Resursele Furajere

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7353
Mărime: 27.21KB (arhivat)
Publicat de: Camil Ghinea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Legea pentru organizarea producerii şi folosirii raţionale a resurselor de nutreţuri precizează că “Sunt considerate nutreţuri… toate produsele de origine vegetală, animală, minerală şi de sinteză care, folosite în hrana animalelor, determină asigurarea funcţiilor vitale şi punerea în valoare a potenţialului productiv al acestora”.

Cum resursele furajere sunt foarte variate, Legea nr. 22/1971 le clasifică, în funcţie de caracteristicile nutritive şi de provenienţă în opt grupe, aşa cum se arată în tabelul 18. În practica agricolă, de regulă se foloseşte gruparea lor după origine în nutreţuri vegetale, animale, minerale şi combinate.

14.1. Furajele de origine vegetală

Întrucât problemele privind producerea, păstrarea şi conservarea furajelor de origine vegetală constituie obiectul altei discipline, vom prezenta, în cele ce urmează, numai date privind valoarea nutritivă, cantităţile şi modul de administrare a acestor furaje, la diferite specii şi categorii de animale.

14.1.1. Furajele verzi

Furajele verzi se caracterizează printr-o digestibilitate ridicată (70-80%) şi un conţinut ridicat de proteine, vitamine şi săruri minerale. Când sunt consumate cu plăcere de animale, influenţează favorabil funcţia de reproducţie, creşterea şi dezvoltarea ca şi producţia de lapte. Nutreţul verde se obţine de pe pajiştile naturale şi cultivate, având o valoare nutritivă diferită în funcţie de compoziţia botanică a pajiştilor şi de faza de vegetaţie. Se poate folosi prin păşunat sau prin cosire şi administrat ca atare. Cele mai valoroase nutreţuri verzi sub aspect nutritiv se obţin de pe pajiştile în care predomină plante din familia leguminoaselor şi gramineelor.

Valoarea nutritivă medie a acestor nutreţuri este de 0,15-0,20 UN şi 20 g PD/1 kg.

Nutreţul verde de pe pajiştile naturale nu acoperă necesarul de hrană al animalelor, impunându-se astfel cultivarea plantelor de nutreţ, în special leguminoase şi graminee care dau producţii mari de masă verde la ha.

Dintre leguminoasele de nutreţ cultivate, prezintă o importanţă deosebită lucerna, apoi trifoiul, sparceta, ghizdeiul (ca plante perene) şi mazărea, măzărichea, soia furajeră, fasoliţa (ca plante anuale). Aceste furaje se caracterizează printr-un conţinut ridicat de proteină şi săruri de calciu şi potasiu uşor asimilabile, caroten, vitamina C şi E. valoarea nutritivă medie a leguminoaselor perene cultivate este de 0,7 UN şi 25-30 g PD.

Se administrează tuturor speciilor şi categoriilor de animale, dar pentru rumegătoare administrarea lucernei se va face cu precauţie datorită producerii meteorizaţiilor. Pentru acest motiv, lucerna nu se va administra în stare udă.

Leguminoasele anuale (mazăre, măzăriche, soia) sunt cultivate de cele mai multe ori în amestecuri cu graminee, fiind cunoscute sub denumirea de borceaguri.

Borceagul de primăvară este un amestec de măzăriche cu ovăz sau orz de primăvară iar cel de toamnă, măzăriche cu secară sau grâu. Valoarea nutritivă este de 0,16 UN şi 20 g PD/kg. Sunt cunoscute bine de toate speciile şi categoriile de animale, în mod deosebit până la înspicarea gramineelor.

Gramineele cultivate, reprezentate în primul rând de cele anuale (porumb, secară, iarbă de Sudan, orz, ovăz, sorg) şi mai puţin de cele perene (golomăţ, obsigă, oviscios, timoftică, firuţă), sunt consumate bine de către animale începând însă de primăvara foarte timpuriu.

Valoarea nutritivă a gramineelor cultivate anual este în medie de 0,17 UN şi 10-15 g PD, iar cele perene ajunge la 0,20 UN şi 15 g PD. Se folosesc în special în hrana taurinelor (vaci de lapte) şi a cabalinelor. Alte plante cultivate pentru masa verde sunt: varza furajeră (în special pentru vacile de lapte), floare soarelui şi rapiţa.

Preview document

Resursele Furajere - Pagina 1
Resursele Furajere - Pagina 2
Resursele Furajere - Pagina 3
Resursele Furajere - Pagina 4
Resursele Furajere - Pagina 5
Resursele Furajere - Pagina 6
Resursele Furajere - Pagina 7
Resursele Furajere - Pagina 8
Resursele Furajere - Pagina 9
Resursele Furajere - Pagina 10
Resursele Furajere - Pagina 11
Resursele Furajere - Pagina 12
Resursele Furajere - Pagina 13
Resursele Furajere - Pagina 14
Resursele Furajere - Pagina 15
Resursele Furajere - Pagina 16
Resursele Furajere - Pagina 17
Resursele Furajere - Pagina 18
Resursele Furajere - Pagina 19
Resursele Furajere - Pagina 20
Resursele Furajere - Pagina 21
Resursele Furajere - Pagina 22
Resursele Furajere - Pagina 23
Resursele Furajere - Pagina 24
Resursele Furajere - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Resursele Furajere.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme Durabile în Producția Animală

INTRODUCERE Prin apariţia in ultimile decenii a principiului specializării fermelor zootehnice, precum si prin concentrarea numărului de animale,...

Proiectarea unei Exploatații Agricole în Sistem Ecologic

Introducere Prezentarea conceptului de fermă ecologică şi importanţa ei Proiectarea sistemelor agricole este o lucrare tehnică ce are ca obiectiv...

Stabilirea Necesarului de Nutreț și a Eficienței Utilizării Lor pentru o Exploatație Zootehnică

INTRODUCERE Nutriţia şi alimentaţia influenţează direct şi evident nu numai nivelul producţiilor animale dar şi reproducţia, procesele de creştere...

Proiectarea unei ferme, în sistem intensiv de îngrășare a vițeilor, cu capacitatea de livrare anuală de 100 capete baby beef

Cap I. MEMORIU JUSTIFICATIV 1.1. Importanţa creşterii bovinelor Bovinele au o importanţă social-economică, sanitară, biologică şi ecologică de...

Proiect de An la Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Importanta, clasificare, raspândire Pajistea reprezinta suprafata de teren acoperita cu vegetatie ierboasa,...

Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal

1.Memoriu justificativ 1.1. Definirea exploataţiei Ferma agrozootehnică pe care o deţin este amplasată in satul Crasnaleuca, având coordonatele...

Organizarea ameliorativă a unei pajiști permanente degradate din zona Fălticeni, Județul Suceava

INTRODUCERE Patrimoniul pastoral al tării noastre, alcătuit din peste 4,9 milioane hectare, constituie un însemnat potentia de resurse naturale...

Creșterea iepurilor și creșterea păstrăvului

INTRODUCERE Creşterea raţională a iepurilor de casă, cunicultura, oferă posibilitatea de sporire a veniturilor unui număr mare de locuitori de la...

Te-ar putea interesa și

Analiza eficienței economice a producției agricole și căi de creștere a acesteia - SC Romagribuz

CAP.I 1.1. AGRICULTURA – RAMURĂ A ECONOMIEI NAŢIONALE “Prima dintre arte, baza bogăţiei naţionale, cea mai mare industrie care procură omului tot...

Proiectarea stației de pasteurizare lapte în vederea obținerii iaurtului de capră cu o capacitate de 600l pe oră

CAP I: Analiza compartiva a raselor de capra Caprinele au rusticitate pronunțată, sunt rezistente la condițiile aspre ale mediului în care s-au...

Proiectarea unei Ferme Avicole

Cap. I Prezentarea sectorului avicol. 1.1 Prezentarea sectorului industrial. Importanata economica a cresterii pasarilor consta in deosebi in...

Stabilirea Necesarului de Nutreț și a Eficienței Utilizării Lor pentru o Exploatație Zootehnică

INTRODUCERE Nutriţia şi alimentaţia influenţează direct şi evident nu numai nivelul producţiilor animale dar şi reproducţia, procesele de creştere...

Aprecierea calității comerciale a suinelor destinate sacrificării pentru carne

Introducere Importanța și avantajele creșterii suinelor Creșterea suinelor este un sector de bază al domeniului reprezentat de creșterea...

Înființare a unei ferme de porcine până la obținerea baconului la un efectiv de 200 de capete

CAPITOLUL I 1.1. Importanța creșterii suinelor Necesarul de carne pentru consum este în continuă creştere, atât pe plan mondial cât şi în ţara...

Stabilirea tehnologiei de producție într-o unitate de creștere intensivă a suinelor, cu o capacitate de 27779 capete

1. Importanţa creşterii suinelor Atât pe plan mondial, cât şi în ţara noastră au existat cereri mari pe piaţă privind acoperirea necesarului...

Tehnologii de creștere a animalelor

Prin produsele lor, bovinele contribuie la asigurarea unui procent însemnat din hrana populaţiei. Creşterea bovinelor ocupă şi va ocupa locul...

Ai nevoie de altceva?