proiect modif(2)

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3704
Mărime: 30.20KB (arhivat)
Publicat de: Leordean Tudose
Puncte necesare: 5

Extras din referat

IMM-urile – motorul economiei europene

Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă motorul economiei europene şi cel mai important generator de noi locuri de muncă şi de creştere economică. Comisia Europeană, prin acţiunile sale, pune nevoile micilor întreprinderi în centrul politicilor sale.

Principala prioritate o constituie ameliorarea mediului financiar şi îmbogăţirea reglementărilor la nivelul IMM-urilor din Europa în ceea ce privesţe facilitarea activităţii acestora.

Comisia Europeană şi-a luat angajamentul de a îmbunătăţi reglementările şi de a pune IMM-urile pe primul loc în cadrul priorităţilor sale. Astfel, toate noile propuneri legislative comunitare sunt verificate pentru a vedea dacă sunt favorabile micilor companii.

În perioada 2007-2013, fondurile de dezvoltare regională vor contribui cu aproximativ 200 miliarde € pentru promovarea afacerilor, locurilor de muncă şi creşterii economice, iar IMM-urile vor beneficia de mare parte din această sumă. Programele noastre de cercetare şi de dezvoltare vor furniza IMM-urilor aproape 6 miliarde € pentru finanţarea cercetărilor. Până la sfârşitul anului 2013, cheltuielile comunitare pentru promovarea spiritului întreprinzător şi a inovaţiei vor fi cu 60% mai mari decât în 2006, datorită celor 3,6 miliarde € furnizate de noul Program pentru competitivitate şi inovaţie. Din această sumă, 1 miliard € este dedicat sprijinului financiar pentru IMM-uri.

Reglementări mai puţine, dar mai eficiente

Anumite legi care influenţează IMM-urile în domenii precum ocuparea, protecţia socială şi de mediu au fost iniţiate la nivel comunitar. Trebuie să garantăm faptul că aceste legi sunt adecvate şi nu adaugă alte greutăţi micilor întreprinderi. În mod proporţional, birocraţia este o povară mult mai mare pentru IMM-uri decât pentru firmele mai mari. Conform unui studiu realizat în Germania în 2004, companiile mari cu peste 500 de angajaţi cheltuiesc, în medie, 354 € pe angajat/an pentru îndeplinirea obligaţiilor. În acelaşi timp, o microîntreprindere cu mai puţin de zece angajaţi cheltuieşte, în medie, 4 361 € pe angajat/an. Birocraţia excesivă exercită în mod clar o presiune puternică asupra resurselor umane şi financiare ale IMM-urilor , scăzându-le prin aceasta gradul de competitivitate.

O reducere de 25% a poverii administrative pentru întreprinderi se traduce într-o creştere cu 1,5% a PIB-ului Uniunii Europene, adică aproximativ 150 miliarde €. Totuşi, acest obiectiv poate fi atins doar prin colaborarea dintre autorităţile naţionale, regionale şi locale şi Comisia Europeană.

Reducerea formalităţilor pentru licitaţiile publice

Achiziţiile publice reprezintă aproximativ 16% din PIB-ul UE sau aproximativ 1 500 miliarde €. Multe IMM-uri întâmpină dificultăţi atunci când este vorba de participarea în cadrul licitaţiilor publice: fie sunt rău informate în legătură cu oportunităţile de licitaţii, fie le lipeşte expertiza în pregătirea ofertei sau resursele pentru a reacţiona într-o perioadă atât de scurtă de timp, fie întâmpină dificultăţi la îndeplinirea cerinţelor administrative.

Prin urmare, una dintre priorităţile cheie ale Comisiei o constituie încurajarea măsurilor, atât la nivelul statelor membre, cât şi la nivel comunitar, care să permită crearea de condiţii egale pentru întreprinderile care participă la licitaţiile publice.

Studiile arată că peste 10% din întreprinderile cu un singur angajat ar recruta personal, dacă ar avea mai puţine formalităţi de îndeplinit.

Deoarece aceste întreprinderi reprezintă peste jumătate din totalul întreprinderilor din UE, acest fapt se traduce prin apariţia a 1,5 milioane de noi locuri de muncă.

Trebuie să garantăm faptul că noile legi nu îngreunează activitatea micilor întreprinderi, ci iau nevoile lor în considerare.Aceasta este o parte a principiului „Think small first” (Să ne gândim mai întâi la IMM-uri), introdus de Comisie în 2005, odată cu prezentarea noii politici privind IMM-urile. Toate propunerile legislative fac obiectul unei verificări riguroase cu privire la impactul lor potenţial asupra IMM-urilor. Prin intermediul reprezentantului pentru IMM-uri, Comisia menţine un dialog activ cu persoanele implicate. Pe lângă solicitarea şi evaluarea problemelor IMM-urilor, reprezentantul are rolul unui „ambasador” al micilor întreprinderi în cadrul Comisiei.

De asemenea, Comisia caută acele domenii în care pot fi utilizate alternativele la legislaţie, precum autoreglementarea şi standardele în industrie.

De exemplu:

Comisia a simplificat legile care privesc IMM-urile din sectorul farmaceutic. Printre acestea se află reducerea taxelor pentru micro întreprinderi şi posibilitatea plăţii eşalonate şi acordarea de asistenţă administrativă la depunerea dosarelor pentru Agenţia Europeană pentru Medicamente.

Noua legislaţie REACH cu privire la substanţele chimice asigură IMM-urilor taxe reduse de înregistrare a substanţelor la Agenţia Europeană pentru Medicamente. De asemenea, ea prevede înfiinţarea de birouri de asistenţă dedicate IMM-urilor în toate statele membre.

Întreprinderile care emit cantităţi foarte mici de poluanţi sunt de asemenea scutite de unele cerinţe de raportare aferente noilor orientări europene cu privire la comerţul cu emisii de CO2.

Sprijinirea autorităţilor naţionale şi regionale. Multe din problemele întâmpinate de IMM-uri se datorează legilor, regulamentelor şi practicilor naţionale şi regionale. Prin urmare, Comisia încurajează autorităţile europene să identifice şi să implementeze iniţiative eficiente care îmbunătăţesc cadrul în care IMM-urile îşi desfăşoară activitatea. Printre aceste iniţiative se află reducerea formalităţilor de înfiinţare a unei firme, simplificarea formalităţilor de angajare a primului angajat pentru întreprinderile cu un singur angajat şi ameliorarea consultării micilor întreprinderi în legătură cu elaborarea de politici care le pot afecta.

Carta Europeană pentru Întreprinderi Mici este o iniţiativă care permite autorităţilor naţionale şi regionale să analizeze progresul înregistrat şi să facă schimb de bune practici. Şi funcţionează! Statele membre învaţă din politicile şi soluţiile celorlalte state.

Preview document

proiect modif(2) - Pagina 1
proiect modif(2) - Pagina 2
proiect modif(2) - Pagina 3
proiect modif(2) - Pagina 4
proiect modif(2) - Pagina 5
proiect modif(2) - Pagina 6
proiect modif(2) - Pagina 7
proiect modif(2) - Pagina 8
proiect modif(2) - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Evolutii si tendinte ale sectorului IMM din Romania in contextual european.docx

Te-ar putea interesa și

Tehnologia unui Produs

Capitolul 1. Obiectivul caietului de sarcini Aceste instrucţiuni au fost redactate pentru siguranţa utilizatorilor conform prezentelor...

Studiu de fezabilitate a investiției la S.C. Embro S.R.L.

Într-o accepţiune largă, financiară, noţiunea de investire este sinonimă cu orice acţiune de alocare şi plasare a unui capital în vederea obţinerii...

Fuziunea prin Absorbție

Cap. 1 Fuziunea societăţilor comerciale Operaţiunile de fuziune sunt reglementate, din punct de vedere juridic , prin Legea nr. 31/1990 privind...

Politici și previziuni financiare - bugetul UE

INTRODUCERE Bugetul Uniunii Europene este actul care autorizeaza in fiecare an finantarea ansamblului activitatilor si interventiilor comunitare....

Planificarea Proiectelor și Managementul Calității Proiectelor

Capitolul 1.Planificarea proiectelor În alte lucrări s-a vorbit de costul ridicat care echivalează cu eşecul unui proiect. Aproape toate studiile...

Bugetul Uniunii Europene

Bugetul Uniunii Europene este actul care autorizează în fiecare an finanţarea ansamblului activităţilor şi intervenţiilor comunitare. În funcţie de...

Parlamentul Uniunii Europene

Prezentare generală Parlamentul European reprezintă, în formularea Tratatului de la Roma din 1957, "popoarele statelor unite în Comunitatea...

Studiu de Fezabilitate

I. Prezentarea societatii Societatea S.C.ARCOTRUST.SRL. a fost infiintata la 15.12.2008 cu sediul in judetul Neamt avand 7 asociati. Obiectivul de...

Ai nevoie de altceva?