Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 11 fișiere: pdf
Pagini : 243 în total
Cuvinte : 80827
Mărime: 5.90MB (arhivat)
Publicat de: Liliana Boboc
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefan Preitl
Curs SACAP predat in Politehnica Timisoara

Extras din curs

Partea I-a CONDUCEREA PROCESELOR DUPA MARIMEA DE IESIRE

1. Structuri de baza si metode de proiectare

1.1. Structuri de reglare si metode de proiectare

Realizarea unui “produs” de calitate impune "conducerea procesului" in care se elaborează produsul respectiv (în particular proces tehnic, proces tehnologic şi asimiliabile). Un proces poate fi condus în două moduri:

• manual – prin interventia nemijlocită şi adeseori continuă a unui operator uman,

• automat – prin utilizarea unor echipamente dedicate conducerii, denumite echipamente de automatizare (EA).

Ansamblul constructiv-funcţional de echipamente - împreună cu toate "accesoriile" aferente - realizat în vederea conducerii se numeşte dispozitiv de conducere (DC). Conducerea unui proces (tehnic, tehnologic, de laborator ş.a.) presupune efectuarea următoarele tipuri de acţiuni de conducere:

• Acţiuni de comandă (C): elaborarea de comenzi logice – combinaţionale şi secvenţiale – care se întâlnesc in toate acţiunile de conducere dar pot fi şi specifice unor anumite tipuri de procese (a se vedea de exemplu semaforizarea unei intersecţii); studiul teoretic şi aplicativ (de dezvoltare şi implementare) al sistemelor care efectueaza astfel de acţiuni se face cu precădere în cadrul disciplinelor de "sisteme cu evenimente discrete";

• Acţiuni de reglare (R): reglarea (controlul) parametrilor tehnologici (temperatură, presiune, viteză, poziţie, nivel, concentraţie …); – prin astfel de acţiuni se "controlează" evoluţia mărimilor caracteristice - obişnuit cu variaţie continuală în timp - ale unui proces care are un caracter dinamic; această acţiune urmăreşte asigurarea evoluţiei dorite pentru aceste mărimi;

• Acţiuni de supervizare (supraveghere) a funcţionării sigure, de detectare a defecţiunilor şi de monitorizare a desfăşurării procesului (S): – urmărirea şi monitorizarea desfăşurării procesului (sistemului), detectarea defecţiunilor şi înlăturarea acestora prin sistemele de protecţie diagnoză, asigurarea redundanţei conducerii în vederea funcţionării sigure a procesului (a instalaţiilor tehnologice in care se desfăşoară procesul).

A. Conducere în circuit deschis şi conducere în circuit închis (reglare). Activitatea de conducere implică existenţa celor două subsisteme:

- subsistemul condus sau procesul condus (instalaţia tehnologică) abreviat PC,

- subsistemul de conducere, care este denumit dispozitiv de conducere (DC).

Structura principială a sistemului rezultat prin interconectarea celor două subsisteme, sistemul cu conducere automată (SCA), este prezentată în fig.1.1-1 [23]. Interconectarea se realizează prin intermediul perifericelor de proces. Denumirea se referă la:

- perifericele de interconectare tradiţională DC-PC: echipamentele de intervenţie în proces sau elementele de execuţie (EE) şi echipamentele de măsură (EM); atât funcţional cât şi

în caracterizare matematică aceste periferice sunt parte a procesului condus (instalaţiei tehnologice);

- perifericele de conversie a naturii informaţiei prelucrate în DC: convertoarele analog-numerice şi numeric-analogice; atât funcţional cât şi în caracterizare matematică aceste periferice sunt parte a DC.

Fig.1.1-1. Structura principială a unui sistem cu conducere automată.

Funcţionalitatea unui SCA este determinată de realizarea obiectivelor conducerii. În acest cadru DC trebuie să asigure realizarea corelată a următoarelor categorii de sarcini de conducere:

• Elaborarea mărimilor de comandă, văzute ca evenimente cu timp discret - secvenţiale şi combinaţionale - necesare conducerii (Comanda sistemului).

• Elaborarea comenzilor legate de reglarea parametrilor procesului (partea de Reglare a sistemului).

• Realizarea unor funcţii suplimentare, obligatorii pentru funcţionalitatea SCA:

- Interfaţarea cu alte sisteme de conducere;

- Supravegherea funcţionării şi Diagnostizarea defectelor din sistem în vederea asigurării siguranţei în functionarea PC şi SCA;

- Monitorizarea funcţionării SCA ş.a.

Reglarea valorilor mărimilor PC este o activitate continuă, chiar dacă DC intervine prin actiuni la anumite momente de timp bine determinate. Pentru asigurarea “automată” a funcţiilor de reglare, DC trebuie să conţină un anumit “grad de inteligenţă” care să permită autoadaptarea structurii DC şi / sau a valorilor parametrilor săi, luarea unor decizii suplimentare ş.a. În cadrul acestui capitol sunt sintetizate aspecte legate de dezvoltarea structurilor Sistemelor de Reglare Automată (SRA) şi a algoritmurilor de reglare automată a proceselor.

Prin proiectarea unui Sistem de Reglare Automată (SRA) trebuie soluţionate problemele legate de îndeplinirea funcţiilor de reglare. Adeseori acestea se reduc la două probleme specifice reglării:

• Dezvoltarea structurii de reglare automată, ca parte componentă a acţiunii de conducere, a DC, şi care colaborează cu celelalte subsisteme ale DC.

• Proiectarea algoritmică a legii (algoritmului) de reglare (regulatorului).

Dependent de specificul aplicaţiei, cele două probleme conţin o parte de cercetare-dezvoltare şi o parte de proiectare algoritmică propriu-zisa şi de implementare a soluţiei pe aplicaţie.

Obiectivul principal al dezvoltării unui SRA revine la realizarea unui DC (ca parte a unui DC complex ce asigură toate funcţiile de conducere) capabil să asigure cerinţele impuse desfăşurării procesului. În esenţă prin proiectarea sistemului de reglare automată trebuie rezolvate următoarele probleme:

a) Studiul de oportunitate a conducerii şi analiza de proces.

b) Definirea obiectivelor de reglare ca parte componentă a obiectivelor generale de conducere.

c) Alegerea principiului de reglare (reglare după ieşire, reglare după stare, reglare combinată) şi a structurii SRA (din multitudinea de variante posibile); fixarea soluţiei (tehnologiei) de implementare a soluţiei de conducere (reglare).

d) Alegerea metodei de proiectare adaptate aplicaţiei şi soluţiei de reglare.

e) Proiectarea algoritmică a legii (algoritmului) de reglare (adeseori denumită şi proiectarea regulatorului); validarea structurii de de reglare adoptate.

f) Realizarea unor funcţii suplimentare solicitate în reglarea (conducerea) PC (de exemplu, a limitărilor, a măsurii AWR ş.a.); validarea structurii extinse de reglare.

g) Alegerea sau – după caz – proiectarea echipamentelor de conducere şi a software-ului prin care se implementează funcţiile de reglare, elaborarea “proiectelor tehnice” pe baza cărora se pot implementa soluţiile de conducere (în particular, de reglare) adoptate.

h) Coordonarea functionalităţii SRA cu funcţionalitatea echipamentelor (programelor) care realizează celelalte sarcini de conducere (la nivelul SCA).

i) Realizarea proiectelor de execuţie aferente DC (alegerea / proiectarea echipamentelor, a software-ului de conducere, realizarea interfeţelor de proces, a cablajelor pentru EE, EM ş.a.).

Preview document

Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 1
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 2
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 3
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 4
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 5
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 6
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 7
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 8
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 9
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 10
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 11
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 12
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 13
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 14
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 15
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 16
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 17
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 18
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 19
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 20
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 21
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 22
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 23
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 24
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 25
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 26
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 27
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 28
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 29
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 30
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 31
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 32
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 33
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 34
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 35
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 36
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 37
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 38
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 39
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 40
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 41
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 42
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 43
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 44
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 45
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 46
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 47
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 48
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 49
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 50
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 51
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 52
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 53
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 54
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 55
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 56
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 57
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 58
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 59
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 60
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 61
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 62
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 63
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 64
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 65
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 66
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 67
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 68
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 69
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 70
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 71
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 72
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 73
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 74
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 75
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 76
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 77
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 78
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 79
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 80
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 81
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 82
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 83
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 84
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 85
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 86
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 87
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 88
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 89
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 90
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 91
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 92
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 93
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 94
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 95
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 96
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 97
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 98
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 99
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 100
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 101
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 102
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 103
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 104
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 105
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 106
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 107
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 108
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 109
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 110
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 111
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 112
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 113
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 114
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 115
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 116
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 117
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 118
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 119
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 120
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 121
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 122
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 123
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 124
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 125
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 126
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 127
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 128
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 129
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 130
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 131
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 132
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 133
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 134
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 135
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 136
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 137
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 138
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 139
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 140
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 141
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 142
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 143
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 144
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 145
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 146
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 147
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 148
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 149
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 150
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 151
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 152
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 153
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 154
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 155
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 156
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 157
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 158
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 159
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 160
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 161
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 162
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 163
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 164
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 165
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 166
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 167
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 168
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 169
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 170
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 171
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 172
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 173
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 174
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 175
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 176
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 177
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 178
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 179
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 180
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 181
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 182
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 183
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 184
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 185
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 186
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 187
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 188
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 189
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 190
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 191
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 192
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 193
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 194
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 195
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 196
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 197
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 198
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 199
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 200
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 201
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 202
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 203
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 204
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 205
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 206
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 207
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 208
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 209
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 210
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 211
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 212
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 213
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 214
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 215
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 216
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 217
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 218
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 219
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 220
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 221
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 222
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 223
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 224
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 225
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 226
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 227
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 228
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 229
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 230
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 231
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 232
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 233
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 234
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 235
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 236
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 237
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 238
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 239
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 240
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 241
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 242
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor - Pagina 243

Conținut arhivă zip

 • SACAP-Cap-10-rev-2008.pdf
 • SACAP-Cap-11-rev-2008-discrete.pdf
 • SACAP-Cap-1-2-rev-2008.pdf
 • SACAP-Cap-12-rev-2008-sra-x.pdf
 • SACAP-Cap-3-rev-2008.pdf
 • SACAP-Cap-4-rev-2008.pdf
 • SACAP-Cap-5-rev-2008.pdf
 • SACAP-Cap-6-rev-2008.pdf
 • SACAP-Cap-7-rev-2008.pdf
 • SACAP-Cap-8-rev-2008.pdf
 • SACAP-Cap-9-rev-2008.pdf

Alții au mai descărcat și

Tehnici inteligente hibride pentru comanda unei platforme mobile cu pendul invers

INTRODUCERE În cadrul acestei lucrări sunt abordate diferitele tehnici inteligente hibride în scopul controlării unui pendul invers pe o platformă...

Metode Avansate de Control al Sistemelor Mecanice

LABORATOR 1 Ce este mecatronica? În multe domenii ale tehnicii poate să fie observată integrarea dintre sistemele mecanice şi electronică,...

Sisteme automate liniare

În evoluţia sa omenirea a fost preocupată de realizarea unor dispozitive, mijloace tehnice, care să solicite cât mai puţin prezenţa omului pentru o...

Teoria Sistemelor și Automatizări

Scheme de comanda conventionale. Relee intermediare. 1. Scheme conventionale Schema electrica este o reprezentare grafica simplificata a unui...

Mașini cu acționări electrice

1. ELEMENTE GENERALE 1.1 Definiţii. Elemente constructive Maşina electrică este un sistem de circuite electrice plasate pe miezuri magnetice în...

Sisteme de Conducere a Proceselor

1. Introducere în automatizarea proceselor Automatizarea unui proces tehnologic înseamnă dotarea instalaţiilor cu mijloace tehnice necesare şi...

Automatizări

1. Introducere Automatica este ansamblul metodelor şi mijloacelor de realizare a unor legături (corelaţii) intre diferite elemente şi instalaţii...

Informatică industrială

Curs 1. 1.1 Noţiuni fundamentale privind comunicaţia datelor Aplicaţiile moderne presupun în general comunicarea între suporturile hardware pe...

Te-ar putea interesa și

Controlul Proceselor Tehnologice cu Ajutorul Calculatorului

Cap.I ARGUMENT In aceasta lucrare am prezentat tema „Controlul proceselor tehnologice cu ajutorul calculatorului”. Aceasta este structurata in...

Reglarea după stare a sistemului pendul invers

1 Introducere Obiectivul acestei lucrări este studierea unui sistem de reglare automată după stare, aplicat în cadrul unui sistem de laborator,...

Casa Eco Alimentata cu Energie Solară

1. Sisteme de automatizare Automatizarea unui process presupune asigurarea tuturor mijloacelor si metodelor necesare evolutiei acestuia, in...

Sisteme informatice de automatizare a clădirilor

Constructiile inteligente (CI) si sistemele de automatizare a clădirilor (AC), joacă un rol esenţial în cele mai sofisticate clădiri moderne....

Sisteme de Conducere Multimodel

1. INTRODUCERE 1.1. Introducere în contextul sistemelor de conducere Procesele automatizate de la care se pretind specificatii dorite ca...

Sistem achiziție de date

1.Memoriul justificativ Pentru instruirea practica in laborator, dispunem de un laborator ELECTRO-AMA (aparate de masura si automatizare). In...

Sisteme automate liniare

În evoluţia sa omenirea a fost preocupată de realizarea unor dispozitive, mijloace tehnice, care să solicite cât mai puţin prezenţa omului pentru o...

Sisteme de Conducere a Proceselor

1. Introducere în automatizarea proceselor Automatizarea unui proces tehnologic înseamnă dotarea instalaţiilor cu mijloace tehnice necesare şi...

Ai nevoie de altceva?