Sisteme cu Microprocesoare

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 11 fișiere: pdf
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 29762
Mărime: 1.29MB (arhivat)
Publicat de: Estera Păun
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Popescu

Extras din curs

INTRODUCERE

Sistemele cu microprocesoare vor fi abordate ín acest curs, ín principal, din punctul de

vedere al inginerului automatist; astfel, sistemele cu microprocesoare stau la baza sistemelor

moderne de conducere.

Conducerea - este un proces de culegere, transmitere ßi prelucrare a informaþiilor referitoare

la starea ßi evoluþia obiectului condus, de elaborare a acþiunilor necesare realizárii unui scop

determinat - obiectivul conducerii - ßi de traducere ín fapt a acþiunilor elaborate, cu urmárirea

sistematicá a realizárii acestor acþiuni.

METODOLOGII DE CONDUCERE

Funcþiile ßi configuraþia sistemelor de conducere au evoluat în decursul timpului, fiind

rezultatul progresului tehnico-ßtiinþific continuu.

A. Conducerea cu mijloace tradiþionale

1.Conducerea directá de cátre om (conducerea manualá)

Proces

Aparate de

másurá +

vizualizare

E.E.

p1 ..... pn

comandá

x

operator

uman

program

y

márimea

reglatá

Perturbaþii

márimea de

Pe baza informaþiilor primite de la aparatele de másurá ßi vizualizare cu privire la variabilele

caracteristice ale procesului condus, operatorul acþioneazá asupra procesului prin intermediul

elementelor de execuþie (E.E.), pe baza unui program ßi a experienþei, pentru menþinerea

variabilelor de bazá ale procesului între limitele dorite.

Dezavantaje:

- imposibilitatea operatorului uman de a manipula simultan mai multe comenzi;

- viteza scázutá de reacþie;

- lipsa de rezistenþá fizicá ßi psihicá, emotivitatea, etc.

2. Conducerea cu ajutorul regulatoarelor (automatizare convenþionalá)

Regulatorul preia funcþiile operatorului uman. Aceste sisteme de reglare cunosc o largá

ráspändire în prezent. Reglarea se face dupá eroare (abatere) - principiul acþiunii prin discordanþá,

dupá perturbaþie - principiul compensaþiei - sau combinat. In practica reglárii automate s-au impus o

serie de legi de reglare tipizate de tip PID (proporþional-integrator-derivativ).

Dezavantaje:

- reglarea multivariabilá este practic imposibilá utilizänd tehnologia "clasicá" (cu exceptia

canalelor decuplate), deßi teoria sistemelor multivariabile este foarte bine conturatá;

- legile de reglare implementate cu ajutorul regulatoarelor analogice sunt simple (de tip PID),

neputänd fi implementaþi algoritmi evoluaþi de conducere;

- inflexibilitatea - modificarea strategiei de reglare impune modificári corespunzátoare ale

aparaturii;

- multitudinea de regulatoare dintr-un proces nu au capacitatea de a interacþiona ín ansamblu,

cu excepþia celor conectate în cascadá.

Regulatorul a eliberat operatorul de necesitatea de a urmári variaþia variabilei reglate ßi de a

asista comanda datá procesului. Cu toate acestea, numárul de variabile ce trebuie urmárite rámäne

foarte mare. Dinamica referinþelor este evident mai lentá, dar operatorul trebuie sá asigure

supravegherea aparatelor de másurá care ajutá ín luarea de decizii privind fixarea referinþelor.

Din cele de mai sus rezultá cá anumite situaþii din practica inginereascá impun îmbunátáþirea

metodelor de conducere a proceselor.

B. Conducerea cu ajutorul calculatoarelor de proces

Utilizarea calculatoarelor în scopul conducerii proceselor tehnologice a fost determinatá, pe de

o parte, de creßterea complexitáþii proceselor, iar pe de altá parte, de progresele remarcabile obþinute

în conceperea ßi realizarea de mijloace de prelucrare a informaþiilor.

Primele aplicaþii utilizänd calculatoare au fost de tipul "conducere off-line". In regim "off-line"

operatorul citeßte datele din proces, le transpune în formá ßi pe suporþi adecvaþi calculatorului, iar

rezultatele prelucrárii servesc drept ghid pentru operator. In acest regim orice legáturá între proces ßi

calculator este exclusá. In prezent conducerea "off-line" nu mai este utilizatá.

Dezavantajele calculatorului universal:

- necesitá condiþii pretenþioase de funcþionare (mediu climatizat, etc);

- incompatibilitate între tipul ßi forma datelor pe care le acceptá ßi cele oferite de proces.

Destinate iniþial unor calcule pentru aplicaþii ßtiinþifice sau comerciale, calculatoarele de uz

general au devenit, prin adugarea unui sistem de interfaþá cu procesul , primele forme de sisteme de

conducere în înþelesul modern al cuväntului, numite calculatoare de proces.

Schema bloc simplificatá a unui calculator de proces este urmátoarea:

Preview document

Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 1
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 2
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 3
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 4
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 5
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 6
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 7
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 8
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 9
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 10
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 11
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 12
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 13
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 14
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 15
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 16
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 17
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 18
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 19
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 20
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 21
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 22
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 23
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 24
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 25
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 26
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 27
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 28
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 29
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 30
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 31
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 32
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 33
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 34
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 35
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 36
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 37
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 38
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 39
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 40
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 41
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 42
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 43
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 44
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 45
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 46
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 47
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 48
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 49
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 50
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 51
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 52
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 53
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 54
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 55
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 56
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 57
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 58
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 59
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 60
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 61
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 62
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 63
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 64
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 65
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 66
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 67
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 68
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 69
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 70
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 71
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 72
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • SMP_1.pdf
 • SMP_10.pdf
 • SMP_11.pdf
 • SMP_2.pdf
 • SMP_3.pdf
 • SMP_4.pdf
 • SMP_5.pdf
 • SMP_6.pdf
 • SMP_7.pdf
 • SMP_8.pdf
 • SMP_9.pdf

Alții au mai descărcat și

Inginerie Software

Laborator 1 UML – Unified Modeling Language Diagrama cazurilor de utilizare (Use Case Diagram) Introducere UML este un limbaj de modelare bazat...

Java

Java este o tehnologie inovatoare lansata de compania Sun Microsystems 1n 1995, care a avut un impact remarcabil asupra a1ntregii comunitatsi a...

Roboți Industriali

Manipulatorul este sistemul mecanic automat a carui comanda se bazeaza pe sisteme rigide care presupun o interventie in structura fizica a...

Mașini cu acționări electrice

1. ELEMENTE GENERALE 1.1 Definiţii. Elemente constructive Maşina electrică este un sistem de circuite electrice plasate pe miezuri magnetice în...

Sisteme Multiprocesor

Curs 1 Introducere Abordarea structurală a sistemelor de proiectare pentru procese complexe cum sunt comanda numerică cu calculatorul (CNC) a...

Robotică

1. INTRODUCERE 1.1. Terminologia de baza Elemente si articulatii: Elementele sunt partile solide ale structurii unui robot iar articulatiile...

Cursuri AC

caracterizarea noţiunii de informaţie, reprezentarea şi prelucrarea acesteia în sistemele tehnice; - obţinerea prin rafinări succesive a unui...

Sisteme cu Microprocesoare

Structura generala a unui sistem cu microprocesor pentru conducerea proceselor Sistem cu microprocesor (SMP) Caracterizare din punct de vedere...

Te-ar putea interesa și

Sisteme cu Microprocesoare

ARGUMENT De la apariţie pînă în momentul actual, evoluţia calculatoarelor personale a cunoscut momente de cotitură, veritabile mutaţii. Primul...

Proiectarea Sistemelor cu Microprocesoare

Introducere in Microcontrolere. Circumstanţele în care ne găsim astăzi în domeniul microcontrolerelor şi-au avut începuturile în dezvoltarea...

Sisteme cu Microprocesoare - Porturile Paralele ECP și EPP

Sunt prezentate modurile de transfer specificate de acest standard, cu protocolul utilizat pentru fiecare. Se descriu metodele care pot fi...

Sisteme cu Microprocesoare - Centru Meteorologic

I. Prezentare proiect In ziua de azi, conceptul unui centru meteorologic nu mai este folosit doar pentru prognoza meteo, ci exista numeroase...

Sisteme cu Microprocesoare I

SISTEME CU MICROPROCESOARE (Calitatea si adevarul raspunsurilor nu sunt garantate.) 1. Ce se întelege prin notiunile de microprocesor,...

Sisteme cu Microprocesoare

(1) Definiti notiunea de proces. Proces: succesiune de transformari associate evolutiei spatio-temporale a diverselor obiecte (2) Conducere...

Sisteme cu microprocesoare - îndrumar de laborator

LUCRAREA NR. 1 COMPONENTELE MEDIULUI INTEGRAT C++ BUILDER 1. Obiectivele lucrării: a) Însuşirea modului de utilizare a celor mai importante...

Sisteme cu Microprocesoare

Structura generala a unui sistem cu microprocesor pentru conducerea proceselor Sistem cu microprocesor (SMP) Caracterizare din punct de vedere...

Ai nevoie de altceva?