri ale epocii.

Problemetica educației a fost abordată prin prisma relației dintre profesor și elev. Acțiunile educative nu îi vizează însă numai pe elevi și tineri ci și pe adulți care sunt puși în situația de a învața necontenit. Dinamismul vieții sociale face ca la structurarea trăsăturilor de personalitate ale copiilor și tinerilor să contribuie o multitudine de factori cu influențe specifice: familia, școala, organizațiile, mediul socio-cultural, mass-media- care se constituie în factori educogeni.

Cele mai semnificative mesaje informale sunt cele emise de mass-media. Pentru ca o informație obținută prin mass-media să devină funcțională, adica o cunoștință ea trebuie integrată în sistemul de reprezentări si cunoștințe achiziționate anterior.

2. 2. Factorii care influențează educația informală

Educatia constituie o forma organizata si sistematica de influentare. Ea este parte integrantă a mediului social-cultural si orientează procesul formării omului asigurând o corelație și unitate între om și mediu.

Educația este însăși motorul dezvoltării. Ea este cea care dă o formă proprie și structurează ceea ce copilul a dobândit nativ sau prin experiență nemijlocită cu mediul din jurul său. Educația este un proces deliberat de dezvoltare a capacității native ale indivizilor și de înzestrare cu valori, comportamente, cunostințe utile pentru integrarea în societate. Este o activitate creatoare, de construcție a ființei umane, este un proces evolutiv.

2.1. Familia

Primul factor care formează persoana într-o perspectivă multidirecţională este familia. Aceasta are menirea de a-l introduce pe copil în valorile grupului de referinţă, dar şi de formare a primelor conduite sau de interiorizare a unor stări de spirit elementare. Familia constituie mediul cel mai natural cu putinţă şi care exercită o influenţă imensă, de multe ori în mod implicit, ascuns, indirect. Să remarcăm faptul că familia îl inserează pe copil în civilizație mai mult prin latura expresivă, stric exemplificativă, și mai puțin prin latura teoretică, reflectată. Familia trebuie mai mult să formeze decât să informeze.

Copilul preia din mediul apropiat, familial primele impresii, își formează conduite prin mimetism si contagiune directa. Copii vor face sau vor crede precum parinții, imitând comportamentele acestora. Vom sublinia faptul că la ora actuală multe familii au nevoie de o educație solidă, dată fiind starea precară din punct de vedere material și spiritual.

Familia reprezintă primul loc unde începe educaţia. În familie, copilul începe să-şi formeze vocabularul şi modul de a se comporta cu cei din apropierea sa, aici învaţă acele expresii şi moduri de manifestare care îi vor servi în educaţia ulterioară sau dimpotrivă, acelea de care va putea scăpa cu greu sau deloc. Copiii fiind foarte receptivi la tot ce văd şi ce aud, familia trebuie să fie foarte atentă cum se manifestă în prezenţa lor.

Calitatea educaţiei primite în familie – acei,, şapte ani de casă”- depinde îndeosebi de nivelul educaţiei al părinţilor şi al celorlalţi membri ai familiei ce vin în contact cu copilul, în special sub aspect moral, comportamental. Atunci când copilul aude că se înjură, va înjura şi el, dacă vede că se fură , va fura şi el, dacă vede că se minte, va minţi şi el ; dacă cei din jur se poartă respectuos, tot aşa va face şi el.

Până la trei ani copilul învaţă ,, ce este bine ” şi ,, ce este rău ”, dar aceasta o face în mare parte prin imitaţie ( reproduce comportamente ale adultului ). De foarte multe ori la această vârstă pot apărea manifestări de încăpăţânare şi protest, adultul prin tactul lui poate influenţa conduita copilului. Mai târziu, în perioada preşcolară ( 3-6 ani ) , evoluţia fiinţei umane, prin multiplicarea relaţiilor ei cu adulţii, necesită modelarea personalităţii. La această vârstă copilul este mai impulsiv, capabil de emoţii şi sentimente, deseori îşi manifestă dorinţa în contradicţie cu posibilităţile sale şi cu cerinţele adulţilor. Nu trebuie uitat că acum copiii îşi pot însuşi noţiunile de adevăr, dreptate, dragoste de neam, dragoste de aproape, credinţă, încrederea în sine, etc.

Preview document

Factori responsabili de realizarea educației - Pagina 1
Factori responsabili de realizarea educației - Pagina 2
Factori responsabili de realizarea educației - Pagina 3
Factori responsabili de realizarea educației - Pagina 4
Factori responsabili de realizarea educației - Pagina 5
Factori responsabili de realizarea educației - Pagina 6
Factori responsabili de realizarea educației - Pagina 7
Factori responsabili de realizarea educației - Pagina 8
Factori responsabili de realizarea educației - Pagina 9
Factori responsabili de realizarea educației - Pagina 10
Factori responsabili de realizarea educației - Pagina 11
Factori responsabili de realizarea educației - Pagina 12
Factori responsabili de realizarea educației - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Factori Responsabili de Realizarea Educatiei.docx

Alții au mai descărcat și

Personalitatea

CONCEPTUL DE PERSONALITATE Personalitatea e un termen larg răspândit al cărui sens este cunoscut limbajului comun. Majoritatea foloseşte cuvântul...

Pedagogie generală

INTRODUCERE MOTTO: ’’Ca şi bulgărele de zăpadă, copilul poartă cu sine şi din pulberea drumului pe care îl străbate. De aceea, este necesar să...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Factori responsabili pentru realizarea educației

Educație - termenul provine din limba latină: • educatio = creștere,hrănire,formare • educo - educare = a crește,a hrăni,a forma,a instrui •...

Preșcolaritate

Prescolaritatea sau vârsta de aur a copilariei înregistreaza progrese mari în ceea ce priveste dezvoltarea fizica si psihica. Pentru a observa...

Personalitatea Elevului

In procesul pedagogic un rol important in desfasurarea unei relatii optime dintre profesor si elev il ocupa psihologia educatiei. Dupa cum se stie...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Te-ar putea interesa și

Trăsăturile clasei de elevi ca grup social - Sintalitatea

INTRODUCERE Învăţarea eficientă are următoarele caracteristici: este întotdeauna secvenţială şi contextualizată, este un proces individual chiar...

Importanța abordării noilor educații în curricula din AFT

INTRODUCERE O educaţie de calitate este axată nu numai pe adaptarea la imperativele actuale, ci, ea trebuie să fie orientată spre viitor având un...

Gestionarea Crizei din Învățământ

Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze o radiografie a învăţământului românesc de după 1990, insistând asupra crizelor succesive prin care a...

Familia - factor educativ în dezvoltarea personalității preșcolarilor

I.Legitimitatea cercetării Cine-l vede pe copil cum creşte? Nimeni! Numai cei care vin din altă parte spun: “Vai, ce a crescut!”. Dar nici mama,...

Grădinița particulară versus grădinița de stat

Introducere “ Copiii sunt creativi in mod natural si doar asteapta atmosfera propice pentru a-si manifesta creativitatea” I.G.Gowan In conceptul...

Managementul Clasei de Elevi

I.1. Termenul de management Context teoretic Etimologia termenului de management (Cf. E. Joita, 2000) provenita din lat. manus-agere mâna,...

Dezvoltarea durabilă în Delta Dunării

Asociatia „Salvati Dunarea si Delta ACADEMIA CAŢAVENCU” Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta (aka Salvati Delta) este o organizaţie...

Evaluarea Școlară

1. Definirea şi analiza conceptului.Evaluare-masurare şi apreciere. Funcţiile evaluării Evaluarea este o acţiune de cunoaştere (specifică) a unor...

Ai nevoie de altceva?