Caiet practică administrație publică

Referat
6.5/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 2684
Mărime: 21.38KB (arhivat)
Publicat de: Doru Constantin
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Irina Bilouseac
A FOST PREZENTAT IN CADRUL FACULTATII DE ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

  1. 1. Date generale privind comuna Bogdanesti
  2. 2. Organigrama aparatului de specialitate a aparatului de specialitate al primarului comunei BOGDĂNEŞTI
  3. 3. Compartimentul Financiar Contabil
  4. 4. Impozite si Taxe
  5. 5. Compartimentul Asistenta Sociala
  6. 6. Compartimentul Registru Agricol
  7. 6. Regulamentul de Organizare si Functionare a comunei Bogdanesti
  8. 7. Jurnalul de activitate
  9. 8. Concluzii

Extras din referat

1. Date generale privind comuna Bogdanesti

Comuna Bogdanesti se afla situata pe Valea Moldovei, in partea de sud-est, la 15 km de orasul Falticeni si la 40 km de orasul Suceava.

Comuna Bogdanesti este unitate administrativ - teritoriala cu personalitate juridica, care detine un patrimoniu si are initiativa în ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale.

Administratia publica a comunei Bogdanesti se întemeiaza pe principiile descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor în solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala la nivelul comunei sunt Consiliul Local al comunei Bogdanesti, ca autoritate deliberativa si primarul Comunei Bogdanesti ca autoritate executiva, alesi conform legii.

Consiliul local si primarul functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comună, în conditiile prevazute de lege.

Primaria Comunei Bogdanesti este o structura functionala, cu activitate permanenta, constituita din primar, viceprimar, secretarul comunei, împreuna cu aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdanesti, a carei misiune principala este de a aduce la îndeplinire hotarârile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii locale.

Pentru punerea în aplicare a activitatilor date în competenta sa prin actele normative, primarul beneficiaza de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.

Primarul coordoneaza realizarea serviciile publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale, în conditiile legii. Compartimentele functionale ale acestuia sunt încadrate cu functionari publici si personal contractual.

Aparatul de specialitate îsi desfasoara activitatea în baza prevederilor prezentului regulament si în baza prevederilor legale în vigoare.

Structura organizatorica a aparatului de specialitate al primarului cuprinde, în functie de volumul, complexitatea, importanta si specificul activitatii, compartimente de specialitate.

Prin compartiment de specialitate, în întelesul prezentului regulament, se întelege o structura organizatorica, functionala, organizat ca serviciu, birou sau compartiment, ale carui atributii sunt îndeplinite de catre personalul de specialitate încadrat în aceasta.

Structurile organizate colaboreaza permanent, în vederea îndeplinirii la timp si în mod corespunzator a atributiilor ce le revin din legi, decrete, hotarâri, ordine, dispozitii si alte prevederi legale în vigoare precum si a sarcinilor ce le sunt încredintate de sefii ierarhic superiori.

Numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul de specialitate se fac de catre primar, în conditiile legii.

În functie de natura atributiilor stabilite în competenta sa, personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului are statutul de functionar public sau personal contractual.

O R G A N I G R A M A

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

COMUNEI BOGDĂNEŞTI

PRIMĂRIA COMUNEI

BOGDĂNEŞTI

PRIMAR AUDITOR 1

VICEPRIMAR: 1 COMPARTIMENTUL 13,25 SECRETAR COMUNĂ 1

BUGET,FINANŢE, 4

CONTABILITATE ŞI

ADMINISTRATIV 9,25

COMPARTIMENTUL 2 COMPARTIMENTUL STARE 29

CULTURAL 1,5 CIVILĂ,AUTORITATE 4

0,5 TUTELARĂ,ASISTENŢĂ 25

ASISTENŢA SOCIALA ŞI AGRICULTURA

TOTAL POSTURI 23,25

Posturi de conducere 3

Posturi de specialitate 10,5

Posturi de deservire 9,75

Asistenţi

Preview document

Caiet practică administrație publică - Pagina 1
Caiet practică administrație publică - Pagina 2
Caiet practică administrație publică - Pagina 3
Caiet practică administrație publică - Pagina 4
Caiet practică administrație publică - Pagina 5
Caiet practică administrație publică - Pagina 6
Caiet practică administrație publică - Pagina 7
Caiet practică administrație publică - Pagina 8
Caiet practică administrație publică - Pagina 9
Caiet practică administrație publică - Pagina 10
Caiet practică administrație publică - Pagina 11
Caiet practică administrație publică - Pagina 12
Caiet practică administrație publică - Pagina 13
Caiet practică administrație publică - Pagina 14
Caiet practică administrație publică - Pagina 15
Caiet practică administrație publică - Pagina 16
Caiet practică administrație publică - Pagina 17
Caiet practică administrație publică - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Caiet Practica Administratie Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Caiet practică administrativă - Primăria Municipiului Botoșani

Planificarea practicii studentului Conform dispozitiilor Sef Serviciu Resurse Umane d-na Anca Dumitrescu,am fost repartizata pentru efectuarea...

Raport practică - Primăria Sectorului 2

1.Prezentarea generala a stagiului de practica Identificarea institutiei gazda si al departamentului unde a fost efectuat stagiul de practica...

Monografie - Primăria Comunei Nicolae Bălcescu

CAP.I.Oraganizarea şi funcţionarea Primăriei Comunei Nicolae Bălcescu Scurt istoric Cea mai veche aşezare rurală din cadrul comunei este satul...

Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate

1. Organizarea şi funcţionarea autorităţii publice 1.1 Scurt istoric Primăria comunei Ruginoasa este o autoritate locală cu putere executivă...

Caiet practică - Primăria Comunei Ciurea

In data de 21.06.2010 m-am prezentat la ora 8:00 in cadrul Primariei comunei Ciurea, din Judetul Iasi unde am facut cunostinta cu functionarii din...

Practică Primaria Municipiului București

I.Prezentarea generală stagiului de practică Municipiul Bucureşti este astăzi principalul centru politico-administrativ al ţării, aici aflându-se...

Primarul, Leader sau Manager - Rolul City Managerului

Aspecte generale privind noţiunea de primar 1.1 Definirea noţiunii de primar şi rolul acestuia în managementul serviciilor publice Primarul,...

Caiet practică - Finanțe Publice Locale Sector 6

Serviciul public pentru Finante Publice Locale Sector 6 functioneaza ca insitutie publica de interes local cu personalitate juridica si se afla in...

Te-ar putea interesa și

Caiet practică administrativă - Primăria Municipiului Botoșani

Planificarea practicii studentului Conform dispozitiilor Sef Serviciu Resurse Umane d-na Anca Dumitrescu,am fost repartizata pentru efectuarea...

Caiet de practică - Primăria Comunei Săbăoani

1. Prezentarea generală a stagiului de practică Prin cerere adresată primăriei Săbăoani şi aprobată de d-na Primar am solicitat efectuarea...

Portofoliu Pedagogie - Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia curriculumului

Capitolul 1. Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria și metodologia curriculumului) 1.1. Eseu: Stiluri de predare Stiluri de predare...

Caiet de practică - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași

Scurt istoric Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Procesul de reformă instituţională privind descentralizarea administraţiei publice este...

Caiet de practică Departamentul Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Iași

I. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA Primăriei Municipiului Iaşi Legea 215 din aprilie 2001 republicată privind administraţia publică locală,...

Caiet practică Primăria Botoșani

I. Prezentarea instituţiei publice 1.1 Scurt istoric Municipiul Botoşani este reşedinţa administrativă a judeţului Botoşani şi cel mai important...

Caiet de practică - Casa de Asigurări de Sănătate Iași

Cap.I Scurt istoric al sistemului de asigurări de sănătate din România Pana la aparitia Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997,...

Caiet de Practică

BAZA LEGALĂ Prin Legea nr. 51/ 8. 03.2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice s-a stabilit cadrul juridic si institutional unitar,...

Ai nevoie de altceva?