Viticultură

Curs
8.6/10 (11 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 36446
Mărime: 135.17KB (arhivat)
Publicat de: Daniel Bălan
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Podrumar

Cuprins

 1. SISTEMATICA VIŢEI DE VIE 5
 2. Sistematica şi aria de răspândire a genurilor şi speciilor 5
 3. Sistematica soiurilor 5
 4. Clasificarea după direcţiile de producţie 5
 5. Clasificarea după caracterele morfologice 7
 6. PARTICULARITĂŢI MORFOLOGICE ALE VIŢEI DE VIE 8
 7. Particularităţile morfologice ale sistemului radicular 8
 8. Particularităţile morfologice ale sistemului aerian 9
 9. Butucul (trunchiul) sau tulpina 9
 10. Partea ramificată (coroana) 9
 11. Mugurii 10
 12. Lăstarii şi copilii 10
 13. Frunza 10
 14. Cărceii 11
 15. InflorescenŢa 11
 16. Floarea 11
 17. Polenul 12
 18. Fructul 12
 19. Sămănţa 13
 20. PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE SI FIZIOLOGICE ALE VIŢEI DE VIE 14
 21. Ciclul ontogenetic 14
 22. Ciclul biologic anual 16
 23. Particularităţi fiziologice privind nutriţia viţei de vie 18
 24. Aprovizionarea cu apă 18
 25. Aprovizionarea cu elemente nutritive 18
 26. Elaborarea, transportul şi depozitarea produselor de sinteză 18
 27. PARTICULARITĂŢI ALE ECOLOGIEI VITICOLE 20
 28. Agroecosistemul viticol 20
 29. Climatologie viticolă 21
 30. Influenţa luminii. 21
 31. Influenţa temperaturii 21
 32. Influenţa umidităţii 22
 33. Influenţa curenţilor de aer 22
 34. PRODUCEREA MATERIALULUI SĂDITOR VITICOL 23
 35. ÎNMULŢIREA GENERATIVĂ (SEXUATĂ) 23
 36. ÎNMULŢIREA VEGETATIVĂ 23
 37. Înmulţirea prin marcotaj 23
 38. Înmulţirea prin prăbuşire 24
 39. Înmulţirea prin micropropagare (in vitro) 24
 40. Înmulţirea prin butăşire 26
 41. Înmultirea prin butaşi nealtoiţi 26
 42. Înmulţirea prin butaşi altoiţi 27
 43. Particularităţile tehnologice de producere a materialului săditor viticol cu valoare biologică ridicată, liber de viroze 32
 44. BAZELE TEHNOLOGICE ALE ÎNFIINŢĂRII PLANTAŢIILOR VITICOLE RODITOARE 34
 45. Tipuri de plantaţii şi de exploataţii viticole 34
 46. Clasificarea plantaţiilor viticole în funcţie de orografia terenului, fertilitatea solurilor, vigoarea soiurilor şi direcţiile de producţie 34
 47. Clasificarea plantaţiilor viticole în funcţie de volumul şi destinaţia producţiei rezultate 35
 48. Clasificarea exploataţiilor viticole după gradul de specializare şi modul în care se implică în valorificarea producţiei de struguri 36
 49. Moduri de cultivare a viţei de vie 36
 50. Cultura semiprotejată 37
 51. Cultura neprotejată 37
 52. Alegerea amplasamentelor pentru înfiinţarea plantaţiilor viticole roditoare 38
 53. Condiţiile climatice 38
 54. Condiţiile orografice şi pedologice 39
 55. Condiţiile tehnico-economice şi organizatorice 39
 56. Proiectarea tehnologică în vederea înfiinţării plantaţiilor viticole roditoare 40
 57. Alegerea şi amplasarea soiurilor 43
 58. Alegerea şi amplasarea soiurilor roditoare 43
 59. Alegerea portaltoilor 44
 60. Tehnologia de înfiinţare a plantaţiilor viticole roditoare 44
 61. ÎNTREŢINEREA PLANTAŢIILOR VITICOLE TINERE 47
 62. ÎNGRIJIREA ŞI EXPLOATAREA PLANTAŢIILOR VITICOLE RODITOARE 51
 63. TĂIERILE APLICATE VIŢEI DE VIE 51
 64. DIRIJAREA ŞI LEGATUL COARDELOR 57
 65. REFACEREA DESIMII PLANTAŢIILOR VITICOLE RODITOARE 59
 66. CORECTAREA RESURSELOR TROFICE 60
 67. FERTILIZAREA PLANTAŢIILOR VITICOLE PE ROD 60
 68. CORECTAREA REACŢIEI SOLULUI 62
 69. CORECTAREA RESURSELOR HIDRICE 62
 70. PROTECTIA FITOSANITARĂ A PLANTAŢIILOR VITICOLE RODITOARE 64
 71. RECOLTAREA STRUGURILOR 65

Extras din curs

DEFINIŢIA ŞI IMPORTANŢA VITICULTURII

DEFINIŢIA VITICULTURII

Termenul de viticultură ca denumire derivă etimologic din două cuvinte latineşti, adaptate specificului limbii noastre, şi anume: vitis (viţă de vie) şi cultura, ae (îngrijire, cultivare).

Viticultura, ca domeniu ştiinţific, s-a consolidat pe baza materialului informaţional din practica viticolă (rod al multor generaţii de viticultori), şi datorită dezvoltării ştiinţelor fundamentale (fizică, chimie şi biologie), parcurgînd traseul de la acumulări de cunoştinţe şi experienţã pînă la generalizări, principii şi legi. Prin urmare, viticultura ca ştiinţă, se poate defini ca fiind studiul particularităţilor biologice şi productive ale viţei de vie şi stabilirea tehnologiilor în funcţie de soi şi areal, pentru obţinerea unor producţii mari de struguri, cu valoare alimentară ridicată, în condiţii de profit.

Viticultura tehnologică (Vt), modernă (specializată), comparativ cu cea tradiţională foloseşte şi lansează soluţii tehnologice (St), în succesiune cronologică (Sc) şi în concordanţă cu particularităţile genetice ale soiurilor (Pg) şi oferta ecologică din areal (Oe), pentru obţinerea unor producţii de struguri ridicate (cantitativ şi calitativ), relativ constante şi sănătoase, în condiţii de profit.

Viticultura tehnologică ca disciplină didactică transmite informaţii privind particularităţile biologice şi tehnice ale viţei de vie pentru deprinderea acestei îndeletniciri.

Viticultura este o ştiinţă de sinteză. Ea apelează la alte ştiinţe: botanică, fiziologie şi biochimie vegetală, genetică şi ameliorare, agrometeorologie, agrochimie, pedologie, agrotehnică, îmbunătăţiri funciare, protecţia plantelor, management, marketing ş.a.

Viticultura se poate diviza în Viticultură generală şi Viticultură specială. Viticultura generală cuprinde informaţii privind bazele biologice şi tehnice comune ale viţei de vie. Viticultura specială include informaţii privind particularităţile biologice şi tehnologice ale soiurilor, tehnologiile diferenţiate care asigură valorificarea superioară a întregului potenţial al soiurilor şi arealelor.

IMPORTANŢA VITICULTURII

Importanţa social economică

Sursă de existenţă. Mecanizarea redusă a unor lucrări (tăierile şi legatul) determină ca viticultura să necesite un consum ridicat de muncă anual (în Franţa 257 - 729 ore / ha; în România 1800 - 2000 ore / ha).

Sursă de profit. Un hectar de viţă de vie poate asigura obţinerea unui profit ridicat. El este variabil de la an la an, în funcţie de soi, sistemul de cultură şi centrul viticol.

Dezvoltarea industriilor. Pentru cultivarea viţei de vie se folosesc cantităţi importante de materiale, substanţe chimice, maşini şi utilaje, viticultura beneficiind astfel de evoluţia tehnologică a industriilor de vârf.

Furnizor de materii prime.

- Strugurii - consum in stare proaspată sau prelucrata ( sucuri, compoturi

dulceturi, si vinuri)

-Vinul -obţinerea de vermuturi, şampanie, distilate.

- seminţele - extragerea uleiurilor.

-Tescovina - îngrăşământ organomineral.

- Coardele eliminate prin tăieri -îngrăsământ,lemn de foc.

Valorificarea terenurilor slab productive. Viţele sunt plante bine echipate morfo-fiziologo-biochimic, cu posibilităţi de a folosi condiţiile naturale terenurile în pantă, terenurile erodate şi nisipurile

Protecţia terenurilor şi solurilor. - Combaterea eroziunii prin terasare ;creşterea proporţiei de suprafaţă utilă (plantată).

Rol peisagistic. Frumosul, care caracterizează podgoriile în general, nu are numai funcţie odihnitoare, de tihnă, ca cea pe care o manifestă un parc natural, ci şi pe aceea de răscolire a tuturor forţelor din om, pentru că în frumosul unei podgorii se reflectă biruinţa omului.

Importanţa alimentară şi terapeutică a strugurilor şi produselor din struguri

- valoare energetică (potenţial caloric ridicat, între 60 - 116 kcal. la 100 g) prin conţinutul de zaharuri(150-300 g/l de must) care se asimilează repede şi contribuie la refacerea capacităţii de efort a omului, indispensabil pentru funcţiile muşchiului cardiac şi ale sistemului nervos central.

-valoare alcalinizantă, prin existenţa acizilor care de-termină formarea de carbonaţi şi fosfaţi, contribuind la menţinerea echilibrului acido-bazic. Strugurii, prin conţinutul variat de săruri,

- valoare remineralizatoare, potasiu (cel mai important element din miez), calciu, magneziu, fosfor;

- importanţă vitaminizantă la 100 g substanţă proaspătă 8 - 12 mg vitamina C, 20 - 25 mg vitamina B2, 0,1 mg provitamina A ş.a., punându-se în evidenţă 10 vitamine.

- importanţă terapeutică: efect antiinflamator; tratarea formelor uşoare de reumatism; efect antitumoral , anticancerigen; antialergic

Preview document

Viticultură - Pagina 1
Viticultură - Pagina 2
Viticultură - Pagina 3
Viticultură - Pagina 4
Viticultură - Pagina 5
Viticultură - Pagina 6
Viticultură - Pagina 7
Viticultură - Pagina 8
Viticultură - Pagina 9
Viticultură - Pagina 10
Viticultură - Pagina 11
Viticultură - Pagina 12
Viticultură - Pagina 13
Viticultură - Pagina 14
Viticultură - Pagina 15
Viticultură - Pagina 16
Viticultură - Pagina 17
Viticultură - Pagina 18
Viticultură - Pagina 19
Viticultură - Pagina 20
Viticultură - Pagina 21
Viticultură - Pagina 22
Viticultură - Pagina 23
Viticultură - Pagina 24
Viticultură - Pagina 25
Viticultură - Pagina 26
Viticultură - Pagina 27
Viticultură - Pagina 28
Viticultură - Pagina 29
Viticultură - Pagina 30
Viticultură - Pagina 31
Viticultură - Pagina 32
Viticultură - Pagina 33
Viticultură - Pagina 34
Viticultură - Pagina 35
Viticultură - Pagina 36
Viticultură - Pagina 37
Viticultură - Pagina 38
Viticultură - Pagina 39
Viticultură - Pagina 40
Viticultură - Pagina 41
Viticultură - Pagina 42
Viticultură - Pagina 43
Viticultură - Pagina 44
Viticultură - Pagina 45
Viticultură - Pagina 46
Viticultură - Pagina 47
Viticultură - Pagina 48
Viticultură - Pagina 49
Viticultură - Pagina 50
Viticultură - Pagina 51
Viticultură - Pagina 52
Viticultură - Pagina 53
Viticultură - Pagina 54
Viticultură - Pagina 55
Viticultură - Pagina 56
Viticultură - Pagina 57
Viticultură - Pagina 58
Viticultură - Pagina 59
Viticultură - Pagina 60
Viticultură - Pagina 61
Viticultură - Pagina 62
Viticultură - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Viticultura.doc

Alții au mai descărcat și

Viticultură românească - tehnologia de cultură a viței de vie și importanța ei

INTRODUCERE Viticultura românească este una multimilenară, viticultură de mare tradiţie ale cărei rădăcini se pierd adânc în preistorie în...

Gazonul - Știință și Artă

ISTORIC. IMPORTANTA. ROL Unul din principalele ecosisteme ale lumii îl reprezinta pajistea. Frumusetea acesteia si posibilitatea unei perspective...

Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor

INTRODUCERE Agricultura sec. XX, pe lânga preocuparile tot mai intense de a obșine recolte cât mai mari pe unitatea de suprafașa, a dus însa,...

Amendamente Utilizate în Viticultura Ecologică

Capitolul I Introducere 1.1. Definiţia şi conţinutul viticulturii Viticultura este o ştiinţă aplicativă care studiază însuşirile morfologice,...

Implementarea HACCP în Industria Vinului Spumant

I INTRODUCERE - Importanţa vinului spumant Vinul este băutura obsinută exclusiv prin fermentarea alcoolică completă sau parsială a strugurilor...

Podgoria Cotnari cu soiurile Fetească Albă și Mușcat Ottonel

1. MEMORIU DESCRIPTIV (TEMA PROIECTULUI) 1.1 Scopul proiectului Înfiinţarea şi întreţinerea unei plantaţii de viţă de vie pe suprafaţa de 16ha cu...

Solul în viticultură ecologică (particularități și intretinere)

Introducere ,,Viticultura biologica", sublinieaza fundamentele știintifice și practice ale acesteia, care pot creea confuzii atat in randul...

Vița de vie

Capitolul I. Relaţiile viţei-de vie cu factorii ecologici Fiecare plantă, luată în parte, are posibilități diferite de aprovizionare și...

Te-ar putea interesa și

Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală

I. Compartimentul general 1.1 Partea introductivă Date istorice În Moldova vinul se produce din cele mai străvechi timpuri. Forma viţei de vie a...

Viticultură românească - tehnologia de cultură a viței de vie și importanța ei

INTRODUCERE Viticultura românească este una multimilenară, viticultură de mare tradiţie ale cărei rădăcini se pierd adânc în preistorie în...

Amendamente Utilizate în Viticultura Ecologică

Capitolul I Introducere 1.1. Definiţia şi conţinutul viticulturii Viticultura este o ştiinţă aplicativă care studiază însuşirile morfologice,...

Solul în viticultură ecologică (particularități și intretinere)

Introducere ,,Viticultura biologica", sublinieaza fundamentele știintifice și practice ale acesteia, care pot creea confuzii atat in randul...

Viticultură și vinificație - Întreprinderea Chatau Vartely

Introducere Viticultura şi vinificaţia au tradiţii seculare încă de pe atunci strămoşii noştri moldoveni(triburile geto-dacii) din neoliticul...

Promovarea viticulturii durabile în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia a României

Obiectivele principale Obiectivul general urmarit de proiect il constituie reevaluarea si eficientizarea valorificarii resurselor naturale si de...

Viticultura și Vinificația

Introducere. Viticultura şi vinificaţia ani de-a rîndul au rămas principalul gen de activitate al populaţiei. Confirmările acestui fapt pot fi...

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație Murfatlar

ISTORIC STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ MURFATLAR, este situată în centrul viticol al podgoriei ce poartă acelaşi nume şi care...

Ai nevoie de altceva?