Alimentarea cu apă în București - analiză calitativă

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2397
Mărime: 14.57KB (arhivat)
Publicat de: Artemisa Savin
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Schileru
Specific SERVICII SI UTILITATI PUBLICE

Cuprins

  1. Introducere
  2. Apa – importanţă, necesitate, consum
  3. Alimentarea cu apă – date generale, concepte
  4. Alimentare cu apă în Bucureşti
  5. Care este adevărata calitate a apei potabile din Bucureşti?
  6. Bibliografie

Extras din referat

Introducere

Analizând numeroasele cercetări realizate pe temeiul organismului uman, pentru a îi descoperi modul de funţionare al acestuia s-a concluzionat, în timp, că apa şi aerul sunt elementele vitale pentru organismul uman, înaintea alimentaţiei sănătoase. Corpul uman lipsit de licoarea aceasta „scumpă”, numită apă, intră într-un proces de degradare – deshidratare treptată, care conduce în final la decesul omului. Putem observa astfel cât de importantă este apa pentru om, la nivel primar, căci analizând-o la nivelul epocii moderne în care trăim, apa condiţionează multiple activităţi.

În domeniul serviciilor şi utilităţilor publice, apa este analizată din punct de vedere al „purităţii” sale – apa potabilă, dar şi prin prisma transportului, distribuţiei şi consumului de apă potabilă la nivel urban, rural, naţional. Alimentarea cu apă este un domeniu important în circuitul apei, domeniu despre care am ales să vorbesc în continuare, studiind cazul Bucureştiului, capitală a României, capitală europeană.

Apa – importanţă, necesitate, consum

Circuitul apei în natură este procesul de circulaţie continuă a apei în cadrul hidrosferei Pământului. Acest proces este pus în mişcare de radiaţia solară şi de gravitaţie. În cursul parcurgerii acestui circuit, apa îşi schimbă starea de agregare fiind succesiv în stare solidă, lichidă sau gazoasă. Apa se mişcă dintr-un element component al circuitului în altul, de exemplu dintr-un râu într-un ocean, prin diferite procese fizice, dintre care cele mai însemnate sunt evaporaţia, transpiraţia, infiltraţia şi scurgerea. Volumul uriaş de apă de pe pământ face ca intervenţia directă a omului în circulaţia globală a acesteia să fie relativ nesemnificativă, însă întregul fenomen de circulaţie a apei influenţează, chiar condiţionează, existenţa umană. Lipsa apei în natură provoacă deficienţe de funţionare a întreg sistemului naturii, pornind de la soluri, vegetaţie şi continuând cu vietăţile şi cu omul.

Apa este vitală omului, mai ales, apa în formă lichidă, deoarece organismul uman o utilizează în diverse procese metabolice , ajută la echilibrarea şi optimizarea funcţiilor organismul, iar corpul uman este format în proporţie de 70% din apă; societatea o necesită pentru a desfăşura activităţi agricole, pentru transport, pentru asigurarea igienei, în alimentaţie, etc.

În ceea ce priveşte consumul de apă, pentru corpul uman nu toate tipurile de apă sunt bune, ci acele ape „pure”, curate, care azi sunt definite scurt prin „apa potabilă”. Această apă potabilă face parte din categoria apelor dulci care au un grad ridicat de puritate, adică nu conţine impurităţi şi nici prea multe săruri. Aceasta apă se obţine din pânza freatică, izvoare şi ape la suprafaţă, apa din precipitaţii, ea fiind purificată înainte de consum prin diferite metode. Produţia apei potabile a devenit, însă, din ce în ce mai scumpă, dat fiind şi consumul ridicat din anumite regiuni.

Alimentarea cu apă – date generale, concepte

Alimentarea cu apă a comunităţilor umane presupune obţinerea apei, purificarea acesteia şi distribuirea către populaţie, fiind considerată a fi o utilitate publică, deoarece este o categorie de servicii care are o componentă materială evidentă şi presupune existenţa unei infrastructuri specifice. Această activitate presupune existenţa unui sistem hidrotehnic care captează apa dintr-o sursă, o tratează pentru a-i îmbunătăţi calitatea, o transportă până în zona de utilizare şi o distribuie la diferitele folosinţe - apa pentru băut şi alte utilizări gospodăreşti, apa pentru utilizări industriale, apa necesară stingerii incendiilor .

În România, serviciul comunitar de alimentare cu apă şi canalizare se prestează în concordanţă cu legea nr.241 / 2006 care stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţilor. Conform acestei legi, alimentarea cu apa se prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumită sistem public de alimentare cu apă şi de canalizare. Sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare constituie ansambluri tehnologice şi funcţionale integrate care acoperă întregul circuit tehnologic, de la captarea din sursă a apei brute până la evacuarea în emisari a apelor uzate epurate.

Preview document

Alimentarea cu apă în București - analiză calitativă - Pagina 1
Alimentarea cu apă în București - analiză calitativă - Pagina 2
Alimentarea cu apă în București - analiză calitativă - Pagina 3
Alimentarea cu apă în București - analiză calitativă - Pagina 4
Alimentarea cu apă în București - analiză calitativă - Pagina 5
Alimentarea cu apă în București - analiză calitativă - Pagina 6
Alimentarea cu apă în București - analiză calitativă - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Alimentarea cu Apa in Bucuresti - Analiza Calitativa.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Uniunea Europeană - Olanda

Istoric Uniunea Europeana - Pe 16 aprilie 1948 este semnata conventia instituind Organizatia Europeana de Cooperare Economica. Saisprezece state...

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice

Institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor, au obligatia sa respecte procedurile privind parcurgerea...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Principalele aspecte legate de sucurile naturale de fructe - compoziția fructelor, metode de preparare, ambalare, aparatură și liniile aferente

INTRODUCERE Lucrarea îşi propune prezentarea principalelor aspecte legate de sucurile naturale de fructe: compoziţia fructelor, metode de...

Influența Procesului Tehnologic Asupra Calității Semiconservelor

CAPITOLUL I Noţiuni introductive Preparatele din carne tip semiconservă sunt produse obţinute prin ambalarea cărnurilor care au suferit în...

Alimentarea cu Apă Potabilă

INTRODUCERE Viata oamenilor în centrele populate urbane poate fi dusa în conditii bune de igiena si confort daca, pe lânga alte utilitati, se...

Sisteme de asigurare a calității - conservele de mazăre

1. GENERALITĂŢI 1.1. Istoricul, originea, importanţa mazării Originară din Asia Mica şi Asia Centrala, mazărea a fost cultivata în antichitate...

Amenajarea turistică a zonei Lacului Fundata

Introducere Turismul reprezintă un fenomen economico social propriu civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii. Prin conţinutul şi...

Analiza SWOT România Securitatea Mediului

Infrastructura de mediu din România este insuficient dezvoltata, datorita neglijarii în trecut a aspectelor legate de mediu. România nu dispune...

Analiza SWOT a Sectorului Public din România

INTRODUCERE Reforma sectorului public urmăreşte creşterea performanţei, eficienţei şi eficacităţii acestuia prin îmbunătăţirea calitativă a...

Linia tehnologică de panificație pentru obținerea pâinii albe tip franzelă de 500 g din 20 t făină în 24 de ore

Introducere Popoarele din Orientul Mijlociu încă din 2500 î.e.n. preparau un aluat de consistență redusă, frământând în cuve mari de pamânt,...

Ai nevoie de altceva?