Potențialul intern al întreprinderii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3023
Mărime: 94.55KB (arhivat)
Publicat de: Ilie Stroe
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hristea Anca

Extras din curs

Cuprinsul capitolului

1. Analiza gestiunii resurselor umane

2. Analiza gestiunii resurselor materiale

otenţialul intern al întreprinderii se constituie din acele resurse aflate în permanenţă la dispoziţia acesteia şi utilizate în scopul desfăşurării procesului de producţie.

1. Analiza gestiunii resurselor umane

Forţa de muncă, alături de mijloacele fixe, de obiectele muncii, de calitatea conducerii, precum şi alături de pământ, teren agricol, participă direct la realizarea procesului de producţie, având un rol decisiv atât în obţinerea bunurilor materiale, în executarea de lucrări şi prestarea de servicii, cât şi în conducerea activităţilor şi eficientizarea acestora.

În prezent, există un proces continuu de introducere a automatizării, robotizării, informatizării în toate domeniile, însă rolul hotărâtor rămâne cel al factorului uman.

La nivel microeconomic, problemele principale ale analizei gestiunii resurselor umane pot fi sintetizate astfel:

- analiza modului de realizare a asigurării cu forţa de muncă necesară din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

- analiza modului de utilizare (extensiv sau intensiv) a resurselor de forţă de muncă existente în întreprindere;

- analiza eficienţei utilizării forţei de muncă.

1.1. Analiza eficienţei utilizării forţei de muncă

Utilizarea intensivă a forţei de muncă surprinde aspectele legate de eficienţa utilizării resurselor umane, determinată cu ajutorul următorilor indicatori:

- productivitatea muncii;

- profitul pe salariat.

1.1.1. Analiza productivităţii muncii

Productivitatea muncii este o categorie economică complexă, dinamică, evidenţiind însuşirea muncii complete de a crea, în anumite condiţii, o anumită cantitate de valori de întrebuinţare, într-o unitate de timp, cu o intensitate normală a muncii. Productivitatea muncii reflectă eficienţa cu care a fost cheltuită munca.

Din punctul de vedere al analizei, prezintă interes indicatorii produc¬tivitatea medie a muncii (fizică sau valorică) şi productivitatea marginală a muncii, precum şi corelaţia dintre aceştia.

Nivelul productivităţii medii a muncii se poate stabili pe baza mai multor indicatori economici, sub forma unuia dintre următoarele rapoarte:

a)

şi reprezintă cantitatea de bunuri sau valoarea bunurilor obţinute într-o unitate de timp sau de către un salariat.

b)

şi reprezintă cantitatea de timp consumată pentru obţinerea unui bun, executarea unei lucrări sau prestarea unui serviciu.

Productivitatea medie a muncii se poate calcula având la bază indicatorii economici exprimaţi în unităţi fizice (bucăţi, tone, metri etc.) sau utilizând indicatorii economici exprimaţi valoric (unităţi monetare). În funcţie de varianta folosită, se poate vorbi despre:

- productivitatea fizică medie a muncii;

- productivitatea valorică medie a muncii.

1.1.1.1. Analiza situaţiei generale a productivităţii muncii

pe baza indicatorilor valorici

Productivitatea medie a muncii se poate calcula la nivelul anului (productivitatea medie anuală – ), la nivelul zilei de muncă (productivi¬tatea medie zilnică – ) sau al orei de muncă (productivitatea medie orară – ).

După cum s-a precizat, la calculul productivităţii valorice medii a muncii se pot utiliza toţi indicatorii de producţie în unităţi monetare, cum ar fi:

- producţia obţinută destinată vânzării;

- producţia exerciţiului;

- cifra de afaceri;

- valoarea adăugată.

Preview document

Potențialul intern al întreprinderii - Pagina 1
Potențialul intern al întreprinderii - Pagina 2
Potențialul intern al întreprinderii - Pagina 3
Potențialul intern al întreprinderii - Pagina 4
Potențialul intern al întreprinderii - Pagina 5
Potențialul intern al întreprinderii - Pagina 6
Potențialul intern al întreprinderii - Pagina 7
Potențialul intern al întreprinderii - Pagina 8
Potențialul intern al întreprinderii - Pagina 9
Potențialul intern al întreprinderii - Pagina 10
Potențialul intern al întreprinderii - Pagina 11
Potențialul intern al întreprinderii - Pagina 12
Potențialul intern al întreprinderii - Pagina 13
Potențialul intern al întreprinderii - Pagina 14
Potențialul intern al întreprinderii - Pagina 15
Potențialul intern al întreprinderii - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Potentialul Intern al Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Reabilitarea zonelor limitrofe unităților industriale poluate

Capitolul 1 Introducere Aspecte generale privind poluarea mediului 1.1. Mediul ca sistem Mediul reprezintă totalitatea lucrurilor materiale,...

Topografie

NOŢIUNI DE BAZĂ ALE TOPOGRAFIEI 1 1.1. OBIECTUL, DEFINIŢIA ŞI RAMURILE MĂSURĂTORILOR TERESTRE Măsurătorile terestre sunt definite ca fiind un...

Comportamentul consumatorului - Linii definitorii

Consumatorul- element central al demersului de marketing al organizatiei Conceptul de marketing presupune cercetarea nevoilor, dorintelor si...

Clasificarea Ocupațiilor din România

În practica economică se utilizează SISTEME STANDARDIZATE DE CLASIFICĂRI, care constituie componentele de bază ale SISTEMULUI INFORMATIONAL...

Caracterizarea generală a tricoturilor

Caracaterizarea generala a tricoturilor 1.1, Tricoturi, notiuni de baza Tricotul este un produs textil format din ochiuri legate intre ele sub...

Termotehnică

1. NOȚIUNI DE BAZĂ 1.1. Obiectul și metodele termotehnicii Termodinamica este un domeniu important al fizicii clasice, care se ocupă cu studiul...

Probleme Generale ale Fiabilității Mentenabilității și Disponibilității Sistemelor

Fiabilitatea este un aspect important în toate domeniile de activitate: aparatele casnice, automobilul, reţelele telefonice, livrările de energie,...

Protecția mediului

CURS 2 REGIMUL ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE ȘI AL PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR Ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor...

Te-ar putea interesa și

Economia întreprinderii - SC Valentine SA

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1. Scurt istoric S.C. Valentine S.A.a luat fiinţă în 1994 ca societate pe actiuni, prin...

Sistemul de Managament

CAPITOLUL I_Fundamentele teoretico-metodologice ale strategiilor 1.1 Conceptul de strategie. Strategiile reprezinta programul general de actiune...

Fluxuri Financiar - Monetare la Nivel Microeconomic

CAPITOLUL 1 CADRUL ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI FINNANCIAR AL INTREPRINDERII 1.1. Prezentarea firmei a) Elemente de identificare Denumire:...

Diagnosticul potențialului intern la SC Diavist Product SRL

Introducere Am ales aceasta tema intrucat consider ca diagnosticul potentialului intern constituie cel mai important instrument in evaluarea...

Contabilitatea creanțelor întreprinderii

IMPOZITUL PE PROFIT Conceptul de impozit Impozitul  este o prelevare obligatorie si gratuita efectuata de catre stat asupra resurselor sau...

Plan de afaceri al patiseriei SC Pati SA

INTRODUCERE Ne-am propus prin acest plan de afaceri să precizăm în ce va consta afacerea noastră,ce resurse şi strategii se vor folosi şi care...

Diagnosticarea societății SC Zahărul Românesc SA

1. PREGATIREA DIAGNOSTICARII Ca metoda de management diagnosticarea asigura investigarea firmei si a componentelor sale procesuale si structurale...

Caracterizarea mediului de marketing al firmei SC Fvior & Vidra SA Orăștie

In cadrul conceptului de marketing mediul in care actioneaza intreprinderile, organizatiile sau institutiile ocupa o pozitie foarte importanta de...

Ai nevoie de altceva?