Caracteristica Operațiunilor Bancare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 10886
Mărime: 71.32KB (arhivat)
Publicat de: Nelu Bratu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Banca efectuiează 3 tipuri de operaţiuni active :

• Operaţiuni de trezorerie – care se referă la formarea şi menţinerea lichidităţilor bancare;

• Operaţiuni de plasament cele mai importante active ale băncii generatoare de profit. Ele sunt de două tipuri: - de creditare care duc la formarea portofoliului de credite bancare; investiţionale- formează portofoliul de VM.

• Operaţiuni de creare a imobilizărilor - necesare pentru desfăşurarea normală curentă a bănci.

Banca poate efectua mai multe tipuri de operaţiuni. În funcţie de modificările produse asupra bilanţului bancar se disting:

Operaţiuni bilanţiere – sunt cele care generează modificări în bilant şi pot fi:

• operaţiuni pasive

• operaţiuni de modificare, formare a resurselor băncii

• operaţiuni active de plasament care formează investiţiile băncii

Operaţiunile extrabilanţiere - operaţiuni care generează anumite rezultate fără a modifica bilanţul băncii (servicii de consultanţă, operaţiuni cu derivate)

Operaţiuni conexe - operaţiunile efectuate de bancă în virtutea funcţiilor sale care modifică concomitent atît activul cît şi pasivul bancar pot fi efectuate atît din numele băncii cît şi din numele clientului: decontările bancare, operaţiunile valutare, operaţiunile cu metale preţioase, operaţiuni de clearing.

Operaţiuni de comisionare sunt operaţiunile pentru care banca încasează profit fără a investicapital : operaţiuni de consultanţă, de brokeraj, de underwriting, de trast.

În RM BC au dreptul de a efectua toate aceste tipuri de operaţiuni- Banca nu are dreptul să efectuieze următoarele tipuri de operaţiuni:

• Toate tipurile de operaţiuni legate de sfera de producţie şi comerţ;

• Operaţiuni cu imobil cu excepţia celor efectuate din nume şi pe cont propriu;

• Toate tipurile de operaţiuni cu acţiunile proprii aflate în circulaţie inclusiv procurarea sau gajarea lor cu scopul de a obţine profit;

• Atragerea de depozite sau alte resurse de la clientelă în caz cind banca se află în stare de incapacitate de plată şi este conştientă de imposibilitatea rambursării lor în viitor.

Caracteristica principalelor plasamente bancare - creditare

Creditul bancar este împrumutul bănesc acordat solicitanţilor de către instituţiile speciializate (instituţii bancare) sub formă bănească, pentru un timp determinat, prin care se procură diverse bunuri, se achită cheltuielile curente sau se efectuează alte plăti. Cu alte cuvinte a acorda cuiva un credit înseamnă a-i pune la dispoziţie o sumă de bani ce va fi rambursată în viitor, la o anumită dată, fiind însoţită de o dobîndă.

Funcţiile creditului:

• Funcţia distributivă

• Funcţia de transformare a economiilor în investiţii;

• Funcţia de emisiune monetara

• Funcţia de asigurare a stabilităţii preţurilor

Băncile care activează pe teritoriul Moldovei, pentru asigurarea unor standarde unice, urmează să efectueze operaţiunile de creditare în conformitate cu actele normative emise de BNM.

În conformitate cu actele normative bancare şi cu obiectivele principale de activitate ale băncii, fiecare bancă comercială elaborează politica de creditare ce trebuie să fie orientată spre protejarea activelor, obţinerea profitului, îmbunătăţirea stării economice a creditorilor, concomitent luându-se în considerare securitatea depozitelor clienţilor. Politica şi procedeele de creditare se vor conţine în instrucţiunile de politică generală a băncii şi în instrucţiunile specifice, aprobate de consiliul băncii.

Un element esenţial al politicii de credit este organizarea şi dirijarea activităţii de creditare. In acest scop în cadrul structurii organizatorice a fiecărei bănci va fi creată o direcţie/un departament ce va depinde de mărimea băncii, reţeaua de filiale, volumele de investiţii creditoare şi de alţi factori. Scopul activităţii acestor structuri organizatorice este realizarea politicii şi a procedeelor de creditare ale băncii într-un mod sigur şi prudent. Fiecare bancă va elabora regulamente interne în care se vor descrie funcţiile unităţilor organizatorice şi ale personalului implicat în activitatea de creditare, reflectând clar obligaţiunile şi responsabilităţile acestora. Activitatea structurilor organizatorice de creditare trebuie orientată în următoarele direcţii de bază: procedura depunerii cererii; analiza credibilităţii (bonităţii) clientului; revizuirea şi analiza sistematică a calităţii portofoliului de credite.

Pentru a putea contura rolul şi funcţiile creditului bancar trebuie evidenţiate şi analizate următoarele particularităţi specifice creditului bancar:

• obiectul creditului bancar este reprezentat de disponibilităţile băneşti sub formă de monedă fiduciară sau monedă scripturală;

• participanţii (subiecţii) creditului bancar sunt: cel ce acordă creditul, numit creditor (banca) şi cel care primeşte şi foloseşte creditul, numit debitor (agenţi economici, populaţia, statul, alte bănci şi instituţii finan ciare).

Preview document

Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 1
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 2
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 3
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 4
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 5
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 6
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 7
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 8
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 9
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 10
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 11
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 12
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 13
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 14
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 15
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 16
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 17
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 18
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 19
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 20
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 21
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 22
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 23
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 24
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 25
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 26
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 27
Caracteristica Operațiunilor Bancare - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Caracteristica Operatiunilor Bancare.docx

Alții au mai descărcat și

Băncile și Sistemul Bancar

BĂNCILE ŞI SISTEMUL BANCAR 1. Rolul băncilor în economie. Sistemele bancare 2. Banca Centrală 3. Băncile Comerciale 4. Instituţiile financiare...

Produse și Servicii Bancare

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR ŞI SPECIFICUL CONCURENŢEI PE PIAŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 1.1. Structura sistemului bancar şi evoluţii în România...

Carduri

CARDURI CARDUL – DEFINIRE, TIPOLOGIE 1. DEFINIRE Cardul este un instrument de plata electronica, respectiv un suport de informatie standardizat,...

Depozite

Potrivit OUG 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, prin depozit se înţelege o sumă de bani încredinţată băncii în...

Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare

Tema 1: Relaţiile Bancă-Client. Esenţa operaţiunilor bancare. 1. Operaţiuni şi servicii bancare: actualitate şi perspectivă Totalitatea...

Monedă și credit

esenţa conceptului de moneda Inventarea banilor a fost una din cele mai mari realizări ale civilizaţiei umane. Ei au apărut stihinic şi, pe...

Piețe financiare și operațiuni la bursă

TITLURILE FINANCIARE: CARACTERISTICI, PLASAREA LOR PE PIATA Patrimoniul unei firme poate fi privit din punct economic si juridic. ACTIVELE – pot...

Importanța finanțelor în sistemul public

Logistica tematica examen 1. Obiectivul de studio al logisticii Termenul” logistica”- initial utilizat in domeniul militar (activitatea de...

Te-ar putea interesa și

Riscurile bancare și căi de prevenire și gestionare

CAPITOLUL I ROLUL BANCILOR SI AL CREDITULUI IN ECONOMIA DE PIATA In epoca contemporana locul si rolul bancilor in economie este strins legat de...

Monografie BRD - Grup Societe Generale

CAP. 1 PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII BANCARE 1.1. Caracteristici generale Din multimea de societati bancare si institutii financiare si de...

Activitatea de creditare - posibilități de perfecționare la MISR Romanian Bank

INTRODUCERE Creditul este operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse, in schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, in mod...

Modalități de plată utilizate în afacerile economice internaționale

INTRODUCERE In relatiile comerciale, exportatorii straini isi manifesta, in continuare, neincrederea in partenerii romani si deopotriva in bancile...

Banca Centrală Europeană și sistemul european al băncilor centrale

1.1. Principii generale Prin semnarea Tratatului de la Maastricht, s-a decis realizarea Uniunii Economice si Monetare, care se bazeaza pe doua...

Operațiunile Băncilor Comerciale

Introduceere Sistemul financiar bancar care are da obiect instrumentele si tehnicile de plata reprezinta un domeniu important in desfasurarea...

E-Banking

E-BANKING-UL Introducere Serviciile bancare la distanta (Remote Banking), realizate pe cale electronica (ebanking), au inceput sa se dezvolte...

Monografia Sistemului Bancar din Austria

Cap. 1 Descrierea sistemului bancar din Austria 1.1 Introducere Situată în centrul Europei, Austria este o ţară cu peisaje impresionante,...

Ai nevoie de altceva?