Topografie

Curs
6/10 (3 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 26981
Mărime: 9.01MB (arhivat)
Publicat de: Olivia Jana Bunea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: S.l. dr. Ing. Dunea Daniel
UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVIŞTE FACULTATEA Ingineria Mediului şi Biotehnologii

Cuprins

 1. 1 Noţiuni de bază ale topografiei. Obiectul, definiţia şi ramurile măsurătorilor terestre.
 2. 2 Forma şi dimensiunile Pământului. Puncte, linii, direcţii şi unghiuri caracteristice pe globul terestru.
 3. 3 Sisteme de proiecţii cartografice. Reţele geodezice topografice.
 4. 4 Nomenclatura foilor hărţii şi planurilor topografice.
 5. 5 Puncte topografice. Determinarea planimetrică şi nivelitică a punctelor topografice.
 6. 6 Planimetrie – Marcarea şi semnalizarea punctelor topografice
 7. 7 Măsurarea directă a distanţelor
 8. 8 Măsurarea unghiurilor – Instrumente şi aparate pentru măsurarea unghiurilor; Metode de măsurare; Precizia măsurării unghiurilor.
 9. 9 Măsurarea indirectă a distanţelor – Măsurători stadimetrice;
 10. Măsurători electromagnetice
 11. 10 Metode de ridicare în plan a unei suprafeţe: Triangulaţia. Metoda intersecţiei. Metoda drumuirii. Metoda radierii. Metoda echerării.
 12. 11 Nivelment – Nivelmentul geometric şi nivelmentul trigonometric - Principii, aparate şi metode.
 13. 12 Noţiuni de topografie inginerească.
 14. 13 Tehnici digitale de ridicare planimetrică.
 15. 14 Sistemul Informaţional Geografic

Extras din curs

NOŢIUNI DE BAZĂ

ALE TOPOGRAFIEI 1

1.1. OBIECTUL, DEFINIŢIA ŞI RAMURILE MĂSURĂTORILOR

TERESTRE

Măsurătorile terestre sunt definite ca fiind un ansamblu de ştiinţe aplicate care

se ocupă cu determinarea formei şi dimensiunilor Pământului, precum şi cu

elaborarea de planuri şi hărţi, folosind metodele şi tehnicile următoarelor domenii:

geodezia, topografia, fotogrammetria, teledetecţia, holografia şi cartografia.

Ştiinţele măsurătorilor terestre se ocupă cu măsurarea şi reprezentarea

suprafeţelor de teren în vederea obţinerii planurilor şi hărţilor.

Dacă la început măsurătorile se executau pe suprafeţe mai mici, cu timpul,

datorită perfecţionării metodelor şi instrumentelor de măsurat, cât şi datorită

necesităţii de cunoaştere cât mai precisă a dimensiunii şi formei Pământului s-a

trecut la măsurători pe suprafeţe mari ale globului terestru.

Fig. 1.1 Succesiunea

măsurătorilor terestre

efectuate în cadrul

programelor de

monitorizare a

mediului

Geodezia este

ştiinţa care se

ocupă cu studiul

formei şi

dimensiunilor în

ansamblu sau a

unor părţi întinse

din suprafaţa Pământului, şi a metodelor de determinare precisă a unor puncte

situate pe suprafaţa acestuia. Datorită suprafeţelor mari pe care se execută

măsurătorile, în geodezie se ţine seama de influenţa curburii Pământului şi de

refracţia atmosferică, ceea ce se cunoaşte sub numele de corecţia de curbură şi de

refracţie.

Etimologia denumirii provine din îmbinarea a două cuvinte greceşti: geo =

pământ şi daisia = împart.

Rolul geodeziei este de a determina poziţia exactă a unor puncte de pe teren,

care în totalitatea lor alcătuiesc reţeaua geodezică. De asemenea, deţine

importanţă în stabilirea sistemelor de proiecţie cartografică.

Fig. 1.2 – Aspectul unei reţele de puncte geodezice

Deci, geodezia nu furnizează, în mod direct, planuri şi hărţi, ci numai o reţea de

puncte pe care se sprijină măsurătorile sau ridicările topografice. Această reţea

poate avea formă de triunghiuri, de patrulatere, etc.

Pentru fiecare punct de sprijin geodezia determină coordonate în diferite

sisteme de referinţă. Determinările de coordonate se realizează prin metoda:

 triangulaţiei, prin care se determină o bază geodezică şi unghiurile

reţelei de triunghiuri;

 trilateraţiei, prin care se

măsoară laturile reţelei de

triunghiuri formată de

punctele geodezice;

 combinată;

 determinări GPS (sistem de

poziţionare globală cu

ajutorul sateliţilor).

Topografia este ştiinţa care se ocupă cu studiul instrumentelor şi metodelor

utilizate pentru efectuarea măsurătorilor pe suprafeţe relativ reduse, în vederea

întocmirii planurilor şi hărţilor topografice.

Etimologia denumirii provine din îmbinarea a două cuvinte greceşti: topos =

loc şi graphein = descriere.

Datorită suprafeţelor mici pe care se execută, măsurătorile topografice nu sunt

influenţate de forma sferică a Pământului, ceea ce permite ca acestea să se facă

mai simplu şi mai uşor decât în geodezie.

Măsurătorile de pe teren împreună cu reprezentarea lor pe plan se numesc

ridicări topografice. Rezultatul concret al unei ridicări topografice este planul

topografic sau harta topografică, pe care punctele de pe suprafaţa terestră sunt

redate prin cele trei coordonate x, y, h (z), respectiv atât în plan cât şi în spaţiu. Ca

urmare, în cadrul topografiei se disting două părţi: planimetria şi altimetria.

Pe lângă topografia propriu-zisă, cunoscută şi sub numele de topografie

generală, care se execută pe suprafaţa terestră, mai există şi o topografie subterană

sau minieră.

De asemenea, mai există o serie de denumiri legate de domeniile în care

topografia se aplică aşa cum sunt: topografia hidrologică, topografia forestieră,

topografia militară, etc.

În prezent, în numeroase limbi topografia este arondată geodeziei, cu

specificarea de inferioară pentru topografie şi superioară pentru geodezia propriuzisă.

Fig. 1.3 Exemplu de

hartă topografică

digitală cu elemente de

planimetrie şi nivelment

(cote şi curbe de nivel)

Bibliografie

1. Donisă V., Donisă I. – 1998. Dicţionar explicativ de teledetecţie şi sisteme informaţionale geografice, Ed.Junimea.

2. Dunea D. – 2004. Potenţialul produselor Autodesk în ingineria şi protecţia mediului în agricultură, Revista MaxCAD magazine nr.14.

3. Girard M.C., Girard Colette – 1999. Traitement des données de télédétection. DUNOD Ed. Paris.

4. Kevany M.J. – 1998. Digital Mapping, Cadastre and Utilities – Concepts, Issues and Recent Development PlanGraphics, Inc., Silver Spring, Maryland USA 20910.

5. Kiss A., – 1990. Topografie, Universitatea Transilvania Braşov.

6. Leu I.N. şi colab. – 2002. Topografie şi cadastru, Ed. Universul, Bucureşti.

7. Leu I.N. şi colab. – 2002. Ghid practic de măsurători topografice, Ed. Phoenix, Bucureşti.

8. Ionescu P.-1991. Topografie cu elemente de cadastru funciar şi desen tehnic, Universitatea ecologică, Bucureşti

9. Ioniţă Angela, Moise E. – 2001. Dicţionar bilingv englez-român de termeni GIS şi TIC, Editura ICI, Bucureşti (http://www.racai.ro/dic-TIC/Dictionar.htm).

10. Năstase, A., – 1983. Cartografie-Topografie, E.D.P.,

11. Rusu, A., Boş, N., Kiss, A. - 1982.Topografie-Geodezie, E.D.P.

12. Autodesk, Inc – 2001. Autodesk Land Desktop Getting Started – Manual de utilizare.

13. Autodesk, Inc – 2001. Autodesk Map 5 Getting Started – Manual de utilizare.

14. Autodesk, Inc – 2001. Autodesk Survey 3 Getting Started – Manual de utilizare.

15. Advanced Surveying Systems – Trimble, www.trimble.com

16. http://www.sli.unimelb.edu.au/planesurvey/prot/equip/equip6-3.html

17. http://www.sli.unimelb.edu.au/planesurvey/prot/topic/top14-02.html

Preview document

Topografie - Pagina 1
Topografie - Pagina 2
Topografie - Pagina 3
Topografie - Pagina 4
Topografie - Pagina 5
Topografie - Pagina 6
Topografie - Pagina 7
Topografie - Pagina 8
Topografie - Pagina 9
Topografie - Pagina 10
Topografie - Pagina 11
Topografie - Pagina 12
Topografie - Pagina 13
Topografie - Pagina 14
Topografie - Pagina 15
Topografie - Pagina 16
Topografie - Pagina 17
Topografie - Pagina 18
Topografie - Pagina 19
Topografie - Pagina 20
Topografie - Pagina 21
Topografie - Pagina 22
Topografie - Pagina 23
Topografie - Pagina 24
Topografie - Pagina 25
Topografie - Pagina 26
Topografie - Pagina 27
Topografie - Pagina 28
Topografie - Pagina 29
Topografie - Pagina 30
Topografie - Pagina 31
Topografie - Pagina 32
Topografie - Pagina 33
Topografie - Pagina 34
Topografie - Pagina 35
Topografie - Pagina 36
Topografie - Pagina 37
Topografie - Pagina 38
Topografie - Pagina 39
Topografie - Pagina 40
Topografie - Pagina 41
Topografie - Pagina 42
Topografie - Pagina 43
Topografie - Pagina 44
Topografie - Pagina 45
Topografie - Pagina 46
Topografie - Pagina 47
Topografie - Pagina 48
Topografie - Pagina 49
Topografie - Pagina 50
Topografie - Pagina 51
Topografie - Pagina 52
Topografie - Pagina 53
Topografie - Pagina 54
Topografie - Pagina 55
Topografie - Pagina 56
Topografie - Pagina 57
Topografie - Pagina 58
Topografie - Pagina 59
Topografie - Pagina 60
Topografie - Pagina 61
Topografie - Pagina 62
Topografie - Pagina 63
Topografie - Pagina 64
Topografie - Pagina 65
Topografie - Pagina 66
Topografie - Pagina 67
Topografie - Pagina 68
Topografie - Pagina 69
Topografie - Pagina 70
Topografie - Pagina 71
Topografie - Pagina 72
Topografie - Pagina 73
Topografie - Pagina 74
Topografie - Pagina 75
Topografie - Pagina 76
Topografie - Pagina 77
Topografie - Pagina 78
Topografie - Pagina 79
Topografie - Pagina 80
Topografie - Pagina 81
Topografie - Pagina 82
Topografie - Pagina 83
Topografie - Pagina 84
Topografie - Pagina 85
Topografie - Pagina 86
Topografie - Pagina 87
Topografie - Pagina 88
Topografie - Pagina 89
Topografie - Pagina 90
Topografie - Pagina 91
Topografie - Pagina 92
Topografie - Pagina 93
Topografie - Pagina 94
Topografie - Pagina 95
Topografie - Pagina 96
Topografie - Pagina 97
Topografie - Pagina 98
Topografie - Pagina 99
Topografie - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • Topografie.pdf

Alții au mai descărcat și

Obiectul Măsurătorilor Terestre

Stiinta masuratorilor terestre are ca obiect totalitatea operatiilor de teren si calcule efectuate in vederea reprezentarii pe plan sau harta...

Măsurători Electronice de Distanță

Memoriu tehnic justificativ Cap. 1. Calcule preliminare 1.1 Elemente generale În conformitate cu prevederile legale de introducere a cadastrului...

Topografie

1.1. Scopul topografiei Topografia (topos – loc; graphein – a descrie) este stiinta care se ocupa cu : - tehnica masuratorilor unei portiuni a...

Proiect Topografie

1. Scopul topografiei. Definitie Topografia este o ramura a geodeziei care se ocupa cu tehnica masuratorilor unei portiuni a scoartei Pamantului,...

Sistemul de proiecție cartografică Gauss-Kruger

Introducere Reprezentarea spatiului geografic real în aplicatiile GIS necesita descrierea lor în raport cu pozitia lor corecta pe suprafata...

Curs Antreprenoriat

TEMA 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND BUSINESS PLANUL 1. DEFINITIA SI OBIECTIVELE BUSINESS PLANULUI Business planul defineste modul de derulare a...

Finisarea confecțiilor textile

Ţelul general al tehnologiilor de finisare a confecţiilor textile îl constituie asigurarea “paşaportului de trecere” din stadiul de obiect al...

Mobila tapițată

Tema 1: Noțiuni generale privind mobila tapițată. 1.1. Introducere Mobila este unul dintre principalele obiecte necesare vietii si activitatii...

Te-ar putea interesa și

Practică topografică

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Întocmirea documentației topografice în vederea proiectării și trasării unei microhidrocentale pe R. S. , C. V.

CAPITOLUL I AMPLASAREA GEOGRAFICA SI LOCALIZAREA OBIECTIVULUI PROIECTAT 1.1 C. V. Localitatea Baru este situată în partea sudică a județului...

Necesitatea utilizării topografiei în silvicultură

1. Introducere Conform etimologiei cuvantului (din limba greaca, topos = loc si graphien = a desena, a scrie), Topografia este una din stiintele...

Proiect la Topografie

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran

Capitolul I Localizarea geografică şi economico – administrativă 1.1. Localizarea perimetrului. Perimetrul de exploatare Petrila este situat în...

Lucrări topografice la proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor industriale și civile

Cap.1 Lucrari topografice la proiectarea constructiilor industrial si civile. 1.1.1. Retele de sprijin topografice legate de proiectarea...

Proiect Topografie

1. Scopul topografiei. Definitie Topografia este o ramura a geodeziei care se ocupa cu tehnica masuratorilor unei portiuni a scoartei Pamantului,...

Istoricul Topografiei și Cartografie

§1. Noţiuni generale despre topografie şi cartografie Harta se utilizează în multe activităţi umane, fiind folosită mai ales în cercetările...

Ai nevoie de altceva?