Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL

Referat
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Transporturi
Conține 19 fișiere: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 16185
Mărime: 253.11KB (arhivat)
Publicat de: Serafina Vasiliu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Enache Sorin
A fost prezentat in cadrul Universitatii Constantin Brancoveanu

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. : TRANSPORTURILE 2
 2. I.1. Importanţa şi nevoia transporturilor 2
 3. I.2. Clasificarea transporturilor 3
 4. I.3. Generalitati privind activitatea de transport.. 4
 5. I.4. Contractul de transport 6
 6. I.5. Parţile contractului de transport si obligaţiile acestora 8
 7. I.6. Încheierea contractului de transport 10
 8. I.7. Condiţiile de livrare „INCOTERMS 2000” 11
 9. CAPITOLUL II. : TRANSPORTURILE AUTO 13
 10. II.1. Caracteristici tehnico-economice 13
 11. II.2. Componenţele procesului de transport auto 15
 12. II.3. Autoritatea de stat în domeniul transportului auto 17
 13. II.4. Transporturile auto interne si internaţionale 18
 14. CAPITOLUL III. : STUDIU DE CAZ S.C.ATLASSIB S.R.L. 31
 15. III.1. Descrierea organizarii întreprinderii 31
 16. III.2. Oferta firmei 33
 17. III.3. Dotare tehnică 34
 18. III.4. Obiective de dezvoltare 35
 19. III.5. Funcţiile societaţii 36

Extras din referat

Capitolul I : TRANSPORTURILE

I.1. Importanţa si nevoia transporturilor

Importanţa transportului în economia unei ţări este una incontestabilă şi pe deplin verificată. Practic, preocuparea oamenilor a fost tot timpul posibilitatea de a se deplasa ei, respectiv anumite obiecte si materiale dintr-un loc în altul într-un timp cât mai redus, pe distanţe cât mai scurte şi la un cost cât mai profitabil.

Transporturile reprezinta o latură importantă a producţiei materiale,fiind compusă din totalitatea mijloacelor de deplasare în spaţiu a mărfurilor şi persoanelor, a utilajelor, a căilor de comunicaţie, folosindu-se un personal de specialitate. Prin rolul lor de deplasare a mărfurilor influenţează hotărâtor şi celelalte ramuri ale economiei mondiale, inclusiv comerţul internaţional.

Importanţa transporturilor se reflectă în urmatoarele direcţii : transporturile participă la diviziunea internaţionala a muncii ; se pot valorifica cele mai îndepărtate zăcăminte de materii prime ; se atrag în circuitul economic, social şi politic mondial toate regiunile de pe glob ; se reduce perioada de timp aferentă transportului prin perfecţionarea mijloacelor tehnice de deplasare şi prin reducerea timpilor afectaţi operaţiunilor de încarcare-descarcare ; introducerea rapidă în circuitul mondial a mărfurilor cu grad ridicat de prelucrare.

Transporturile auto reprezintă o modalitate foarte utilizată pentru deplasarea mărfurilor şi călătorilor pe distanţe scurte şi în condiţii de rapiditate. În sistemul global de transport, deplasarea cu ajutorul autovehiculelor a înregistrat o evoluţie ascendentă, atât ca volum al transporturilor cât şi ca pondere in volumul total al transporturilor.

În economia naţională a unei ţari locul transporturilor îl reprezintă faptul că este o ramură a producţiei materiale care contribuie la crearea Produsului Intern Brut. Face parte din categoria prestărilor de servicii, aducând mărfurile din sfera producţiei in cea a circulaţiei către consumul final. Se realizeaza şi relaţii de intercondiţionare cu celelalte ramuri ale producţiei materiale. Deci, circulaţia mărfurilor, a valorilor materiale apare ca o activitate necesară şi obiectivă.

Prin transporturi se realizează legături între ramurile economiei materiale, compartimente ale fiecărei ramuri, între unităţile din cadrul compartimentelor.

În activitatea de transport nu se creează bunuri materiale, deoarece produsul obţinut se consumă pe parcursul desfaşurării respectivei activităţi.

De asemenea, transporturile la echilibrarea balanţei de plăţi externe a unei tări

Rolul transporturilor trebuie privit din trei puncte de vedere : economic, social şi politic.

Economic : se elimină izolarea şi în acest fel sunt cooptate în circuitul economic mondial anumite zone ce sunt vitregite de lipsa resurselor naturale ; permite formarea pieţelor nationale şi a celei mondiale de bunuri si servicii. În cadrul acestor pieţe au apărut zone cu produse „în surplus” în care preţurile aveau tendinţa de a scade foarte mult şi altele cu produse „în deficit” unde preţurile au crescut. Iată de ce transporturile au facilitat deplasarea acestor mărfuri acolo unde cererea este mult mai mare decât oferta, reuşindu-se un echilibru între cerere si ofertă, care este benefic pentru o piaţă concurenţiala, creând preţuri stabile ; în anumite zone au apărut mai mulţi ofertanţi pentru aceeaşi marfă, un motiv în plus pentru ca preţurile să nu urce nejustificat. ; valorificarea superioară a resurselor naturale generează costuri reduse şi implicit preţuri competitive ; deplasarea oamenilor în diverse regiuni, zone ale ţării, ale continentului sau globului pământesc pentru probleme de serviciu.

Social : s-a obţinut atragerea în circuitul turistic, sanitar, sportiv a oamenilor din toate zonele Terrei ; s-a dezvoltat cultura universală, învăţământul.

Politic : s-a consolidat şi întarit suveranitatea naţională ; s-a realizat o amplasare teritorială mai judiciară a forţei de muncă pe teritoriul fiecărei ţări ; s-a intărit capacitatea de apărare a ţărilor lumii.

I.2. Clasificarea transporturilor

În funcţie de obiectul lor , transporturile sunt : transporturi de persoane, transporturi de lucruri (mărfuri).

În funcţie de căile de transport pe care se realizează, transporturile sunt : transporturi terestre pe cale ferată şi rutiere, transporturi pe apă navale, transporturi aeriene.

În funcţia de ruta parcursă în interiorul ţării sau transfrontaliere : trafic intern sau local, trafic internaţional care la rândul lor pot fi : transporturi în trafic internaţional de tranzit, adică transportul se efectuează pe teritoriul unui stat numai în trecere ; transportul de peage, locul de expediere şi cel de destinaţie se află pe teritoriul aceluiaşi stat însă parcursul transportului străbate un stat vecin.

Preview document

Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 1
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 2
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 3
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 4
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 5
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 6
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 7
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 8
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 9
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 10
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 11
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 12
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 13
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 14
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 15
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 16
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 17
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 18
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 19
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 20
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 21
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 22
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 23
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 24
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 25
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 26
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 27
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 28
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 29
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 30
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 31
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 32
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 33
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 34
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 35
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 36
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 37
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 38
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 39
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 40
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 41
Transporturile Auto. Studiu de Caz SC Atlassib SRL - Pagina 42

Conținut arhivă zip

 • BIBLIOGRAFIE licenta mea.doc
 • cap1.1.importanta si nevoia transporturilor.doc
 • cap1.2.clasificarea transporturilor.doc
 • cap1.3.generalitati privind activitatea de transport.doc
 • cap1.4.contractul de transport.doc
 • cap1.5.partile contractului si obligatiile acestora.doc
 • cap1.6.incheierea contractului de transport.doc
 • cap1.7.conditiile de livrare incoterms 2000.doc
 • cap2.1.caracteristici tehnico-economice.doc
 • cap2.2.componentele procesului de transport auto.doc
 • cap2.3.autoritatea de stat in domeniul transp auto.doc
 • cap2.4.transporturile auto interne si internationale.doc
 • cap3.1.descrierea organizarii intreprinderii.doc
 • cap3.2.oferta firmei.doc
 • cap3.3.dotare tehnica.doc
 • cap3.4.obiective de dezvoltare.doc
 • cap3.5.functiile societatii.doc
 • CUPRINS.doc
 • prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Transporturile Turistice și Rolul Lor în Activitatea de Turism

Introducere Din cele mai vechi timpuri transporturile au fost prezente în activităţile cotidiene ale oamenilor, iar pe măsură, ce societatea a...

Transportul Internațional Maritim și Aerian

Introducere Importanța transporturilor internaționale în cadrul amplificării relațiilor dintre state dar și în diversificarea schimburilor...

Transporturi de mărfuri și pasageri - SC Rodivi SRL

Capitolul I. Compartimentul general. 1.1. Cercetarea condiţiilor de activitate a SRL ,, RODIVI ’’ Societatea cu răspundere limitată ,, RODIVI ’’...

Sistemul Transporturilor în România

Introducere In cadrul dezvoltarii relatiilor economice internationale, a largirii si dezvoltarii schimburilor comerciale din state, un rol de...

Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA

Introducere Transportul rutier, sector strategic de interes naţional, asigurǎ desfǎşurarea fluentǎ şi în condiţii de siguranţǎ a transporturilor...

Caracteristicile Sistemului de Transport Rutier

Introducere Transportul este un domeniu important economic şi social pentru că prin intermediul lui se efectuează delăsarea bunurilor şi...

Transportul feroviar de petrol și mărfuri derivate

Cap. 1 Istoricul căilor ferate Calea ferată a luat naştere în cursul primei jumătăţi a secolului al XIX lea. La începutul secolului următor, ea...

Sistemele de Management al Transportului

Cap.1. SISTEMUL INFORMATIONAL LOGISTIC Sistemul informational logistic (SIL) al unei organizatii consta in resursele umane, echipamentele,...

Ai nevoie de altceva?