Exploatarea Pădurilor

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 15997
Mărime: 3.21MB (arhivat)
Publicat de: Trandafir Tudorache
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tomescu Romica

Extras din curs

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Rolul şi definirea exploatărilor forestiere

Prin intervenţiile care se fac în arborete, în sensul atingerii obiectivelor propuse, începând cu stadiul de păriş rezultă masă lemnoasă care corespunde dimensional şi calitativ cerinţelor societăţii şi care se extrage din arborete printr-un ansamblu de activităţi tehnice ce definesc exploatările forestiere ca şi activitate productivă.

Necesitatea extragerii masei lemnoase din pădure este impusă, pe de o parte, de aplicarea măsurilor culturale, fapt ce defineşte scopul cultural al exploatărilor forestiere, iar pe de altă parte de satisfacerea nevoilor de lemn ale societăţii, fapt ce defineşte scopul economic al activităţii.

Armonizarea celor două interese (cultural şi economic) constituie esenţa activităţii silvicultorului.

Ca activitate productivă, exploatările forestiere reprezintă ansamblul activităţilor prin care se extrage şi se pune în valoare masa lemnoasă pentru atingerea celor două scopuri esenţiale : cultural şi economic.

Din acest punct de vedere exploatările forestiere pot fi definite ca fiind cel mai fin act de cultură a pădurilor.

Ca ştiinţă, exploatările forestiere sunt definite prin totalitatea cunoştinţelor teoretice privind principiile, metodele, procedeele şi tehnicile de lucru prin care se asigură extragerea şi punerea în valoare a masei lemnoase destinată exploatărilor forestiere în concordanţă cu cerinţele silviculturale de gospodărire a pădurilor.

1.2. Structura procesului de producţie în exploatările forestiere

Ideea de bază în organizarea procesului de producţie pleacă de la necesitatea îndeplinirii celor două scopuri mai sus-menţionate şi se concretizează prin mecanizarea lucrărilor de exploatare forestieră şi rentabilizarea acestora, pe baza unor procese tehnologice bine determinate şi cu producerea de prejudicii cât mai mici pădurii.

Procesele tehnologice prin care se realizează exploatarea lemnului sunt:

- recoltarea;

- colectarea;

- fasonarea primară;

- transportul tehnologic;

- sortarea şi fasonarea definitivă.

Recoltarea - procesul tehnologic prin care se realizează fragmentarea arborilor marcaţi. Se desfăşoară integral în parchet, iar fragmentarea se realizează în aşa fel încât să se asigure deplasarea masei lemnoase.

Colectarea - procesul tehnologic prin care se asigură deplasarea pieselor de lemn de la cioată până lângă o cale permanentă de transport. Se realizează printr-o concentrare progresivă a masei lemnoase pe suprafaţa parchetului.

Fasonarea primară - reprezintă procesul tehnologic prin care masa lemnoasă colectată se pregăteşte în vederea transportului tehnologic. Se realizează în platforma primară.

Transportul tehnologic - constituie procesul tehnologic prin care masa lemnoasă este deplasată pe căi permanente de transport, cu mijloace specializate.

Sortarea şi fasonarea definitivă - este procesul tehnologic prin care se realizează obţinerea sortimentelor de lemn brut - produsul final al exploatărilor forestiere.

1.3. Elemente caracteristice ale procesului de producţie

Obiectivul exploatării are două laturi:

- să pună la dispoziţia societăţii cantităţi de lemn rezultate din arborii marcaţi, sub forma unor sortimente de lemn brut, cu prejudicii minime aduse pădurii şi mediului;

- să contribuie la crearea unor condiţii optime de dezvoltare şi regenerare a arboretelor.

Obiectul muncii îl reprezintă la recoltare arborele marcat, iar la celelalte procese tehnologice piesele de lemn.

Procesele de bază în exploatările forestiere sunt:

- procese de muncă (tăierea şi transportul lemnului);

- procese naturale (uscarea, crăparea, alterarea).

Caracteristicile materiei prime - în funcţie de momentul intervenţiei în viaţa arboretului şi de scopul urmărit, se disting următoarele produse:

- produse principale - constituite din arbori ajunşi la vârsta exploatabilităţii;

- produse secundare - constituite din arbori ce se extrag cu scopul executării răriturilor;

Preview document

Exploatarea Pădurilor - Pagina 1
Exploatarea Pădurilor - Pagina 2
Exploatarea Pădurilor - Pagina 3
Exploatarea Pădurilor - Pagina 4
Exploatarea Pădurilor - Pagina 5
Exploatarea Pădurilor - Pagina 6
Exploatarea Pădurilor - Pagina 7
Exploatarea Pădurilor - Pagina 8
Exploatarea Pădurilor - Pagina 9
Exploatarea Pădurilor - Pagina 10
Exploatarea Pădurilor - Pagina 11
Exploatarea Pădurilor - Pagina 12
Exploatarea Pădurilor - Pagina 13
Exploatarea Pădurilor - Pagina 14
Exploatarea Pădurilor - Pagina 15
Exploatarea Pădurilor - Pagina 16
Exploatarea Pădurilor - Pagina 17
Exploatarea Pădurilor - Pagina 18
Exploatarea Pădurilor - Pagina 19
Exploatarea Pădurilor - Pagina 20
Exploatarea Pădurilor - Pagina 21
Exploatarea Pădurilor - Pagina 22
Exploatarea Pădurilor - Pagina 23
Exploatarea Pădurilor - Pagina 24
Exploatarea Pădurilor - Pagina 25
Exploatarea Pădurilor - Pagina 26
Exploatarea Pădurilor - Pagina 27
Exploatarea Pădurilor - Pagina 28
Exploatarea Pădurilor - Pagina 29
Exploatarea Pădurilor - Pagina 30
Exploatarea Pădurilor - Pagina 31
Exploatarea Pădurilor - Pagina 32
Exploatarea Pădurilor - Pagina 33
Exploatarea Pădurilor - Pagina 34
Exploatarea Pădurilor - Pagina 35
Exploatarea Pădurilor - Pagina 36
Exploatarea Pădurilor - Pagina 37
Exploatarea Pădurilor - Pagina 38
Exploatarea Pădurilor - Pagina 39
Exploatarea Pădurilor - Pagina 40
Exploatarea Pădurilor - Pagina 41
Exploatarea Pădurilor - Pagina 42
Exploatarea Pădurilor - Pagina 43
Exploatarea Pădurilor - Pagina 44
Exploatarea Pădurilor - Pagina 45
Exploatarea Pădurilor - Pagina 46
Exploatarea Pădurilor - Pagina 47
Exploatarea Pădurilor - Pagina 48
Exploatarea Pădurilor - Pagina 49
Exploatarea Pădurilor - Pagina 50
Exploatarea Pădurilor - Pagina 51
Exploatarea Pădurilor - Pagina 52
Exploatarea Pădurilor - Pagina 53
Exploatarea Pădurilor - Pagina 54
Exploatarea Pădurilor - Pagina 55
Exploatarea Pădurilor - Pagina 56
Exploatarea Pădurilor - Pagina 57
Exploatarea Pădurilor - Pagina 58
Exploatarea Pădurilor - Pagina 59
Exploatarea Pădurilor - Pagina 60
Exploatarea Pădurilor - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Exploatarea Padurilor
  • EFOR.1.doc
  • EFOR.2.doc
  • EFOR.3.doc
  • EFOR.4.doc
  • EFOR.5.doc
  • EFOR.5Supl.doc

Alții au mai descărcat și

Exploatarea Pădurilor

CAPITOLUL I INTRODUCERE Exploatarea pădurilor este definita ca reprezentând ansamblul activităţilor prin care se extrage masa lemnoasa cu scopul...

Impactul Industriei de Celuloză și Hârtie Asupra Mediului

REZUMAT Cine și-ar putea imagina lumea din zilele noastre fără existența imenselor cantități de hârtie, care îndeplinesc diverse roluri în viața...

Împăduriri

1. Surse de seminte Plantaje pentru producerea de seminţe forestiere Plantajele, cunoscute şi sub denumirea de plantaţii semincere, sunt culturi...

Silvicultură

Arborele-element care face deosebirea dintre ecosistemul forestier si celelalte ecosisteme este arboreal.este cel mai important component al...

Tehnologia Culturilor Silvice

FAMILIARIZAREA CU STATIUNEA DIDACTICO-EXPERIMENTALA A COLEGIULUI AGRICOL TAUL 1. Caracteristica generala a gospodariei (localitatea, distanta de...

Amenajarea Pădurilor

TEMA 1.1. - AMENAJAREA PĂDURILOR ÎN CONTEXTUL SILVICULTURII CU ŢELURI MULTIPLE. SARCINILE , BAZELE ŞI PRINCIPIILE DE AMENAJARE A PĂDURILOR CU...

Entomologie

ENTOMOLOGIE FORESTIERĂ Entomologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul insectelor. Denumirea ştiinţei provine de la grecescul entomon – insectă...

Arhitectura peisajului

♦CAPITOLUL I♦ 1.1. EVOLUŢIA ARHITECTURII PEISAJELOR Enumerarea celor mai vestite grădini şi parcuri cunoscute din antichitate şi pâna în prezent...

Te-ar putea interesa și

Exploatarea Pădurilor

CAPITOLUL I INTRODUCERE Exploatarea pădurilor este definita ca reprezentând ansamblul activităţilor prin care se extrage masa lemnoasa cu scopul...

Exploatarea Pădurilor

CAPITOLUL I INTRODUCERE Proiectarea şi organizarea activităţii de exploatare, respectiv metodologia de întocmire a documentaţiei necesare pentru...

Parcul Național Călimani - plan de management

1. INTRODUCERE ŞI CONTEXT 1.1 Scurtă descrierea a planului Planul de management al Parcului Naţional Călimani constituie documentul oficial de...

Protecția Pădurii

INTRODUCERE În vederea asigurării unei bune dezvoltări a pădurilor, ca şi a asigurării unei producţii lemnoase valoroase, de un înalt nivel...

Efectele poluării pădurilor asupra mediului

A. SILVICULTURA B. EXPLOATAREA, TRANSPORTUL SI PRELUCRAREA LEMNULUI ARGUMENT Lucrarea de fata are drept scop identificarea efectelor produse de...

Protecția juridică a pădurilor

INTRODUCERE Am considerat acestă lucrare, ca fiind oportună, de a cunoaște valoarea deosibita a protecţiei pădurilor in care exploatarea lor să...

Ocol de vânătoare

CAPITOLUL 1 DESCRIEREA GENERALĂ A ZONEI STUDIATE 1.1 Situarea geografică Fondului de Vânătoare 22 DRAGOMIRA este situat în bazinul superior al...

Rolul padurilor, riscurile și efectele defrișării lor la nivel mondial și în România

Rolul pădurilor în schimbările climatice Pădurile din toată lumea aduc numeroase beneficii importante. Pădurile adăpostesc peste jumătate din...

Ai nevoie de altceva?