Certificare și acreditare în ingineria sudării

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 27486
Mărime: 1.09MB (arhivat)
Publicat de: Aleodor Luca
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Funar Andrei

Extras din curs

INTRODUCERE

Una din condiţiile cheie impuse de aquis-ul comunitar este aplicarea corectă a exigenţelor comunitare privitoare la Piaţa Unică Europeană, definită ca fiind o zonă fără frontiere interne, care garantează cele patru libertăţi: libera circulaţie a produselor, persoanelor, serviciilor şi capitalului este fundamentată pe economia de piaţă deschisă, în care concurenţa şi coeziunea economică şi socială joacă un rol esenţial.

Aşa cum este stipulat anterior, o cerinţă de bază a programului de negociere în vederea aderării este asigurarea liberei circulaţii a produselor şi serviciilor, având la bază acreditarea. În acest context, Guvernul României a adoptat politici de dezvoltare a infrastructurii calităţii, siguranţei ambientale şi alimentare, sănătăţii şi securităţii în muncă, responsabilităţii sociale şi dezvoltării resurselor umane (cercetare, reintegrare socială, calificare şi recalificare etc.) în acord cu practicile şi principiile UE, considerând drept o prioritate intensificarea efortului propriu pentru semnarea Protocoalelor de Recunoaştere Multilaterală (MLA) (detalii în capitolul dedicat acreditării externe) şi pentru îndeplinirea condiţiilor necesare semnării Protocolului European de Evaluare a Conformităţii (PECA).

Implementarea acestor politici se reflectă în primul rând prin programul naţional Consolidarea Infrastructurilor Standardizăriii şi Calităţii care are drept scop principal dezvoltarea activităţilor din domeniul evaluării conformităţii şi standardizării în concordanţă cu principiile şi practicile internaţionale destinate eliminării barierelor tehnice din calea comerţului (în mod special cu cele ale Uniunii Europene) menite să promoveze libera circulaţie şi recunoaşterea internaţională a produselor şi serviciilor.

Pe de altă parte, în ultimii ani se observă manifestarea unui interes crescând faţă de problemele performanţei sectorului productiv la nivel naţional. Se vorbeşte tot mai insistent de „fenomenul” standardelor din familiile ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001, SA 8000 şi ISO 22000, standarde cu impact deosebit asupra comerţului internaţional. Coperarea între UE şi noile ţări membre în domeniul evaluării conformităţii, acreditării şi standardizării reprezintă un indicator important al progresului spre integrare a sectorului productiv şi a serviciilor.

Ĩn condiţiile enunţate mai sus, calitatea produselor şi serviciilor s-a impus pe piaţa românească ca factor determinant al competitivităţii întreprinderilor. Politica europeană de promovare a calităţii constituie unul dintre instrumentele principale şi esenţiale care se referă la investiţiile intangibile ale politicii privind competitivitatea industrială. Ea se orientează către intreprinderi (în special către IMM-uri care contribuie cu un procent anual de 66,8% la PIB), autorităţi publice şi consumatori şi are drept scop stabilirea unui cadru general şi a unui punct de referinţă pentru dezvoltarea unui cadru tehnic sau politic, acesta fiind esenţial pentru îmbunătăţirea calităţii produselor sau serviciilor (în special a celor din domeniile: electric, IT, alimentaţie publică şi restaurante, industria hotelieră) şi pentru creşterea competitivităţii intrepriderilor în vederea susţinerii, după 2007, a exportului de bunuri şi servicii. În aceste condiţii reuşesc să supravieţuiască numai acele organizaţii care se pot adapta rapid cerinţelor în continuă schimbare, oferind produse şi servicii de calitate înaltă, sigure pentru mediu, pentru angajaţi şi beneficiari, dar la preţuri avantajoase.

La nivel macroeconomic (regional, macroregional), calitatea produselor, serviciilor şi personalului este evaluată tot mai mult în strânsă legătură cu evoluţia calităţii vieţii. Se acordă o importanţă deosebită caracteristicilor economice ale produselor, diminuării impactului ambiental negativ al unor produse şi procese, siguranţei echipamentelor şi personalului, calităţii resursei umane, fiind introduse, în acest sens, tot mai multe restricţii: reglementări, standarde obligatorii referitoare la protecţia sănătăţii persoanelor şi a mediului înconjurător.

Pentru a putea ţine sub control procesele tot mai complexe relaţionate cu realizarea produselor şi/sau furnizarea serviciilor, se impune o nouă abordarea a acestora, total diferită de cea a proceselor anterioare simple, punându-se accent pe abordarea integrată a proceselor, dar mai ales, pe abordarea integrată a standardelor din seria ISO 9000, ISO 14000 şi OHSAS 18001 în procesul decizional de la nivelul unei organizaţii.

2. GLOSAR DE TERMENI

- agrement tehnic european (conform HG 622/2004) - specificaţie tehnică ce exprimă o evaluare tehnică favorabilă a adecvării unui produs la o utilizare preconizată, bazată pe satisfacerea cerinţelor esenţiale aplicabile construcţiei în care produsul urmează a fi utilizat;

- atestarea conformităţii produselor pentru construcţii (conform HG 622/2004) - sistem procedural prin care este evaluată şi stabilită conformitatea produselor pentru construcţii cu specificaţiile tehnice aplicabile, în vederea aplicării marcajului european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE;

- acreditare (conform Legii 608/2001) - procedura prin care organismul national de acreditare, recunoscut conform legii, atesta ca un organism sau un laborator este competent sa efectueze sarcini specifice;

- auditor - persoana care poseda competenta necesara pentru realizarea unui audit

- auditat - organizatie, activitate sau persoana care este auditata

- autoritate competentă (conform Legii 608/2001) - organ al administratiei publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu;

- calificare - demonstraţie a însuşirilor personale, educaţie, pregătire şi/sau experienţă profesională.

- candidat - aplicant care a îndeplinit cerinţele specifice şi căruia îi este permisă participarea la procesul de certificare.

- cerinţă esenţială (conform Legii 608/2001) - cerinta care are in vedere protectia sanatatii, securitatea utilizatorilor, protectia animalelor domestice, a proprietatii si a mediului, asa cum este prevazuta in actele normative in vigoare;

- certificare a conformităţii (conform Legii 608/2001) - actiune a unui organism care este independent fata de clientii lui si alte parti interesate si care dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, identificat corespunzator, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

- certificat de conformitate (conform Legii 608/2001) - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare si care indica existenta increderii adecvate ca un produs, identificat corespunzator, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

- competenţă - abilitate demonstrată pentru a pune în aplicaţie cunoştinţele şi/sau talentele şi, unde este relevant, însuşirile personale demonstrate, aşa cum sunt definite în programul de certificare.

- concluziile auditului - Raport de audit. Rezultatul unui audit furnizat de o echipa de audit dupa ce au fost luate in considerare scopul si toate constatarile auditului.

- contestaţie - cerere a aplicantului, candidatului sau persoanei certificate a unei noi analize a oricărei decizii adverse luată de un organism de certificare în legătură cu statutul lui/ei de certificare dorit.

- construcţii (conform HG 622/2004) - orice obiect care este construit sau rezultă din operaţii şi/sau lucrări de construcţii şi este fixat de pământ, termenul desemnând atât clădirile, cât şi lucrările de inginerie civilă.

Preview document

Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 1
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 2
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 3
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 4
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 5
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 6
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 7
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 8
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 9
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 10
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 11
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 12
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 13
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 14
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 15
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 16
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 17
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 18
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 19
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 20
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 21
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 22
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 23
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 24
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 25
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 26
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 27
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 28
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 29
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 30
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 31
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 32
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 33
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 34
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 35
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 36
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 37
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 38
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 39
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 40
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 41
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 42
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 43
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 44
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 45
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 46
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 47
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 48
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 49
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 50
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 51
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 52
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 53
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 54
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 55
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 56
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 57
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 58
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 59
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 60
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 61
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 62
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 63
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 64
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 65
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 66
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 67
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 68
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 69
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 70
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 71
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 72
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 73
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 74
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 75
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 76
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 77
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 78
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 79
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 80
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 81
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 82
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 83
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 84
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 85
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 86
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 87
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 88
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 89
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 90
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 91
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 92
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 93
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 94
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 95
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 96
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 97
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 98
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 99
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 100
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 101
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 102
Certificare și acreditare în ingineria sudării - Pagina 103

Conținut arhivă zip

 • Certificare si Acreditare in Ingineria Sudarii
  • curs 1.doc
  • curs 10.doc
  • curs 11.doc
  • curs 2.doc
  • curs 3.doc
  • curs 4.doc
  • curs 5.doc
  • curs 6.doc
  • curs 7.doc
  • curs 8.doc
  • curs 9.doc
  • subiecte CAIC.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Cercetare

Formarea Problemei cercetării Problema cercetării este punctul de plecare a oricărei cercetări Practica Teoria Starea practicii în domeniul...

Plan individualizat de asistență și îngrijire pentru o persoană vârstnică

Planul individualizat de asistență și îngrijire este elaborat de o echipă multidisciplinară din cadrul centrului în baza recomandărilor comisiei de...

Studiul principiului de evaluare a conformității produselor

Scopul lucrarii: studiul principiului de evaluare a conformitatii produselor in baza datelor experimentale exprimate prin incertitudinea de...

Inginerie inovațională

Capitolul 1. Concept de innovare. Importanta innovarii 1.1. Inovatii de produs, inovatii de proces, inovatia tehnologica inovatia serviciilor....

Matlab

1.Introducere Conform site-ului www.thefreedictionay.com, MATLAB este : ’Un program interactiv, produs de firma MathWorks pentru calcule...

Legislația calității

Termen Definitie CONSUMATORI Persoana fizica sau grupuri de persoane fizice care nu desfasoara activitati economice OPERATORI ECONOMICI Persoana...

FCIM evaluarea - 2 Variante

1. Acțiunea CEM asupra OU/Влияниe ЭMП нa ОЧ. Activitatea biologică a CEM de frecvență foarte înaltă depinde de lungimea de undă. Mai mult...

6 thinking hats analiza SWOT

COMPANIA DANONE Danone, principalul jucător de pe piața lactatelor, s-a confruntat în luna august 2007 cu un scandal puternic legat de...

Ai nevoie de altceva?