Psihologie socială - asociația de locatari

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1718
Mărime: 16.51KB (arhivat)
Publicat de: Isidor Antal
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Conform definiţiei din Dicţionarul Explicativ, “locatar” este o persoană care locuieşte într-o casă sau într-un apartament, în calitate de chiriaş. Cuvântul provine din limba franceză (locataire).

Conform Dicţionarului Juridic, “locatarul” este acea persoană care dobândeşte folosinţa unei locuinţe sau a altui bun în baza unui contract de închiriere, plătind în schimb o sumă de bani, numită chirie.

“Asociaţia” este definită în DEX ca fiind o grupare de persoane creată pentru a atinge un scop comun şi organizată pe baza unui statut. Cuvântul provine din limba franceză (association), care, la rândul său, provine din latinul “associatio”. Conform Ordonanţei Guvernamentale nr. 26 ∕ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau contribuţia lor în muncă pentru realizarea unor acţiuni în interes general, comunitar sau în interes personal, nepatrimonial.

Asociaţiile non-profit sunt împărţite în 3 categorii, astfel:

- Asociaţii constituite în interesul propriilor membrii (Asociaţia de locatari);

- Asociaţii constituite în interesul unei categorii sociale (asociaţii profesionale etc);

- Asociaţii constituite în interesul general al comunităţii.

Conform Dicţionarului Juridic Rubinian, “asociaţia de locatari” reprezintă persoană juridică ce se constituie, pe fiecare clădire cu mai multe apartamente sau pe un grup de clădiri, fiind alcătuită din cel mult 600 de membri, care sunt titularii contractelor de închiriere, persoanele fizice locuind în apartamente deţinute în proprietate personală sau prin contract de închiriere şi persoanele juridice care îşi au sediul sau desfăşoară activităţi în suprafeţele locative deţinute, cu orice titlu, în clădirea unde sunt şi locuinţe. Asociaţia se constituie prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul.

Asociaţia de locatari este formată, în principal, din:

- Adunarea Generală, formată din totalitatea locatarilor principali, membrii ai asociaţiei;

- Comitetul Asociaţiei, ales de Adunarea Generală şi alcătuit din 5-15 membri şi până la 5 supleanţi;

- Comisia de Cenzori, alcătuită din 5-7 membri aleşi de Adunarea Generală dintre persoanele care nu fac parte din comitet şi, pe cât posibil, care au cunoştinţe şi experienţă în domeniul economic, financiar şi juridic.

Asociaţia de locatari este constituită în interesul propriilor membrii şi are ca scop:

- Administrarea imobilelor folosite ;

- Gestionarea spaţiilor comune;

- Reprezentarea locatarilor în raport cu autorităţile.

Asociaţia se poate dizolva de drept, prin hotărârea judecătoriei sau prin hotărârea Adunării Generale. Asociaţia se dizolvă de drept atunci când se împlineşte durata pentru care a fost constituită, în cazul în care scopul nu a putut fi îndeplinit sau dacă numărul de asociaţi se reduce sub limita fixată de lege. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească atunci când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită, când asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituită sau când devine insolvabilă. În fine, se poate dizolva prin hotărârea Adunării Generale, când, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal se depune la judecătorie, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

2. Analiza grupului

Pentru că Asociaţiile de Locatari din România sunt în număr foarte mare, voi prezenta în continuare Asociaţia de Locatari nr.7 din Timişoara. Aceasta a fost înfiinţată în anul 2009 şi cuprinde :

- Un preşedinte al asociaţiei ;

- Un Administrator de bloc ;

- O Comisie de Cenzori, formată din 5 persoane care au cunoştinţe economice şi financiare;

- O Adunare Generală, reprezentând toţi locatarii din această clădire care sunt membrii ai asociaţiei ;

- Un Comitet Executiv, format din 5 membrii.

Asociaţia s-a constituit prin hotărârea a peste jumătate plus unu din numărul locatarilor din această clădire. Acordul lor s-a consemnat într-un proces verbal semnat de toţi locatarii care şi-au dat consimţământul.

Preview document

Psihologie socială - asociația de locatari - Pagina 1
Psihologie socială - asociația de locatari - Pagina 2
Psihologie socială - asociația de locatari - Pagina 3
Psihologie socială - asociația de locatari - Pagina 4
Psihologie socială - asociația de locatari - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Psihologie Sociala - Asociatia de Locatari.doc

Alții au mai descărcat și

Empatia

O mare varietate de definitii si metafore au fost oferite de literature de specialitate cu privire la empatie, incluzand: “Empatia este eul...

Neuropsihologia Atenției

NEUROPSIHOLOGIA ATENTIEI Exista numeroase puncte de vedere care ar putea fundamenta o teorie moderna a procesului atentiei. În decursul istoriei...

Comportamentul Social

Pentru o mai buna intelegere a subiectului propus vom face mai intai cateva precizari necesare pentru constructia interioara a lucrarii. In primul...

Ai nevoie de altceva?