Dimensiunea Morală în Politica Externă

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 15206
Mărime: 51.89KB (arhivat)
Publicat de: Benone Codreanu
Puncte necesare: 7
R. Moldova

Cuprins

  1. Întroducere
  2. 1) Relația dintre politica externă și morala.
  3. 2) Influența priorităților politicii externe asupra factorului moral.
  4. 3) Impactul sistemului de valori morale asupra procesului de realizare a politicii externe.
  5. 4) ,,Cultura Păcii” ca perspectivă și consecință de implementare a moralei în politică externă.
  6. Concluzii
  7. Recomandări
  8. Bibliografie

Extras din referat

Întroducere

Dimensiunea morală în politica externă a Republicii Moldova este una din problematicele actuale abordate atât în plan ştiinţific, cât şi politic. Secolele XX și XXI a fost marcate de transformări social-economice şi politice în toate ţările lumii, inclusiv Republica Moldova. La etapa actuală o importanţă crescândă este acordată procesului de formare a unui nou sistem de valori, determinat de tranziţia de la sistemul totalitar la cel democratic. În acest nou cadru mondial, componenta morală serveşte drept nucleu al celor mai importante activităţi politice atât interne, cât şi externe. În contextul dominării tendinţelor de globalizare şi a ordinii democratice în lume, Republica Moldova încearcă să-şi realizeze obiectivele sale de politică internă şi externă prin prisma dezvoltării democratice, asimilării şi implementării unui nou sistem de valori ce vizează orientările întregii societăţi, de aceea au loc transformări determinante, de natură democratică, în toate sferele activităţii socio-umane.

Republica Moldova este unul din statele care necesită o direcţionare a politicii sale externe din punct de vedere moral cât mai corectă, pentru a evita apariţia unor situaţii conflictuale sau de neînţelegere cu alte state. Prestaţia ei ca actor internaţional trebuie sa corespundă principiilor morale implementate deja la nivel internaţional.

Scopul lucrării constă în examinarea teoretico-analitică a problematicii ce ţin de domeniul politicii externe a Republicii Moldova, şi proiectarea dezideratelor acesteia prin prisma dimensiunilor morale.

În vederea realizării scopului propus au fost formulate următoarele obiective:

1. Analiza relației dintre politica externă și morala;

2. Examinarea influenţei priorităţilor politicii externe a Republicii Moldova asupra factorului moral;

3. Analiza impactului sistemului de valori al moralei asupra procesului de realizare a politicii externe a Republicii Moldova;

4. Interpretarea Culturii Păcii ca perspectivă şi consecinţă de implementare a morale în politica externă a Republicii Moldova.

Provocările: conceptualizarea, analiza şi evaluarea modalităţilor şi efectelor corelaţiei dintre politica externă şi morală în condiţiile Republicii Moldova. Cercetarea cuprinde o abordare complexă a realităţilor politicii externe a Republicii Moldova, a particularităţilor şi dezideratelor acesteia din perspectiva factorului moral.

La realizarea referatului lucrării au fost implementate, în primul rând, metodele generale ştiinţifice: analiza, sinteza, inducţia, deducţia, compararea, tipologizarea, metoda

logică. Anume prin metodele generale ştiinţifice s-a identificat cadrul conceptual al problemei analizate pentru fundamentarea argumentelor viitoare, dar şi a conturării fenomenelor de morală şi politică externă însoţite de aspectele teoretico-conceptuale.

În al doilea rând, au fost folosite metodele generale teoretice: normativă, istorică, instituţională, comparativă, empirică, sistemică.

Abordarea normativă a permis evaluarea fenomenului politicii externe din punct de vedere al conformităţii acestuia cu normele moralei: echitatea, libertatea, dreptatea şi binele comun. Datorită implementării abordării normative în cercetarea în cauză, politica externă obţine o dimensiune etică, umană, atribuindu-i-se un început moral.

Metoda istorică constă în compararea diferitor caracteristici ale obiectului cercetării în anumite perioade. Astfel, această metodă a fost utilă pentru analiza politicii externe în contextul dimensiunilor morale în anumite perioade istorice, dezvăluirea sensului evenimentelor trecute, a regularităţilor ce au condus la succesiunea acestora, regularităţi ce şi-au exercitat influenţa asupra politicii externe şi moralei, determinând modificări în conţinutul reglementărilor lor. De asemenea, această metodă ne-a fost de folos la cercetarea priorităţilor politicii externe ale Republicii Moldova şi influenţa acestora asupra factorului moral în contextual evoluţiei istorice, care a permis să se proemineze interconexiunea dintre trecut, prezent şi viitor.

Metoda instituţională a facilitat studierea instituţiilor politice şi analiza actelor normative care influenţează asupra mersului şi desfăşurării politicii externe a Republicii Moldova.

Metoda comparativă s-a materializat în explicarea esenţei politicii externe şi moralei prin

compararea lor, în vederea identificării conexiunii dintre politica externă şi morală pentru

cunoaşterea în profunzime a mecanismelor care stau la baza acţiunilor acestora.

Metoda empirică ne-a permis să observăm principalele trăsături caracteristice generale

ale moralei, moralei în politica externă, valorilor, precum şi relevarea impactului acestora asupra

procesului de realizare a politicii externe. De asemenea, această metodă ne-a oferit oportunitatea

de a colecta date cantitative pentru determinarea particularului şi generalului în caracteristicile

politicii externe a Republicii Moldova în contextul dimensiunilor morale.

Metoda sistemică a făcut posibilă cercetarea detaliată a problemei ce a necesitat utilizarea unei sume de metode şi proceduri cu caracter interdisciplinar aplicabile pentru acumularea si sistematizarea primară a materialului empiric. Astfel, această metodă a permis cercetarea evoluţiei priorităţilor şi caracteristicilor de bază ale politicii externe a Republicii Moldova în contextul dimensiunilor morale.

Analiza contextuală a contribuit la evaluarea situaţiei şi determinarea priorităţilor naţionale privind dezvoltarea potenţialului moral al politicii externe a Republicii Moldova în contextul perspectivelor şi consecinţelor de implementare a Culturii Păcii.

Preview document

Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 1
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 2
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 3
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 4
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 5
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 6
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 7
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 8
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 9
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 10
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 11
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 12
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 13
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 14
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 15
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 16
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 17
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 18
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 19
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 20
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 21
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 22
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 23
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 24
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 25
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 26
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 27
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 28
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 29
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 30
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 31
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 32
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 33
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 34
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 35
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 36
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 37
Dimensiunea Morală în Politica Externă - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Dimensiunea Morala in Politica Externa.docx

Alții au mai descărcat și

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Abandonul Familial

A R G U M E N T Este natural să-ţi iubeşti copii, nimeni nu se îndoieşte de existenţa instinctului matern şi fie încununat sau nu cu titlul de...

Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare

ARGUMENT MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Abordarea temei ”Dimensiunea normativă și culturală a organizațiilor școlare” implică prezentarea şi...

Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României

INTRODUCERE Mediul de securitate, amplu monitorizat, analizat şi cu instituţii dedicate pentru previzionarea evoluţiilor acestuia, pare a fi...

Statutul Refugiaților în Europa

INTRODUCERE ”Un loc pe care să-l numim acasă” Fiecare din noi are nevoie de un loc pe care să-l numească acasă – un loc unde “aparţinem”. Dar...

Arma Economică

CAPITOLUL I: NOTIUNI SI INSTITUTII ABORDATE 1.1. Globalizarea si societatea 1.2. Razboiul global - conditionalitati economice 1.3. Sanctiunile...

Realismul și Crizele Războiului Rece

Introducere : Bipolaritatea, caracteristică perioadei postbelice, s-a concretizat în Răzbiul Rece, confruntare non-militară dintre cele două...

Politicile Uniunii Europene

1. Aspecte generale Conform art. A(1) din Tratatul asupra Uniunii Europene, Inaltele Parti Contractante au instituit intre ele o Uniune Europeana...

Componenta Culturală a Paradigmei Realiste

Realismul este una dintre paradigmele centrale ale domeniului relaţiilor internaţionale, ce structurează înţelegerea evenimentelor, conceperea şi...

Ai nevoie de altceva?