Strategii didactice - Stiluride predare-invatare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2461
Mărime: 609.68KB (arhivat)
Publicat de: Florian Palade
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gugoasa Adina
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Extras din referat

Ce este o strategie didactică? Care sunt stilurile de predare/ învățare? Strategia didactică este parte componentă a tehnologiei didactice și se referă la demersul autentic de abordare (ce implică atât respectarea principiilor didactice și de proiectare, cât și de articulare a unui conținut prin utilizarea metodelor, tehnicilor și procedeelor didactice, a resurselor și mijloacelor de învățământ și a modurilor de organizare raportate la stilurile de învățare și predare și nivelul de performanță al actorilor implicați într-un context dat, demonstrând flexibilitate, creativitate și pertinență în soluțiile propuse) a unei activități didactice pentru realizarea unui scop specific. (Massari, 2014, p.46) Strategiile didactice sunt demersuri acționale și operaționale flexibile (se pot modifica, reforma, schimba), coordinate și racordate la obiective și situații prin care se creează condițiile predării și generării învățării, ale schimbărilor de atitudini și de conduite în contexte didactice diverse, particulare. Strategia cuprinde specificări și delimitări acționale , în vederea eficientizării procesului de transmitere a informațiilor și de formare a capacităților intenșionate. Strategia constituie o schemă procedurală astfel dimensionată încât să prefigureze o realitate educațională în condiții ce se pot modifica. (Cucoș, 2014, p. 334) Stilul reprezintă o variabilă organizațională ce cuprinde componente psiho-sociale și manageriale cu un grad înalt de influență în planul relațional și interacțional pedagogic. R. Iucu (2000) definește stilul ca fiind “un set de constante asociate comportamentului și care sunt situate la regiunea de contact cu câmpul psihopedagogic și perceptibile direct, fără o mediație internă”. Același autor definește stilul de predare astfel: „o dimensiune activă, dinamică a instruirii, influențând în mod decisiv starea de existență instrucțională a strategiei prin contribuția adusă la constituirea și „echilibrarea” unei relații educaționale armonioase”.(Massari, 2014, p.49) Considerăm că stilul de instruire reflectă acel ansamblu individual de trăsături de personalitate, comportament, raporturi interpersonale, competențe și aptitudini specifice, roluri asumate și calități personale, manifestat constant în activitatea de desfășurare a procesului

educațional. (Massari, 2014, p.49) Strategia didactică presupune mai multe dimensiuni : -dimensiunea epistemologică, în sensul că aceasta este un construct teoretic, congruent intern și coextensiv anumitor reguli științifice ; -dimensunea pragmatică, în sesnsul că suita de intervenții și operații didactice trebuie să fie rezonantă cu situațiile didactice concrete și trebuie să le modeleze eficient ; -dimensiunea operațională, în sensul că strategia trebuie să ”adune” mai multe operații, s ă le coreleze și să le exploateze maximal în vederea generării efectelor scontate ; -dimensiunea metodologică, întrucât strategia se va compune prin asamblări de metode și de procedee didactice consonate și compatibile reciproc. (Cucoș, 2014, p. 334) Operaționalizarea strategiei didactice ia forma unui sistem structurat, coerent și interdependent între elementele procesului de proiectare-predare-învățare-evaluare, realizabil în diferite contexte organizatorice (frontal, colectiv, individual, în perechi, microgrupal sau mixt), aplicabil diferitelor stiluri de predare ale cadrului didactic și care permite implemantarea modurilor combinative ale metodelor, informațional, stil de învățare și nivel performanțial al elevilor. Menționăm câteva dintre caracteristicile strategiei didactice : -interdependența între elementele strategiei didactice ; -dinamica care urmărește structurarea și înlănțuirea situațiilor de instruire ; -integralitatea ce vizează ansamblul instruirii.(Massari, 2009, p.47) Specialiștii domeniului confirmă dificultatea delimitării stricte a strategiilor în funcție de anumite criterii și converg spre ideea generală că în practica educativă întâlnim, de regulă, strategii mixte. Doar cu rol de investiție metodologică, s-au identificat câteva criterii în sensul structurării unei tipologii a strategiilor de instruire:

Bibliografie

Sorin Cristea, Dicționar de termeni pedagogici, 1998, Editura Didactică și Pedagogică, București Constantin Cucoș, Pedagogie-Ediția aIII-a revăzută și adăugită, 2014, editura Polirom, Iași Gianina-Ana Massari,Teoria și metodologia instruirii,2014, editura Universității "Alexandru Ioan cuza" Iași www. youtube.com

Preview document

Strategii didactice - Stiluride predare-invatare - Pagina 1
Strategii didactice - Stiluride predare-invatare - Pagina 2
Strategii didactice - Stiluride predare-invatare - Pagina 3
Strategii didactice - Stiluride predare-invatare - Pagina 4
Strategii didactice - Stiluride predare-invatare - Pagina 5
Strategii didactice - Stiluride predare-invatare - Pagina 6
Strategii didactice - Stiluride predare-invatare - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Strategii didactice - Stiluride predare-invatare.pdf

Alții au mai descărcat și

Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar

1.1 Educaţia – delimitări conceptuale Educaţia ca acţiune specific umană este obiectul de studiu pentru diferite ştiinţe sau ramuri ale acestora...

Trăsăturile clasei de elevi ca grup social - Sintalitatea

INTRODUCERE Învăţarea eficientă are următoarele caracteristici: este întotdeauna secvenţială şi contextualizată, este un proces individual chiar...

Metodele Interactive de Predare

1. ARGUMENT Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că...

Portofoliu Psihopedagogie

1. Se poate vorbi despre acutizarea conflictului cu alte generații la vârsta adolescenței? Argumentați. Omul conviețuiește într-o comunitate,...

Metodologia Învățării Centrate pe Elev

Introducere Acest document defineste conceptul de învatare centrata pe elev. Sunt subliniate motivele care duc la schimbarea metodologiei...

Evaluarea și Strategii de Evaluare

1. Evaluarea si strategia de evaluare Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva...

Managementul Clasei de Elevi - Stilurile Pedagogice

Este cunoscut faptul că manageri cu aceeaşi pregătire profesională şi educaţională în domeniul managementului obţin nivele de performanţă diferite...

Învățarea

1. DEFINITIA INVATARII Fiinta umana , ca sistem deschis , autocinetic si autoreglator , se afla in permanenta interactiune cu ambianta sociala si...

Ai nevoie de altceva?