Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect

Proiect
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 8150
Mărime: 358.07KB (arhivat)
Publicat de: Nechifor State
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mesnita

Cuprins

 1. I. CONCEPEREA PROIECTULUI 3
 2. 1.1 Context (maxim 3 pagini) 3
 3. 1.2 Titlul proiectului: 3
 4. 1.3 Localizarea 3
 5. 1.4 Suma solicitată de la finanţator: (se completează, la final, după calculul bugetului) 3
 6. 1.5 Justificarea ideii proiectului (maxim 3 pagini) 3
 7. 1.6 Scop, obiective şi jaloane. Grupuri ţintă (maxim 3 pagini) 3
 8. II. PLANIFICAREA PROIECTULUI 4
 9. 2.1 Descrierea detaliată a activităţilor (maxim 9 pagini) 4
 10. 2.2 Echipa de implementare (maxim 3 pagini) 4
 11. 2.3 Durata şi planul Proiectului 4
 12. 2.4. Bugetul Proiectului 4
 13. 2.5 Matricea cadru logic 5
 14. III. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA INTERNĂ A PROIECTULUI 5
 15. 3.1 Managementul riscurilor (maxim 1 pagină) 5
 16. 3.2 Activităţi de monitorizare şi evaluare internă. Indicatori de urmărire şi evaluare (maxim 3 pagini) 5
 17. 3.3 Asigurarea continuităţii proiectului (maxim 2 pagini) 5
 18. IV. BIBLIOGRAFIE 5
 19. Listă de control 6
 20. Grilă de evaluare 6

Extras din proiect

I. CONCEPEREA PROIECTULUI

Înainte de a începe completarea propriu-zisă a formularului, descrieţi contextul pentru care propuneţi implementarea proiectului:

1.1 Context (maxim 3 pagini)

a. Ideea proiectului, problema ce se doreşte a fi rezolvată (vezi suportul de lucrări practice)

Alicris Media, înfiintata în 2005, si-a dezvoltat si perfectionat continuu produsele si serviciile oferite, reusind aceasta numai datorita echipei, profesionisti desavârsiti dedicati 100% satisfacerii cerintelor clientilor. Producator de website-uri si programe dedicate firmelor din Romaniai, doreste crearea primului soft educational dedicat prescolarilor si scolarilor pana in 10 ani pentru MAC si PDA. Alicris Media a reusit sa raspunda întotdeauna cerintelor exigentilor sai clienti, acesta fiind, credem noi, unul dintre motivele excelentei reputatii pe care firma si-a dobândit-o în timp pe piata de software si webdesign.

Software-ul educational pe care il propune Alicris Media va fi elaborat în concordanta cu cele mai exigente standarde impuse de un colectiv de cadre didactice si care urmaresc întocmai programa scolara în vigoare. Acest soft isi propune sa:

* sa imbogateasca vocabularul si cunostintele copiilor;

* sa exerseze notiuni matematice;

* sa formeze deprinderi si indemanari;

* sa stimuleze creativitatea;

* sa dezvolte simtul estetic si artistic

b. Descrierea solicitantului/promotorului/beneficiarului de fonduri, fără a se omite:

• numele organizaţiei solicitante şi datele de contact ale acesteia

• tipul organizaţiei (instituţie publică, organizaţie non-guvernamentală, firmă privată) şi obiectul de activitate

• aria de interes/de operare a organizaţiei

• misiunea organizaţiei

• echipa de conducere şi experienţa în domeniul proiectelor, dacă este cazul (tipul proiectelor la care a luat parte organizaţia, sursele de finanţare accesate, scopul proiectelor respective)

Numele organizaţiei: Alicris Media

Adresa de contact: Valea Alba, nr. 1, Bacau

Tipul organizaţiei:

Societate Comerciala

Nivelul organizaţiei:

- Local

Echipa de conducere (nume/funcţia/adresa): Director general/ Director educational/ Director financiar-contabil/ Director tehnic

Experienţa în managementul proiectelor: _______________

c. Descrierea liniei de finanţare selectate (programul de finanţare ales, obiective, priorităţi, solicitanţi, activităţi şi cheltuieli eligibile) – se vor include suficiente informaţii pentru a se putea realiza evaluarea eligibilităţii proiectului propus.

ATENŢIE! Descrierea contextului se evaluează prin comparaţie cu detaliile incluse în proiect, din care trebuie să reiasă relevanţa proiectului propus şi eligibilitatea solicitantului.

HOTARARE DE GUVERN privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

Lista domeniilor de activitate pentru care se acorda ajutoare de minimis (Cod CAEN/ Denumre cod CAEN):

D - Produse ale industriei prelucratoare

183 Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană

191 Tăbăcirea şi finisarea pieilor

193 Fabricarea încălţămintei

203 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

204 Fabricarea ambalajelor din lemn

205 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri

2121 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie sau carton

2222 Alte activităţi de tipărire n.c.a.

2223 Legătorie

2224 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

2225 Alte lucrări de tipografie

2621 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

263 Fabricarea plăcilor şi dalelor, din ceramică

264 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

2665 Fabricarea produselor din azbociment

267 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

355 Producţia altor mijloace de transport n.c.a.

361 Producţia de mobilier

365 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

3662 Confecţionarea măturilor şi periilor

Obiectivul privind acordarea de ajutoare de minimis il constituie modernizarea sau dezvoltarea activitatii intreprinderilor care activeaza in domeniile de activitate mentionate in Anexa nr. 1 la hotarare.

Obiectivul general:

Prezenta schema de ajutor de stat isi propune sprijinirea unor sectoare de activitate, la alegerea carora au fost avute in vedere urmatoarele elemente: sprijinirea intreprinderilor care au nevoie de sume mici in dezvoltarea sau modernizarea activitatii lor, atragerea de forta de munca din zonele limitrofe, utilizarea resurselor locale, sustinerea meseriasilor din zonele rurale si din micile localitati, sprijinirea intreprinderilor care au ca obiect de activitate domeniul serviciilor, dezvoltarea sau modernizarea activitatii intreprinderilor prestatoare de servicii pentru a se ridica la nivelul standardelor europene.

Durata schemei este de 5 ani, respectiv 2007 – 2011 cu posibilitatea prelungirii.

Obiective specifice:

- Intreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de ajutoare de minimis pentru modernizarea sau dezvoltarea activitatii, in limita valorii maxime de 200.000 Euro, echivalent in lei, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi. promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii;

- Modalitatea de acordare a acestor ajutoare de minimis pentru intreprinderile mici si mijlocii consta in alocarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei şi Finantelor a unor sume nerambursabile. promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale;

- In cazul in care alocarea specifica individuala este platita in mai multe transe, acestea se vor actualiza la valoarea de la data acordarii primei transe. Actualizarea se face avand in vedere rata de referinta fixata periodic de Comisia Europeana pe baza unor criterii obiective si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Preview document

Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 1
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 2
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 3
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 4
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 5
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 6
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 7
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 8
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 9
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 10
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 11
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 12
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 13
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 14
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 15
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 16
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 17
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 18
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 19
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 20
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 21
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 22
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 23
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 24
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 25
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 26
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 27
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 28
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 29
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 30
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 31
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 32
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 33
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 34
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 35
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 36
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 37
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 38
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 39
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 40
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 41
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 42
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 43
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 44
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 45
Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea si Monitorizarea unui Proiect.doc

Alții au mai descărcat și

Aplicarea Managementului Proiectelor pentru Îmbunătățirea Activității de Transport

1. Introducere Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene - în a doua jumătate a secolului al XX-lea - precum şi inevitabila...

Finanțare pensiune turistică

CONCEPEREA PROIECTULUI 1.1 Context 1.1.1 Ideea proiectului Proiectul are ca obiectiv crearea unei pensiuni turistice în localitatea Vânători...

Managementul calității

INTRODUCERE „Managementul calitatii si controlul tehnic de calitate” este o tema ce reflecta specializarea MANAGEMENT, sintetizand elementele...

Proiect de finanțare - Așii curățeniei

I. CONCEPEREA PROIECTULUI 1.1 Context a. Ideea proiectului, problema ce se doreşte a fi rezolvată. Activitatea economică a municipiului Vaslui...

Plan de afaceri - centru de îngrijire a persoanelor în vârstă

1. OBIECTUL PLANULUI DE AFACERI Scopul proiectului constă în crearea unui cadru in care persoanele in varsta pot beneficia de ingrijire medicala...

Multiplicarea banilor - spălătorie rapidă pentru studenți

Cap. 1 - Strategie de multiplicare a banilor în 2 ani 1.1. 10 idei de multiplicare a banilor 1. Salon de infrumusețare; 2. After school; 3....

Software pentru managementul proiectelor. studiu de caz - înființare pensiune turistică rurală în Podenii Noi, Județul Prahova

1. OBIECTIVUL PROIECTULUI Infiintare pensiune turistica rurala cu o capacitate de 20 locuri (10 camere) si infrastructura conexa de agrement (5...

Managementul proiectelor

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 1.1 MOTIVAREA IDEII PROIECTULUI Oraşul Tîrgu Neamţ este o comunitate relativ mică cu o populaţie de aproximativ 18.695...

Te-ar putea interesa și

Rolul informației contabile în managementul modern

Introducere Economia actuala este globală, deschisă şi imediată. Succesul firmei moderne depinde în directă măsură de capacitatea managerilor şi a...

Managementul strategic în administrația publică

INTRODUCERE Provocările societăţii contemporane la nivelul implementării unor politici de management care să asigure succesul în diferitele...

Project Management and Product Lifecycle Management

Introducere Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale legate de Project management şi Product lifecycle management cu...

Managementul Calității

12.1. Scurt istoric. Calitatea în legislaţia românească şi internaţională. Concepte Activitatea de construcţii este recunoscută ca una dintre cele...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE „Proiect” a devenit unul dintre cele mai utilizate cuvinte ale vocabularului de afaceri în general şi ale vocabularului actual al...

Managementul Proiectelor

Amploarea managementului proiectelor ca modalitate de a susţine competiţia economică, de a răspunde mediului economic din ce în ce mai solicitant...

Managementul Proiectelor

Curs 1 Introducere în Managementul Proiectelor (MP) “Succesul reprezinta realizarea progresiva a unui SCOP bine stabilit.” Cuvinte cheie:...

Gestiunea Proiectului

1.1 CE ESTE UN PROIECT? Indiferent de slujbă, îndeplinim o mulţime de sarcini în fiecare zi: pregătim un memoriu, conducem o reuniune, imaginăm o...

Ai nevoie de altceva?