Interesele României la Dunăre și Marea Neagră

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2679
Mărime: 28.73KB (arhivat)
Publicat de: Mihai V.
Puncte necesare: 7

Extras din referat

I. Introducere

Marea Neagră și Dunărea reprezintă puncte de un deosebit interes pentru România, și în general pentru populațiile riverane acestor zone iar acest lucru a fost dovedit de-a lungul timpului, în special în perioadele ce criză. Ca așezare geografică, Marea Neagră se află între Europa de Sud-Est, Caucaz, Orientul Mijlociu și Marea Mediterană. Este în același timp un liant dar și o zonă de separare între trei continente, această poziționare prezentând atât avantaje cât și dezavantaje de ordin politic, economic și militar. Ea asigură legătura între Marea Mediterană și Marea Baltică, între Europa de Est și Africa de Nord. Atât Dunărea cât și Marea Neagră reprezintă o deschidere către oceanul planetar pentru Romania, Bulgaria, Georgia, Ucraina, dar și țările transcaucaziene și cele din Europa Centrală fără ieșire la mare. Unul dintre punctele majore ale politicii externe al țărilor cu ieșire la mare îl reprezintă apărarea și promovarea intereselor în domeniul oceanic și maritim, fiindcă de acest spațiu depinde într-o mai mică sau mai mare măsură dezvoltarea economică a acestora. Țările care și-au canalizat eforturile în sensul promovării acestor interese, au devenit mari puteri maritime, fapt ce le-a permis într-o oarecare măsură monopolizarea căilor maritime navigabile și acces la resurse, aceasta constituind asigurarea prosperității. Factorii care au dus la o importanță crescândă a Mării Negre sunt:

- o poziție geografică oarecum sensibila, întrucât se află aproape de zona fierbinte a Orientului Mijlociu;

- prin strâmtoarea Bosfor, care face legătura Mării Negre cu Marea Marmara, trec anual 55.000 nave, iar dintre acestea aproximativ 10.000 transportă petrolul caspic, însumând aproximativ 150 milioane tone de petrol; riscul producerii unei catrastofe ecologice nu este deloc de neglijat, acest lucru fiind subliniat chiar de oficialii Turciei, care au luat în considerare încetarea transportului de petrol în viitor, acesta urmând a fi transportat prin conducte;

- se află la intersecția a patru culoare geopolitice: egeean, al Dunării, caspic și al Niprului care sunt căi de comunicație ce fac legătura cu zone de o importanță geopolitică majoră;

- reprezintă un punct din filiera traficului ilegal de armament, droguri și al migrației ilegale din Orientul Mijlociu și Asia Centrală către Occident;

- reprezintă o sursă de importante bogțăii marine și submarine, cum ar fi rezervele piscicole, respectiv petrol și gaze naturale;

- reprezintă un obiectiv turistic cu un potențial ridicat;

- dispune de un număr mare de porturi și amenajări portuare.

II. Mediul de securitate și interesele asupra Fluviului Dunărea

Evoluțiile mediului internațional au determinat înființarea unui nou cadru de securitate format din alianțe și parteneriate, toate având un scop comun, și anume apărarea intereselor și securității fiecărui stat membru. În apărarea și promovarea intereslor sale naționale, România respectă principiile dreptului internațional, încurajează și dezvoltă cooperarea cu celelalte organizații internaționale și state interesate de stabilirea securității și stabilității. Conform cărții “Interesele României la Dunăre și Marea Neagră”, edificarea unei Românii democratice, stabile politic și prosperă economic și social, capabilă să participe eficient la dinamica vieții internaționale, în deplină concordanță cu evoluția proceselor de integrare europeană și euroatlantică, să fie afirmate, realizate și protejate următoarele interese naționale:

- menținerea integrității, unității, suveranității și independenței statului român;

- garantarea drepturilor și libertăților democratice fundamentale, asigurarea bunăstării, siguranței și protecției cetățenilor României;

- dezvoltarea economică și socială a țării, în pas cu dezvoltarea contemporană. Reducerea susținută a marilor decalaje care despart România de țările dezvoltate europene;

- afirmarea identității naționale și promovarea acesteia, ca parte a comunității de valori democratice; valorificarea și dezvoltarea patrimoniului cultural național și a capacității de creație a poporului român;

Preview document

Interesele României la Dunăre și Marea Neagră - Pagina 1
Interesele României la Dunăre și Marea Neagră - Pagina 2
Interesele României la Dunăre și Marea Neagră - Pagina 3
Interesele României la Dunăre și Marea Neagră - Pagina 4
Interesele României la Dunăre și Marea Neagră - Pagina 5
Interesele României la Dunăre și Marea Neagră - Pagina 6
Interesele României la Dunăre și Marea Neagră - Pagina 7
Interesele României la Dunăre și Marea Neagră - Pagina 8
Interesele României la Dunăre și Marea Neagră - Pagina 9
Interesele României la Dunăre și Marea Neagră - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Interesele Romaniei la Dunare si Marea Neagra.docx

Alții au mai descărcat și

Spațiile litorale în politicile de amenajare și dezvoltare teritorială a țărilor UE

Introducere Luarea în considerare a dimensiunii continentale a Europei deschide noi perspective pentru politica amenajării teritoriului și o...

Securitate și Stabilitate în Zona Mării Negre

Tensiuni pe marginea furnizării de energie Unul dintre cele mai semnificative conflicte potentiale pe marginea resurselor are la bază concurenţa...

Sistemul Integrat de Securitate a Frontierei - SISF - sistemul integrat de observare, supraveghere și control la Marea Neagră Scomar

1. SISTEMUL INTEGRAT PENTRU SECURITATEA FRONTIEREI DE STAT A ROMÂNIEI – SISF 1.1 Conceptul de sistem integrat pentru securitatea frontierei...

Proiectul Nabucco

Energia este esenţială pentru dezvoltarea economică şi socială şi îmbunătăţirea calităţii vieţii” , preciza ONU în Agenda 21 din 1992. Resursele...

Amenințări și oportunități la Marea Neagră

Introducere Problematica securității la Marea Neagră a fost o problema intens dezbatută pe de o parte datorită poziționării sale stategice,...

România, membră a UE și securitatea energetică a zonei Marea Neagră - Marea Caspică

Rezumat De-a lungul timpului, conceptul „regiunea Mării Negre” a fost folosit în manieră flexibilă, în sens extins incluzând state din regiunile...

Marea Neagră, o zonă strategică și sursă de risc

Marea Neagra a jucat si va juca un rol major in istoria continentului european, in care are toate atuurile sa devina arie de convergenta si...

Conceptul Strategic NATO

Cronologie • Aprilie 1949 - miniştrii de Externe din 12 state (Belgia, Olanda, Luxemburg, Franţa, Marea Britanie, Danemarca, Islanda, Italia,...

Te-ar putea interesa și

Locul și rolul taxelor vamale în cadrul impozitelor indirecte în contextul aderării României la Uniunea Europeană

Capitolul 1. Taxele vamale – locul lor în resursele financiare publice Noile cerinte pe plan mondial asupra relatiilor dintre tari impun schimbari...

Politica europeană în domeniul transportului - Studiu de caz România

Introducere. Motivația alegerii temei și obiectivele urmărite. În cadrul dezvoltării relațiilor economice internaționale, a lărgirii și...

Conflictele Post Război Rece din Zona Caucazului

INTRODUCERE În Caucaz, ca și în toate celelalte regiuni periferice ale URSS-ului, tendințele naționaliste, încurajate de politica lui Mihail...

Conflictul din Nagorno Karabakh și implicațiile sale geopolitice

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. În ultimii ani se poate observa la nivel regional un interes sporit pentru ţările din...

Ucraina în sfera jocurilor de influență

INTRODUCERE Sfera de influenta este definita ca fiind o zona geografica in care o putere din zona sau din afara zonei, de regula o mare putere,...

Considerații privind disputa româno-ucrainiană pentru insula șerpilor

INTRODUCERE Insula Șerpilor este situată în fața gurilor Dunării, mai exact a Brațului Sulina, la o distanță de circa 45 km de orașul Sulina pe...

Unele Considerații Privind Criza la Marea Neagră

I N T R O D U C E R E Sfârşitul secolului douăzeci a fost bogat în evenimente care au provocat modificări profunde în planul mediului de...

Marea Neagră - evoluție și perspective

Cap.1 Marea Neagra în istorie Marea Neagra e ... albastra. Este prea putin cunoscut faptul ca numele ei, Karadeniz, în turca si Marea Neagra, în...

Ai nevoie de altceva?