Calitatea echipamentelor tehnologice de fabricație

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 3 fișiere: pptx
Pagini : 51 în total
Mărime: 736.14KB (arhivat)
Publicat de: Martina Nica
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Definirea şi funcţiile calităţii

Calitatea este definită, în general, ca fiind ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs prin care acesta satisface cerinţele utilizatorului său. Pentru a se atribui calificativul de calitate unui anumit produs sau proces, acesta trebuie să îndeplinească un complex de funcţii, dintre care cele mai importante sunt următoarele:

Pentru a se atribui calificativul de calitate unui anumit produs sau proces, acesta trebuie să îndeplinească un complex de funcţii, dintre care cele mai importante sunt următoarele:

funcţia tehnică a calităţii, care include acele caracteristici ale produsului sau procesului ce impun satisfacerea unui anumit grad de utilitate, exprimat, în general, prin mărimea serviciului adus;

funcţia economică a calităţii, care include însuşirile de ordin economic ale produsului sau procesului şi exprimă modul de asigurare a eficienţei economice în fazele de fabricaţie şi utilizare a acestora;

funcţia socială a calităţii, care, prin faptul că produsele sau procesele sunt realizate de colective de oameni pentru alte colective de oameni – colective ce sunt diferenţiate intre ele prin însuşiri şi calificări diverse sau dorinţe variate, include acele caracteristici ce exprimă influenţa exercitată de calitate asupra condiţiilor de lucru şi de existenţă ale societăţii.

Realizarea şi asocierea acestor funcţii ale calităţii este impusă de nivelul şi momentul de dezvoltare al societăţii, gradul de utilitate al produsului sau procesului trebuind să exprime nivelul tehnic atins, gradul de valorificare a resurselor materiale şi umane, modul de utilizare a progresului tehnico-ştiinţific în domeniu.

Din aspectele menţionate mai sus, rezultă următoarele concluzii importante privind calitatea şi realizarea calităţii unui produs sau proces:

calitatea constituie un atribut esenţial al civilizaţiei moderne, nevoia de calitate pentru toate sectoarele societăţii umane, prezente şi viitoare, fiind impusă de necesitatea dezvoltării continui a acestora;

calitatea are un caracter complex, determinat de faptul că produsul sau procesul trebuie să îndeplinească un complex de condiţii şi funcţii;

calitatea trebuie să fie caracterizată printr-o dinamică continuu ascendentă, determinată de cerinţele şi exigenţele mereu crescânde ale utilizatorilor faţă de calitatea produselor sau proceselor, de ritmul mereu crescând al progresului tehnic şi ştiinţific, de nivelul de perfecţionare al sistemelor de producţie şi de calificarea profesională a deservenţilor acestora, care trebuie să ţină pasul cu cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii.

Definirea calităţii unui produs sau proces în forma prezentată mai sus nu exclude existenţa noţiunii complementare acesteia, respectiv noţiunea de noncalitate; experienţa din domeniul fabricaţiei de produse industriale arată, în acest sens, că nu există procese şi sisteme de fabricaţie care să realizeze produse având o calitate de 100%. În aceste condiţii, notând cu Q calitatea şi nonQ noncalitatea, relaţia de legătură dintre cele două noţiuni complementare se poate scrie sub următoarea formă:

Factori de influenţă la realizarea calităţii produselor

Calitatea trebuie abordată în toate fazele de realizare a produsului, motiv pentru care studiul factorilor de influenţă ai calităţii trebuie realizat corespunzător acestor faze.

În tabelul nr. 1.1 sunt prezentaţi principalii factori de influenţă ai calităţii la nivelul unei societăţi comerciale, corespunzător diferitelor faze de realizare a produsului.

Conținut arhivă zip

  • Calitatea Echipamentelor Tehnologice de Fabricatie
    • 02 Calitatea echipamentelor tehnologice de fabricatie.pptx
    • 03 Calitatea echipamentelor tehnologice de fabricatie.pptx
    • 04 Calitatea echipamentelor tehnologice de fabricatie.pptx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Asigurarea și evaluarea calității producției

1.Orientări privind definirea calităţii în condiţiile implementării sistemelor calitate În ultimele decenii, modul de abordare al conceptului de...

Reabilitarea zonelor limitrofe unităților industriale poluate

Capitolul 1 Introducere Aspecte generale privind poluarea mediului 1.1. Mediul ca sistem Mediul reprezintă totalitatea lucrurilor materiale,...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Introducere în Biotehnologii

– Biotehnologie – Bios – viaţă - biologie – Tehnologie – studiul tehnic al utilajelor, maşinilor, materialelor – Federaţia Europeană de Biologie...

Surse de Energie Alternative

notiunea de energie ↔ fizica unde aceasta este legata de o alta notiune si anune de lucru (lucru mecanic). „energie” ↔ cuvantul grecesc ergos =...

Meteorologie generală

C 1 INTRODUCERE ÎN METEOROLOGIA GENERALĂ De ce meteorologie (M)? De ce meteorologie generală (M)? În încercarea de a lămuri procesele şi...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unei secții de fabricare a pâinii cu capacitatea de 20 tone pe zi

1. Tema proiectului de diplomă Proiectarea unei secţii de fabricare a pâinii cu capacitatea de 20t/zi adoptându-se: - Procedeul indirect cu maia...

Întreprinderea în mediul competitiv - studiu de caz SC Thorma Manufactory SRL

Capitolul I PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1 Scurt istoric Întreprinderea asupra căreia îi face studiul de caz se numeşte S.C Thorma...

Fabricație arbore cu came

Sa se proiecteze procesul tehnologic de fabricatie (pentru o productie de 10000 bucati pe an ) si reconditionare (pentru o productie de 1000 de...

Utilaje pentru obținerea chiflelor

1.Tema de proiectare Biotehnologia unei fabrici de paine cu o capacitate de 20 t/24 h dotata cu doua linii tehnologice de 10 t/24 h...

Managementul producției industriale - SC Silcotub SA Zalău

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A UNITATII INDUSTRIALE 1.1. Prezentarea firmei S.C. “SILCOTUB” S.A. este cel mai modern producator de tevi din...

Sisteme flexibile de fabricație

1 Descriere generala Un sistem flexibil de fabricaţie este un sistem de producţie automatizat, care poate fabrica, cu un minim de intervenţie...

Fabricarea Pieselor de Autovehicule

CAPITOLUL 1 1. Analiza conditiilor tehnico-functionale si a tehnologicitatii piesei si stabilirea tipului sistemului de productie. Arborele...

Procesul tehnologic al fabricației de șuruburi în cadrul firmei SC Tech-Bolt SA

Cap. 1: Date de identificare a firmei si activitatea curenta 1.NUMELE FİRMEİ: S.C TECH-BOLT S.A 2.CODUL UNİC DE ÎNREGİSTRARE: RO 14241661/...

Ai nevoie de altceva?