Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare

Curs
8.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 175 în total
Cuvinte : 37998
Mărime: 214.58KB (arhivat)
Publicat de: Zaraza Chiriac
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. TEMA 1: RELAŢIILE BANCĂ-CLIENT. ESENŢA OPERAŢIUNILOR BANCARE. 3
 2. 1. OPERAŢIUNI ŞI SERVICII BANCARE: ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVĂ 3
 3. 2. FORMAREA RELAŢIILOR BANCĂ-CLIENT 5
 4. 3. ETICA BANCARĂ 8
 5. Aplicaţii 10
 6. Întrebări de autoevaluare 10
 7. Test 10
 8. Teme pentru studiu de caz 12
 9. TEMA 2: CONTUL BANCAR CA ELEMENT DE BAZĂ ÎN PROMOVAREA ŞI MENŢINEREA RELAŢIILOR BANCĂ-CLIENT. 13
 10. 1.NOŢIUNEA ŞI TIPOLOGIA CONTURILOR BANCARE. 13
 11. 3. INIŢIEREA RELAŢIILOR DINTRE BANCĂ ŞI CLIENT 20
 12. 3. METODE DE OPERARE ÎN CONTURI CURENTE 23
 13. Aplicaţii: 26
 14. Întrebări de autoevaluare 26
 15. Test 27
 16. Teme pentru studiu de caz 28
 17. Probleme rezolvate: 29
 18. Probleme de rezolvat: 36
 19. TEMA NR. 3 OPERAŢIUNI DE CASĂ ALE BĂNCII 39
 20. 1. NUMERARUL CA INSTRUMENT DE PLATĂ 39
 21. 2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CASIERIEI BANCARE 44
 22. Aplicaţii: 60
 23. Înrebări de autoevaluare 60
 24. Test 61
 25. Teme pentru studiu de caz 64
 26. TEMA 4: STRUCTURA SISTEMULUI DE PLĂŢI 65
 27. 1. CADRUL GENERAL PRIVIND SISTEMUL DE PLĂŢI 65
 28. 2. STRUCTURA SISTEMULUI DE PLĂŢI. 67
 29. 3. INSTRUMENTELE DE PLATĂ 71
 30. 4. Structura sistemului de plăţi a RM 73
 31. Aplicaţii 79
 32. Întrebări de autoevaluare 79
 33. Test 80
 34. Teme pentru studiu de caz 83
 35. TEMA 5 DECONTĂRILE PRIN VIRAMENT 84
 36. 1. CONCEPTUL ŞI PROCEDEUL BANCAR AL VIRAMENTULUI; 84
 37. 2. ESENŢA VIRAMENTULUI DE CREDIT 89
 38. 3. TRANSFERUL PRIN VIRAMENT DE DEBIT 98
 39. Aplicaţii: 103
 40. Întrebări de autoevaluare 103
 41. Test 103
 42. Teme pentru studiu de caz 106
 43. TEMA 6 DECONTĂRI PRIN CECURI 107
 44. 1. ESENŢA ŞI TIPOLOGIA CECURILOR 107
 45. 2. OPERAŢIUNI BANCARE PRIVIND CECUL 114
 46. Aplicaţii 117
 47. Întrebări de autoevaluare 117
 48. Test 117
 49. Teme pentru studiu de caz 119
 50. TEMA 7: PLĂŢILE EFECTUATE PRIN INTERMEDIUL CARDURILOR BANCARE 120
 51. 1. DETERMINATNETELE CARDULUI BANCAR 120
 52. 2. MODUL DE OPERARE ÎN CARDURI 126
 53. 3. PROCEDURA DE UTILIZARE A CARDURILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA 129
 54. Aplicaţii 136
 55. Întrebări de autoevaluare 136
 56. Test 136
 57. TEMA 8. OPERAŢIUNI DE PLĂŢI ŞI DECONTĂRI INTERBANCARE 139
 58. 1. TIPOLOGIA SISTEMULUI DE DECONTĂRI INTERBANCARE 139
 59. 2 STRUCTURA SISTEMULUI DE DECONTARE. 142
 60. 3. SPECIFICUL COMPENSĂRII ÎN DECONTĂRILE INTERBANCARE 144
 61. Aplicaţii 151
 62. Întrebări de autoevaluare 151
 63. Test 151
 64. Teme pentru studiu de caz 154
 65. Probleme rezolvate 154
 66. Probleme de rezolvat 156
 67. TEMA 5: RISCURILE ÎN OPERAŢIUNILE DE PLĂŢI ŞI GESTIUNEA LOR. 158
 68. 1.TIPOLOGIA RISCURILOR GENERATE DE OPERAŢIUNILE DE DECONTARE 158
 69. 2. RISCUL OPERAŢIONAL APĂRUT ÎN DIVERSE TIPURI DE PLĂŢI BANCARE 163
 70. 3. GESTIUNEA RISCULUI APĂRUT ÎN PROSESUL DE TRANSFER AL FONDURILOR 167
 71. 4. GESTUINEA RISCURILOR APĂRUTE ÎN PROCES DE DECONTARE INTERBANCARĂ 168

Extras din curs

Tema 1: Relaţiile Bancă-Client. Esenţa operaţiunilor bancare.

1. Operaţiuni şi servicii bancare: actualitate şi perspectivă

Totalitatea operaţiunilor pe care le efectuează banca în folosul clienţilor pot fi clasificate în 3 categorii având la bază funcţiile principale ale băncii:

• Serviciile de finanţare a necesităţilor de resurse ale clienţilor – operaţiuni de creditare;

• Serviciile de acumulare a resurselor prin acordarea clienţilor a posibilităţilor de economisire a excedentelor de lichidităţi – operaţiuni de depozitare;

• Serviciile de transfer de fonduri în interesul clienţilor sau interes propriu.

Schema nr. 1

Actualmente operaţiunile bancare au obţinut o vastă diversificare datorită dezvoltării pieţei financiare şi sub influenţa mai multor cauze:

• Informatizarea pieţei financiare care permite băncii să acorde clientului diferite servicii necesare acestuia care sunt mai convenabile în funcţie de costul şi perioada de efectuare;

• Creşterea încrederii clienţilor în bancă care are la bază garanţiile acordate prin legislaţie de către organele de supraveghere bancară care conferă clienţilor anumite drepturi şi impune băncii anumite obligaţii faţă de clienţi;

• Internaţionalizarea pieţei financiare care face ca clienţii să ceară de la bancă efectuarea diferitor servicii de transfer pe plan internaţional sau servicii de garantare a plăţilor, de gestiune a patrimoniului;

• Are loc interconexiunea dintre piaţa bancară şi cea bursieră care a condus la apariţia diferitor servicii noi prestate de către bancă clienţilor.

Schema nr. 2

Diversificarea operaţiunilor bancare are la bază studierea de către bancă a cerinţelor şi necesităţilor clienţilor, elaborarea şi promovarea produselor care satisfac acestei necesităţi precum şi extinderea relaţiilor existente între bancă şi clientela ei fidelă.

Actualmente diversificarea operaţiunilor bancare se efectuează pe următoarele direcţii:

- Promovarea metodelor noi de finanţare prin implementarea unor produse noi din domeniul creditării.

- Servicii bancare ce stau în afara poziţiei bilanţului bancar (operaţiuni extrabilanţiere), care sunt compuse din doua largi categorii:

i. Operaţiuni de comision.

ii. Operaţiuni privind obligaţii anticipate sau condiţionate.

- Activităţi din sfera afacerilor internaţionale.

- Servicii de sprijinire a afacerilor.

- Servicii de iniţiere şi angajare în sfera pieţii de capital.

Preview document

Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 1
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 2
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 3
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 4
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 5
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 6
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 7
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 8
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 9
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 10
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 11
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 12
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 13
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 14
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 15
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 16
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 17
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 18
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 19
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 20
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 21
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 22
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 23
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 24
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 25
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 26
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 27
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 28
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 29
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 30
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 31
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 32
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 33
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 34
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 35
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 36
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 37
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 38
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 39
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 40
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 41
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 42
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 43
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 44
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 45
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 46
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 47
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 48
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 49
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 50
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 51
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 52
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 53
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 54
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 55
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 56
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 57
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 58
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 59
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 60
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 61
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 62
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 63
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 64
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 65
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 66
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 67
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 68
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 69
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 70
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 71
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 72
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 73
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 74
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 75
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 76
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 77
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 78
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 79
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 80
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 81
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 82
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 83
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 84
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 85
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 86
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 87
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 88
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 89
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 90
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 91
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 92
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 93
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 94
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 95
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 96
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 97
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 98
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 99
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 100
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 101
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 102
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 103
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 104
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 105
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 106
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 107
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 108
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 109
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 110
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 111
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 112
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 113
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 114
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 115
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 116
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 117
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 118
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 119
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 120
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 121
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 122
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 123
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 124
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 125
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 126
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 127
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 128
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 129
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 130
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 131
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 132
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 133
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 134
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 135
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 136
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 137
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 138
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 139
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 140
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 141
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 142
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 143
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 144
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 145
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 146
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 147
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 148
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 149
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 150
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 151
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 152
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 153
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 154
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 155
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 156
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 157
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 158
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 159
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 160
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 161
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 162
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 163
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 164
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 165
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 166
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 167
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 168
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 169
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 170
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 171
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 172
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 173
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 174
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 175
Relațiile bancă-client - esența operațiunilor bancare - Pagina 176

Conținut arhivă zip

 • Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect BRD

1.1. Denumirea, sediul, durata şi emblema. BRD – Groupe Société Générale SA este societate pe acţiuni admisă la tranzacţionare pe o piaţă...

Etica în Domeniul Bancar

“Scopul nu scuză mijloacele, dar nici mijloacele scopul.” Etica în domeniul bancar 1.1 Etica, definiţii şi sfera ei de cuprindere “Etica este...

Riscul de Rată a Dobânzii

I. Riscul de rată a dobâzii 1.1. Conceptul de risc de rată a dobânzii Riscul de rată a dobânzii este riscul înregistrării de pierderi sau al...

Relația Bancă - Client

Cap.1. Clientul – elementul cheie în desfășurarea activității bancare Sistemul bancar românesc este un sistem modern, capabil să ofere o gamă...

Instituții de credit - Banca etică

Ca urmare a globalizarii financiare in ultimele doua decenii s-au conturat urmatoarele tipuri de banci: universala,specializata,de gross sau cu...

Tehnica Operațiunilor Bancare

1.1. Organizarea platilor si încasarilor fara numerar Platile fara numerar se concretizeaza, din punct de vedere al tehnicii si evidentei bancare,...

Băncile și Sistemul Bancar

BĂNCILE ŞI SISTEMUL BANCAR 1. Rolul băncilor în economie. Sistemele bancare 2. Banca Centrală 3. Băncile Comerciale 4. Instituţiile financiare...

Managementul Activității Extrabilanțiere

TEMA. Managementul activităţii extrabilanţiere. 1 Tipurile activităţii extrabilanţiere. 2 Riscurile în activităţi extrabilanţiere. Rolul...

Te-ar putea interesa și

Orientări și Tendințe în Activitatea Bancară Contemporană

CAPITOLUL I TENDINTA DE INTERNATIONALIZARE IN DOMENIUL BANCAR 1.1.Caracteristici generale ale internationalizarii bancare Internationalizarea...

Interdependența mediului intern și extern în dezvoltarea unei organizații de succes în baza BC Victoriabank SA

Introducere Actualitatea temei. Într-o lume din ce în ce mai globalizată, în care consumatorii deţin o putere tot mai mare şi îşi schimbă...

Orientări Bancare Contemporane

Introducere Banca este “templul” banilor. Activitatea sa este în mare măsură ocultă şi misterioasă. Este implicat secretul bancar, dar mai ales...

Analiza unui Grup de Produse și Servicii la ING Bank și Raiffeisen Bank

În condiţiile dezvoltării economice şi a amplificării fluxurilor comerciale,tendinţei de globalizare şi a accentuării concurenţei, unele dintre...

Analiză Comparativă a Modalităților de Plată Utilizate în România în Cadrul Băncii Raiffeisen

Introducere Utilizarea modalităților de plată și de garantare în cadrul sistemului bancar presupune o temeinică cunoaștere a acestora, astfel...

Sisteme bancare comparate - Orientări bancare contemporane

INTRODUCERE Sistemul bancar este un ansamblu coerent de instituții bancare, care funcționează într-o țară răspunzând necesităților unei etape a...

Practică de specialitate - sinteză SC X SRL

1. Prezentarea generala a societatii XSRL Societatea comerciala XSRL a fost infiintata prin Hotararea AGA in 1998 prin respectarea respectarea...

Produse și Servicii Bancare

1 CONCEPTUL DE PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE OPERAŢIUNI BANCARE 1.1 CARACTERISTICILE PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE Intr-o formă arhaică dar...

Ai nevoie de altceva?