Instrumente și modalități de plată în afacerile internaționale

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Antreprenoriat
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2916
Mărime: 535.58KB (arhivat)
Publicat de: Mădălina M.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Instrumente de plată și credit

Instrumentele de plată și de credit reprezintă înscrisuri care au un conținut și o formă consacrată pe bază de norme juridice interne și internaționale care conferă deținătorului anumite drepturi de întindere și responsabilitate.

Din categoria instrumentelor de plată și credit fac parte: cambia, biletul la ordin și cecul.

Ele se folosesc atât în plățile interne cât și în cele internaționale.

Acestea dobândesc caracteristica de instrumente de plată și credit internaționale, atunci când sunt libelate într-o valută liber convertibilă și când sunt guvernate de o legislație general acceptată și pusă în practică.

- Cambia

Cambia este un titlu de credit, sub semnătură privată, care pune în legătură în procesul creării sale trei persoane: trăgătorul, trasul și beneficiarul. Titlul este creat de trăgător în calitate de creditor care dă ordin debitorului său, numit tras, să plătească o sumă fixată la o dată determinată în timp, fie unui beneficiar, fie la ordinul acestuia din urmă.

Participanții la o relație cambială

- Trăgătorul care se identifică întotdeauna cu exportatorul de mărfuri sau prestatorul de servicii sau cu vânzătorul. Acesta se poate găsi, în același timp, în poziția de importator, beneficiarul unor prestări de servicii față de o terță firmă.

- Trasul este persoana căreia îi este adresată dispoziția necondiționată de plată și care se găsește în poziția de importator, beneficiarul unor servicii.

- Beneficiarul este persoana în favoarea căreia trebuie făcută plata și care poate fi desemnat “nominativ” sau “la ordin”:

- În cazul în care mărfurile sau serviciile au fost realizate pe cheltuiala exportatorului, beneficiarul de drept va fi trăgătorul (în cazul cambiei la ordin propriu);

- În cazul în care mărfurile sau serviciile au fost realizate din surse bănești atrase, de regulă, de la o bancă, atunci beneficiarul cambiei va fi aceasta, pentru rambursarea sumei avansate (cambia trasă în contul altuia).

- În cazul în care trăgătorul este debitor față de un terț, el poate trage o cambie la ordinul acestuia.

Emiterea și forma cambiei

A trage o cambie înseamnă a completa un formular tipizat, care trebuie să îndeplinească condiții de formă și conținut.

- Denumirea de cambie trebuie să figureze în textul ordinului de a plăti, dat prin intermediul cambiei, utilizând formula consacrată “plătiți în schimbul acestei cambii”. Lipsa denumirii de cambie atrage nulitatea titlului.

- Din redactarea textului cambiei trebuie să reiasă obligațiile părților și natura juridică strictă a raporturilor dintre acestea.

- Indicarea numelui trasului este obligatorie.

- Cambiile vor purta mențiuni clare privind ziua, luna și anul emiterii.

- Locul emiterii trebuie să figureze alături de data emiterii titlului.

- Semnătura trăgătorului trebuie să fie autografă, manuscrisă și redactată cu pixul sau cu cerneală neagră sau albastră la sfârșitul textului cambiei.

- Suma de plată va putea fi trecută în orice parte de pe față cambiei, în cadrul textului acesteia, dar nu în diagonală sau sub semnătura trăgătorului.

- Clauza domicilierii poate fi inserată în titlu fie de către trăgător, cu ocazia emiterii titlului, fie de către tras, cu ocazia acceptării cambiei, pentru ca plata să nu fie cerută la domiciliul său.

- Scadența, adică termenul de plată.

- Acceptarea este formalitatea prin care trasul își ia angajamentul să plătească cambia la scadență, operațiunea constând în semnarea cambiei de către tras, de obicei unde apare mențiunea “acceptat”.

- Avalul este formalitatea prin care plata unei cambii poate fi garantată pentru întreaga sumă sau numai pentru o parte din ea, de către un terț sau chiar de către un semnatar al cambiei. Avalul trebuie să arate pentru cine este dat. În lipsa acestei arătări, se socotește dat pentru trăgător.

Preview document

Instrumente și modalități de plată în afacerile internaționale - Pagina 1
Instrumente și modalități de plată în afacerile internaționale - Pagina 2
Instrumente și modalități de plată în afacerile internaționale - Pagina 3
Instrumente și modalități de plată în afacerile internaționale - Pagina 4
Instrumente și modalități de plată în afacerile internaționale - Pagina 5
Instrumente și modalități de plată în afacerile internaționale - Pagina 6
Instrumente și modalități de plată în afacerile internaționale - Pagina 7
Instrumente și modalități de plată în afacerile internaționale - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Instrumente si modalitati de plata in afacerile internationale.pdf

Alții au mai descărcat și

Plan de afaceri

1. Domeniul de afaceri Repararea echipamentelor de comunicatii 2. Tipul activitatii principale si codul CAEN Cod CAEN 9512 - Repararea...

Cazul externalizării serviciilor IT outsourcing și BP outsourcing

Noţiunea de externalizare vine din terminologia americană outside resourcing, cu sensul de a procura din exterior. Termenul în limbajul economic...

Finanțarea activității antreprenoriale

Subiecte discutate Cheltuielile de inițierea a afacerii Sursele de finanțarea a unei afaceri Creditul bancar - procedura de obținere și...

Activitatea de evaluare a întrprinderii

Principalele obiective ale unității de învățare nr.1 sunt: - Activitatea evaluării și necesitatea acesteia; - Factorii care influențează...

Antreprenor de succes - Levi Strauss

Date generale (scurta biografie) Levi Strauss (26 februarie 1829 - 26 septembrie 1902) a fost un om de afaceri american de origine germana care a...

Managementul proiectelor

Tema1: Conceptul de proiect și management al proiectelor 1. Noțiunea de proiect și trăsăturile proiectului Organizațiile economice realizează...

Manager vs leader

Diferitele abordări pot fi definite felul următor: CE TREBUIE SĂ FII - abordarea calităților CE TREBUIE SĂ ȘTII - abordarea situațională CE...

Business Intelligence as a key to management of an enterprise

Cunoașterea ca un bun al unei întreprinderi Economia contemporană nu se mai bazează pe resurse naturale, ele fiind înlocuite de cele intelectuale....

Te-ar putea interesa și

Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale

CAPITOLUL I CADRUL JURIDIC AL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE DE PLÃŢI 1.1. Uzanţele internaţionale Ataşate schimburilor comerciale internaţionale,...

Modalități de plată internaționale

MODALITATI DE PLATA INTERNATIONALE 1. Rolul platilor internationale in comertul cu bunuri sau servicii. Unul dintre cele mai importante momente...

Riscul Comercial

Riscul este o categorie sociala, economica, politica sau naturala a carei origine se afla în incertitudinea care poate sau nu sa genereze o paguba...

Instrumente de Plată Internaționale

INTRODUCERE Sistemul de plãţi şi compensãri reprezintã o componentã importantã a sistemului monetar şi prin acesta a infrastructurii financiare a...

Cambia

Plata prin utilizarea cambiei şi biletului la ordin se numără printre cele mai vechi tehnici de plată, oferind un grad de securitate ridicat...

Caracteristica Generală a Modalităților de Plată Utilizate în Sistemul Bancar al Republicii Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Caracteristica generală a modalităţilor de plată utilizate în sistemul bancar al Republicii Moldova...

Rolul băncilor în decontările internaționale

1.1. Scurt istoric al Băncii Comerciale Române. Fondată la 1 decembrie 1990, în cadrul procesului de restructurare pe două niveluri a sistemului...

Instrumente și mijloace utilizate în plățile internaționale

Instrumente, mijloace si tehnici de plata utilizate in tranzactiile internationale Unul dintre cele mai importante momente in desfasurarea...

Ai nevoie de altceva?