Silvicultură

Curs
7.9/10 (7 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 49240
Mărime: 2.49MB (arhivat)
Puncte necesare: 0
An III sem I

Extras din curs

NOŢIUNI GENERALE

Termenul vine din latină de la silva=pădure şi de la cultura=cultură, ştiinţă rezultând astfel silvicultura=ştiinţa pădurii, la fel şi cuvântul pădure din palus-udish = tufăriş, mlaştină acoperită cu trestie, teren acoperit cu arbori.

Pădurea reprezintă poate cel mai important ecosistem terestru care întegrează subsisteme diferite şi care prezintă un echilibru ecologic foarte stabil şi o structură armonios integrată şi accentuat modelată de legile ce generează procesele de viată din pădure, legi care fundamentează masurile tehnice de natură antropică capabile să-i asigure stabilitatea ecologică şi productivitatea de biomasă iar în plan ecologic şi social să intensifice funcţiile protectoare.z

În sens larg silvicultura include întreg ansamblul de preocupari privînd cunoasrerea păduri sub aspect teoretic precum şi a tuturor măsurilor legate de crearea şi îngrijirea acestaeia recoltarea şi valorificarea ratională şi durabilă a produselor sale dar şi organizarea şi conducerea întregului proces de gospodărire.Pornind de aici conventional s-au deprins doua mari parţi constitutive ale silviculturi: silvobiologia şi silvotehnica.

Silvobiologia se ocupă cu studiul ecosistemului forestier sau a silviosistemului sub aspect morfologic sau structural, fiziologic functional un accent major punându-se pe studiul arborelui şi arboretelor (sub raport morfologic) şi al înterrelaţiilor dintre fitocenoza forestieră şi factorii de mediu (sub raport funcţional).Un rol deosebit se va acorda rolului mediogen pe care pădurea îl are în modelarea mediului apropiat sau intern şi mai îndepartat întrucât pădurea îşi crează propriul său mediu dar în acelasi timp are înfluente benefice şi asupra mediului din afara ei.

Silvotehnica sau silvocultura aplicată studiază fundamentele teoretice şi practice ale măsurilor (metodelor) biotehnice ce se aplică într-un arboret de la întemeiere şi până la exploatare.

Cele două componente pot fi disociate numai sub raport didactic dar niciodată atunci când aplicăm cunostînţele silviculturale într-o pădure ca atare putem spune că în activitatea de zi cu zi aceste două componente se întegrează armonios şi stau la baza gospodariri pădurilor pe termen scurt, mediu şi lung. Întrucât la ora actuală majoritatea pădurilor sunt cultivate (supuse unui proces coerent de gospodărire) se poate afirma că silvicultura ca stiînţă şi practică este cel mai eficient mijloc de modelare a proceselor de productie din cadrul pădurilor cultivate. Starea de la un moment dat a pădurilor cultivate pune în evidenţă foarte clar cât de bine sau cât de rău s-au aplicat măsurile silviculturale, fără a exagera putem afirma că pădurea cultivată reprezinţă sinteza priceperii silvicultorului care s-a ocupat de aceasta.Fără îndoială că au existat în cadrul pădurilor cultivate anumite tendinţe, anumite optiuni care odată puse în practică au demonstrat în ce masură silvicultorul a fost în acord sau în dezacord cu natura.

Obiectul de studiu al silviculturii

Obiectul de baza al silviculturii este însăşi pădurea studiată sub diverse aspecte (istoric, ecologic, economic,social) şi în acelaşi timp ca obiect de bază supus în permanentă unor măsuri specifice care să-i asigure o avansată stabilitate şi o ridicată productivitate în deplin acord cu condiţiile stationale.

Scopul permanent al silviculturii de la nasterea ei ca stiinţă fundamentală şi aplicată a fost şi este legat în primul rând de bogăţia şi perfectionarea cunoştinţelor legate de pădure atăt în plan teoretic fundamental cât şi în plan aplicâtiv.Ea s-a străduit întotdeauna să pună la îndemâna celor care lucrează în silvicultură toate cunostinţele necesare gospodaririi perene a pădurilor.De asemenea de la etapă la etapă odată cu dezvoltarea altor stiinţe forestiere a facut eforturi de a integra într-un concept complex dar unitar toate nouăţile obţinute în fiecare ştiinţă forestieră în parte.Datorită acestui fapt în decursul timpului s-au putut diferenţia concepte diferite faţă de silvicultură şi de aici drept consecinţă diferitele tipuri de silvicultură.

În prezent în concordantă cu o serie de reglementări înternationale pe care le-a acceptat şi tara noastră precum şi în concordanţă cu o serie de reglementări oficiale interne scopul de bază al silviculturii constă în gastionare durabilă a pădurilor şi care este în acord cu conceptul de dezvoltare durabilă. Termenul de dezvoltare durabilă este de dată recentă fiind utilizat pt. prima dată în 1997 în Raportul comisiei Brunt-Land şi care a fost defînit astfel:” toate resursele mediului ale Terei se vor utiliza de către generatiile actuale în aşa fel încât să nu aibă de suferit generatiile viitoare” cu alte cuvînte să se asigure o permanenţă, o continuitate în utilizarea acestor resurse şi în primul rând a celor regenerabile categorie în care întră şi pădurile şi care necesită o riguroasă clarificare pe termen lung a modalităţilor de valorificare şi de regenerare (cazul resurselor regenerabile ) pe baza unor strategii coerente şi globale ( pe cât posibil extinse la scara întregii planete). Pornind de la acest concept gestionarea durabilă apare ca o consecinţă a acesteia ca un mijloc tehnic de punere în aplicare a dezvoltarii durabile.Nerespectarea acestui concept duce în fînal la epuizarea resurselor chiar dacă acestea au un caractea regenerabil. Exemplele pot fi numeroase atât în trecut cât şi în prezent doar pe teritoriul României suprafaţa pădurilor s-a redus de la 80% în vremurile preistorice până la 26,7% azi. În ţările slab dezvoltate defrişările masive în dezacord cu prîncipiul dezvoltării durabile au facut ca în perioada 1985-1995 să dispară mai mult de 65 mil hectare de pădure cu consecinţe dezastruoase asupra mediului în special asupra solului.

Obiectivele silviculturii sunt numeroase şi schimbabile de la etapă la etapă în raport cu starea pădurii şi cu cerinţele societăţii umane. În decursul timpului obiectivele au oscilat de la obţinerea unor cantităţi cât mai mari de lemn , cu condiţia regenerarii suprafeţelor de pe care s-a tăiat, până la protecţia totală a unor suprafeţe păduroase în diferite scopuri : protecţia unor factori de mediu, conservarea biodiversitatii, rezervatii stiintifice, parcuri naturale sau parcuri nationale.

Principalele tipuri de silvicultură sunt: clasică (zigotică), clonală şi ecoprotectivă.

Silvicultura zigotică este tipul de silvicultură care se bazează în primul rând pe regenerarea sexuată a pădurii în acest scop aplicandu-se diferite tratamente cu regenerare naturală sau artificială.Ea s-a dezvoltat în primul rând în Europa având un pronunţat caracter intensiv deoarece suprafaţa de pădure ce revine pe cap de locuitor este foarte mică si în acelasi timp procentul de împadurire este foarte scăzut comparativ cu alte continente.

Preview document

Silvicultură - Pagina 1
Silvicultură - Pagina 2
Silvicultură - Pagina 3
Silvicultură - Pagina 4
Silvicultură - Pagina 5
Silvicultură - Pagina 6
Silvicultură - Pagina 7
Silvicultură - Pagina 8
Silvicultură - Pagina 9
Silvicultură - Pagina 10
Silvicultură - Pagina 11
Silvicultură - Pagina 12
Silvicultură - Pagina 13
Silvicultură - Pagina 14
Silvicultură - Pagina 15
Silvicultură - Pagina 16
Silvicultură - Pagina 17
Silvicultură - Pagina 18
Silvicultură - Pagina 19
Silvicultură - Pagina 20
Silvicultură - Pagina 21
Silvicultură - Pagina 22
Silvicultură - Pagina 23
Silvicultură - Pagina 24
Silvicultură - Pagina 25
Silvicultură - Pagina 26
Silvicultură - Pagina 27
Silvicultură - Pagina 28
Silvicultură - Pagina 29
Silvicultură - Pagina 30
Silvicultură - Pagina 31
Silvicultură - Pagina 32
Silvicultură - Pagina 33
Silvicultură - Pagina 34
Silvicultură - Pagina 35
Silvicultură - Pagina 36
Silvicultură - Pagina 37
Silvicultură - Pagina 38
Silvicultură - Pagina 39
Silvicultură - Pagina 40
Silvicultură - Pagina 41
Silvicultură - Pagina 42
Silvicultură - Pagina 43
Silvicultură - Pagina 44
Silvicultură - Pagina 45
Silvicultură - Pagina 46
Silvicultură - Pagina 47
Silvicultură - Pagina 48
Silvicultură - Pagina 49
Silvicultură - Pagina 50
Silvicultură - Pagina 51
Silvicultură - Pagina 52
Silvicultură - Pagina 53
Silvicultură - Pagina 54
Silvicultură - Pagina 55
Silvicultură - Pagina 56
Silvicultură - Pagina 57
Silvicultură - Pagina 58
Silvicultură - Pagina 59
Silvicultură - Pagina 60
Silvicultură - Pagina 61
Silvicultură - Pagina 62
Silvicultură - Pagina 63
Silvicultură - Pagina 64
Silvicultură - Pagina 65
Silvicultură - Pagina 66
Silvicultură - Pagina 67
Silvicultură - Pagina 68
Silvicultură - Pagina 69
Silvicultură - Pagina 70
Silvicultură - Pagina 71
Silvicultură - Pagina 72
Silvicultură - Pagina 73
Silvicultură - Pagina 74
Silvicultură - Pagina 75
Silvicultură - Pagina 76
Silvicultură - Pagina 77
Silvicultură - Pagina 78
Silvicultură - Pagina 79
Silvicultură - Pagina 80
Silvicultură - Pagina 81
Silvicultură - Pagina 82
Silvicultură - Pagina 83
Silvicultură - Pagina 84
Silvicultură - Pagina 85
Silvicultură - Pagina 86
Silvicultură - Pagina 87
Silvicultură - Pagina 88
Silvicultură - Pagina 89
Silvicultură - Pagina 90
Silvicultură - Pagina 91
Silvicultură - Pagina 92
Silvicultură - Pagina 93
Silvicultură - Pagina 94
Silvicultură - Pagina 95
Silvicultură - Pagina 96
Silvicultură - Pagina 97
Silvicultură - Pagina 98
Silvicultură - Pagina 99
Silvicultură - Pagina 100
Silvicultură - Pagina 101
Silvicultură - Pagina 102
Silvicultură - Pagina 103
Silvicultură - Pagina 104
Silvicultură - Pagina 105
Silvicultură - Pagina 106
Silvicultură - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • Silvicultura.doc

Alții au mai descărcat și

Exploatarea Pădurilor

CAPITOLUL I INTRODUCERE Exploatarea pădurilor este definita ca reprezentând ansamblul activităţilor prin care se extrage masa lemnoasa cu scopul...

Fabricarea pastelor făinoase

Fabricarea pastelor fainoase Pastele fainoase sunt produse alimentare ce se prepara din faina de grau si apa, cu sau fara adios de alte materiale...

Factorii climatici în viața pădurii

LUMINA Cel mai important în viata pădurii este lumina fără de care fotosinteza nu are loc. La limita exterioară a atmosferei pământului...

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Silvicultură

Arborele-element care face deosebirea dintre ecosistemul forestier si celelalte ecosisteme este arboreal.este cel mai important component al...

Agrotehnica cultivării soiurilor de struguri de masă Moldova

Prezentarea lucrǎrii In prezenta lucrare se face referire, in general, la aspectele ce privesc ingrijirea plantatiilor viticole, metodele de...

Folosirea Schemelor, a Discriptoarelor și a Determinatoarelor pentru Descrierea Soiurilor

FOLOSIREA SCHEMELOR A DISCRIPTOARELOR SI A DETERMINATOARELOR PENTRU DESCRIEREA SOIURILOR În vederea descrierii şi identificării soiurilor de viţă...

Pedologie

CAPITOLUL I PEDOLOGIA, OBIECT DE STUDIU ŞI IMPORTANŢĂ 1.1. Obiectul de studiu al Pedologiei Pedologia (de la cuvintele greceşti “pedon - sol” şi...

Te-ar putea interesa și

Necesitatea utilizării topografiei în silvicultură

1. Introducere Conform etimologiei cuvantului (din limba greaca, topos = loc si graphien = a desena, a scrie), Topografia este una din stiintele...

Valorificarea deșeurilor provenite din industria lemnului și silvicultură

Motivatia lucrarii Poluarea a apărut odată cu dezvoltarea primelor aşezări urbane, sub influenţa factorului antropic. Iniţial, produsele poluante...

Silvicultura

Après avoir longtemps hésité sur le sujet de mon mémoire de licence en ce qui concerne le domaine spécialisé à investiguer, je me suis penchée sur...

Valorificări ale Reziduurilor Solide Organice în Agricultură și Silvicultură

1.UTILIZAREA NĂMOLURILOR DE LA STAŢIILE DE EPURARE A APELOR UZATE ŞI A GUNOIULUI DE GRAJD Fertilitatea solului este detreminată de...

Silvicultură și produsele pădurii - măceșul

Cap. I Prezentare generală Măceşul, cu denumirea ştiinţifică Rosa canina, aparţine de genul Rosa, cu circa 200 de specii, existente în regiunile...

Silvicultura și produsele pădurii

Capitolul 1.Structura fondului forestier Prezentare generala Judetul Gorj se gaseste in sud-vestul tarii, in nordul Olteniei, pe Jiul Mijlociu....

Silvicultura și produsele pădurii în Județul Gorj

I. CADRUL NATURAL Prima entitate administrativa pe teritoriul actual al judetului Gorj mentionata documentar in 1385, a fost Tara Jelii, urmata de...

Silvicultura

CAPITOLUL I DESCRIEREA GENERALA A TERITORIULUI DESERVIT DE PEPINIERA Ocolul Silvic Bicaz îsi are denumirea dupa valea principala care strabate...

Ai nevoie de altceva?