Obiective educaționale - taxonomiile pe domenii psihocomportamentale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2841
Mărime: 735.74KB (arhivat)
Publicat de: Florian Palade
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr. Gianina-Ana Massari
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Extras din referat

Care este scopul obiectivelor educaționale?

TAXONOMÍE s. f. 1. Știința legilor de clasificare. 2. Studiul unei grupe de animale sau de plante din punctul de vedere al clasificării și descrierii speciilor. [Var.: taxinomíe s. f.] - Din fr. taxonomie, taxinomie.(DEX.) OBIECTÍV Fig. Scop, țintă, țel. - (Concr.) Ceea ce urmează să fie realizat, construit etc. (DEX.) OBIECTIV, calificare a cees ce este în afara subiectivului și se opune acestuia. După cum arată M. Dufrenne, ”corpul obiectiv nu are o existență în sine pe care conceptul încearcă să o elucideze.”, în limbajul uzual, o. Este sinonim cu rea!, opus la ceea ce este mental, ideal, fantastic. Totodată calificativul de o. Se referă la respectarea și redarea fidelă și exactă a faptelor și evenimentelor de orice fel (sociale, istorice, psihice, etc.). în psihologie se consideră o.comportamentul extern și toți indicatorii pe care acesta îi implică. Psihologia o. este aceea care se contruiește numai prin studiul reacțiilor și faptelor neurofiziologice, respingând orice interpretare și metodă subiectivă. Totuși și fenomenele subiective există o.(Paul Popescu-Neveanu ,Dicționar de psihologie,1978) OBIECTIVUL EDUCAȚIONAL- ipostaza cea mai concretă a finalităților, desemnează tipul de schimbări pe care procesul de învățământ îl așteaptă și/sau îl realizează și are în vedere achiziții concrete, detectabile, măsurabile și observabile în mod direct. (Adriana Nicu,Curs de Pedagogie) OBIECTIV EDUCAȚIONAL trebuie să vizeze delimitarea unei conduite sau achiziții educative, care să fie redată în termeni de comportamente identificabile, vizibile, concrete. Exprimarea unui obiect operațional este o acțiune de mare răspundere din partea profesorului, întrucât se pot naște unele confuzii ce conduc, din start, la eșuarea unei lecții. (C. Cucoș, 1996, p. 28) Noțiunea de finalitate reprezintă o componentă a procesului de învățământ care asigură sensul, orientarea și direcțiile acțiunii instructiv - educative. (Adriana Nicu,Curs de Pedagogie) FINALITATE= Rezultat sau scop al unui proces; caracteristică de reper într-o înlănțuire de acțiuni sau evenimente, care determină subordonarea elementelor față de atingerea unei stări finale.

Noțiunea de finalitate este foarte solidară cu cea de finalism. În psihologie, termenul este totuși utilizat într-un sens mai puțin încărcat de implicații metafizice, referindu-se la conduite organizate clar în raport cu un rezultat final, ca cele ale construirii unui cuib de către animal, succesiunea etapelor de însușire a limbii naturale sau căutarea soluției unei probleme. în acest caz, el descrie pur și simplu un ansamblu teleonomie și se reflectă în conceptele actuale din psihologia contemporană, de program, de programare, de anticipare. (Ronald Doron, Dicționar de psihologie) FINALIATE EDUCATIVĂ = Aserțiune cu valoare de principiu al cărei enunț permite unei societăți sau unui grup social discursul asupra valorilor pe care instituțiile educative consideră să le promoveze. Termenul este folosit frecvent la plural în expresia „finalități ale educației", iar termenul „țel" este folosit ca echivalent. F. Fontaine a propus, în 1977, să fie rezervat termenul „scop" intențiilor* care conduc un program de acțiune educativă determinată. A formula o finalitate educativă înseamnă în primul rînd a contribui la elaborarea hotărîrilor comune, mai mult decît a acționa în sensul stimulării reale a inteligenței pentru realizare. (Ronald Doron, Dicționar de psihologie) Scopul (scopurile) educației reprezintă o formă intermediară între ideal și obiectivele educaționale, vizează finalitatea unei acțiuni educative relativ bine determinate, iar principala funcție a acestuia este de a detalia idealul educativ, astfel încât acesta din urmă să devină comprehensibil și accesibil educatorilor. În funcție de context, identificăm mai multe scopuri: scopul unei laturi a educației, scopul unui ciclu/uneiforme de învățământ, al unei lecții, etc. În procesul educațional, obiectivele îndeplinesc mai multe funcții: de orientare axiologică (conținuturi și valori pe care procesul educativ dorește să le transmită), predictivă (de anticipare și evidențiere a rezultatelor), evaluativă (aprecierea a ceea ce s-a realizat), de organizare și reglare a procesului didactic (criterii referențiale pentru organizarea procesului didactic). ( Masari,2009) În altă ordine de idei scopul educativ vizează evoluții și schimbări mai extinse din punct de vedere cognitiv, afectiv, comportamental. (Adriana Nicu,Curs de Pedagogie) Obiectivul educațional trebuie să vizeze delimitarea unei conduite sau achiziții educative, care să fie redată în termeni de comportamente identificabile, vizibile, concrete. Exprimarea unui obiectiv operațional este o acțiune de mare răspundere din partea profesorului, întrucât se pot naște unele confuzii ce conduc, din start, la eșuarea unei lecții. (C. Cucoș,1996, p.29) Obiectivele educaționale (concrete/comportamentale/operaționale) sunt finalitățile educației cu cel mai scăzut nivel de generalitate; desemnează tipuri de schimbări pe care procesul de învățământ le anticipează și le realizează (C. Cucoș, 1996, p. 48).

Bibliografie

Sorin Cristea, Dicționar de termeni pedagogici, 1998, Editura Didactică și Pedagogică, București

Cucoș C. (1996), Pedagogie, Editura Polirom, Iași

Geanina-Ana Masari,Teoria și metodologia instruirii,2009, editura Universității "Alexandru Ioan

cuza" Iași

Paul Popescu-Neveanu, Dicționar de psihologie, 1978, Editura Albatros, București

Conf. Univ. Dr. Adriana Nicu, Curs de pedagogie

http://www.medtorrents.com/download/Dictionar_de_psihologie-Roland_Doron-Humanitas.pdf

https://dexonline.ro/

https://www.manuale.edu.ro/

Preview document

Obiective educaționale - taxonomiile pe domenii psihocomportamentale - Pagina 1
Obiective educaționale - taxonomiile pe domenii psihocomportamentale - Pagina 2
Obiective educaționale - taxonomiile pe domenii psihocomportamentale - Pagina 3
Obiective educaționale - taxonomiile pe domenii psihocomportamentale - Pagina 4
Obiective educaționale - taxonomiile pe domenii psihocomportamentale - Pagina 5
Obiective educaționale - taxonomiile pe domenii psihocomportamentale - Pagina 6
Obiective educaționale - taxonomiile pe domenii psihocomportamentale - Pagina 7
Obiective educaționale - taxonomiile pe domenii psihocomportamentale - Pagina 8
Obiective educaționale - taxonomiile pe domenii psihocomportamentale - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Obiective educationale - taxonomiile pe domenii psihocomportamentale.pdf

Alții au mai descărcat și

Metode alternative

Pedagogia competentelor: o viziune integratoare In invatamantul modern, o preocupare importanta este aceea a formarii de competente generale si...

Taxonomii ale obiectivelor educaționale

Conceptul de taxonomie didactică Etimologie şi istoric: - etimologia termenului „taxonomie” se află în grecescul „taxis”= aşezare, ordonare,...

Documente Curriculare

Curriculum desemnează ansamblul structurat al experienţelor de predare şi învăţare (obiective, conţinuturi material didactice, activităţi de...

Documentele dirigintelui

Dirigintele Ce este un diriginte? Lexical, termenul îşi are originea în limba franceză (dirigeant) şi cunoaşte mai multe accepţiuni. Astfel,...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Preșcolaritate

Prescolaritatea sau vârsta de aur a copilariei înregistreaza progrese mari în ceea ce priveste dezvoltarea fizica si psihica. Pentru a observa...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Te-ar putea interesa și

Pedagogie

Scopul unităţii de învăţare: - Înţelegerea şi interpretarea de către student a principalelor distincţii şi precizări de ordin conceptual cu...

Ai nevoie de altceva?