Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 266 în total
Cuvinte : 78261
Mărime: 3.57MB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

PRINCIPALELE SURSE PENTRU REALIZAREA BAZEI FURAJERE ÎN ŢARA NOASTRĂ

Baza furajeră reprezintă cel mai însemnat mijloc de creştere a eficienţei economice în sectorul zootehnic. Organizarea bazei furajere şi asigurarea în cantităţi sufuciente şi în proporţii necesare a nutreţurilor este condiţia principală a îmbinării raţionale a ramurilor de producţie vegetală cu cele de producţie animală, contribuind astfel la sporirea producţiei globale în agricultură, la folosirea mai intensivă a pământului ca mijloc principal de producţie (ANGHEL GH., 1975).

Baza furajeră nu este un scop în sine, ci un mijloc pentru sporirea producţiei animaliere, reclamată la rândul ei de cerinţele de consum ale populaţiei.

Tendinţa actuală de intensificare a producţiei în agricultură, ca urmare a progresului tehnic care intervine cu maşini şi utilaje de mare capacitate şi cu noi procedee tehnologice adaptate acestora, dă o nouă orientare corespunzătoare şi în dezvoltarea bazei furajere (CAPŞA I., 1985).

Furajul constituie unul din pilonii de bază ai producţiei zootehnice. De cantitatea şi mai ales de calitatea furajului depinde satisfacerea cerinţelor nutriţionale ale organismului animal şi în ultimă istanţă nivelul de producţie al acestuia (D.TUDORAN, L.TAMAS, 1997).

Furajele reprezintă totalitatea produselor de origine vegetală, animală, minerală sau de sinteză, folosite în hrana animalelor care determină asigurarea funcţiilor vitale ale acestora şi punerea în valoare a potenţialului lor productiv.

Punerea în valoare a masei verzi spontane sau cultivate, nu poate fi făcută decât prin intermediul animalelor ierbivore, astfel obţinându-se produse de o mare valoare alimentară, industrială sau în cazul animalelor de tracţiune, energie biologică.

Îmbinarea raţională a ramurilor de producţie animală cu cele de producţie vegetală, impun în primul rând organizarea bazei furajere şi asigurarea nutreţurilor în cantităţi suficiente şi în proporţiile necesare determinate de cerinţele alimentare.

Este cunoscut faptul că majoritatea atât ca volum, cât şi ca sortimente, provin din cultura plantelor, doar 20-40% prin producţia vegetală, folosindu-se direct în alimentaţia omului, restul de 60-80% servind ca furaje şi fiind folosite ca aliment numai după ce au fost transformate în produse animaliere.

Furajele se pot obţine:

1. de pe pajişti (naturale sau semănate);

2. din cultura plantelor de nutreţ.

1.1. PAJIŞTEA - IMPORTANTĂ SURSĂ DE FURAJE

În balanţa furajeră, păşunile şi fâneţele constituie o bogăţie naturală de importanţă, mai ales în judeţele de deal şi de munte, unde pajiştile formează o zonă economică predominantă.

Prin păşunatul permanent foarte intens, vegetaţia pajiştilor s-a degradat mereu, prin împuţinarea şi dispariţia speciilor valoroase pentru hrana animalelor, din care cauză productivitatea lor în prezent este cu mult inferioară faţă de potenţialul productiv natural al acestora.

Spre deosebire de orice altă cultură agricolă, care asigură o singură recoltă pe an, pajiştile fie ele permanente sau temporare, datorită particularităţilor biologice specifice, pot asigura mai multe recolte pe an.

Rezultatele obţinute arată că, în comparaţie cu alte culturi, pajiştile naturale dau la unitatea de substanţă activă cel mai mult spor de producţie.

Cercetările efectuate arată că pajiştile semănate sunt capabile să dea producţii superioare faţă de pajiştile permanente, iar pe lângă producţiile mari pe care le dau, pajiştile semănate mai prezintă şi alte avantaje, ca repartizarea mai uniformă a producţiei în perioada de vegetaţie, precum şi posibilităţile multiple de folosire.

Pe pajiştile semănate toate lucrările se pot face mecanizat şi se creează posibilitatea de alegere a speciilor în concordanţă cu agrotehnica stabilă, precum şi cu modelul de exploatare.

Pajiştile semănate reprezintă o sursă importantă de furaje şi nu exclud măsurile de îmbogăţire a pajiştilor permanente, ce se completează reciproc în funcţie de condiţiile concrete existente, alegându-se metoda cea mai eficientă din punct de vedere economic.

Studiul pajiştilor permanente prezintă un interes ştiinţific deoarece în acest fel se pot clarifica unele aspecte fundamentale ale ecologiei cum sunt: relaţia dintre stabilitatea şi maturitatea ecosistemelor, echilibrul bioloc în ecosistemele naturale şi în cele influenţate de activitatea omului, aspecte discutate de altfel la primul Congres Internaţional de la Haga din 1974.

1.2. PLANTELE FURAJERE – CA SURSĂ DE FURAJE

Cum pajiştile existente nu pot acoperi necesarul de furaj în tot timpul anului, omul este obligat să cultive (pe terenurile sale) şi plante furajere. Unele dintre aceste plante se cultivă pentru boabe, iar altele pentru masă verde şi fân.

În ceea ce priveşte plantele perene pentru masă verde şi fân, cele mai mari suprafeţe la noi în ţară, sunt ocupate de lucernă şi trifoi roşu, fiind şi cele mai importante culturi din punct de vedere productiv şi al conţinutului în principii nutritivi.

Având în vedere că plantele furajere perene reprezintă principala sursă de hrană pentru animale, fiind cele mai bogate în substanţe nutritive, în ţara noastră, în ultimele trei decenii s-a desfăşurat o muncă vastă de cercetare în acest domeniu. Rezultatele înregistrate au condus la crearea unor soiuri şi hibrizi cu înalt potenţial de producţie şi elaborarea de tehnologii diferenţiate pe zone ecologice, care în acest fel evidenţiază în măsură mai mare potenţialul biologic ale acestor plante, în condiţii pedoclimatice diferite, specifice regiunilor ţării noastre.

Cele mai valoroase plante furajere sunt cele de la care se foloseşte în hrana animalelor întreaga plantă (rădăcina şi partea aeriană) aşa cum este cazul sfeclei furajere.

Sortimentul de plante furajere luate în cultură este foarte diversificat şi depinde foarte mult de condiţiile pedoclimatice. Multe dintre aceste specii au fost neglijate o vreme, iar acum încep să câştige din nou teren. De asemenea, prin ameliorare s-au obţinut o serie de specii noi cu valoare furajeră ridicată (triticale, Tyfon, Perko, Buko, Noko) sau poliploizi ai unor specii (Poliphaci).

Preview document

Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 1
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 2
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 3
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 4
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 5
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 6
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 7
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 8
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 9
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 10
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 11
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 12
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 13
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 14
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 15
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 16
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 17
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 18
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 19
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 20
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 21
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 22
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 23
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 24
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 25
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 26
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 27
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 28
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 29
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 30
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 31
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 32
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 33
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 34
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 35
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 36
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 37
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 38
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 39
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 40
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 41
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 42
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 43
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 44
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 45
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 46
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 47
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 48
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 49
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 50
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 51
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 52
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 53
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 54
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 55
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 56
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 57
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 58
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 59
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 60
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 61
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 62
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 63
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 64
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 65
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 66
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 67
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 68
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 69
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 70
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 71
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 72
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 73
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 74
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 75
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 76
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 77
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 78
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 79
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 80
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 81
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 82
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 83
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 84
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 85
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 86
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 87
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 88
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 89
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 90
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 91
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 92
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 93
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 94
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 95
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 96
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 97
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 98
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 99
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 100
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 101
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 102
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 103
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 104
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 105
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 106
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 107
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 108
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 109
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 110
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 111
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 112
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 113
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 114
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 115
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 116
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 117
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 118
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 119
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 120
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 121
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 122
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 123
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 124
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 125
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 126
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 127
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 128
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 129
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 130
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 131
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 132
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 133
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 134
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 135
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 136
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 137
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 138
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 139
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 140
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 141
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 142
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 143
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 144
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 145
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 146
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 147
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 148
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 149
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 150
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 151
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 152
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 153
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 154
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 155
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 156
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 157
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 158
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 159
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 160
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 161
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 162
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 163
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 164
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 165
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 166
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 167
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 168
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 169
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 170
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 171
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 172
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 173
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 174
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 175
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 176
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 177
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 178
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 179
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 180
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 181
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 182
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 183
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 184
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 185
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 186
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 187
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 188
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 189
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 190
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 191
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 192
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 193
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 194
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 195
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 196
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 197
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 198
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 199
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 200
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 201
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 202
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 203
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 204
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 205
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 206
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 207
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 208
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 209
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 210
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 211
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 212
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 213
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 214
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 215
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 216
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 217
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 218
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 219
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 220
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 221
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 222
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 223
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 224
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 225
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 226
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 227
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 228
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 229
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 230
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 231
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 232
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 233
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 234
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 235
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 236
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 237
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 238
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 239
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 240
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 241
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 242
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 243
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 244
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 245
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 246
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 247
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 248
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 249
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 250
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 251
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 252
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 253
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 254
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 255
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 256
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 257
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 258
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 259
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 260
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 261
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 262
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 263
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 264
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 265
Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră - Pagina 266

Conținut arhivă zip

 • cap I.doc
 • cap II.doc
 • cap III.doc
 • cap IV.doc
 • cap V.doc
 • cap VI.doc
 • cap VII.doc
 • cap VIII.doc
 • cap X.doc
 • cap XI.doc
 • cap XII.doc
 • cap XIII.doc

Alții au mai descărcat și

Stabilirea Necesarului de Nutreț și a Eficienței Utilizării Lor pentru o Exploatație Zootehnică

INTRODUCERE Nutriţia şi alimentaţia influenţează direct şi evident nu numai nivelul producţiilor animale dar şi reproducţia, procesele de creştere...

Evoluția creșterii porcilor la îngrășat

INTRODUCERE Integrarea în Uniunea Europeană a impus adaptarea producţiei cărnii de porc la cerinţele pieţii comunitare care solicită o calitate...

Proiect de An la Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Importanta, clasificare, raspândire Pajistea reprezinta suprafata de teren acoperita cu vegetatie ierboasa,...

Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud

1. CAPITOLUL I IMPORTANȚA PAJIȘTILOR Importanța economică și ecologică a pajiștilor naturale este deosebită deoarece aceste uriașe suprafețe verzi...

Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

Capitolul 1. Introducere Se numesc pajisti suprafatele de teren acoperite cu vegetatie ierboasa sub forma unui covor vegetal. Pajistile sunt...

Alternative la Utilizarea Antibioticelor ca Promotori de Creștere la Animale

REZUMAT În ultimii ani există tot mai mult o tendinţă de înlocuire a antibioticelor furajere datorită posibilelor riscuri antrenate de folosirea...

Produse Forestiere

CURSUL NR 1 1ASPECTE GENERALE 1.1. Natura produselor nelemnoase şi definirea termenilor Produsele nelemnoase ale pădurii sunt resurse materiale...

Ergonomie și protecția muncii

Pe masura apropierii de mileniul al III-lea, omul a reusit sa creeze brese tot mai adanci in cunoasterea macro si microcosmosului sau. Si totusi,...

Ai nevoie de altceva?