Managementul carierei didactice

Referat
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1173
Mărime: 18.76KB (arhivat)
Puncte necesare: 3

Extras din referat

Unul dintre rolurile sistemului educațional preuniversitar este consilierea elevilor pentru orientarea în viitoarea carieră, în sensul găsirii și cultivării acelor deprinderi și competențe care pot fi perfecționate și valorificate prin alegerea unei cariere într-un domeniu potrivit.

În sens tradițional, cariera profesională se constituie dintr-o succesiune de etape în urma cărora individual ajunge într-o poziție de recunoaștere socială care îi asigură stabilitate, inclusiv financiară.

Managementul carierei urmarește planificarea și gestiunea progresului realizat atât individual cât și în cadrul organizației din care angajatul face parte.

Cadrul didactic, prin trăsăturile sale de ordin psihomoral și atitudinal-comportamental reprezintă una dintre componentele fundamentale ale procesului de învățământ. La fel ca în alte domenii s-a pus problema edificării unui profil profesional prin raportare la anumite standard specific acestei meserii. Se vorbește tot mai mult despre profesionalizarea carierei didactice care ar trebui să fie un demers concret, de la aptitudine la competență și de la meserie la profesie. Dacă „meseria” este rezultatul unei asimilări intuitive și imitative, fără o bază de cunoștințe, „profesia” presupune existența unui ansamblu de cunoștințe și competențe structurate în cadrul unui model profesional. Din această perspectivă sunt încă foarte mulți care văd în activitatea didactică o „meserie”.

Există anumite prejudecăți care susțin că pentru a fi profesor este suficient să cunoști materia de predat, să ai talent , intuiție și cultură, să ai experiență.

Efortul de legitimare a profesiei didactice în câmpul activităților și profesiilor sociale trebuie să aibă în vedere faptul că profesia didactică are o dimensiune umană foarte puternică, fapt care implică nu doar cunoștințe și competențe (traduse in termeni de standard profesionale), ci și atitudini, valori, empatie, adică o conștiință profesională.

Este cunoscut faptul că profesorul acționează într-o zonă cu destule incertitudini, zonă caracterizată de existența simultană a două tipuri de situații: repetitive, previzibile (pentru care profesorul are răspunsuri prin repertoriul său profesional, de competențele necesare pentru a le aborda și soluționa în timp util și cu eficiență) și neașteptate, neobișnuite, creative (care au soluții noi și pentru care cadrul didactic nu dispune de competențele necesare pentru abordarea și soluționarea lor rapidă fiind necesare resurse inovative și creative).

Privitor la chestiunea profesionalizării activității didactice, Uniunea Europeană are un răspuns propriu. La Bruxelles, în iunie 2005, Comisia Europeană a organizat o conferință la sfârșitul căreia a fost adoptat documentul: Principiile Comune Europene pentru Formarea Competențelor și Calificarea Cadrelor Didactice. Mesajul esențial l-a reprezentat necesitatea profesionalizării carierei didactice, care vizează pentru țări ca România, finalități referitoare la acest aspect, cum sunt: profesionalizarea carierei didactice, redimensionarea raportului dintre componenta teoretică și cea practică a curriculumui în pregătirea cadrelor didactice, dezvoltarea unei „piețe educaționale a programelor de formare continuă” bazată pe un sistem concurențial loial prin intermediul căruia cadrele didactice să beneficieze de o ofertă diversificată din partea furnizorilor de formare continuă.

Cu privire la acest subiect exprimă puncte de vedere și specialiști în științele educației din România. Prof. Emil Păun, afirmă că este vorba de „un proces de formare a unui ansamblu de capacități și competențe într-un domeniu dat pe baza asimilării unui sistem de cunoștințe (teoretice și practice), proces controlat deductiv de un model al profesiei respective”.

Profesionalizarea presupune în viziunea prof. Mirela Costandache: „un proces de raționalizare a cunoștințelor științifice și psihopedagogice și activizarea unor practice eficiente în situații educaționale”.

În teoria profesionalizării care se conturează, prioritate au cunoștințele metodologice, ale cărei obiective sunt de tipul „a ști să faci”, „ a învăța comportamente noi”. Sunt demersuri care au ca scop formarea „profesionistului” cu competențe care poate aplica ceea ce a învățat în situații concrete. Nevoia de profesionalizare este stringentă într-un context în care profesionalizarea devine o condiție pentru ameliorarea statutului cadrelor didactice.

Profesia didactică reclamă din partea persoanei implicate în activități de tip intructiv-formativ patru categorii de competențe: Competență științifică, Competență psihosocială, Competență managerială și Competență psihopedagogică.

Cariera didactică cuprinde formarea inițială și formarea continuă.

Bibliografie

1. Diac, Georgeta, Personalitatea cadrului didactic, în Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura Polirom, Iași, 2009;

2. Iucu, Romiță, Formarea cadrelor didactice, Humanitas Educațional, București, 2004;

3. Păcurari, O., Iucu, R., Formarea inițială și continuă, Humanitas Educașional, București, 2001;

4. Pânișoară, Ion-Ovidiu, Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică, Polirom, Iași, 2009;

5. ***Legea Educației Naționale, nr. 1/2011 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18/10.01.2011.

Preview document

Managementul carierei didactice - Pagina 1
Managementul carierei didactice - Pagina 2
Managementul carierei didactice - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Managementul carierei didactice.docx

Alții au mai descărcat și

Formarea Deprinderilor de Exprimare Orală a Elevilor din Clasa a ii-a

ARGUMENT Statutul limbii române are o însemnatate deosebita în formarea si educarea mladitelor neamului. Limba noastra româneasca este atât de...

Aspecte Metodologice ale Însușirii Categoriilor Gramaticale de Gen și Număr ale Substantivului la Elevii din Învățământul Primar

CAPITOLUL I. INTRODUCERE I.1. Importanta studierii limbii române în ciclul primar Limba româna reprezinta în esenta continuarea limbii latine...

Calculatorul în Lumea Educației

Calculatorul în lumea educaţei Calitatea vieţii va depinde de implementarea adecvată a societaţii informaţionale. Dacă modul de implementare este...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Preșcolaritate

Prescolaritatea sau vârsta de aur a copilariei înregistreaza progrese mari în ceea ce priveste dezvoltarea fizica si psihica. Pentru a observa...

Pedagogie

Programa cadru a disciplinei Consideratii generale Elaborarea prezentei programe tine seama de standardele curriculare pentru formarea initiala...

Educația - Obiect de Studiu al Pedagogiei

1. PEDAGOGIA – ŞTIINŢĂ A EDUCAŢIEI 1.1. CONCEPTUL DE PEDAGOGIE PEDAGOGIA şi EDUCAŢIA constituie două realităţi corelate şi două concepte...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Te-ar putea interesa și

Strategii de management și practici incluzive la nivelul clasei în învățământul primar

Managementul fiind una dintre cele mai vechi arte şi cele mai noi ştiinţe, răspunde tot mai prezent, în tot mai multe domenii, necesităţilor...

Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A.

1.1 Definirea şi caracteristicile instruirii organizaţionale Instruirea organizaţională a resurselor umane reprezintă procesul planificat de...

Motivația personalului, obiectiv important al managementului resurselor umane

LUCRARE DE LICENŢĂ INTRODUCERE Dezvoltarea umană este definită ca un proces care conduce la extinderea gamei de posibilităţi ce se oferă fiecărui...

Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat

1. ABORDAREA HOLISTICĂ A CONCEPTULUI DE RESURSE UMANE 1.1. Managementul suportiv Conceptul de resurse umane aparţine teoriilor contemporane ale...

Managementul Performant al Resurselor Umane

1.1. Managementul suportiv Conceptul de resurse umane apartine teoriilor contemporane ale organizatiilor si, deci, managementului modern. Aceste...

Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Introducere Serviciile ocupă un loc important în ansamblul economiei, acțiunea lor manifestându-se pe multiple planuri. Acest fapt se datorează...

Evaluarea Performanțelor Profesionale

CAP. I. EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE 1.1. Rolul si particularitatile resurselor umane în cadrul...

Cariera și managementul carierei. studiu de caz. analiza oportunitaților la locul de muncă și diferențierea acestora în funcție de genul angajaților

INTRODUCERE În prim plan în managementul resurselor umane este asigurarea şi dezvoltarea potenţialului uman, cu scopul de a se obţine performanţe...

Ai nevoie de altceva?