Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 12776
Mărime: 3.79MB (arhivat)
Publicat de: Crin Rusu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rotar Ioan
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA MONTANOLOGIE

Cuprins

 1. Capitolul .I.-IMPORTANȚA PAJIȘTILOR 2
 2. 1.1. Rolul pajiștilor în agricultura României 3
 3. 1.2.Rolul pajiștilor în agricultura jud Bistrița-Năsăud 5
 4. 1.3.Importanța pajiștilor în comuna Feldru 8
 5. Capitolul .II.- CERCETĂRI PRIVIND PRODUCTIVITATEA PAJIȘTILOR 10
 6. 2.1.Producția primară și producția secundară 10
 7. 2.2.Factorii care influențează productivitatea 14
 8. 2.3.Aspecte privind întreținera pajiștilor 18
 9. 2.3.1. Importanța lucrărilor efectuate pe pajiști 18
 10. 2.3.2. Curățirea 18
 11. 2.3.3. Îndepărtarea vegetației lemnoase 19
 12. 2.3.4. Distrugerea mușuroaielor 19
 13. 2.4.Influența troficității asupra productivității 21
 14. 2.4.1. Particularitățile fertilizării pajiștilor 21
 15. 2.4.2. Efectul aplicării îngrășamintelor pe pajiști 22
 16. 2.4.3. Aplicarea îngrășămintelor chimice 23
 17. Capitolul .III. -CADRUL NATURAL 26
 18. 3.2.Așezare geografică 27
 19. 3.3.Studiul climatic 28
 20. 3.4. Solul 28
 21. 3.5. Relieful 29
 22. 3.6. Structura fondului funciar local al comunei Feldru jud Bistrița-Năsăud 30
 23. Capitolul. IV. - MATERIAL ŞI METODA DE LUCRU 31
 24. Capitolul.V.- REZULTATE ŞI DISCUŢII 33
 25. 5.1.Tipul de pajişte Agrostis capillaris 34
 26. 5.2.Tipul de pajiște Festuca rupicola - Brachypodium pinnatum 36
 27. 5.3.Tipul de pajiște Festuca rubra 38
 28. 5.4.Tipul de pajiște Festuca rubra - Agrostis capillaris 40
 29. 5.5.Tipul de pajişte Lolium perenne – Trifolium repens 42
 30. Capitolul.VI.– CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 44
 31. BIBLIOGRAFIE 45

Extras din licență

1. CAPITOLUL I IMPORTANȚA PAJIȘTILOR

Importanța economică și ecologică a pajiștilor naturale este deosebită deoarece aceste uriașe suprafețe verzi sunt legate de viața noastră și de conservarea mediului în care trăim.

Astfel pajiștile reprezintă:

• Sursă de hrană pentru animalele sălbatice;

• Habitat şi sursă de hrană pentru animalele sălbatice;

• Mijloc de combatere şi prevenire a eroziunii;

• Mijloc de îmbunătăţire a structurii şi fertilităţii solului;

• Sursă de elemente minerale;

• Suport al biodiversităţii;

• Conservarea speciilor pe cale de dispariţie;

• Rol esenţial în aspectul landschaftului;

• Locuri de recreere etc.

În România ponderea pajiștilor permanente în balanța furajelor suculente și fibroase este

de aproximativ 50%,iar difernta este asigurată prin culturi furajere succesive.

Structura pajiștilor permite punerea în evidența a loturilor complementare de la calitatea

produselor animaliere obținute, la calitatea mediului,de la importanța lor economică si socială, la rolul lor în cadrul landschaftului (Hervieu,2002).

Produsele obținute pe pajiștile naturale prin intermediul animalelor (lapte,brânză,

carne) etc, au o calitate superioară comparativ cu cele provenite din alte surse de furaje, cum ar fi porumbul siloz.

Pajiștile reprezintă unul din biomurile fundamentale ale biosferei.Ele intervin în procesul de schimbare climatică constiuind obiectul a numeroase studii.Diverse tipuri de pajiști au o capacitate importantă de stocare a carbonului din atmosferă.Terenurile ocupate cu pajiști au rol major în retinerea apei din precipitații, fiind adervărate rezervoare de apă, care alături de cea reținută de sistemele silvice este apoi redată treptat formând izvoarele.

Foarte important este rolul pajiștilor în marile circuite bio-geo-chimice ale biosferei.

În cadrul marelui circuit al azotului, pajiștile naturale folosite prin cosit sau păsunat, cu o încărcătură normală la hectar, reduce foarte mult levigarea azotului și contribuie la păstrarea unei ape freatice de bună calitate, la standardele admise în ce privește conținutul în nitrați.

Din punct de vedere ecologic,pajistile reprezintă un mijloc de prevenire și combatare a eroziunii solului.Ierburile au o capacitate mare de absorbție mare, reținere si de ridicare a capacității solului pentru apă. O pajiște amplasată pe o pantă domoală, cu un covor vegetal încheiat, reține de circa 7 ori mai multă apă comparativ cu un teren arabil asemănător necultivat și de circa 4 ori mai multă apă decât atunci pajiștea este suprasaturată.

Datorită sistemului radicular fasciculat al ierburilor, solul este bine structurat si bogat în substanță organică, rezultând de aici că pajiștile sunt un important mijloc de înbunătățire a structurii solului.

1.1.ROLUL PAJIȘTILOR ÎN AGRICULTURA ROMÂNIEI

Importanța economică și ecologică a pajiștilor permanente este deosebită , aceste uriașe suprafețe verzi sunt nebănuit de intim legate de viața noastră și de conservarea mediului în care trăim. Astfel, pajiștile reprezintă:

1. Sursă de hrană pentru animalele domestice. O mare parte din fuarajele suculente și fibroase necesară pentru creșterea animalelor sunt obținute de pe pajiștile naturale.

În felul acesta, iarba de pe uriașele suprafețe de pajiști permanente se transformă, prin intermediul animalelor, în cele mai valoroase alimente- laptele și carnea- și în alte produse animaliere deosebit de pretențioase. În țara noastră, ponderea pajiștilor în balanța furajelor suculente și fibroase este de circa 35%. Diferența este asigurată prin culturi furajere în ogor propriu și prin culturi furajere succesive. În documentele cu privire la dezvoltarea agriculturii se subliniază faptul că pajiștile trebuie să constituie principala sursă de furaje pentru bovine și ovine. Orientarea în această direcție a furajării ovinelor si bovinelor reflectă o situație reală: aceste animale trebuie să consume, în primul rănd, produsele care nu pot intra în hrana omului.

2. Habitat și sursă de hrană pentru animalele sălbatice. Majoritatea speciilor de animale sălbatice, de la cele inferioare la cele superioare, indiferent de poziția pa care o ocupă în lanțul trofic, își au sursa primară de hrană în iarba pajiștilor. În felul acesta, pajistile devin, alături de păduri, principalele ecosisteme care asigură supraviețuirea respective și principalul habitat pentru conservarea speciilor- animale si vegetale- amenințate de dispariție.

Bibliografie

1. ROTAR I., L. CARLIER, 2005 – Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca.

2. ROTAR I.,R. VIDICAN, N. SIMA, 2005- Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere,Ed. Risoprint, Cluj-Napoca

3. ANGHEL GH. şi colab. 1967 – Cultura pajiştilor, Ed. Agro-silvică, Bucureşti.

4. ŢUCRA I, J. KOVACS, C. ROŞU, C. CIUBOTARIU-Principalele tipuri de pajişti din R.S.România, 1987, Ed. Bucureşti

5. BĂRBULESCU C., I. PUIA, GH. MOTCA, AL. MOISUC, 1991 – Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

6. MARIN OSICEANU IOANIȘ IONESCU , – Cultura pajiștilor și a plantelor furajere, Ed. Sitech

7. DIRECȚIA ADMINISTRȚIE PUBLICĂ, JURIDICĂ –Rpl Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița .

8. DAVIDESCU D., FELICIA DAVIDESCU, 1979 – Potasiul în agricultură, Ed. Academiei RSR, Bucureşti.

9. PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ- Comuna Feldru județul Bistrița-Năsăud 2009-2013

10. IACOB T., N. DUMITRESCU, V. VÂNTU, C. CAMIL, 1998 – Îmbunătăţitrea şi folosirea pajiştilor, Ed Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.

11. MOTCĂ GH., I. OANCEA, LIDIA-IVAN GEAMĂNU, 1994 – Pajiştile României – Tipologie şi tehnologie, Ed. Tehnică agricolă.

12. PUIA I., V. SORAN, I. ROTAR, 1998 – Agroecologie, ecologism, ecologizare, Ed. Genesis, Cluj-Napoca.

13. PUIA I., V. SORAN, L. CARLIER, I. ROTAR, VLAHOVA M., 2001 – Agroecologie şi ecodezvoltare, Ed. Academicpres, Cluj-Napoca..

14. ROTAR I., N. SIMA, ROXANA VIDICAN, 2003 – Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere (Ghid practic), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca.

15. ROTAR I., EUGENIA CHIRCĂ, 1995 - Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere (Îndrumător de lucrări practice), Tipo. Agronomia Cluj-Napoca.

16. TEZA DOCTORAT IMPORTANTA PAJIȘTILOR- www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/2009

17. STĂNILĂ T. şi colab, 1984 – Maşini noi pentru defrişarea vegetaţiei lemnoase de pe pajişti. Lucrări ştiinţifice ale ICPCP Braşov vol.IX.

18. ŞTEFĂNESCU şi colab, 1982 – Cercetări privind realizarea de noi maşini pentru curăţirea pajiştilor, Lucrări ştiinţifice ale ICPCP Măgurele Braşov, vol.VIII.

19. ŢURCA I., A.J. KOVACS, C. CIUBOTARU şi colab., 1987 – Principalele tipuri de pajişti din RS. România, Centru de material didactic şi propagandă agricolă, Bucureşti.

Preview document

Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 1
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 2
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 3
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 4
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 5
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 6
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 7
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 8
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 9
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 10
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 11
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 12
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 13
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 14
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 15
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 16
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 17
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 18
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 19
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 20
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 21
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 22
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 23
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 24
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 25
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 26
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 27
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 28
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 29
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 30
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 31
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 32
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 33
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 34
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 35
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 36
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 37
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 38
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 39
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 40
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 41
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 42
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 43
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 44
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 45
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 46
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 47
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 48
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 49
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 50
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 51
Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Studiul Fito-Ecologic al Pasunii Valea Targului din Comuna Feldru, Judetul Bistrita-Nasaud.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul Sistemelor de Irigații și Importanța Acestora

INTRODUCERE Lucrarea de faţă,este structurată în 3 capitole,ce tratează o problemă importantă pentru dezvoltarea sectorului agriicol din...

Pratologie și Pratotehnica

INTRODUCERE O componentă importantă a patrimoniului funciar al ţării noastre o constituie suprafaţa de 4,9 milioane hectare de pajişti...

Organizarea ameliorativă a unei pajiști permanente degradate din zona

CAPITOLUL I - Cadrul natural Orașul Darabani este situat în nordul județului Botoșani, fiind cel mai nordic oraș din România. Orașul este așezat...

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Principalele Surse pentru Realizarea Bazei Furajere în Țara Noastră

PRINCIPALELE SURSE PENTRU REALIZAREA BAZEI FURAJERE ÎN ŢARA NOASTRĂ Baza furajeră reprezintă cel mai însemnat mijloc de creştere a eficienţei...

Ai nevoie de altceva?