Automatizări

Curs
7.5/10 (10 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 13669
Mărime: 301.45KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Introducere
 2. Concepte fundamentale utilizate în automatică
 3. Clasificarea SA
 4. Teste de autoverificare 1
 5. Sisteme de reglare automată SRA
 6. Structura SRA
 7. Clasificarea SRA
 8. Elementele componente ale sistemelor automate
 9. Elementul de măsură
 10. Caracteristicile traductoarelor
 11. Elemente sensibile.
 12. Adaptoare
 13. Adaptoare pentru elemente sensibile de tip parametric
 14. Adaptoare pentru ES de tip generator
 15. Traductoare de proximitate
 16. Teste de autoverificare 2
 17. Elemente de transmisie
 18. Elementul de transmisie de tip proporţional P
 19. Elementul de transmisie de tip derivativ D
 20. Elementul de transmisie de tip integrator I
 21. Elementul inerţial de ordinul I PT1
 22. Elementul inerţial de ordinul al II-lea PT2
 23. Elementul cu timp mort
 24. Elemente de transmisie cu acţiune combinată
 25. Teste de autoverificare 3
 26. Analiza SRA
 27. Semnale pentru analiza SRA
 28. Răspunsul elementelor de transmisie la semnale tip
 29. Răspunsul la semnal treaptă
 30. Răspunsul la semnal armonic
 31. Funcţii de transfer
 32. Scheme structurale
 33. Simbolizarea elementelor de transmisie tip
 34. Simbolizarea elementelor de transmisie neliniare
 35. Noţiuni de algebra schemelor structurale
 36. Descompunerea elementelor de reglare în elemente P şi I
 37. Caracteristici de frecvenţă
 38. Caracteristici de frecvenţă ale elementelor tip
 39. Operaţii asupra răspunsurilor în frecvenţă
 40. Stabilitatea SRA
 41. Noţiunea de stabilitate
 42. Criterii de stabilitate
 43. Teste de autoverificare 4
 44. Reglarea unor parametrii speci-fici industriei agroalimentare
 45. Reglarea nivelului
 46. Reglarea presiunii
 47. Reglarea presiunii prin intervenţie în bilanţul de materiale
 48. Reglarea presiunii prin modifi-carea debitului apei de răcire a condensatorului
 49. Reglarea presiunii cu conden-sator inundat
 50. Reglarea presiunii prin bypass de vapori
 51. Teste de autoverificare 5

Extras din curs

1. Introducere

Automatica este ansamblul metodelor şi mijloacelor de realizare a unor legături (corelaţii) intre diferite elemente şi instalaţii ale unui proces tehnologic în vederea eliminării intervenţiei operatorului în conducerea şi supravegerea acestuia.

Scopurile urmărite prin automatizare sunt:

- îmbunătăţirea calităţii produselor obţinute

- creşterea eficienţei economice

- îmbunătăţirea condiţiilor de lucru

Automatizarea nu constituie un scop în sine. Aşa cum introducerea mecanizării a însemnat eliminarea efortului fizic uman din activitatea de producţie, automatizarea înseamnă printre altele eliminarea efortului intelectual pe care l-ar presupune urmărirea şi comanda unui proces tehnologic de către un operator uman.

1.1 Concepte fundamentale utilizate în automatică

Comanda este ansamblul operaţiilor care fac ca valorile unei mărimi (sau mai multor) a unui proces tehnologic să depindă în circuit deschis, după o lege dată de valorile unei mărimi exterioare procesului şi independente de acesta.

Deosebim:

- comanda manuală - efectuată de către operator

- comanda automată - efectuată de o instalaţie (dispozitiv) de automatizare, fără intervenţia operatorului.

Reglarea constă dintr-un ansamblu de operaţii care acţionând asupra procesului tehnologic, în circuit închis, prin comparare, fac ca mărimea reglată să evolueze după o lege prestabilită atît în raport cu mărimi independente cît şi cu cele dependente de proces. Comanda şi reglarea automată se realizează cu ajutorul unei instalaţii (dispozitiv) de automatizare. Ea este compusă dintr-un ansamblu de elemente de automatizare şi conexiuni.

Instalaţia de automatizare, împreună cu procesul tehnologic supravegheat constituie un sistem automat, ca în figura 1.01.

SA - sistem automat

IA - instalaţie de

automatizare

E1,E2 - elemente de

automatizare

Cm – comenzi

Sn – semnale de reacţie

Elementul de automatizare este acea parte a unui dispozitiv de automatizare care constituie o unitate constructivă de sine stătătoare şi realizează una sau mai multe funcţiuni.

Se consideră ca fiind elemente de automatizare următoarele:

- traductoarele

- amplificatoarele

- regulatoarele automate

- elementele de execuţie

- etc.

1.2. Clasificarea SA

Clasificarea sistemelor automate se poate face după mai multe criterii şi anume:

A. După funcţia fundamentală asigurată deosebim:

1. Sisteme de control automat

2. Sistem de protecţie automată

3. Sisteme de comandă automate

4. Sistem de reglare automată

1. Controlul automat presupune supravegherea automată şi continuă a desfăşurării unui proces tehnologic sau a funcţionării unei maşini. Dispozitivele de control automat efectuează controlul unor parametrii şi calităţii

produsului, automat, fără intervenţia operatorului. Sistemele de control automat sunt sisteme pasive, ele neintervenind nici asupra procesului, nici asupra utilajului.

2. Protecţia automată include şi posibilitatea intervenţiei active în cazul în care parametrul controlat depăşeşte o valoare critică. În caz de pericol dispozitivul de automatizare va întrerupe parţial sau total funcţionarea utilajului.

Pentru exemplificare se prezintă sistemul de protecţie automată împotriva deversării acidului sulfuric din colectoarele turnurilor de absorbţie (figura 1.02) şi sistemul de protecţie împotriva creşterii periculoase a presiunii în butelia unui compresor (figura 1.03).

Traductorul de nivel N/Tr controlează permanent nivelul acidului în rezervor.

Dacă nivelul depăşeşte o valoare periculoasă dispozitivul de protecţie automată DPA comandă prin contactorul trifazat C pornirea pompei şi evacuarea acidului la depozit pînă în momentul cînd nivelul din rezervor revine la o

valoare nepericuloasă.

Cînd presiunea din butelia tampon BT depăşeşte valoarea la care este reglat releul de presiune RP1, contactele acestuia se deschid şi dispozitivul de protecţie automată comandă prin intermediul contactorului oprirea compresorului Co. Cînd datorită utilizării, presiunea din butelie scade sub valoarea necesară (fapt sesizat de releul RP2) DPA va comanda pornirea compresorului. Dacă din anumite motive nu s-a produs oprirea compresorului la presiunea stabilită cu RP1 şi presiunea creşte în continuare, releul de presiune RP3 comandă prin DPA semnalizările acustice şi vizuale figurate.

Preview document

Automatizări - Pagina 1
Automatizări - Pagina 2
Automatizări - Pagina 3
Automatizări - Pagina 4
Automatizări - Pagina 5
Automatizări - Pagina 6
Automatizări - Pagina 7
Automatizări - Pagina 8
Automatizări - Pagina 9
Automatizări - Pagina 10
Automatizări - Pagina 11
Automatizări - Pagina 12
Automatizări - Pagina 13
Automatizări - Pagina 14
Automatizări - Pagina 15
Automatizări - Pagina 16
Automatizări - Pagina 17
Automatizări - Pagina 18
Automatizări - Pagina 19
Automatizări - Pagina 20
Automatizări - Pagina 21
Automatizări - Pagina 22
Automatizări - Pagina 23
Automatizări - Pagina 24
Automatizări - Pagina 25
Automatizări - Pagina 26
Automatizări - Pagina 27
Automatizări - Pagina 28
Automatizări - Pagina 29
Automatizări - Pagina 30
Automatizări - Pagina 31
Automatizări - Pagina 32
Automatizări - Pagina 33
Automatizări - Pagina 34
Automatizări - Pagina 35
Automatizări - Pagina 36
Automatizări - Pagina 37
Automatizări - Pagina 38
Automatizări - Pagina 39
Automatizări - Pagina 40
Automatizări - Pagina 41
Automatizări - Pagina 42
Automatizări - Pagina 43
Automatizări - Pagina 44
Automatizări - Pagina 45
Automatizări - Pagina 46
Automatizări - Pagina 47
Automatizări - Pagina 48
Automatizări - Pagina 49
Automatizări - Pagina 50
Automatizări - Pagina 51
Automatizări - Pagina 52
Automatizări - Pagina 53
Automatizări - Pagina 54
Automatizări - Pagina 55
Automatizări - Pagina 56
Automatizări - Pagina 57
Automatizări - Pagina 58
Automatizări - Pagina 59
Automatizări - Pagina 60
Automatizări - Pagina 61
Automatizări - Pagina 62
Automatizări - Pagina 63
Automatizări - Pagina 64
Automatizări - Pagina 65
Automatizări - Pagina 66
Automatizări - Pagina 67
Automatizări - Pagina 68
Automatizări - Pagina 69
Automatizări - Pagina 70
Automatizări - Pagina 71
Automatizări - Pagina 72
Automatizări - Pagina 73
Automatizări - Pagina 74
Automatizări - Pagina 75
Automatizări - Pagina 76
Automatizări - Pagina 77
Automatizări - Pagina 78
Automatizări - Pagina 79
Automatizări - Pagina 80
Automatizări - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Capitolul 1.doc
 • Capitolul 2.doc
 • Capitolul 3.doc
 • Capitolul 4.doc
 • Capitolul 5.doc
 • Cuprins.doc
 • Introducere.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme de Reglare Automată

1. Argument Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale...

Suspensia Activă la Mașini

Suspensia activa este un tip de suspensie controlata extern de catre computerul de bord, care detecteaza miscarea automobilului prin senzori aflati...

Suspensii Active

CAP.1 Introducere Performanta sistemului de suspensie a autovehiculului este considerata in mod obisnuit legata de capacitatea acestuia de a oferi...

Funcția de transfer a unui sistem dinamic liniar

Tema proiectului Sa se determine functia de transfer a unui sistem dinamic liniar, dispunand de urmatoarea realizare: (t, u, ypert), unde:...

Funcția de transfer a unui sistem dinamic liniar

Tema proiectului Sa se determine functia de transfer a unui sistem dinamic liniar, dispunand de urmatoarea realizare: (t, u, ypert), unde:...

Sisteme automate liniare

În evoluţia sa omenirea a fost preocupată de realizarea unor dispozitive, mijloace tehnice, care să solicite cât mai puţin prezenţa omului pentru o...

Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor

Partea I-a CONDUCEREA PROCESELOR DUPA MARIMEA DE IESIRE 1. Structuri de baza si metode de proiectare 1.1. Structuri de reglare si metode de...

Ingineria reglării automate

C1. Structura şi proiectarea unui SRA Structura unui SRA Figura 1. Structura generala a unui SRA unde: REG = regulator EE = element de executie...

Te-ar putea interesa și

Generalități ale instalațiilor de automatizări și protecție în sistemul energetic

1.INTRODUCERE O conditie principala o reprezinta siguranta în functionare a instalatiilor electrice, adica a alimentarii continue cu energie...

Automatizări în industria vagoanelor de călători

Capitolul 1. Circulaţia feroviară modernă - scurtă caracterizare Transporturile feroviare, deşi afectate uneori de diferite crize circumstanţiale,...

Aparataj auxiliar pentru acționări și automatizări

CAPITOLUL 1 1.Generalitati 1.1 Aparate electrice: Aparatele electrice sunt mecanisme si dispozitive care servesc la variatia, reglajul si...

Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA

CAPITOLUL I SISTEME DE PRODUCŢIE 1.1. Scurtă prezentare a evoluţiei sistemelor de producţie Dezvoltarea producţiei de bunuri materiale a făcut...

Traductoare utilizate în automatizări

Argument Electronica si automatizari – cuvinte cu rezonanta vasta in lume - joaca un rol de frunte si ca ramura industriala se situeaza prioritar...

Evaluarea unui Proiect de Investiții în Domeniul Metalurgic și Cel al Automatizărilor Industriale

1. PREZENTARE GENERALĂ S.C. GALFINBAND S.A. Sediul: Galaţi, Str. Smârdan nr. 2 bis Anul înfiinţării: societatea a fost înfiinţată în 1984 ca o...

Servicii de inginerie pentru echipamente de automatizări tip SCADA, la firma Elduras

A. Definirea conceptului de serviciu furnizat Modernizarea continua a societatii reprezinta un proces care implica si dezvoltarea de solutii si...

Utilitatea modelării matematice și a simulării în domeniul automatizării proceselor de fabricație

Introducere Tehnica din ce în ce mai avansată în domeniul proceselor de fabricație și dorința companiilor de manufacturare de a avea cât mai...

Ai nevoie de altceva?