Mărturisirea Dreptei Credințe prin Cultul Ortodox

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3674
Mărime: 18.44KB (arhivat)
Publicat de: Ion P.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Cultul divin public, înţeles ca totalitate a formelor, actelor, riturilor şi ceremoniilor liturgice consfinţite de Biserică, menite să pună pe om în legătură cu Dumnezeu, ocupă un loc central în viaţa şi spiritualitatea Bisericii Ortodoxe. Totodată, prin cult, comunitatea credincioşilor îşi exprimă sentimentele de adorare faţă de Dumnezeu, de cinstire faţă de sfinţi, „prietenii lui Dumnezeu”, şi de preacinstire faţă de Maica Domnului, mijlocind prin împlinirea lui împărtăşirea harului dumnezeiesc. Am putea spune, fără teama de a greşi, că, în Ortodoxie, cultul divin reprezintă centrul şi expresia proprie şi fundamentală a vieţii religioase, este însăşi viaţa Bisericii Ortodoxe.

Aşadar, cultul divin se desfăşoară în mod necesar având drept subiect al cultului pe om, luat ca fiinţă individuală, atunci când vorbim despre cultul individual sau personal, şi Biserica, adevăratul subiect al cultului, întrucât cultul divin are cu preponderenţă un caracter obştesc, iar ca „obiect” al cultului, adică Cel către care se îndreaptă totalitatea manifestărilor şi sentimentelor de adoraţie ale Bisericii, este Însuşi Dumnezeu, prezent în cultul ortodox, atât în ceea ce priveşte unitatea fiinţei Sale, cât mai ales treimea Persoanelor Sale , fiecare dintre dumnezeieştile persoane ale Sfintei Treimi, fiind adorată şi cinstită cu atributele legate de rolul specific al fiecăreia în iconomia mântuirii.

Având rolul de a crea o stare de legătură şi de comunicare între Dumnezeu şi om, cultul divin public ortodox îndeplineşte o dublă funcţie. Prima dintre funcţiile cultului este funcţia latreutică, adică cea de adorare a lui Dumnezeu, faţă de care ne manifestăm sentimentele de evlavie, de recunoştinţă, admiraţie şi dragoste, şi de cinstire a persoanelor şi lucrurilor sfinte aflate în legătură cu Dumnezeu. Cea de a doua funcţie a cultului divin public este cea harismatică, sacramentală sau sfinţitoare, prin care se împărtăşeşte credincioşilor harul lui Dumnezeu, binecuvântările şi darurile Lui cele bogate, necesare creşterii duhovniceşti şi mântuirii acestora.

Pe lângă aceste două funcţii ale cultului divin se mai poate vorbi şi de o a treia funcţie, considerată de către unii teologi ca secundară sau auxiliară, deşi personal consider că ar trebui să îşi găsească locul ca importanţă, alături şi pe aceeaşi poziţie cu celelalte două deja menţionate, este vorba de funcţia didactică, catehetică, sau învăţătorească, prin care se are în vedere propovăduirea adevărului evanghelic în formele specifice ale cultului, cu scopul instruirii credincioşilor în învăţătura Mântuitorului Hristos şi al întăririi acestora în credinţa şi cultivarea virtuţilor creştine . Altfel spus, cultul creştin, prin formele şi rânduielile sfintelor slujbe reprezintă o adevărată şcoală, o cateheză vie, un autentic, necesar şi profund mijloc de educaţie creştină. În cult, prin alcătuirea minunată a slujbelor bisericeşti şi prin inspiratele alcătuiri imnografice, credincioşii au posibilitatea să descopere adevărurile de credinţă ale Bisericii, regulile morale şi autentice modele de vieţuire creştină, tocmai de aceea cultul divin public ortodox este considerat expresie a învăţăturii de credinţă.

Încă de la începutul Bisericii, din vremea Sfinţilor Apostoli şi până după ultimul sinod ecumenic, credinţa Bisericii statornicită în formulări dogmatice a cunoscut o mărturisire în cult, prin alcătuirile imnografice. Cultul devine astfel, spaţiul afirmării şi validării învăţăturii dogmatice a Bisericii şi mijlocul prin care învăţătura devine doxologie, cuvânt de preamărire a lui Dumnezeu, Liturghia, Tainele şi slujbele Bisericii, fiind expresii imnografice ale Scripturii şi ale Tradiţiei. Se poate afirma că „lex credendi” a teologiei, trece şi se preface în cult în „lex orandi”, cultul în general şi Liturghia în special, reprezentând didascalia Bisericii, exprimând credinţa Bisericii într-un mod complex, fiind „ mediul educativ al sensului de Dumnezeu, de om şi al sensului celui mai profund şi total al raportului religios în Iisus Hristos, care este miezul Revelaţiei. Prin cult şi Liturghie în general, se intră şi se trăieşte sacramentul original, Iisus Hristos ” .

Cultul ortodox reprezintă modul experienţial al teologiei, este teologia trăită, tocmai de aceea se poate spune că Ortodoxia este cea care păstrează unitatea dintre teologie, cult şi trăirea creştină, reflecţia teologică hrănindu-se permanent din tradiţia vie a Bisericii, din Liturghia şi cultul ei. Tradiţia dogmatică născându-se în lăuntrul Bisericii, nu rămâne detaşată de viaţa liturgică, ci la rândul ei devine Tradiţie cultică, doxologică şi însăşi viaţa Bisericii, cultul divin devenind astfel, propovăduitor şi păstrător al dreptei credinţe. Trebuie să precizăm faptul că învăţătura de credinţă nu este prezentă în cult în formă sistematică, deoarece cărţile de cult nu sunt tratate dogmatice sau definiţii sinodale, însă imnele şi formulările liturgice ale Bisericii, precum şi riturile şi ceremoniile cultului, exprimă cu evidenţă dogma, formele cultului fiind de fapt credinţa noastră mărturisită, simţită, cântată şi, nu în ultimul rând, trăită de întreaga Biserică.

Preview document

Mărturisirea Dreptei Credințe prin Cultul Ortodox - Pagina 1
Mărturisirea Dreptei Credințe prin Cultul Ortodox - Pagina 2
Mărturisirea Dreptei Credințe prin Cultul Ortodox - Pagina 3
Mărturisirea Dreptei Credințe prin Cultul Ortodox - Pagina 4
Mărturisirea Dreptei Credințe prin Cultul Ortodox - Pagina 5
Mărturisirea Dreptei Credințe prin Cultul Ortodox - Pagina 6
Mărturisirea Dreptei Credințe prin Cultul Ortodox - Pagina 7
Mărturisirea Dreptei Credințe prin Cultul Ortodox - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Marturisirea Dreptei Credinte prin Cultul Ortodox.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Introducere Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut...

Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană

INTRODUCERE Înainte de înălţarea sa la cer, Mântuitorul le-a dat apostolilor porunca de a răspândi Evanghelia la toata făptura (Mc. 16, 15-16) şi...

Vrăjitoria ca Pseudoreligie

Introducere « Robul ( roaba ) lui Dumnezeu X se roagă la bunul Dumnezeu pentru alungarea demonilor de la casa sa , desfacerea farmecelor şi a...

Asistență Socială în Biserica

De-a lungul istoriei umane, lumea a fost frământată de foarte multe crize: de la cea religioasă şi moral-spirituală, la cea socială şi politică,...

Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană

INTRODUCERE Între cele şapte taine liturgice se numără şi cele trei taine de iniţiere care sunt iniţiale creştinului: Botez, Mirungere şi...

Creația - Operă a iubirii lui Dumnzeu

“La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul”(Facerea 1,1). Cerul – “şamayim” – este numit în Sfânta Scriptură “sălaşul lui Dumnezeu” (Psalmul...

Scriptura, tradiție și biserică

INTRODUCERE Dialogul viu al Bisericii cu Hristos se ţine în mod principal prin Sfânta Scriptură şi prin Sfânta Tradiţie. Sfânta Scriptura este una...

Biserica în Vechiul și în Noul Testament

I. Termenul ,,Biserică” Cuvântul profan ,,ekklesia” apare în Grecia antică, mai precis în Atena, cu referire la adunarea poporului. Totuşi...

Te-ar putea interesa și

Sfânta Liturghie

PRELIMINARII Biserica este viaţa cea adevărată în comuniune cu izvorul vieţii, Dumnezeu, pe care omul a pierdut-o prin păcat şi pe care Hristos...

Pocăința - Cruce și înviere în Triod și Penticostar

Când vorbim în Ortodoxie despre Spiritualitate, vorbim despre ea ca despre o Spiritualitate vie, care angajează întreaga fiinţă a omului. De aceea...

Liturghie și Slujire Socială

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur...

Sfânta Liturghie

Liturghia euharistică este o călătorie a Bisericii în dimensiunea împărăţiei Este o ascendenţă sublimă şi misterică a oamenilor spre Dumnezeu, spre...

Atitudinea preotului într-o parohie cu grupări sectare

INTRODUCERE Sectele sunt grupări religioase mai mici sau mai mari, ce s-au rupt de Biserica apostolică întemeiată de Hristos, schimbînd dogmele...

Ai nevoie de altceva?