Exploatare fond piscicol

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Artă
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 18597
Mărime: 599.30KB (arhivat)
Publicat de: Sandu Alexe
Puncte necesare: 0

Extras din curs

PRODUCTIA MONDIALA DE PESTE

Producţia mondială de peşte se caracterizează printr-o creştere continuă, atât ca urmare a sporirii populaţiei umane cât şi a ridicării nivelului de trai.

După datele F.A.O., pentru asigurarea unei alimentaţii umane normale, trebuie să se ajungă la un consum anual mediu de cca. 16 kg de peşte pe locuitor. În multe ţări, carnea de peşte reprezintă peste 20% din consumul total de carne.

Până în anul 1970, sporirea producţiei de peşte, mai ales oceanic, a înregistrat creşteri relativ constante, dar în ultimele decenii aceasta a fost vertiginoasă.

În anul 1975, producţia mondială de peşte a fost de cca. 98 mil. tone, din care cca. 10 mil. tone pescuite din apele interioare.

La sfârşitul anului 1985, producţia mondială de peşte a fost de 120 mil. tone, din care 20 mil. tone din apele interioare. La nivelul anului 2015 se estimează o producţie de cca. 140 mil. tone peşte.

Oceanul Pacific deţinea primul loc, cu cca. 50 mil. tone, urmat de Oceanul Atlantic cu cca. 35 mil. tone. Conform ultimelor statistici, dintre continente, primul loc îl ocupă Asia, cu cca. 32 mil. tone, urmat de America de Sud, cu cca. 24 mil. tone, Europa (fără C.S.I.) cu cca. 20 mil. tone.

Dintre Ţări, cele mai mari producţii de peşte oceanic pescuit se înregistrau în Peru, cca. 12 mil. tone, în Japonia, cca. 11 mil. tone, ţările fostei U.R.S.S. cu peste 10 mil. tone şi China, cu peste 7 mil. tone.

După aprecierile oceanografilor şi a hidrobiologilor, prin pescuitul oceanic se pot asigura cca. 500 mil. tone, deci cu mult peste prevederile antemenţionate. De reţinut că, suprafaţa bazinelor piscicole (cu apă dulce) de pe întreg globul pământesc se apreciază la cca. 500 mil. ha., din care s-ar putea obţine anual cca. 70 mil. tone peşte.

Producţiile de peşte oceanic sunt corelate cu poziţia ţărilor riverane faţă de epicentrele complexelor de pescuit din apropriere, alături de de tehnologia de pescuit, precum şi de dotarea cu nave specializate.

Complexele de pescuit oceanic

Cu privire la pescuitul oceanic, în prezent se acceptă zonarea în 9 complexe, localizate, în general, la confluenŢa curenţilor maritimi reci cu cei calzi, cu predominanţa celor calzi. Aceste condiţii de mediu asigură dezvoltarea planctonului şi a altor organisme acvatice (inclusiv a unor specii de peşti ce constituie hrana peştilor răpitori, cu carne foarte valoroasă).

Principalele complexe de pescuit oceanic şi speciile predominante sunt următoarele:

! 1. Complexul Marea Neagră-Marea de Azov, de dimensiuni mai reduse şi asigurând condiţii specifice pentru scrumbia albastră, hamsii şi sturioni. De menţionat că, în Marea neagră, în ultimul timp, scrumbia albastră se pescuieşte din ce în ce mai rar.

! 2. Complexul Marea Caspică-Marea Aral, asigură condiţii pentru scrumbia albastră şi sturioni, care sunt speciile predominante.

! 3. Complexul Chino-japonez, este specific pentru scrumbia albastră, ton, peşte spadă, etc. Acest complex se află în jurul insulei Sahalin, la confluenţa curentului cald Kuro-Shivo cu cel rece Ayo-Shivo.

! 4. Complexul Tropical-oceanic, pentru ton, peşte spadă, rechini, pisica de mare, peşti zburători, sardele, etc. Complexul are o zonă largă de localizare format din mările care scaldă ţărmurile sudice ale Chinei, Indoneziei sau chiar ale Filipinelor, unde confluează curentul cald al Ecuatorului de nord şi cel rece al Australiei de est (în Oceanul Indian, între tropicele Racului şi Capricornului).

! 5. Complexul Sud boreal-Pacific, pentru ton, scrumbie albastră, hamsii, sardele, etc. Acest complex este unul dintre cele mai mari, localizat pe coasta vestică a Americii de Sud (ţărmul Perului), la confluenţa curentului cald al Ecuatorului de sud cu cel rece al Perului.

! 6. Complexul Sud boreal-Atlantic, pentru ton, scrumbie albastră, hamsii, sardele, stavrizi, pisica de mare, etc. Complexul este localizat în sudul şi vestul Africii de sud, la confluenţa curenţilor calzi ai Ecuatorului de sud şi Braziliei cu cel rece al Benguelei.

! 7. Complexul Nord boreal-Pacific, pentru somn de pacific, scrumbie albastră, heringi, sardele, etc.

! 8. Complexul Nord boreal-Atlantic, pentru cod, somn de atlantic, anghila, scrumbia albastră, heringi, calcan, etc. Acest complex oferă specii de peşti de calitate foarte bună, fiind deosebit de important pentru europeni, aflându-se la confluenţa curentului cald al Golfului (Gulf-Stream) cu cel rece al Labradorului, în jurul insulei Terra Nova. Pescuirea de heringi este menţionată, pe aceste locuri, încă din secolul al XI-lea.

! 9. Complexul Arctic, pentru cod, somn de atlantic, heringi, rechini, etc. Acest complex a fost şi este foarte important pentru europeni, fiind localiozat în zona Scandinaviei, la confluenţa curentului cald al Atlanticului de nord (şi ramurei sale Spitzbergen) cu cel rece al Groenlandei.

Din această sumară prezentare a zonelor de pescuit oceanic se constată că scrumbia albastră este prezentă în mai toate complexele, mai puţin în cel Tropical-oceanic. Heringii şi uneori codul sunt prezenţi în complexele din zonele nordice.

Dintre aceste complexe, producţiile piscicole cele mai mari se pescuiesc din Complexul Sud boreal-Pacific, însă speciile de calitate sunt localizate cu precădere în cele nordice sau adiacent nordice.

În aceste zone se impune un pescuit raţional, sau chiar de reducere a acestuia pentru unele specii, cum ar fi: scrumbiile, heringii, sardelele, macrourile, etc, concomitent cu depistarea altor zone, aşa încât producţia totală să crească, în concordanţă cu creşterea nivelului de trai.

Trebuie menţionat că aceste complexe nu au o localizare strictă, ele extinzându-se în zonele invecinate; în unele sitiaţii pescuitul intensiv a contribuit la deplasarea lor. Astfel, în Evul Mediu, codul se pescuia în cantităţi mari din mările Europei de vest, însă în prezent acesta s-a deplasat în jurul insulei Terra Nova, unde a găsit hrană mai din abundenţă şi o concurenţă ceva mai redusă din partea vaselor de pescuit.

PISCICULTURA ÎN TARA NOASTRA

În decursul istoriei, în ţara noastră s-au parcurs aproximativ aceleaşi etape, predominând mai întâi pescuitul din fluviul Dunărea, din Delta Dunării, precum şi din râurile mai mari, iar apoi s-a trecut la creşterea primitivă în iezăre, urmând ca din secolul al XIX-lea să se treacă la amenajarea sistematică a unor bazine piscicole.

Bazele ştiinţifice ale pisciculturi in ţara noastră au fost puse iniţial de către Gr. ANTIPA, apoi de N. BACESCU, C. ANTONESCU, I. BORCEA, iar dintre contemporani cităm pe Th. BUSNITA, I. POJOGA, V. VOICAN şi alţii.

Gr. ANTIPA afirma la timpul său că: "România este una dintre ţările cele mai bogate în ape dulci din Europa; prezintă o mare varietate de de condiţii fizice, iar pescăriile noastre au ajuns astăzi să fie cunoscute în toată lumea, ca unele dintre cele mai mari pescări de apă dulce din Europa".

Primele gospodării piscicole sistematice, datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de al XX-lea.

La 10 octombrie 1896 s-a promulgat prima "Lege a pescuitului", iar în 1907 s-a înfiinţat un Serviciu hidrologic, în scopul studierii Deltei Dunării şi a ţărmului românesc al Mării Negre.

În anul 1926 s-a înfiinţat Staţiunea de cercetări hidrobiologice de la Tulcea, iar în 1932 a fost organizat Institutul biooceanografic din Constanţa, ambele funcţionând până în prezent.

În perioada 1944-1948 s-a făcut arondarea gospodăriilor din Cefa, Inad, Banloc, Nucet şi Făgăraş într-o instituţie de profil, cu posibilităţi îmbunătăţite de creştere şi exploatare.

Condiţiile noi create au permis înregistrarea unui salt calitativ, marcat prin trecerea la o piscicultură intensivă, caracterizată prin organizarea de întreprinderi noi, modernizarea celor vechi, introducerea de tehnologii moderne de alimentaţie şi reproducere artificială, alături de importul de noi specii şi de rase mai productive, etc.

Preview document

Exploatare fond piscicol - Pagina 1
Exploatare fond piscicol - Pagina 2
Exploatare fond piscicol - Pagina 3
Exploatare fond piscicol - Pagina 4
Exploatare fond piscicol - Pagina 5
Exploatare fond piscicol - Pagina 6
Exploatare fond piscicol - Pagina 7
Exploatare fond piscicol - Pagina 8
Exploatare fond piscicol - Pagina 9
Exploatare fond piscicol - Pagina 10
Exploatare fond piscicol - Pagina 11
Exploatare fond piscicol - Pagina 12
Exploatare fond piscicol - Pagina 13
Exploatare fond piscicol - Pagina 14
Exploatare fond piscicol - Pagina 15
Exploatare fond piscicol - Pagina 16
Exploatare fond piscicol - Pagina 17
Exploatare fond piscicol - Pagina 18
Exploatare fond piscicol - Pagina 19
Exploatare fond piscicol - Pagina 20
Exploatare fond piscicol - Pagina 21
Exploatare fond piscicol - Pagina 22
Exploatare fond piscicol - Pagina 23
Exploatare fond piscicol - Pagina 24
Exploatare fond piscicol - Pagina 25
Exploatare fond piscicol - Pagina 26
Exploatare fond piscicol - Pagina 27
Exploatare fond piscicol - Pagina 28
Exploatare fond piscicol - Pagina 29
Exploatare fond piscicol - Pagina 30
Exploatare fond piscicol - Pagina 31
Exploatare fond piscicol - Pagina 32
Exploatare fond piscicol - Pagina 33
Exploatare fond piscicol - Pagina 34
Exploatare fond piscicol - Pagina 35
Exploatare fond piscicol - Pagina 36
Exploatare fond piscicol - Pagina 37
Exploatare fond piscicol - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Exploatare fond piscicol.pdf

Alții au mai descărcat și

Poarta tradițională romanescă - funcție, simboluri

Cât de importante sunt în concepţia tradiţională a românilor intrările în casă, în gospodărie, în locurile de cult, se vede din toate semnele cu...

Horoscul și semnificații sociale

În vederea obținerii datelor necesare cercetării prezente am utilizat ancheta sociologică pe bază de interviu semistructurat și analiza...

Simularea procesului de obținere a hârtiei

1. Studiul noțiunilor teoretice privind procesul fabricării hârtiei Hârtia este un material plan și subțire, având ca element esențial suprafața...

Graffiti

Graffiti este un tip de însemnare facut în mod deliberat de oameni pe suprafete atât publice cât si private. Poate aparea ca arta, desene sau...

Monolog - La Telefon

Este un monolog vorbit in intregime la telefon. Intră în scenă şi găseşte un telefon mobil pe jos. Îl ridică, îl cercetează, se uită în jur. Îl...

Scrierile Vechi din România și Moldova

DOCUMENTE PĂSTRATE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 1. Scrisoarea lui Neacşu din Cîmpulung, adresată judelui Hanăş Bengner al Braşovului, în 1521. Scrisoarea a...

Stilurile contemporane în artă

Manierism (ital.: maniera = stil, manieră), termen care caracterizează stilul artistic între apogeul Renaşterii şi începuturile stilului baroc şi...

Stilurile moderne în artă

Modernismul este o mişcare culturală, artistică şi ideatică care include artele vizuale, arhitectura, muzica şi literatura progresivă care s-a...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unei unități ciprinicole sistematice cu ciclul de exploatare de 3 ani

I. Studiu de fundamentare Creşterea peştelui a apărut ca o necesitate firească pentru societatea umană aflată în expansiune numerică şi...

Protecția Administrarea și Gospodărirea Apelor din România

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supraviețui...

Limitările dreptului de proprietate

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Protecția Juridică a Apei

Introducere Apa, lichid transparent şi incolor, este unul dintre elementele componente ale mediului natural, o sursă naturală indispensabilă...

Activitatea Unita Turism Holding

Turismul, forma de activitate umana destinata în principal odihnei si cunoasterii s-a impus în viata înca din cele mai vechi timpuri patrunzând cu...

Protecția și conservarea fondului piscicol

Protecţia fondului piscicol se realizează prin prohibiţia anuală a pescuitului, prin interdicţia acţiunilor care pot constitui contravenţii şi...

Protecția și conservarea fondului piscicol în Rezervația Biosferei Delta Dunării

Pisicicultura, ca domeniu de activitate umana, asa cum dovedesc numeroasele vestigii arheologice si nenumaratele marturii documentare, a fost...

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Ai nevoie de altceva?