Etică și integritate academică

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 29249
Mărime: 160.91KB (arhivat)
Publicat de: Camelia P.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Dragi studenți,

Am cules pentru dumneavoastră acest material care a fost conceput de o echipă largă de profesori de la mai multe facultăți. Si prin această afirmație considerați că v-am predat prima lecție de integritate academică și comportament onest. Fiind un curs nou, m-am documentat și am analizat fiecare material, l-am conceput ca structură și redactatpentru a vă fi sprijin și a vă determina să contribuiți activ la promovarea culturii de integritate academică în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. Acest curs se adresează tuturor studenților, masteranzilor și doctoranzilor, indiferent de forma de învățământ pe care o urmează ( la zi, învățământ la distanță) sau de forma de finanțare ( la buget, la taxă). Tematica cursului își propune să vă îndrume în formarea de comportamente și atitudini oneste, în cunoașterea noțiunilor de bază ale deontologiei academice și ale normelor care reglementează conduita academică a muncii intelectuale, asumarea acestora, precum și noțiuni de etică universitară, coduri de etică, valori etice, norme morale, etc. Devenind membrii ai comunității academice aveți o mulțime de obligații și responsabilități pe care trebuie să le respectați și onorați care sunt importante pentru prestigiul și performanțele universității, pentru reputația membrilor și în special pentru desfășurarea unei vieți academice normale.

Este evident că societatea românească traversează astăzi o perioadă de criză. Din multitudinea cauzelor care au generat această criză, indiscutabil, morala și moralitatea oamenilor se situează pe unul dintre locurile cele mai importante. Pentru a o putea depăși această problemă, consider că societatea nu trebuie să se îngrijească numai de a avea specialiști buni, ci și, în principal de a forma CARACTERE UMANE valoroase, caracterizate prin cinste, printr-o înaltă conștiință a datoriei față de sine și de ceilalți, prin demnitate și responsabilitate ce pot îmbunătății hotărâtor ansamblul relațiilor umane și implicit pe cele sociale.

Așadar, închei prin a vă mulțumii pentru atenție și vă urez succes în parcursul dumneavoastră educațional care vizează trei componente fundamentale: ce știi (cunoștințe, informații), ce poți (competențe, abilități) și ce ești ( valori, atitudini).

Cursul 1

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE DESPRE ETICĂ ȘI INTEGRITATE

I.1. ETICA ȘI NORMELE MORALE

Etica: Concept. Trăsături caracteristice.

Izvoare Etica = știința ce se ocupă cu acele caracteristici pe care oamenii le dobândesc prin obișnuință (gr. ethos = mod obișnuit de viață).

Etica este disciplina teoretică care are ca obiect de studiu morala, fiind considerată de unii autori drept stiință a moralei. Morala ține de comportamentul cotidian, de viața practico-spirituală reală a indivizilor si colectivităților umane, iar etica este teoria care are ca obiect de studiu acest fenomen real. Așadar, literatura de specialitate face distincție între teorie (etica) și obiectul ei (care este morala).

Definim ETICA drept ansamblul regulilor, normelor, principiilor, sentimentelor, convingerilor, valorilor și idealurilor bazate pe forța obiceiurilor, tradițiilor, educației, opiniei publice și supuse evoluției istorice care reglementează comportarea oamenilor unul față de altul, față de ei înșiși, față de familie și de societate, din perspectiva a ceea ce este bine sau rău, cinstit sau necinstit, demn sau nedemn.

Morala, ca obiect al eticii, constituie o formă specifică a raporturilor dintre oameni, dintre diferite grupuri sociale.

În morală se conștientizeză și se oglindesc mai ales interesele comune ale micro, macro-grupuri sociale, morala realizând acel minim de solidaritate umană fără de care nu ar fi fost posibilă supraviețuirea societății pentru umanitate. Morala cuprinde elemente perene care dăiniue de la o epoca la alta, de la un tip de societate la alta.

Etica este o disciplină filozofică prin fundamentul său teoretic, prin istoria sa, cât și prin demersul său speculativ.

Etica este o disciplină științifică și se află in interelație cu multe dintre științele particulare, fiind un demers explicativ riguros, temeinic argumentat la obiectul cercetat si anume problematica moralei și moralității.

Funcțiile eticii în societate:

a. Funcția cognitivă - dezvăluie specificul moralei, factorii cauzali ce o determină și o fac necesară în comunitatea umană, îi formulează normele, categoriile si principiile fundamentale etc.

b. Funcția axiologică - etica contribuie la câștigarea capacității de a dișcerne, de a ierarhiza în sfera valorilor, non valorilor, pseudovalorilor, etc.

c. Funcția normativă - Etica normativă prescrie standardele care desemnează caracteristicile bunei conduite, corecte și a relei conduite, greșite, poate deveni un adevărat îndreptar in relațiile interumane.

d. Funcția persuasivă - poate modela individul uman prin convingere.

e. Funcția instructiv-educativă .

Bibliografie

1.https://romaniafarajustitie.wordpress.com/2014/09/26/ce-este-integritatea/

2. Ion Bâtlan, Philosophia Moralis- Prelegeri de Etică, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 1997

3. [http://www1.ase.md/integritatea/index.php?page=integritatea]

4. http://www.ceccarsatumare.ro/userfiles/INTEGRITATE.pdf

5. http://pe.forhe.ro/sites/default/files/ppt_integritate_si_etica_aid.pdf

6.http://www.stiucum.com/management/management-general/Etica-profesionala-in-institut14219.php

7.http://www.gofree.ro/2012/11/08/comunicarea-in-universitati-profesorii-la-catedra-studentii-pe-facebook/

8. Radu Emilian, pag. 250-251. Clasificare adaptată după Octave Gelinier, Ética de los negocios, Editorial Espasa Calpe - CDN, Madrid, 1991.

9. Niță Dobrotă (coordonator), Dicționar de Economie, Editura Economică, București, 1999, pag. 205. 10. Gabriela Țigu, pag. 10. 15, Alexandru Puiu, Management în afacerile economice internaționale, Ediția a II-a, Editura Independența Economică, București, 1997, pag. 71.

11. Monique Canto-Sperber, Dictionnaire d`etique et de philosophie morale, PUF, Paris, 1996, pag. 535-540, citată în Ioan Popa, Radu Filip, Management internațional, Editura Economică, București, 1999, pag. 250.

12. Mihaela Miroiu, Gabriela Blebea Nicolae, Introducere în etica profesională, Editura Trei, 2001, pag. 13. 8

13. Mic Dicționar Filozofic, pag. 186-187.

14. Radu Emilian (coordonator), Managementul serviciilor: motivații, principii, metode, organizare, Editura Expert, 2000 .

15. Gabriela Țigu, Capitolul 10, Etică și Management, pag. 247

16. Irina-Eugenia IAMANDI , Etică și responsabilitate socială corporativă în afacerile internaționale, Curs Master Afaceri Internaționale, București 2012

17. Etică și responsabilitate socială corporativă în afacerile internaționale, Master Afaceri Internaționale 2011-2012 București

18. Gabriela Țigu, Etica Afacerilor în Turism, Editura Uranus, București, 2003, pag. 71.

19. Eugen Burduș, Management comparat internațional, Editura Economică, București, 2001, pag. 175-177.

20. Gary Jhons, Comportament organizațional, Editura Economică, București, 1988, pag. 236.

21.(http://www.stthom.edu/cbes/oje/articles/xiaohe3.html).

22. Charles Mitchell, pag. 74. 98 George D. Chryssides, John H. Kaler, An Introduction to Business Ethics, Chapman & Hall, UK, 1993, pag. 549-550, preluat din Waqar Masood Khan, Towards an interest - free Islamic system, The Islamic Foundation, 1985.

23. Gabriela Țigu, pag. 71-72, preluat din Blackwell Encyclopedic Dictionary of Business Ethics, Editorial Organizations, 1997

24. Jack Mahoney, Teaching Business Ethics in the U.K., Europe and the U.S.A. - A Comparative Study, The Athlone Press, London & Atlantic Highlands, 1992, pag. 105-106.

25. Robert E. Frederick, pag. 426-427 (Capitolul 28: La ética en los negocios en Europa: historia de dos esfuerzos, autor: Henk van Luijk).

Preview document

Etică și integritate academică - Pagina 1
Etică și integritate academică - Pagina 2
Etică și integritate academică - Pagina 3
Etică și integritate academică - Pagina 4
Etică și integritate academică - Pagina 5
Etică și integritate academică - Pagina 6
Etică și integritate academică - Pagina 7
Etică și integritate academică - Pagina 8
Etică și integritate academică - Pagina 9
Etică și integritate academică - Pagina 10
Etică și integritate academică - Pagina 11
Etică și integritate academică - Pagina 12
Etică și integritate academică - Pagina 13
Etică și integritate academică - Pagina 14
Etică și integritate academică - Pagina 15
Etică și integritate academică - Pagina 16
Etică și integritate academică - Pagina 17
Etică și integritate academică - Pagina 18
Etică și integritate academică - Pagina 19
Etică și integritate academică - Pagina 20
Etică și integritate academică - Pagina 21
Etică și integritate academică - Pagina 22
Etică și integritate academică - Pagina 23
Etică și integritate academică - Pagina 24
Etică și integritate academică - Pagina 25
Etică și integritate academică - Pagina 26
Etică și integritate academică - Pagina 27
Etică și integritate academică - Pagina 28
Etică și integritate academică - Pagina 29
Etică și integritate academică - Pagina 30
Etică și integritate academică - Pagina 31
Etică și integritate academică - Pagina 32
Etică și integritate academică - Pagina 33
Etică și integritate academică - Pagina 34
Etică și integritate academică - Pagina 35
Etică și integritate academică - Pagina 36
Etică și integritate academică - Pagina 37
Etică și integritate academică - Pagina 38
Etică și integritate academică - Pagina 39
Etică și integritate academică - Pagina 40
Etică și integritate academică - Pagina 41
Etică și integritate academică - Pagina 42
Etică și integritate academică - Pagina 43
Etică și integritate academică - Pagina 44
Etică și integritate academică - Pagina 45
Etică și integritate academică - Pagina 46
Etică și integritate academică - Pagina 47
Etică și integritate academică - Pagina 48
Etică și integritate academică - Pagina 49
Etică și integritate academică - Pagina 50
Etică și integritate academică - Pagina 51
Etică și integritate academică - Pagina 52
Etică și integritate academică - Pagina 53
Etică și integritate academică - Pagina 54
Etică și integritate academică - Pagina 55
Etică și integritate academică - Pagina 56
Etică și integritate academică - Pagina 57
Etică și integritate academică - Pagina 58
Etică și integritate academică - Pagina 59
Etică și integritate academică - Pagina 60
Etică și integritate academică - Pagina 61
Etică și integritate academică - Pagina 62
Etică și integritate academică - Pagina 63
Etică și integritate academică - Pagina 64
Etică și integritate academică - Pagina 65
Etică și integritate academică - Pagina 66
Etică și integritate academică - Pagina 67
Etică și integritate academică - Pagina 68
Etică și integritate academică - Pagina 69
Etică și integritate academică - Pagina 70
Etică și integritate academică - Pagina 71
Etică și integritate academică - Pagina 72
Etică și integritate academică - Pagina 73
Etică și integritate academică - Pagina 74
Etică și integritate academică - Pagina 75
Etică și integritate academică - Pagina 76
Etică și integritate academică - Pagina 77
Etică și integritate academică - Pagina 78
Etică și integritate academică - Pagina 79
Etică și integritate academică - Pagina 80
Etică și integritate academică - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Etica si integritate academica.docx

Alții au mai descărcat și

Serviciu web pentru identificarea lucrărilor plagiate

1. Capitolul 1 - Introducere A plagia înseamnă a folosi sau a copia parțial ideile altcuiva fără a cita autorul original, sau conform [6], „a lua,...

Plagiatul și integritatea academică

Introducere Etica este un sistem de norme, metode, proceduri sau perspective care ajută în luarea deciziilor legate de acțiuni și în analiza unor...

Etnică și integritate academică

Introducere Orice organizatie, indiferent de dimensiunea ei, este intr-o permanenta interconectare cu mediul sau interior (angajati, management,...

Nediscriminare

Definiția discriminării Ce este discriminarea? Discriminarea este o acțiune care presupune un tratament diferit, nedrept față de persoane din...

Recenzie Etică

RECENZIE „Etică: valori și virtuți morale” Autor: Tănase Sârbu Cartea „Etică: valori și virtuți morale” scrisă de către Tănase Sârbu și...

Te-ar putea interesa și

Managementul eticii într-o organizație - mijloace utile în identificarea unei organizații ale intergrității

ARGUMENT Alegerea acestei teme este fondată de dorința proprie de a afla ce stă la baza unei organizații în care se află angajați ce insăiră un...

Strategia anticorupție în educație

INTRODUCERE Strategia anticorupție reprezintă o importantă însemnătate pentru reducerea și prevenirea fenomenului corupției la nivelul sectorului...

Etica academică a studenților și masteranzilor

1. Chestiuni generale privind etica Preocupări referitoare la etică ori la integritate în universități au fost de-a lungul timpului în domenii...

Lipsa de integritate academică în România

Integritatea academica este un subiect care a inceput sa fie tot mai des dezbatut atat la televizor, cat si in lumea reala, discutii unu la mai...

Etică și integritate academică

INTRODUCERE Termenii „etică și integritate academică” au două sensuri diferite, deși corelate. Pe de o parte, „etica academică” (academic ethics)...

Rolul patrimoniului unesco în societatea globală

Obs. preliminarii: Lucrarea de față reprezintă o parte din cap. al 2-lea al lucrării de dizertație „Patrimoniul UNESCO”. Am ales acest capitol...

Buna reputație a cadrului didactic versus buna credință în drept

Conceptul temei În contextul situației pandemice provocate de Covid 19, etica și valorile academice au avut de suferit în ceea ce privește...

Etica și integritatea academică

Etica și integritatea academică reprezintă componente fundamentale ale unui sistem educațional robust, care promovează valorile onestității,...

Ai nevoie de altceva?