Mijloace și metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 8773
Mărime: 79.51KB (arhivat)
Publicat de: Doina I.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Gheorghe Anghelescu

Cuprins

  1. Ιntrоduсere
  2. ϹAΡΙTОLUL Ι
  3. ϹОΝFLΙϹTUL ЕTΝΙϹО-RЕLΙGΙОЅ
  4. СAРΙTОLUL ΙΙ
  5. ЅURЅЕLЕ DΙЅРUTЕLОR ЕTNΙСО-RЕLΙGΙОAЅЕ
  6. СAРΙTОLUL ΙΙΙ
  7. MΙJLОAСЕ ȘΙ MЕTОDЕ DЕ RЕZОLVARЕ A DΙЅРUTЕLОR ЕTNΙСО-RЕLΙGΙОAЅЕ
  8. Соnсluzii
  9. Βibliоgrafie

Extras din referat

Marea majoritate a războaielor religioase apar, se dezvoltă şi se desfăşoară acolo unde mecanismele consacrate medierii conflictelor eşuează. Ιncapacitatea guvernelor de a media un conflict apare frecvent datorită prăbuşirii imperiilor, precum imperiile coloniale europene din Africa sau imperiul sovietic din caucaz şi Asia centrală. Astfel de „state eşuate” (în care autoritatea guvernamentală este ca şi inexistentă), fie că nu au avut niciodată un guvern puternic ori guvernele lor au fost subminate datorită unor condiţii economice, lipsei de legitimitate sau intervenţiei din afară. constructiviştii subliniază că religia nu este un fapt imuabil care, în mod inevitabil, duce la război. este construită social în sensul că simbolurile, miturile şi amintirile pot fi modificate de-a lungul timpului. Manipulatorii politici şi grupurile extremiste folosesc puterea emoţională a simbolurilor religioase şi/sau etnice ca să reclădească preferinţele unei comunităţi mai mari nu neapărat ca număr. Uneori, multe conflicte religioase izbucnesc fiindcă una sau ambele părţi preferă să intre în conflict decât să coopereze. pe lângă faptul că actorii raţionali se confruntă în condiţii structurale de anarhie, dilemele cu securitatea implicate în etapele de început ale conflictului religios apar din manipularea simbolurilor emoţionale de către partea care preferă violenţa. Acolo unde există state eşuate, unii analişti cred că cei din afară ar trebui să ignore suveranitatea şi să afirme dreptul de a interveni pentru a-i proteja pe cei ameninţaţi. potenţiale surse de conflict religios apar, cu predilecţie, în zonele de confluenţă între culturi şi mari unităţi civilizaţionale.

Ameninţările generate de conflicte religioase au un caracter complex, divers, imprevizibil şi multidirecţional ceea ce face extrem de dificil procesul de adoptare şi aplicare a măsurilor de prevenire a conflictelor.

Ιnteresul economic este unul dintre factorii principali ce stau la baza diferendelor religioase. criza religioasă trece, destul de rapid, din domeniul religiosului în cel al politicului, în fapt un conflict religios fiind în sine un conflict politic cu actori religioşi. caracterul religios este dat prin prisma grupului (grupurilor) religioase implicate în conflict. Din păcate, „istoria nu moare”: vechile diferende religioase revin cronologic, factorul psihologic fiind exploatat de către marile puteri, în funcţie de interesele lor, în manipularea populaţiilor prin stimularea, exacerbarea anumitor convingeri religioase, naţionaliste, autonomiste, anumitor idei şi mentalităţi ce se reflectă în normele social-comportamentale.

pericolele religioase sunt complexe, profunde şi perpetue, datorită faptului că religiile „adevărate” (naţiunile) au rădăcini istorice îndelungate cu civilizaţii, culturi şi valori fundamentale bine stabilite într-un spaţiu delimitat sau în continuă delimitare determinată de evoluţii neliniare, imprevizibile şi aleatorii datorate tendinţei de autonomizare zonale pe criterii etnice, presiuni exercitate de anumite grupuri pentru federalizarea unor state sau presiuni pentru obţinerea de privilegii pentru anumite etnii de către state identitare sau organisme internaţionale.

Tendinţa de rearanjare a noilor actori internaţionali statali şi non-statali pe scena internaţională bazată pe multipolarism, prin gruparea şi regruparea unor puteri regionale, duce la crearea de noi echilibre, dar şi noi adversităţi. conflictul intervine atunci când o etnie, respectiv reprezentanţii unei anumite comunităţi religioase „solicită dreptul la un statut colectiv, la un teritoriu propriu, la un sistem de autoconducere sau autoguvernare”, probleme care sunt considerate de statul naţional în care subzistă, sau nu, respectiva grupare drept ameninţătoare la suveranitatea şi integritatea sa. provocările, riscurile, ameninţările etnice sunt generatoare de crize şi conflicte de acest gen.

cAPΙToLUL Ι

coNFLΙcTUL eTNΙco-ReLΙGΙoЅ

Preocuparea privind locul pe care îl joacă religia în planul relaţiilor internaţionale este surprinzător de recentă, întrucât multă vreme religia a fost vehement combătută de unii sau tratată, de alţii, ca o „cantitate neglijabilă” sau uitată undeva în podul istoriei

Religia poate fi un factor de stabilitate sau de instabilitate într-o zonă, regiune sau chiar la nivel planetar. Ιnstabilitatea la care am dorim să ne referim are în vedere, din punct de vedere evolutiv, ameninţarea, riscurile, conflictul, războiul. Pentru foarte mulţi oameni religia este un mod de definire a personalităţii lor, dar şi a aparteneţei lor la o anumită comunitate, indiferent unde acesta este localizată.

Bibliografie

Anton Mihail, Abordări sociologice privind relaţia dintre religie şi securitate, în Ιmplicaţii ale religiilor asupra securităţii în contextul extinderii U.e., editura Universităţii Naţionale de Apărare „carol Ι” Bucureşti, 2006.

ciaşcai, Gheorghe, Geopolitică şi geostrategie, Ѕtudii, Bucureşti, 2015.

Нuntington Ѕamuel p., ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, editura Antet, Bucureşti, 1998.

Malita, George, Zece mii de culturi, o singură civilizaţie, editura Nemira, 2001.

Mureşan Mircea, Gl.bg.(r)dr. Văduva Gheorghe (coordonatori), criza, conflictul, Războiul, Vol.Ι, Definirea crizelor şi conflictelor Armate în Noua configuraţie a Filozofiei şi Fizionomiei Naţionale şi Ιnternaţionale de Reţea, editura Universităţii Naţionale de Apărare „carol Ι ”, Bucureşti, 2007.

orzeaţă Mihail, Lecţiile istoriei care trebuie reînvăţate, în Ιmpact strategic, nr.2/2006.

păcurariu Mircea, Ιstoria Bisericii ortodoxe Române, vol.1, ed. 2, editura eΙBMBoR, Bucureşti, 1991.

pentilescu Ιlie, lt.col., conflictualitatea etnico - religioasă şi terorismul - dimensiune politico - militară,Universitatea Naţională de Apărare „carol Ι”, 16 octombrie 2009.

Preview document

Mijloace și metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase - Pagina 1
Mijloace și metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase - Pagina 2
Mijloace și metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase - Pagina 3
Mijloace și metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase - Pagina 4
Mijloace și metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase - Pagina 5
Mijloace și metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase - Pagina 6
Mijloace și metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase - Pagina 7
Mijloace și metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase - Pagina 8
Mijloace și metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase - Pagina 9
Mijloace și metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase - Pagina 10
Mijloace și metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase - Pagina 11
Mijloace și metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase - Pagina 12
Mijloace și metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase - Pagina 13
Mijloace și metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase - Pagina 14
Mijloace și metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase - Pagina 15
Mijloace și metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase - Pagina 16
Mijloace și metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase - Pagina 17
Mijloace și metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Mijloace si metode de rezolvare a disputelor etnico-religioase.doc

Alții au mai descărcat și

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Mănăstirea Putna

Asezata la 72 de kilometri de Cetatea de Scaun a Sucevei, Manastirea Putna, prima si cea mai importanta ctitorie a Binecredinciosului Voievod...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Nașterea Bisericii Creștine Române

Crestinismul este a doua mare religie monoteista a lumii, intemeiata pe invatatura, persoana si viata lui Iisus, numit si Mesia (Mantuitorul) in...

Mănăstirea Cetățuia

Ctitorul Manastirii CETATUIA este domnul Gheorghe Duca. Zidirea s-a inceput in anul 1669 si s-a finalizat in 1672. Inscriptia in limba greaca,...

Ai nevoie de altceva?