Inginerie Software

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 8 fișiere: pdf
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 11070
Mărime: 2.40MB (arhivat)
Publicat de: Eliza-Olivia Dragu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ostafi Florin
Cursuri Facultatea de Automatica si Calculatoare,Iasi

Extras din curs

Laborator 1

UML – Unified Modeling Language

Diagrama cazurilor de utilizare (Use Case Diagram)

Introducere

UML este un limbaj de modelare bazat pe notaţii grafice folosit pentru a specifica, vizualiza,

construi şi documenta componentele unui program. UML este un limbaj cu ajutorul căruia se pot

construi (descrie) modele. Un model surprinde un anumit aspect al unui program şi acelaşi model

poate fi descris la diferite nivele de abstractizare. Fiecărui model îi corespunde o diagramă. Tipurile

de diagrame existente în UML sunt:

- Diagrama cazurilor de utilizare (Use Case Diagram)

- Diagrama de clase (Class Diagram)

- Diagrame care descriu comportamentul:

- Diagrame de interacţiuni (Interactions Diagrams)

- Diagrama de secvenţă (Sequence Diagram)

- Diagrama de colaborare (Collaboration Diagram)

- Diagrama de stări (State chart Diagram)

- Diagrama de activităţi (Activity Diagram)

- Diagrame de implementare:

- Diagrama de componente (Component Diagram)

- Diagrama de plasare (Deployment Diagram)

Fiecărei din cele trei mari faze din dezvoltarea un proiect software îi corespunde una sau mai

multe diagrame UML şi anume:

- pentru faza de analiza se utilizează diagrama cazurilor de utilizare şi diagrama de

activităţi;

- în faza de analiză se folosesc: diagrama de clase pentru precizarea structurii sistemului şi

diagramele de stări şi interacţiune pentru descrierea comportamentului acestuia;

- în faza de implementare se utilizează diagramele de implementare.

Diagrama cazurilor de utilizare (Use Case Diagram)

Nici un program nu este izolat, el interacţionând cu oameni sau cu alte sisteme pentru

îndeplinirea unui scop.

O diagramă use case este una din diagramele folosite în UML pentru a modela aspectele

dinamice ale unui program alături de diagrama de activităţi, diagrama de stări, diagrama de secvenţă

şi diagrama de colaborare.

Elementele componente ale unei diagrame use case sunt:

- use case-uri;

- actori;

- relaţiile care se stabilesc între use case-uri, între actori şi între use case-uri şi actori.

Use case-uri

Un use case (caz de utilizare) reprezintă cerinţe ale utilizatorilor. Este o descriere a unei

mulţimi de secvenţe de acţiuni (incluzând variante) pe care un program le execută atunci când

interacţionează cu entităţile din afara lui (actori) şi care conduc la obţinerea unui rezultat observabil

şi de folos actorului. Un use case descrie ce face un program sau subprogram, dar nu precizează

nimic despre cum este realizată (implementată) o anumită funcţionalitate.

Fiecare use case are un nume prin care se deosebeşte de celelalte use case-uri. Acesta poate fi

un şir arbitrar de caractere, însă de regulă numele sunt scurte fraze verbale care denumesc un

comportament ce există în vocabularul sistemului ce trebuie modelat.

Figura 1 prezintă notaţia grafică pentru use case.

Figura 1: Notaţia grafică pentru use case

Comportamentul unui use case poate fi specificat descriind un flux de evenimente într-un

text suficient de clar ca să poată fi înţeles de cineva din exterior (de exemplu utilizatorul). Acest flux

de evenimente trebuie să includă cum începe şi se termină use case-ul atunci când acesta

interacţionează cu actori, ce obiecte sunt interschimbate, precum şi fluxuri alternative ale acestui

comportament. Aceste fluxuri de evenimente reprezintă scenarii posibile de utilizare a sistemului.

Identificarea use case-urilor se face pornind de la cerinţele utilizatorului şi analizând

descrierea problemei

Preview document

Inginerie Software - Pagina 1
Inginerie Software - Pagina 2
Inginerie Software - Pagina 3
Inginerie Software - Pagina 4
Inginerie Software - Pagina 5
Inginerie Software - Pagina 6
Inginerie Software - Pagina 7
Inginerie Software - Pagina 8
Inginerie Software - Pagina 9
Inginerie Software - Pagina 10
Inginerie Software - Pagina 11
Inginerie Software - Pagina 12
Inginerie Software - Pagina 13
Inginerie Software - Pagina 14
Inginerie Software - Pagina 15
Inginerie Software - Pagina 16
Inginerie Software - Pagina 17
Inginerie Software - Pagina 18
Inginerie Software - Pagina 19
Inginerie Software - Pagina 20
Inginerie Software - Pagina 21
Inginerie Software - Pagina 22
Inginerie Software - Pagina 23
Inginerie Software - Pagina 24
Inginerie Software - Pagina 25
Inginerie Software - Pagina 26
Inginerie Software - Pagina 27
Inginerie Software - Pagina 28
Inginerie Software - Pagina 29
Inginerie Software - Pagina 30
Inginerie Software - Pagina 31
Inginerie Software - Pagina 32
Inginerie Software - Pagina 33
Inginerie Software - Pagina 34
Inginerie Software - Pagina 35
Inginerie Software - Pagina 36
Inginerie Software - Pagina 37
Inginerie Software - Pagina 38
Inginerie Software - Pagina 39
Inginerie Software - Pagina 40
Inginerie Software - Pagina 41
Inginerie Software - Pagina 42
Inginerie Software - Pagina 43
Inginerie Software - Pagina 44
Inginerie Software - Pagina 45
Inginerie Software - Pagina 46
Inginerie Software - Pagina 47
Inginerie Software - Pagina 48
Inginerie Software - Pagina 49
Inginerie Software - Pagina 50
Inginerie Software - Pagina 51
Inginerie Software - Pagina 52
Inginerie Software - Pagina 53
Inginerie Software - Pagina 54
Inginerie Software - Pagina 55
Inginerie Software - Pagina 56
Inginerie Software - Pagina 57
Inginerie Software - Pagina 58
Inginerie Software - Pagina 59
Inginerie Software - Pagina 60
Inginerie Software - Pagina 61
Inginerie Software - Pagina 62
Inginerie Software - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Inginerie Software
  • L1_diagrame_use_case.pdf
  • l2_diagrama_de_clase.pdf
  • L3_diagrama_de_stari.pdf
  • L4_diagrama_de_activitati.pdf
  • L5_diagrama_de_secventa.pdf
  • L6_diagrama_de_colaborare.pdf
  • L7_diagrame_de_implementare.pdf
  • Problema_liftului.pdf

Alții au mai descărcat și

Sistem informatic pentru urmărirea activității într-o agenție imobiliare

Sistem informatic pentru urmarirea activitatii intr-o agentie imobiliara 1. Descrierea activitatii agentiei imobiliare Agentia imobiliara...

Java

Java este o tehnologie inovatoare lansata de compania Sun Microsystems 1n 1995, care a avut un impact remarcabil asupra a1ntregii comunitatsi a...

Roboți Industriali

Manipulatorul este sistemul mecanic automat a carui comanda se bazeaza pe sisteme rigide care presupun o interventie in structura fizica a...

Mașini cu acționări electrice

1. ELEMENTE GENERALE 1.1 Definiţii. Elemente constructive Maşina electrică este un sistem de circuite electrice plasate pe miezuri magnetice în...

Sisteme Multiprocesor

Curs 1 Introducere Abordarea structurală a sistemelor de proiectare pentru procese complexe cum sunt comanda numerică cu calculatorul (CNC) a...

Robotică

1. INTRODUCERE 1.1. Terminologia de baza Elemente si articulatii: Elementele sunt partile solide ale structurii unui robot iar articulatiile...

Cursuri AC

caracterizarea noţiunii de informaţie, reprezentarea şi prelucrarea acesteia în sistemele tehnice; - obţinerea prin rafinări succesive a unui...

Sisteme cu Microprocesoare

Structura generala a unui sistem cu microprocesor pentru conducerea proceselor Sistem cu microprocesor (SMP) Caracterizare din punct de vedere...

Te-ar putea interesa și

Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect

I. CONCEPEREA PROIECTULUI Înainte de a începe completarea propriu-zisă a formularului, descrieţi contextul pentru care propuneţi implementarea...

Inginerie Software

1. Specificarea cerintelor sistemului software La o agentie de zboruri un client poate, prin intermediul unor terminale instalate in sediul...

Ingineria Sistemelor de Progamare - Software Engineering

Generalitati. Istoric Ingineria sistemelor de programare sau ingineria software, sub alta denumire, este o disciplina care se ocupa de toate...

Proiect Inginerie Software - Multimedia Chat Application

1. Prezentare generala Acest proiect doreste a implementa o aplicatie chat cu capacitati multimedia asemanatoare serviciilor de chat deja...

Inginerie Software

Descrierea sistemului (senzori, dispozitiv de conditionare a semnalului, placa de achizitie) Elementele sensibile care detecteaza marimea de...

Inginerie de Sistem

• Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite Cursul nu are condiţionări prerechizite. Cunoştinţele prerechizite care pot facilita asimilarea...

Inginerie Software

Fazele dezvoltării unui produs software 1 Ce este ingineria programării? 2. Fazele ingineriei programării 2.1. Faza de analiză 2.2. Faza de...

Informatică cu Aplicații în psiho-pedagogie

În loc de introducere Despre calculatoare şi utilizarea acestora s-au scris şi se vor mai scrie încă multe cărţi. Unele pentru începători, altele...

Ai nevoie de altceva?