Metodica biologiei

Curs
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Anatomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 15136
Mărime: 1.31MB (arhivat)
Publicat de: Roxelana Chirilă
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. I. PROGRAMA ANALITICĂ
 2. 17 ore = 6 ore curs + 10 ore aplicaţii + 1 oră evaluare
 3. PREZENTARE CURRICULUM:
 4. - Curs : 6 ore
 5. 1. Noţiuni introductive- rolul, locul şi importanţa experimentului în
 6. însuşirea cunoştinţelor de biologie 1 oră
 7. 2. Detalii metodologice privind desfăşurarea unui experiment .2 ore
 8. 3. Proiectarea didactică a unor lecţii cu lucrări practice 2 ore
 9. 4. Evaluarea elevilor ..1 oră
 10. - Aplicaţii : ..10 ore
 11. 1 Proiectarea unei lecţii de laborator 3 ore
 12. 2 Proiectarea unei lecţii cu experimente integrate 2 ore
 13. 3 Organizarea laboratorului şi efectuarea experimentelor
 14. din lecţiile proiectate 5 ore
 15. - Evaluare :1 oră
 16. 1. Completarea unor chestionare pre-curs
 17. 2. Evaluarea proiectelor şi activităţilor practice desfăşurate
 18. 3. Completarea unor chestionare post-curs

Extras din curs

II. JUSTIFICAREA OFERTEI

Lucrările practice în lecţiile de biologie sunt nu numai de un folos imediat şi direct, pentru o mai justă înţelegere a materiei predate, ci şi de o mare utilitate, pentru dezvoltarea dragostei şi interesului elevilor pentru studierea naturii.

Cursul se adresează profesorilor de biologie care doresc să acorde lucrărilor practice locul care li se cuvine în predarea –învăţarea disciplinelor biologice.

Necesare şi deosebit de eficiente, lucrările practice pot fi folosite cu succes în descoperirea cunoştinţelor biologice şi în formarea deprinderilor, în fixarea şi aprofundarea acestora precum şi în evaluarea şi controlul însuşirii lor.

Menţinerea standardului profesional al fiecărui cadru didactic presupune acumulări permanente, preocuparea continuă de acomodare la tot ce apare nou în domeniul specialităţii şi perfecţionarea continuă a demersului didactic în concordanţă cu ultimele inovaţii din domeniul ştiinţelor educaţiei.

Alături de profesori, laboranţii pot înţelege cerinţele mai vechi şi pe cele noi ,care se impun pentru pregătirea şi sprijinirea desfăşurării optime a lucrărilor de laborator.

III. REZUMAT

Cursul cuprinde o fundamentare teoretică a rolului, locului şi importanţei experimentului în predarea biologiei. În cadrul cursului sunt prezentate aspecte metodice ale utilizării experimentului în lecţie, exemple de proiectare didactică a unor lecţii bazate pe experimente, la liceu şi gimnaziu. Sunt abordate şi modalităţi de evaluare complementare, alternative, care pot valorifica valenţele formative ale experimentului. Aplicaţiiile practice încep cu proiectarea didactică a două tipuri de lecţii- lecţia de dezvoltare de competenţe (cu subvarianta lecţie de laborator) şi lecţia de elaborare şi însuşirea a cunoştinţelor, varianta bazată pe învăţarea prin experiment. După proiectarea lecţiilor centrat pe competenţe la liceu şi urmărind atingerea obiectivelor operaţionale la gimnaziu, este programată efectuarea unor experimente. Pentru evaluare se ia în calcul folosirea a două chestionare: pre-curs şi post-curs. Proiectele de lecţie întocmite pe grupe de câte 2 cursanţi vor fi , de asemenea, subiecte ale evaluării.

IV. OBIECTIVE

1. Însuşirea metodicii realizării unei lucrări practice, şi dezvoltarea deprinderilor practice ale cadrelor didactice şi laboranţilor prin lucrările de laborator ce se vor desfăşura în cadrul cursului.

2. Proiectarea didactică centrată pe obiective/competenţe

3. Stabilirea unor criterii de evaluare a elevilor în cadrul lucrărilor practice

4. Crearea şi menţinerea unui climat de respect între participanţii la actul instructiv- educativ;

5. Asigurarea unei aplicabilităţi imediate şi specifice a conţinuturilor;

6. Actualizarea, prelucrarea, esenţializarea, reprezentarea conţinuturilor;

7. Comunicarea fluentă, coerentă şi flexibilă;

8. Promovarea învăţării participative, anticipative, creatoare;

9. Evidenţierea valenţelor formative şi educaţionale ale conţinuturilor;

10. Dezvoltarea capacităţii empatice;

V. SUPORTUL DE CURS

1. Noţiuni introductive- rolul, locul şi importanţa experimentului în însuşirea cunoştinţelor de biologie.

2. Detalii metodologice referitoare la modul de desfăşurare al unui experiment

3. Întocmirea de proiecte didactice ale unor lecţii cu lucrări practice

4. Evaluarea elevilor

5. Tipuri de lucrări practice(aplicaţii) 1 oră

1 oră

2 ore

2 ore

10 ore

1 oră

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE- ROLUL, LOCUL ŞI IMPORTANŢA EXPERIMENTULUI ÎN ÎNSUŞIREA CUNOŞTINŢELOR DE BIOLOGIE.

-Biologia este cea mai fascinantă dintre ştiinţele care se predau în şcoală. Viaţa, este subiectul care se studiază cu interes şi plăcere începând cu cei mai tineri discipoli şi continuând în toată ierarhia vârstelor. Pentru individ limitată, pentru lume infinită, viaţa ca subiect de studiu în biologie se detaşează de austeritatea şi relativa răceală a obiectului de studiu al celorlalte ştiinţe ale naturii .

- Lucrările practice se pot efectua cu aparatura şi instrumentarul existente în şcoli, materialele consumabile putând fi procurate din natură şi din comerţ.

- Programele şcolare prevăd obiectivele şi competenţele care pot fi realizate cu ajutorul lucrărilor practice, al căror rol şi loc în desfăşurarea procesului didactic îl stabileşte fiecare cadru didactic în concordanţă cu cerinţele programei.

- Efortul depus pentru pregătirea lucrărilor practice este laborios, dar rezultatele obţinute de elevi şi participarea lor activă şi afectivă răsplătesc orice efort.

- Mediul de lucru, atmosfera fizică şi comunicarea adecvată cu elevii în cadrul lecţiilor în care sunt prevăzute lucrări practice, contribuie la creşterea interesului elevilor pentru obiectul biologie. Tratarea individuală a elevilor, dirijarea discretă a activităţilor, crearea unor situaţii problemă, stimularea gândirii elevilor pentru a formula ipoteze, rezolvarea prin descoperire cu ajutorul unor lucrări practice a problemei, sunt modalităţi de activitate didactică eficiente care permit o formare complexă şi o evaluare mai bună a elevilor.

2. DETALII METODOLOGICE

Lucrările practice la biologie prezintă particularităţi metodice în funcţie de obiectul didactic principal urmărit, de modalităţile de organizare şi în funcţie de activitatea care predomină.

De exemplu, experimentul cu scop de investigare sau cercetare este desfăşurat în cadrul unei lecţii de descoperire şi cuprinde următoarele etape principale:

1. Stimularea interesului pentru efectuarea experimentului(crearea unei motivaţii)

2. punerea unei probleme

3. emiterea unor ipoteze

4. stabilirea modalităţilor de verificare a ipotezelor(etapa desfăşurării experimentului)

5. prelucrarea datelor obţinute

6. verificarea rezultatelor

7. stabilirea concluziilor

În cazul lecţiilor de recapitulare şi atunci când experimentul este utilizat în etapa de fixare sau evaluare din cadrul unei lecţii, se poate folosi fişa de lucru care cuprinde probleme şi sarcini de lucru pentru elevi.

Sub aspectul modalităţilor de organizare a experimentului, de cele mai multe ori, acesta se poate desfăşura sub formă de activitate independentă individuală , de activitate organizată pe grupe cu sarcini comune sau pe grupe cu sarcini diferenţiate.

Desfăşurarea experimentului ca activitate independentă individuală necesită material natural, substanţe, materiale şi aparatură necesare efectuării experimentului, elevii lucrând în ritmul lor propriu, cu ajutorul fişei de lucru(exemplu- o lucrare practică de microscopie).

Desfăşurarea experimentului pe grupe cu sarcini comune sau pe grupe cu sarcini diferenţiate necesită împărţirea clasei în grupe de 3 elevi. Grupele este bine să fie eterogene- formate din elevi mai bine sau mai slab pregătiţi, elevi mai interesaţi sau mai puţin interesaţi în studiul biologiei; în cadrul acestor echipe elevii lucrează pe rând şi colaborează în găsirea soluţiilor şi realizarea sarcinilor înscrise în fişă, în stabilirea concluziilor.

În toate lucrările practice, de mare importanţă este să fie stabilite modalităţi de comunicare între membrii grupelor de elevi , între grupele de elevi şi profesor pentru a preveni dezordinea.

Intervenţiile profesorului în activitatea unei grupe se vor face în caz de necesitate sau la cererea elevilor şi nu pentru rezolvarea sarcinilor , ci pentru a depăşi eventualele blocaje. Comunicarea cu elevii se cere să fie tonică, dominată de calm şi stăpânire de sine, chiar dacă elevii merg la o anumită grupă pe un drum greşit. Învăţarea prin încercare şi eroare poate fi temeinică şi creează o mobilizare mai bună a elevilor, o depăşire a tracului, creşterea capacităţii de decizie şi a curajului în rezolvarea sarcinilor.

Preview document

Metodica biologiei - Pagina 1
Metodica biologiei - Pagina 2
Metodica biologiei - Pagina 3
Metodica biologiei - Pagina 4
Metodica biologiei - Pagina 5
Metodica biologiei - Pagina 6
Metodica biologiei - Pagina 7
Metodica biologiei - Pagina 8
Metodica biologiei - Pagina 9
Metodica biologiei - Pagina 10
Metodica biologiei - Pagina 11
Metodica biologiei - Pagina 12
Metodica biologiei - Pagina 13
Metodica biologiei - Pagina 14
Metodica biologiei - Pagina 15
Metodica biologiei - Pagina 16
Metodica biologiei - Pagina 17
Metodica biologiei - Pagina 18
Metodica biologiei - Pagina 19
Metodica biologiei - Pagina 20
Metodica biologiei - Pagina 21
Metodica biologiei - Pagina 22
Metodica biologiei - Pagina 23
Metodica biologiei - Pagina 24
Metodica biologiei - Pagina 25
Metodica biologiei - Pagina 26
Metodica biologiei - Pagina 27
Metodica biologiei - Pagina 28
Metodica biologiei - Pagina 29
Metodica biologiei - Pagina 30
Metodica biologiei - Pagina 31
Metodica biologiei - Pagina 32
Metodica biologiei - Pagina 33
Metodica biologiei - Pagina 34
Metodica biologiei - Pagina 35
Metodica biologiei - Pagina 36
Metodica biologiei - Pagina 37
Metodica biologiei - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Metodica Biologiei.doc

Alții au mai descărcat și

Anatomia și Fiziologia Omului

Celula I.1. Celula Definitie Celula este unitatea principala structurala, functionala si genetica a organismelor vii. La baza alcatuirii...

Elemente de educație sexuală - pubertatea

La 8-12 ani la fete si la 10-14 ani la baieti debuteaza pubertatea. PUBERTATEA este acea etapa a vietii in care organismul creste rapid si se...

Sistemul Osos

S1 1. Sistemul osos Oasele sînt piese dure, solide, care, articulate între ele, formează sistemul osos (scheletul); ele reprezintă partea pasivă...

Sistemul Muscular

S6 6. Sistemul muscular 6.1 Generalitaţi Muşchii sunt organe contractile care prin scurtare produc mişcare. Amplitu¬dinea mişcării este în...

Sângele și limfa

I. Sangele este format 1.– plasma 2.– elemente figurate a) – hematile sau globulele rosi care mai poarta numele de eritrocite b) – globule...

Embriologie

ETAPELE DEZVOLTĂRII ORGANISMULUI UMAN Dezvoltarea organismului uman cuprinde următoarele etape şi perioade: Etapa prenatală (antepartum) cu...

Niveluri de organizare anatomică și fiziologică

Anatomia este disciplina care se ocupa cu descrierea corpului uman. Corpul uman este un intreg functional, armonios, compus din mai multe aparate...

Căile Sensibilității Exteroceptive

Există 3 tipuri de fibre nervoase: 1) Fibre mielinice A - sunt de 2 feluri: a) aferente – sunt de 3 feluri ( după sensibilitate ) : - care...

Te-ar putea interesa și

Studiul Efectelor de Contaminare a Alimentelor cu Micotoxine

Justificarea alegerii temei de cercetare Micotoxinele prezente în mod natural în diverse produse alimentare constituie o problemă serioasă de...

Influența condițiilor de întreținere asupra performanțelor de producție ale porcilor

Creșterea porcinelor, reprezintă atât la nivel mondial cât și la nivel național, una dintre ramurile cele mai importante ale economiei. Astfel,...

Vitamine liposolubile în produse alimentare de origine vegetală

1. INTRODUCERE Vitaminele sunt substanţe organice cu rol funcţional însemnat, care se găsesc în cantitate mică în alimente şi sunt indispensabile...

Combaterea biologică a dăunătorilor din plantațiile viticole

INTRODUCERE Vita de vie este o planta de cultura cu cea mai veche istorie, este cea mai studiata si cea mai bogat documentata. Ca urmare a...

Studiul longevității productive și reproductive, la o populație de taurine Holstein, exploatată în condițiile Asociația Internațional Christian Aid Ministries, Suceava

INTRODUCERE Taurinele sunt cele mai mari animale de fermă de pe glob şi au rol decisiv ca sursă de alimente, asigurând totodată creşterea şi...

Metode noi de tratare a deșeurilor

I.1 Metode alternative Abstract: Diversele metode utilizate în mod frecvent pentru tratarea deşeurilor periculoase provenite din activităţile...

Studiul caracteristicilor fizico-structurale și biochimice asupra frunzelor roșii de viță de vie ale unor soiuri din specia Vitis Vinifera L

PARTEA 1 INTRODUCERE Vița de vie face parte din familia Vitaceae, familie ce cuprinde un număr mare de soiuri și taxoni, răspândiți pe un areal...

Înființarea unei ferme de vaci de lapte

INTRODUCERE Creșterea bovinelor reprezintă o ramură importantă a agriculturii, acestea asigură un însemnat procent din hrana consumatorilor....

Ai nevoie de altceva?